fbpx
 

ZANIM PRZYDZIE KRYZYSEkspresowa restrukturyzacja działalności gospodarczej lub Spółki

Jeśli jesteś osobą która radzi sobie w biznesie, ale:

- ma coraz więcej zaległości w płaceniu wymagalnych faktur lub twoje długi powoli zaczynają przekraczać wartość twojej firmy;
- nie masz większych zaległości ale przewidujesz że następne miesiące dadzą Ci zbyt mały zysk by uregulować podstawowe płatności i zobowiązania;
- wierzyciele złożyli wniosek o postępowanie upadłościowe;
- jesteś niewypłacalny, ale jesteś przekonany, że ze zmniejszonymi obciążeniami byłbyś w stanie sobie poradzić i spłacić długi;
- naliczono Ci zbyt duży podatek, a nie masz środków na jego zapłatę;
- zbliża się termin płatności kredytu, a nie masz z czego go zapłacić;

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w zakresie wniosków w postępowaniu sanacyjnym
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Skontaktuj się z nami, działaj za nim będzie za późno. Dzięki temu możesz ocalić firmę.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1280x854.jpg

Zobacz jakie to proste.

Nasi doświadczeni eksperci szybko przeanalizują Twoją sprawę. Napiszemy Ci jakich dokładnie danych  i informacji potrzebujemy od Ciebie, aby wypełnić wniosek.

Następnie w Twoim imieniu nasi eksperci złożą za Ciebie wniosek do sądu lub dostaniesz od nas szczegółowe instrukcje jak złożyć wniosek w sądzie. Sam przebieg postepowania jest jasno określony w prawie, choć nie ma informacji jak długo postępowanie będzie się toczyć. Po wszczęciu postępowania dłużnik razem z doradcą przygotowują i przekazują wierzycielom propozycje warunków układu.  Celem postępowania jest zawarcie układu między dłużnikiem a wierzycielem.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami!  Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Dane kontaktowe  znajdziesz na dole strony.

Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie! Możesz też od razu – wygodnie i o każdej porze – zamówić usługę szybkiej e-konsultacji bezpośrednio w naszym e-sklepie.

Jaki jest koszt usługi?

Koszt szybkiej e-konsultacji z doradcą ds. postępowań restrukturyzacyjnych wynosi jedynie 149 zł.

Wypełnianie wniosków o restrukturyzacje to nasza codzienność. Nie ma dla nas tajemnic.

Nasze HITY

Ekspresowy wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Sprawdzimy czy Twoja sytuacja finansowa umożliwia Ci złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Przygotujemy komplet dokumentów,
 • Złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do reprezentacji Twojej firmy,
 • Będziemy monitorować stan sprawy na etapie postępowania upadłościowego,
 • Będziemy reprezentować Twoją firmę podczas rozpraw w sądzie,
 • Będziemy przygotowywać niezbędne wnioski lub inne pisma w postępowaniu sądowym do czasu prawomocnego ogłoszenia upadłości,
 • W cenie konsultacja z prawnikiem celem wyjaśnienia wątpliwości dot. postępowania upadłościowego,
 • Usługa świadczona online i telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne
 • Sprawdzimy czy Twoja sytuacja finansowa umożliwia Ci złożenie wniosku, zaproponujemy również związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym, dopasowane do twojej sytuacji
 • Pomożemy złożyć Ci wniosek w sądzie
 • Będziemy bronić twoich interesów do momentu uzyskania najlepszego rozwiązania potwierdzonego postanowieniem sądu
 • Pomożemy Ci przygotować wniosek i wszystkie załączniki
 • W cenie konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-min-scaled.jpg

Postępowanie restrukturyzacyjne nie jest obowiązkowe, ale jest szansą dla dłużnika na spłacenie długów oraz zachowanie własnej firmy. Restrukturyzacja może przybierać różne formy w zależności od dalszej drogi:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu (w tym postępowanie uproszczone w związku z COVID),
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne
WAŻNE

Do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego sytuacja finansowa dłużnika powinna być lepsza niż sytuacja wymagana do wszczęcia postępowania upadłościowego.

Zawarcie układu z wierzycielami i dalsze działanie firmy ma dać im większą szansę na odzyskanie długu niż poprzez ogłoszenie upadłości i wyprzedanie majątku firmy.

Żeby wszcząć postępowanie upadłościowe wystarczy spełnić jeden z poniższych wymogów niewypłacalności:
- opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekraczające trzy miesiące
- wysokość zobowiązań dłużnika przekracza wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez czas dłuższy niż dwa lata.
- wielość wierzycieli

Pamiętaj, nie musi dojść do faktycznej niewypłacalności. Możesz złożyć wniosek także jeśli twoja firma jest zagrożona niewypłacalnością, która jeszcze nie nastąpiła.

Nawet jeśli twój wierzyciel zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie twoje upadłości w sądzie, jeszcze nie jest za późno.

W przypadku złożenia obu wniosków: o postępowanie restrukturyzacyjne i ogłoszenie upadłości dłużnika, sąd jest zobowiązany dać szansę dłużnikowi.
Pamiętaj jednak, że sąd będzie brał pod uwagę również interes wierzyciela.

Nie czekaj zgłoś się do nas!
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
W SKRÓCIE

Podstawy prawne

Kto jest zobowiązany do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?
Przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne dają szansę dłużnikowi na przywrócenie jego zdolności do wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie jego majątku przed egzekucją.
Wniosek złożony na urzędowym formularzu powinien zawierać: (rozwiń)
 • wszystkie niezbędne dane jednoznacznie identyfikujące spółkę
 • miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
 • osoby reprezentujące spółkę i lub jej likwidatorów lub  dane jednoznacznie identyfikujące osobę fizyczną;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • propozycje układowe
 • informacje o tym, jakiemu prawu podlega dłużnik ( polskiemu czy innego państwa, UE);
 • dane o tym czy dłużnik jest spółką publiczną;
 • do wniosku powinien zostać również dowód wpłaty opłaty (1000zł) oraz odpowiedniej opłaty od właściwego wniosku.

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego uproszczonego, wymagane jest uiszczenie zaliczki na wydatki prowadzone związane z postępowaniem (kwota jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika w sektorze przedsiębiorstw na 3 kw. poprzedniego roku);

WAŻNE

Wraz z wnioskiem dłużnik jest bezwzględnie obowiązany złożyć oświadczenie

na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

W zależności od rodzaju restrukturyzacji, załączniki we wniosku mogą się różnić. Skontaktuj się z nami, a my przy analizie możliwości podamy Ci pełną listę wymaganych rzeczy.

WAŻNE

Złożenie załączników do odpowiedniego wniosku jest obligatoryjne, brak załączników może spowodować wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni lub oddalenie wniosku bez rozpatrzenia.

Kto jest uprawniony do składania wniosku: (rozwiń)
 1. Wniosek może złożyć dłużnik (jego pełnomocnik), wspólnicy odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej komandytowej, lub komandytowo akcyjnej, każdy  kto posiada prawo do reprezentowania lub prowadzenia spraw osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która posiada osobowość prawną na podstawie innych rozporządzeń, organ  założycielski, wierzyciel;
 2. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z majątku dłużnika. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczania zaliczek na wydatki w toku postępowania.
 3. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie będzie można nawet ogłosić upadłości tzn. majątek niewypłacalnego przedsiębiorstwa nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.
 4. Dłużnik oraz osoby które są zobowiązane do ogłoszenia upadłości mogą spotkać się konkretnymi negatywnymi konsekwencjami  za nie złożenie wniosku o upadłość w terminie:
  • – Osoby powyższe ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w myśl artykułu  art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego,
   – jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 Kodeks Spółek Handlowych); Oznacza to tyle że egzekucja może być prowadzona z majątku osobistego.[Dotyczy to zarówno zobowiązań finansowych jak i podatkowych]
  • -Art. 586 mówi, że członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za nie zgłoszenie wniosku (podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu); należy tu dodać że ten artykuł odnosi się do członków zarządu wszystkich spółek kapitałowych, nie tylko z ograniczoną odpowiedzialnością, lub spółek akcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że niewiedza o kondycji finansowej nie zwalnia z tej odpowiedzialności, ponieważ z tytułu pełnionej funkcji wymaga się od nich wszechstronnej znajomości stanu finansowego zarządzanego podmiotu
  • – Co więcej, art. 373 ust. 1 PrUpad mówi wprost, że sąd może orzec zakaz prowadzenia d Bardzo istotne jest, iż Sąd zakazując prowadzenia działalności gospodarczej orzeka o pozbawieniu wszystkich wymienionych wyżej praw. Kolejnym skutkiem wydania wspomnianego zakazu jest obligatoryjny wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych  działalności w jakiejkolwiek formie na okres od jednego roku do dziesięciu. Naruszenie tego zakazu w myśl art. 244 Kodeksu Karnego oznacza pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
  • – ostatnią negatywną konsekwencją niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie jest utrudniony dostęp do możliwości oddłużenia osoby fizycznej w toku upadłości konsumenckiej (art. 491 zn. 4 ust. 2 PrUpad)

Analiza kondycji finansowej celem określenia możliwości na :

 • Złożenie właściwego wniosku o restrukturyzacyjne( jednego z czterech), lub
 • wszczęcie postępowania upadłościowego lub
 • innych właściwych wniosków zgłaszanych na różnym etapie postępowania restrukturyzacyjnego firmy,
 • złożenie wniosku do właściwych podmiotów/ organów
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy przygotują odpowiednią dokumentację, załatwią formalności podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na celach, które chcesz zrealizować.
WAŻNE

3 najważniejszych informacje dotyczące wniosku o postępowanie restrukturyzacyjne

1. Wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od chwili gdy zaszły przesłanki do uznania przedsiębiorcy za dłużnika, który jest nie wypłacalny lub jest zagrożony nie wypłacalnością. Wniosek powinien spełniać wszystkie wymogi formalne.
2. Nawet jeśli to wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Twojego przedsiębiorstwa, wciąż masz otwartą drogę do przekształcenia postępowania z upadłościowego w restrukturyzacyjne, w zależności od kondycji twojego przedsiębiorstwa lub możliwości restrukturyzacji,
3. Proaktywna postawa dłużnika i stała współpraca z wierzycielami, może doprowadzić do tego, że zadłużony przedsiębiorca zachowa firmę

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat postępowania restrukruryzacyjnego

Nie wiem, który wniosek mam wypełnić– co mam zrobić? (rozwiń)

W zależności od kondycji Państwa firmy, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wymaga to odpowiedniej analizy. Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emailowo).

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość mojej firmy – co mam zrobić? (rozwiń)

Skontaktuj się z naszym doradcą. Postępowanie restrukturyzacyjne jest dopuszczalne na różnych etapach postępowania upadłościowego. Im później zgłoszony wniosek tym mniejsza szansa, że postępowanie będzie można zmienić na restrukturyzację. Nawet w takim przypadku nasi doradcy pomogą przejść przez proces, tak aby nawet w najmniej korzystnej sytuacji, uzyskać najlepsze możliwe rezultaty.

Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od Twoich możliwości, kondycji firmy, a także  chęci do prowadzenia dalszej działalności. Fakt, że wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, nie jest czynnikiem decydującym przy rozstrzygnięciu. To jednak od twojej aktywnej postawy zależy jak sąd będzie postrzegał kondycję twojej firmy. Nie czekaj więc i skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Nie mam środków na opłacenie wniosku– co mam zrobić? (rozwiń)

Chociaż jest to okoliczność nie sprzyjająca, to jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może dopuścić zwolnienie z opłaty wniosku. Warto jednak przeanalizować alternatywne opcje, które się pojawiają w tym zagadnieniu. Nie czekaj i skontaktuj się z nami.

Ile czasu trwa postępowanie restrukturyzacyjne? (rozwiń)

Chociaż ustawa daje sądowi 2 tygodniowy termin na wydanie postępowania, to jednak termin ten może ulec wydłużeniu do 6 tygodni. Ponieważ istnieją 4 różne postępowania restukturyzacyjne, nie można określić jednego konkretnego czasu zakończenia sprawy. Wszystko zależy od postawy dłużnika, wierzycieli, kondycji przedsiębiorstwa oraz możliwości jego restrukturyzacji

Co w przypadku kiedy wierzyciel nie chce zgodzić się na układ i naciska na postępowanie upadłościowe? (rozwiń)

Należy pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne zakłada wielość wierzycieli, nawet pojedynczy wierzyciel może zostać przegłosowany przez pozostałych wierzycieli, jeśli Ci dostrzegą korzyści płynące z postępowania restrukturyzacyjnego.

Doradztwo od ponad 20 lat
w tym w zakresie subwencji, dotacji i funduszy pomocowych dla firm

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Postępowanie restrukturyzacyjne”
Możesz też od razu zamówić usługę szybkiej e-konsultacji bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

emailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKPoczekaj chwilę

na kontakt od naszego eksperta.

6 KROKOdpowiedz na pytania eksperta

i prześlij ekspertowi potrzebne dane do wypełnienia wniosku. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

7 KROKOpłać wniosek

dokonaj właściwej opłaty w sądzie, który został wskazany we wniosku. Pamiętaj że musisz opłacić zarówno wniosek jak i zaliczkę na koszty postępowania sądowego. Zatrzymaj dowód opłaty, będzie to istotny załącznik do wniosku.

8 KROKCiesz się spokojem

Twój obowiązek wysłania wniosku został właśnie dopełniony.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Ekspresowy wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Sprawdzimy czy Twoja sytuacja finansowa umożliwia Ci złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Przygotujemy komplet dokumentów,
 • Złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do reprezentacji Twojej firmy,
 • Będziemy monitorować stan sprawy na etapie postępowania upadłościowego,
 • Będziemy reprezentować Twoją firmę podczas rozpraw w sądzie,
 • Będziemy przygotowywać niezbędne wnioski lub inne pisma w postępowaniu sądowym do czasu prawomocnego ogłoszenia upadłości,
 • W cenie konsultacja z prawnikiem celem wyjaśnienia wątpliwości dot. postępowania upadłościowego,
 • Usługa świadczona online i telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w ramach upadłości konsumenckiej
 • Sprawdzimy czy Twoja sytuacja umożliwia Ci złożenie wniosku o upadłości konsumenckiej
 • Przeprowadzimy Cię przez wszystkie niuanse proceduralne
 • Pomożemy Ci przygotować się do upadłości konsumenckiej
 • Przygotujemy komplet dokumentów,
 • Złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości w sądzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
 • Będziemy monitorować stan sprawy na etapie postępowania upadłościowego,
 • Będziemy reprezentować Cię podczas rozpraw w sądzie,
 • Będziemy przygotowywać niezbędne wnioski lub inne pisma w postępowaniu sądowym do czasu prawomocnego ogłoszenia upadłości,
 • W cenie konsultacja z prawnikiem celem wyjaśnienia wątpliwości dot. postępowania upadłościowego,
 • Usługa świadczona online i telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.