fbpx
 

PREMIUM Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty”

SKU: STR007

3 600,00 + VAT

PREMIUM Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty”
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach z branży Beauty.
 • Uczestnicy szkolenia opracują strategie zarządzania kryzysowego dla swojej firmy oraz przygotują plan poprawy sytuacji swojej firmy.
 • Dodatkowo zrealizowane zostanie studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie wyszukiwania i doboru preferencyjnych źródeł finansowania.
Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty” to kompleksowe szkolenie w tematyce zarządzania. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem i prewencją sytuacji kryzysowych w specyficznej branży Beauty.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności przedsiębiorcom, kierownikom oraz pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach z branży Beauty. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia, obejmując zarówno osoby odpowiedzialne za codzienne zarządzanie finansami, jak i tych, którzy podejmują strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa w branży Beauty;
 • Program szkolenia skupia się na specyfice branży Beauty, dostarczając praktycznych umiejętności, które są istotne dla efektywnego zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający unikalne wyzwania i tendencje finansowe charakterystyczne dla branży Beauty;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe arkusze analityczne dla branży Beauty, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy, ułatwiające monitorowanie sytuacji finansowej i wczesne zapobieganie kryzysom;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami opracowywania strategii zarządzania kryzysowego oraz wypełniania arkuszy analitycznych do monitorowania sytuacji finansowej;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 40 godzinach zajęć online, podczas których będzie współpracować z Ekspertami w przygotowywaniu strategii zarządzania kryzysowego;
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami w branży Beauty oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym. W programie szczególnie podkreślone są umiejętności rozpoznawania negatywnych czynników wpływających na przedsiębiorstwo w kontekście specyfiki przedsiębiorstw z branży Beauty.
Ramowy program:
 • Wprowadzenie do Finansów w Branży Beauty:
  • Charakterystyka przedsiębiorstw z branży Beauty,
  • Specyfika finansów w branży,
  • Trendy i wyzwania finansowe w branży;
 • Analiza Sytuacji Finansowej:
  • Bilans i rachunek zysków i strat,
  • Analiza finansowa i interpretacja sprawozdań finansowych,
  • Kluczowe wskaźniki finansowe,
  • Analiza trendów finansowych,
 • Identyfikacja Czynników Ryzyka w Branży Beauty:
  • Analiza czynników wpływających na ryzyko finansowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście operacyjnym oraz monitorowanie czynników, które mogą wpływać na stabilność przedsiębiorstw w branży Beauty;
  • Studia przypadków: Ocena wpływu zmian rynkowych na finanse przedsiębiorstwa;
 • Kontrola Kosztów w Przedsiębiorstwach z branży Beauty:
  • Identyfikacja i klasyfikacja kosztów,
  • Analiza budżetu i raportów finansowych,
  • Skuteczne zarządzanie kosztami w kontekście efektywności operacyjnej,
  • Narzędzia do monitorowania i kontrolowania wydatków,
 • Planowanie Finansowe w Przedsiębiorstwie z branży Beauty:
  • Tworzenie skutecznego planu finansowego dla przedsiębiorstwa z branży Beauty,
  • Zarządzanie kapitałem i płynnością finansową,
  • Strategie finansowe w kontekście cyklu działalności w sektorze Beauty;
 • Nowoczesne narzędzia finansowe:
  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii i systemów do analizy danych finansowych,
  • Automatyzacja procesów księgowych i raportowania;
 • Zarządzanie Dochodami i Inwestycjami:
  • Planowanie budżetu,
  • Strategie zarządzania dochodami,
  • Efektywne inwestowanie w rozwój,
  • Pozyskiwanie preferencyjne źródeł finansowania,
  • Przypadki odstępstw od norm w inwestycjach i marketingu;
 • Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym:
  • Identyfikacja sytuacji kryzysowych i ich potencjalnych źródeł,
  • Ocena ryzyka i strategie jego minimalizacji,
  • Strategie prewencji kryzysowej,
  • Planowanie awaryjne i scenariusze kryzysowe,
  • Rozpoznawanie sygnałów negatywnych zmian w otoczeniu firmy,
  • Restrukturyzacja zadłużenia;
 • Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Umiejętności komunikacyjne w trudnych sytuacjach,
  • Skuteczna komunikacja z interesariuszami w trudnych sytuacjach,
  • Negocjacje z dostawcami, pracownikami i klientami w okresie kryzysu,
  • Zarządzanie wizerunkiem firmy podczas kryzysu;
 • Doskonalenie umiejętności przywódczych:
  • Rozwijanie umiejętności decyzyjnych w warunkach presji,
  • Motywowanie zespołu w czasie kryzysu;
 • Praktyczne Studium Przypadków:
  • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w branży Beauty,
  • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego,
  • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań;
 • Budowanie Odporności na Kryzysy:
  • Koncepcja resilience w kontekście przedsiębiorstw z branży Beauty,
  • Tworzenie planów długoterminowej odporności;
 • Podsumowanie szkolenia i Egzamin Końcowy:
  • Podsumowanie najważniejszych zagadnień i umiejętności – sesja pytań i odpowiedzi,
  • Egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • styczeń 2024 – rekrutacja zakończona
 • luty 2024 – rekrutacja zakończona
 • marzec 2024 –rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja trwa!
 • maj 2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 40 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 3600 zł/os. + VAT . (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 90 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty

Idea kursu

Idea kursu „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania finansami w specyficznej branży Beauty oraz prewencji i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kurs omawia aspekty finansowe w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem dla branży Beauty, uwzględniając unikalne wyzwania i tendencje finansowe charakterystyczne dla tego sektora.

Program skupia się na praktycznych aspektach zarządzania finansami w przedsiębiorstwach z branży Beauty, umożliwiając uczestnikom natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej praktyce.

Kurs kładzie szczególny nacisk na umiejętność identyfikowania przypadków odstępstw od przyjętych norm w zarządzaniu finansami, inwestycjami i marketingiem w kontekście branży Beauty.

Uczestnicy zdobędą umiejętności analizy sytuacji kryzysowej, prewencji potencjalnych zagrożeń oraz opracowywania strategii zarządzania kryzysem, z naciskiem na realne sytuacje występujące w branży.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również budowanie długoterminowej odporności przedsiębiorstw w branży Beauty, umożliwiając im przetrwanie i rozwój nawet w trudnych warunkach gospodarczych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne operacje finansowe po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania finansami w przedsiębiorstwach z branży Beauty oraz zdolność skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe, co przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju przedsiębiorstw w tej specyficznej dziedzinie.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego zarządzania finansami w branży Beauty oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

Dla kogo?

Kurs „Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty” jest adresowany głównie do przedsiębiorców, kierowników, menedżerów oraz pracowników w branży Beauty.

Adresaci kursu to m.in.:

 • Przedsiębiorcy w Branży Beauty:
  • Właściciele salonów kosmetycznych, gabinetów spa, salonów fryzjerskich oraz innych firm związanych z branżą Beauty.
 • Kierownicy i Menedżerowie:
  • Dyrektorzy salonów kosmetycznych i fryzjerskich.
  • Menedżerowie ds. operacyjnych i handlowych w branży Beauty.
 • Specjaliści ds. Obsługi Klienta:
  • Osoby odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z klientami, budowanie relacji i obsługę w salonach beauty.
 • Osoby Odpowiedzialne za Finanse:
  • Księgowi, kontrolerzy finansowi oraz specjaliści ds. finansów w przedsiębiorstwach beauty.
 • Pracownicy Branży Beauty:
  • Kosmetolodzy, fryzjerzy, stylistki paznokci i inne osoby wykonujące usługi w sektorze beauty.
 • Konsultanci ds. Stylizacji i Urody:
  • Specjaliści zajmujący się doradztwem w zakresie stylizacji, makijażu, pielęgnacji skóry i włosów.
 • Pracownicy ds. Marketingu i Promocji:
  • Osoby odpowiedzialne za promocję, reklamę i marketing w branży Beauty.
 • Specjaliści ds. Zarządzania Kryzysowego:
  • Osoby świadczące wsparcie i konsultacje w sytuacjach kryzysowych, takie jak nagłe spadki klientów czy trudności finansowe.
 • Studenci i Absolwenci Kierunków Związanych z Beauty:
  • Osoby kształcące się lub zainteresowane karierą w dziedzinie urody, kosmetyki i stylizacji.
 • Pracownicy Recepcji i Administracji:
  • Osoby obsługujące recepcję, rezerwacje oraz sprawy administracyjne w salonach beauty.
Program
Kurs Zarządzanie finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach z branży Beauty obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Analiza Sytuacji Finansowej w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat, kluczowe wskaźniki finansowe, lub inne dokumenty (w tym zestawienia wewnętrzne);
 • Kontrola Kosztów: identyfikacja i klasyfikacja kosztów, narzędzia monitorowania i efektywnego zarządzania nimi;
 • Analiza przychodów i rentowności, poszukiwanie źródeł dywersyfikacji, zarządzanie dochodami i inwestycjami: planowanie budżetu, strategie zarządzania dochodami, efektywne inwestowanie, pozyskiwanie finansowania;
 • Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym: identyfikacja zagrożeń, rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w kontekście przedsiębiorstw z branży Beauty, strategie prewencji kryzysowej i planowanie awaryjne;
 • Komunikacja i Negocjacje w Sytuacjach Kryzysowych: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych w trudnych sytuacjach;
 • Budowanie Odporności na Kryzysy: tworzenie planów długoterminowej odporności przedsiębiorstw.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi do efektywnego zarządzania finansami, identyfikowania negatywnych czynników i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe w specyficznej branży Beauty.

Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Analiza rzeczywistych przypadków kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach z branży Beauty.
 • Opracowywanie konkretnych strategii zarządzania kryzysowego;
 • Studium przypadków: Radzenie sobie z trudnościami w terminowym regulowaniu zobowiązań.
Co zyskasz?
Poprzez realizację warsztatów z zakresu zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • efektywnego zarządzania w branży Beauty oraz skutecznego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
 • podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych;
 • zdobywania przewagi konkurencyjnej w branży Beauty.
Korzyści z uczestnictwa w kursie to m. in.:
 • Umiejętności Finansowe:
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu analizy finansowej, zarządzania kosztami, planowania budżetu i efektywnego inwestowania m. in. w kontekście przedsiębiorstw Beauty.
 • Umiejętność Rozpoznawania i Zarządzania Kryzysami:
  • Zdobycie umiejętności identyfikowania i reagowania na sytuacje kryzysowe specyficzne dla branży, co przyczynia się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na trudności.
 • Zdolność Skutecznego Negocjowania w Sytuacjach Kryzysowych:
  • Nauka umiejętności komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach, co pomaga w utrzymaniu relacji z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi w okresie kryzysu.
 • Specjalistyczna Wiedza Branżowa:
  • Zrozumienie specyfiki branży Beauty oraz dostosowanie zdobytej wiedzy do konkretnych wyzwań, z jakimi przedsiębiorstwa w tej branży mogą się spotkać.
 • Gotowość do Skutecznego Zarządzania Odstępstwami od Norm:
  • Przygotowanie do identyfikowania i zarządzania odstępstwami od przyjętych norm w zakresie zarządzania finansami, inwestycji i marketingu.
Dodatkowo:
 • Potwierdzenie Umiejętności Egzaminem Końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie Kwalifikacji w Branży:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników w branży Beauty.
 • Certyfikat Ukończenia Kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w dziedzinie zarządzania w branży Beauty.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg

Rafał Czerkawski

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i zarządczych w różnych podmiotach w tym w bankach, firmach konsultingowych i szkoleniowych, start upach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Współuczestniczył w prowadzeniu setek różnych negocjacji zarówno w kwestiach trudnych sporów między interesariuszami jak i złożonych negocjacji handlowych w projektach wartych setki milionów złotych.

Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Jako ekspert i doradca gospodarczy w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną wspierając firmy mikro, mśp jak i duże organizacje biznesowe. Współuczestniczył w tworzeniu od podstaw nowych podmiotów oraz doradzał w rozwijaniu istniejących firm.

Posiada kompetencje zwłaszcza w zakresie zarządzania, inwestycji, finansów i marketingu. Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką zarządzania i negocjacji oraz dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

Anna Ciura-Sierota

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/Anna-Ciura-Sierota2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pani-Olga.jpg

Olga Pasztaleniec

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej „Agro-Unia”.

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.

W ostatnich latach Pani Olga obsługiwała takie jednostki jak:

 • KOSD Wrocław Sp. z o.o. S. k.;
 • AET Sp. z o.o. S. k.;
 • STO2 Sp. z o.o. (Pyszne.pl);
 • FUNDACJA FILMOWA SE-MA-FOR;
 • SKSM Sp. z o.o.;
 • KAL-PAB Sp. z o.o. S.k.;
 • NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O.;
 • WAGNER SERVICE Sp. z o.o.;
 • FOLTRANS CENTER Sp. z o.o.;
 • ZWOLTEX Sp. z o.o.;
 • KOLTECH Sp. z o.o.;
 • Piotr Mazur ARGROTECHNOLOGY;
 • Massimo Sylwia Pochelska;
 • F.H.U. STYL JOANNA SKOCZYLAS;
 • 4EAT Sp. z o.o.;
 • RUCHOME PIASKI PAWEŁ SUŁKOWSKI;
 • PIEKARNIA KLOS WOJCIECH;
 • „DOMINO” Sp. z o.o.;
 • P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga;
 • Pałac Jugowice Sp. z o.o.;
 • Delikatesy Centrum Wiesław Krzewiński;
 • VET STEPS Sp. z o.o.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.