fbpx
 

PREMIUM Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

SKU: STR003

3 600,00 + VAT

PREMIUM Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych”
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • Uczestnicy szkolenia opracują strategie zarządzania kryzysowego dla swojej firmy oraz przygotują plan poprawy sytuacji swojej firmy.
 • Dodatkowo zrealizowane zostanie studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie wyszukiwania i doboru preferencyjnych źródeł finansowania.
Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych” to kompleksowe szkolenie w tematyce zarządzania. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i prewencją sytuacji kryzysowych w specyficznej branży produkcyjnej.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie finansami, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa w branży produkcyjnej;
 • Program szkolenia skupia się na specyfice branży produkcyjnej, dostarczając praktycznych umiejętności, które są istotne dla efektywnego zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający unikalne wyzwania i tendencje finansowe charakterystyczne dla firm produkcyjnych;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe arkusze analityczne dla branży produkcyjnej, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy, ułatwiające monitorowanie sytuacji finansowej i wczesne zapobieganie kryzysom;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami opracowywania strategii zarządzania kryzysowego oraz wypełniania arkuszy analitycznych do monitorowania sytuacji finansowej;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 40 godzinach zajęć online, podczas których będzie współpracować z Ekspertami w przygotowywaniu strategii zarządzania kryzysowego;
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami w branży produkcyjnej oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. W programie szczególnie podkreślone są umiejętności rozpoznawania negatywnych czynników wpływających na przedsiębiorstwo w kontekście specyfiki firm produkcyjnych.
Ramowy program:
 • Wprowadzenie do Finansów w Branży Produkcyjnej:
  • Charakterystyka przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • Specyfika finansów w sektorze produkcyjnym,
  • Trendy i wyzwania finansowe w branży;
 • Analiza Sytuacji Finansowej:
  • Bilans i rachunek zysków i strat,
  • Analiza finansowa i interpretacja sprawozdań finansowych,
  • Kluczowe wskaźniki finansowe,
  • Analiza trendów finansowych,
 • Identyfikacja Czynników Ryzyka w Branży Produkcyjnej:
  • Analiza czynników wpływających na ryzyko finansowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście projektów produkcyjnych,
  • Studia przypadków: Ocena wpływu zmian rynkowych na finanse przedsiębiorstwa;
 • Kontrola Kosztów w Przedsiębiorstwach Produkcyjnych:
  • Identyfikacja i klasyfikacja kosztów,
  • Analiza budżetu i raportów finansowych,
  • Skuteczne zarządzanie kosztami w projektach produkcyjnych,
  • Narzędzia do monitorowania i kontrolowania wydatków,
 • Planowanie Finansowe w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym:
  • Tworzenie skutecznego planu finansowego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego,
  • Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową,
  • Strategie finansowe w kontekście cyklu działalności w sektorze produkcyjnym,
 • Nowoczesne narzędzia finansowe:
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów do analizy danych finansowych,
  • Automatyzacja procesów księgowych i raportowania;
 • Zarządzanie Dochodami i Inwestycjami:
  • Planowanie budżetu,
  • Strategie zarządzania dochodami,
  • Efektywne inwestowanie w rozwój,
  • Pozyskiwanie preferencyjne źródeł finansowania,
  • Przypadki odstępstw od norm w inwestycjach i marketingu;
 • Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym:
  • Identyfikacja sytuacji kryzysowych i ich potencjalnych źródeł,
  • Ocena ryzyka i strategie jego minimalizacji,
  • Strategie prewencji kryzysowej,
  • Planowanie awaryjne i scenariusze kryzysowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów negatywnych zmian w otoczeniu firmy,
  • Restrukturyzacja zadłużenia;
 • Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Umiejętności komunikacyjne w trudnych sytuacjach,
  • Skuteczna komunikacja z interesariuszami w trudnych sytuacjach,
  • Negocjacje z dostawcami, pracownikami i klientami w okresie kryzysu,
  • Zarządzanie wizerunkiem firmy podczas kryzysu;
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych:
  • Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji,
  • Motywowanie zespołu w czasie kryzysu;
 • Praktyczne Studium Przypadków:
  • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w branży produkcyjnej,
  • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego,
  • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań;
 • Budowanie Odporności na Kryzysy:
  • Koncepcja resilience w kontekście przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • Tworzenie planów długoterminowej odporności;
 • Podsumowanie szkolenia i Egzamin Końcowy:
  • Podsumowanie najważniejszych zagadnień i umiejętności – sesja pytań i odpowiedzi,
  • Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • styczeń 2024 – rekrutacja zakończona
 • luty 2024 – rekrutacja zakończona
 • marzec 2024 –rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja trwa!
 • maj 2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 40 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 3600 zł/os. + VAT . (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 90 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Idea kursu

Idea kursu „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania finansami w specyficznej branży produkcyjnej oraz prewencji i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kurs omawia aspekty finansowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem dla branży produkcyjnej, uwzględniając unikalne wyzwania i tendencje finansowe charakterystyczne dla tego sektora.

Program skupia się na praktycznych aspektach zarządzania finansami w przedsiębiorstwach produkcyjnych, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

Kurs kładzie szczególny nacisk na umiejętność identyfikowania przypadków odstępstw od przyjętych norm w zarządzaniu finansami, inwestycjami i marketingiem w kontekście branży produkcyjnej.

Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy sytuacji kryzysowej, prewencji potencjalnych zagrożeń oraz opracowywania strategii zarządzania kryzysem, z naciskiem na realne sytuacje występujące w branży produkcyjnej.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również budowanie długoterminowej odporności przedsiębiorstw w branży produkcyjnej, umożliwiając im przetrwanie i rozwój nawet w trudnych warunkach gospodarczych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne operacje finansowe po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz zdolność skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, co przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju przedsiębiorstw w tej specyficznej dziedzinie.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania finansami w branży produkcyjnej oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Dla kogo?

Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej” jest adresowany głównie do przedsiębiorców, kierowników, menedżerów oraz pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Adresaci kursu to m.in.:

 • Przedsiębiorcy w Branży Produkcyjnej:
  • Właścicieli firm produkcyjnych, przedsiębiorców zajmujących się produkcją.
 • Kierownicy i Menedżerowie:
  • Prezesów, dyrektorów generalnych, członków zarządu.
  • Osoby odpowiedzialne za strategię finansową i kryzysowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Pracownicy ds. Finansów:
  • Osoby odpowiedzialne za kontrolę finansową, księgowość, budżetowanie w firmach produkcyjnych.
  • Osoby odpowiedzialne za finanse w kontekście realizacji projektów produkcyjnych.
 • Osoby z Branży (produkcyjnej, ale również logistycznej, technicznej i inżynieryjnej):
  • Specjaliści odpowiedzialni za efektywność procesów logistycznych, inżynierowie produkcji, technolodzy, a także pracownicy zajmujący się planowaniem i organizacją produkcji.
  • Pozostałe osoby związane z branżą produkcyjną, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu finansów i zarządzania kryzysowego.
Program
Kurs Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach produkcyjnych obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Analiza Sytuacji Finansowej w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat, kluczowe wskaźniki finansowe, lub inne dokumenty (w tym zestawienia wewnętrzne);
 • Kontrola Kosztów: identyfikacja i klasyfikacja kosztów, narzędzia monitorowania i efektywnego zarządzania nimi;
 • Analiza przychodów i rentowności, poszukiwanie źródeł dywersyfikacji, zarządzanie dochodami i inwestycjami: planowanie budżetu, strategie zarządzania dochodami, efektywne inwestowanie, pozyskiwanie finansowania;
 • Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym: identyfikacja zagrożeń, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście projektów produkcyjnych, strategie prewencji kryzysowej i planowanie awaryjne;
 • Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych w trudnych sytuacjach;
 • Budowanie Odporności na Kryzysy: tworzenie planów długoterminowej odporności przedsiębiorstw.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi do efektywnego zarządzania finansami, identyfikowania negatywnych czynników i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe w specyficznej branży produkcyjnej.

Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego;
 • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.
Co zyskasz?
Poprzez realizację warsztatów z zakresu zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • efektywnego zarządzania w branży produkcyjnej oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • zdobywania przewagi konkurencyjnej w branży produkcyjnej.
Korzyści z uczestnictwa w kursie to m. in.:
 • Umiejętności Finansowe:
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu analizy finansowej, zarządzania kosztami, planowania budżetu i efektywnego inwestowania m. in. w kontekście projektów produkcyjnych.
 • Umiejętność Rozpoznawania i Zarządzania Kryzysami:
  • Zdobycie umiejętności identyfikowania i reagowania na sytuacje kryzysowe specyficzne dla branży, co przyczynia się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na trudności.
 • Zdolność Skutecznego Negocjowania w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Nauka umiejętności komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach, co pomaga w utrzymaniu relacji z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi w okresie kryzysu.
 • Specjalistyczna Wiedza Branżowa:
  • Zrozumienie specyfiki branży produkcyjnej i dostosowanie zdobytej wiedzy do konkretnych wyzwań, z jakimi przedsiębiorstwa w tej branży mogą się spotkać.
 • Gotowość do Skutecznego Zarządzania Odstępstwami od Norm:
  • Przygotowanie do identyfikowania i zarządzania odstępstwami od przyjętych norm w zakresie zarządzania finansami, inwestycji i marketingu.
Dodatkowo:
 • Potwierdzenie Umiejętności Egzaminem Końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie Kwalifikacji w Branży:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników w sektorze produkcyjnym.
 • Certyfikat Ukończenia Kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania w branży produkcyjnej.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg

Rafał Czerkawski

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i zarządczych w różnych podmiotach w tym w bankach, firmach konsultingowych i szkoleniowych, start upach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Współuczestniczył w prowadzeniu setek różnych negocjacji zarówno w kwestiach trudnych sporów między interesariuszami jak i złożonych negocjacji handlowych w projektach wartych setki milionów złotych.

Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Jako ekspert i doradca gospodarczy w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną wspierając firmy mikro, mśp jak i duże organizacje biznesowe. Współuczestniczył w tworzeniu od podstaw nowych podmiotów oraz doradzał w rozwijaniu istniejących firm.

Posiada kompetencje zwłaszcza w zakresie zarządzania, inwestycji, finansów i marketingu. Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką zarządzania i negocjacji oraz dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

Anna Ciura-Sierota

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/Anna-Ciura-Sierota2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/Zdjecie-Olga-min-scaled.jpg

Olga Pasztaleniec

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej „Agro-Unia”.

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.

W ostatnich latach Pani Olga obsługiwała takie jednostki jak:

 • KOSD Wrocław Sp. z o.o. S. k.;
 • AET Sp. z o.o. S. k.;
 • STO2 Sp. z o.o. (Pyszne.pl);
 • FUNDACJA FILMOWA SE-MA-FOR;
 • SKSM Sp. z o.o.;
 • KAL-PAB Sp. z o.o. S.k.;
 • NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O.;
 • WAGNER SERVICE Sp. z o.o.;
 • FOLTRANS CENTER Sp. z o.o.;
 • ZWOLTEX Sp. z o.o.;
 • KOLTECH Sp. z o.o.;
 • Piotr Mazur ARGROTECHNOLOGY;
 • Massimo Sylwia Pochelska;
 • F.H.U. STYL JOANNA SKOCZYLAS;
 • 4EAT Sp. z o.o.;
 • RUCHOME PIASKI PAWEŁ SUŁKOWSKI;
 • PIEKARNIA KLOS WOJCIECH;
 • „DOMINO” Sp. z o.o.;
 • P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga;
 • Pałac Jugowice Sp. z o.o.;
 • Delikatesy Centrum Wiesław Krzewiński;
 • VET STEPS Sp. z o.o.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone