fbpx
 

PREMIUM – pozyskanie dotacji z programu FEPW 2021-2027 „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” (napisanie wniosku, pomoc przy zawarciu umowy i rozliczenie dotacji)

SKU: DUS156

5 000,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie, w tym w zamieszczeniu zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności lub w innej formie zgodnej z procedurami wybranego programu;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnimy pomoc techniczną i merytoryczną w okresie trwania umowy.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Łączna cena za powyższą obsługę wynosi 2.500 zł + VAT za przygotowanie wniosku i doradztwo w ramach Etapu I oraz 5.000 zł + VAT – za przygotowanie wniosku i doradztwo w ramach II Etapu oraz premia za sukces w wysokości 3% netto + VAT przyznanej dotacji oraz płatność „za rozliczanie” w wysokości 2% netto + VAT przyznanej dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa – „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów:

Cel szczegółowy EFRR.CP1.III to m. in. wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.

Interwencja ma na celu dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej oraz wspieranie pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wsparcie ma charakter etapowy i składa się z trzech komponentów:

 • Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego;
 • Komponent II Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu:
  • Komponent II a;
  • Komponent II b.

Komponent IIa – „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” ma na celu sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów w makroregionie Polski Wschodniej, gotowych do wejścia na rynek z produktem (wyrobem lub usługą).

Harmonogram programu

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora wniosków w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. do godz. 16:00.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Działanie jest kierowane do mikro i małych przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i kwalifikują się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • zakończyli program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych, a zakończenie programu inkubacji nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy wyłącznie z Polski Wschodniej, tj. z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego – z wyłączeniem regionu warszawskiego
stołecznego (tj.: m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z programu obejmuje:

 • zakup usług związanych z rozwojem modelu biznesowego;
 • wynagrodzenia personelu projektu;
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie pokrywać będzie do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 600 000 zł. Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna zgodna z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to 60 000 000 zł.

Dodatkowe środki

Projekty o kluczowym potencjale, wymagające zaangażowania dodatkowych środków dla dynamicznego wzrostu, będą miały możliwość uzyskania wsparcia na dalszy rozwój działalności w wysokości nawet 3 mln zł w komponencie IIb.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.