fbpx
 

PREMIUM - pozyskanie i rozliczenie dotacji ARiMR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 “Poddziałanie: 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - Doradcy365

SKU: DUS092

4 499,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Poddziałanie: 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”:

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach dotacji z ARiMR, w tym:

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie i biznesplan;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez ARiMR;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do ARiMR;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Cena za powyższą usługę wynosi: Opłata wstępna: 4.499 zł + VAT (za sporządzenie wniosku, biznes planu i załączników formalnych oraz dokumentów na etapie rozliczeniowym (w tym wszelkich pism do ARiMR), pomocy na etapie zakupów w projekcie, promocji projektu i sprawozdawczości) + premia za sukces płatna w dwóch ratach: I rata – 2,5% netto wartości przyznanej dotacji (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ARiMR), II rata – 2,5% netto wartości przyznanej dotacji (po całkowitym rozliczeniu dofinansowania i wypłacie wszystkich środków).

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Opis

Kto może się starać o dofinansowanie z ARiMR?

O dofinansowanie z ARiMR mogą się starać osoba fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług dla gospodarstw rolnych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli spełnione są niżej wymienione warunki:

 • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku;
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
 • wnioskodawca zadeklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych.

WAŻNE! Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight).

Jaką kwotę i na co można otrzymać środki finansowe z ARiMR?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

W ramach programu można uzyskać zwrot części kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, w wysokości do:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem,
  • działalności usługowej związanej z leśnictwem,
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;

lub

 • 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
  • działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Maksymalna wysokość pomocy przyznana dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

Koszty kwalifikowalne obejmują m. in. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

Jak i kiedy złożyć wniosek do ARiMR?

Poprawnie wypełniony formularz wraz z załącznikami w formie odpowiednich dokumentów i biznesplanu należy złożyć w oddziałach regionalnych Agencjiosobiście, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie.

Wnioski można składać od 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

 

WAŻNE! Wnioskodawca będzie musiał załączyć do wniosku faktury lub paragony fiskalne kas rejestrujących potwierdzające wykonanie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1 albo lp. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wystawione na łączną kwotę co najmniej 20 tys. złotych brutto, w tym na kwotę co najmniej 10 tys. złotych brutto za każdy z 12-miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku kiedy operacja będzie dotyczyła realizacji usług związanych z rolnictwem albo z leśnictwem.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.