fbpx
 

First Minute – przygotowanie firmy + wniosek + rozliczenie – Dotacja inwestycyjna z Perspektywy Finansowej 2021-2027

SKU: DUS056, DUS057, DUS058

0,00

Łączna cena za kompleksową obsługę zależna jest od wybranego wariantu. Pełna informacja o dostępnych opcjach znajduje się w opisie usługi. Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Zapewnimy kompleksową pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniego programu dotacyjnego oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z Perspektywy Finansowej 2021-2027:

Na etapie wstępnym:

 • Przeprowadzimy działania zmierzające do skonkretyzowania zakresu projektu i jego źródeł finasowania oraz terminów realizacji i budżetu;
 • Dokonamy oceny możliwości wprowadzenia innowacji produktowych oraz procesowych;
 • Dokonamy inwentaryzacji zasobów ludzkich, sprzętowych, finansowych, lokalowych i terenowych;
 • Ustalimy zakres ewentualnych planowanych prac remontowych i adaptacyjnych w zakresie posiadanych nieruchomości;
 • Dokonamy analizy statusu MŚP firmy;
 • Dokonamy analizy wpisu firmy do CRBR;
 • Dokonamy oceny możliwości wprowadzenia innowacji i rozwiązań pro środowiskowych, sprzyjających równości szans i niedyskryminacji, a także w zakresie cyfryzacji, ICT i budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • Wybierzemy główne fundusze pomocowe, a następnie będziemy regularnie monitorować je pod kątem dostępności środków finansowych;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu pozyskania pozwoleń i uzyskania zgód administracyjnych związanych z planowanymi pracami;
 • Pomożemy w uzyskaniu wstępnych ofert od dostawców robót budowlanych oraz w zakresie zakupu wyposażenia;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie instytucji mogących wydać opinie o innowacyjności projektu, o potencjale rynkowym projektu, oraz o jego pozytywnym wpływie na środowisko, ICT i równość szans;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie instytucji mogących wystosować listy poparcia i zapotrzebowania na planowaną inwestycję (wstępne kontrakty);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy z jednostkami B+R oraz utworzenia własnego Działu B+R;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy partnerskiej z innymi podmiotami z branży a także współpracy międzynarodowej (internacjonalizacja);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu związanego z ochroną własności intelektualnej (patenty, ochrona wzorów użytkowych itp.);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie zaangażowanie w działania lokalnej społeczności, w tym charytatywne a także w działania skutkujące uzyskaniem nagród i certyfikatów podnoszących wiarygodność na rynku;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie wzięcia udziału w programach podnoszących kompetencje kadry Wnioskodawcy w kontekście celów przyszłego wniosku o dotację;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie zbudowania pozytywnej historii dotacyjnej poprzez realizację niewielkich projektów doradczych/szkoleniowych dofinansowane z UE;
 • Przeprowadzimy weryfikację oceny wiarygodności firmy/ratingu w bazach, z których korzystają instytucje dotacyjne;

Na etapie aplikowania i rozliczania dotacji:

 • Przygotujemy wymaganą dokumentację konkursową – wniosek, biznesplan (jeśli dotyczy) oraz załączniki;
 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Udzielimy pomocy z wysyłką dokumentów za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków lub pokierujemy w zakresie wysyłki dokumentów w formie tradycyjnej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i pomożemy w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy pomocy na etapie dokonywania zakupów w projekcie, w tym w zamieszczeniu zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności lub w innej formie zgodnej z procedurami wybranego programu;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Udzielimy pomocy w rozliczeniu dotacji, w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie, a także w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnimy pomoc techniczną i merytoryczną w okresie trwania umowy.
 • Usługa świadczona zdalnie (100% online).

Ostatecznie przysługująca kwota dofinansowania zostanie wyliczona na etapie prac merytorycznych.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 rożnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest wykreowanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych, przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i uzyskanie wiarygodnych ich wyników, pozyskanie opinii potwierdzających wysoką pozycję projektu i jego wpływ na polityki horyzontalne oraz szeregu innych istotnych czynników, od których zależy w przyszłości sukces projektu. Warto zaznaczyć, iż w przypadku dofinansowań w konkursach ogólnokrajowych – konieczność uprzedniego prowadzenia prac B+R lub ich ścisły związek z projektem – stało się warunkiem obligatoryjnym, a w przypadku projektów na szczeblu regionalnym będzie albo również obligatoryjne albo istotnie punktowane.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Dzięki objęciu monitorowaniem w ramach niniejszej usługi dostępnych programów pomocowych będziemy mogli elastycznie dopasowywać Państwa zamierzenia inwestycyjne do pojawiających się możliwości uzyskania wsparcia z UE.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Zapraszamy do wyboru jednego z naszych elastycznych wariantów współpracy.

 

Wariant EKONOMICZNY:
a) Płatność za doradztwo wstępne 7.999,00 zł netto + VAT (za działania przygotowujące do aplikowania), oraz
b) Płatność za przygotowanie dokumentacji (wniosku i załączników formalnych) do wybranego konkursu 7.999,00 zł netto + VAT, oraz
c) Płatność za sukces 4% (cztery procent) + VAT od wartości przyznanej dotacji, oraz
d) Płatność za rozliczanie 2% (dwa procent) + VAT od wartości przyznanej dotacji.

Wariant RATALNY:
a) Płatność za doradztwo wstępne + za przygotowanie dokumentacji do wybranego konkursu 16.998 zł netto + VAT płatna w 6 miesięcznych ratach po 2833 zł netto + VAT, oraz
b) Płatność za sukces 4,5% (cztery i pół procent) + VAT od wartości przyznanej dotacji – płatna w 8 miesięcznych ratach po 0,5625% wartości przyznanej dotacji każda, oraz
c) Płatność za rozliczanie 2,4% (dwa i cztery dziesiąte procenta) + VAT od wartości przyznanej dotacji – płatność ratalna w podziale na miesiące trwania projektu (np. 12 rat 0,2% miesięcznie w przypadku projektu trwającego 1 rok).

Wariant BEZ PŁATNOŚCI WSTĘPNEJ:
a) Płatność za doradztwo wstępne 0,00 zł, oraz
b) Płatność na etapie rozpoczęcia aplikowania 19.999,00 zł netto + VAT, oraz
c) Płatność za sukces 5% (pięć procent) + VAT od wartości przyznanej dotacji – płatna w 10 miesięcznych ratach po 0,5% wartości przyznanej dotacji każda, oraz
d) Płatność za rozliczanie 3% (trzy procent) + VAT od wartości przyznanej dotacji – płatność ratalna w podziale na miesiące trwania projektu (np. 12 rat 0,25% miesięcznie w przypadku projektu trwającego 1 rok).

Przed złożeniem zamówienia zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi, w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących wybranego wariantu.

Informacje dodatkowe

Wariant

Ekonomiczny, Ratalny, Bez płatności wstępnej

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.