fbpx
 

Poniedziałek - Piątek (08:00 - 17:00)

2 499,00 + VAT

Usługa polegająca na stałej i kompleksowej obsłudze Twojej firmy w zakresie inicjowania wszelkich działań zmierzających do uzyskiwania dotacji, przygotowania firmy do absorpcji dofinansowania, monitorowania dostępnych programów dotacyjnych oraz pozyskiwania i rozliczania dotacji.
W ramach etapu wstępnego zapewniamy:
 • przeprowadzenie działań zmierzających do skonkretyzowania zakresu projektu i jego źródeł finasowania oraz terminów realizacji i budżetu;
 • dokonanie oceny możliwości wprowadzenia innowacji produktowych oraz procesowych;
 • dokonanie inwentaryzacji zasobów ludzkich, sprzętowych, finansowych, lokalowych i terenowych;
 • ustalenie zakresu ewentualnych planowanych prac remontowych i adaptacyjnych w zakresie posiadanych nieruchomości;
 • dokonanie analizy statusu MŚP firmy;
 • dokonanie analizy wpisu firmy do CRBR;
 • dokonanie oceny możliwości wprowadzenia innowacji i rozwiązań pro środowiskowych, sprzyjających równości szans i niedyskryminacji, a także w zakresie cyfryzacji, ICT i budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • wybór głównych funduszy pomocowych, a następnie regularne monitorowanie rynku pod kątem dostępności środków finansowych;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu pozyskania pozwoleń i uzyskania zgód administracyjnych związanych z planowanymi pracami;
 • pomoc w uzyskaniu wstępnych ofert od dostawców robót budowlanych oraz w zakresie zakupu wyposażenia;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie instytucji mogących wydać opinie o innowacyjności projektu, o potencjale rynkowym projektu, oraz o jego pozytywnym wpływie na środowisko, ICT i równości szans;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie instytucji mogących wystosować listy poparcia i zapotrzebowania na planowaną inwestycję (wstępne kontrakty);
 • udzielenie rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy z jednostkami B+R oraz utworzenia własnego Działu B+R;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy partnerskiej z innymi podmiotami z branży, a także współpracy międzynarodowej (internacjonalizacja);
 • udzielenie rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu związanego z ochroną własności intelektualnej (patenty, ochrona wzorów użytkowych itp.);
 • udzielenie rekomendacji w zakresie zaangażowania w działania lokalnej społeczności, w tym charytatywne a także w działania skutkujące uzyskaniem nagród i certyfikatów podnoszących wiarygodność na rynku;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie wzięcia udziału w programach podnoszących kompetencje kadry Klienta w kontekście celów przyszłego wniosku o dotację;
 • udzielenie rekomendacji w zakresie zbudowania pozytywnej historii dotacyjnej poprzez realizację niewielkich projektów doradczych/szkoleniowych dofinansowane z UE;
 • przeprowadzenie weryfikacji oceny wiarygodności firmy/ratingu w bazach, z których korzystają instytucje dotacyjne.
Na etapie aplikowania i rozliczania dotacji zapewniamy:
 • przygotowanie wymaganej dokumentacji konkursowej – wniosek, biznesplan (jeśli dotyczy) oraz załączniki;
 • doradztwo jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby w pełni móc skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • udzielenie pomocy z wysyłką dokumentów za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków lub wsparcie w zakresie wysyłki dokumentów w formie tradycyjnej;
 • monitorowanie procesu oceny wniosku o pomoc finansową i pomoc w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • przygotowanie odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • udzielenie pomocy na etapie dokonywania zakupów w projekcie, w tym w zamieszczeniu zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności lub w innej formie zgodnej z procedurami wybranego programu;
 • przygotowanie wniosków sprawozdawczych i wniosków o wypłatę dotacji;
 • udzielenie pomocy w rozliczeniu dotacji, w wywiązaniu się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie, a także w razie kontroli projektu;
 • przygotowanie niezbędnych danych na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnienie pomocy technicznej i merytorycznej w okresie trwania umowy.

Usługa świadczona w 100% zdalnie.

Ostatecznie przysługująca Zamawiającemu kwota wsparcia finansowego zostanie wyliczona na etapie prac merytorycznych.

Cena za powyższą usługę wynosi 2.499 zł netto + VAT miesięcznie oraz 0 zł (zero) za przygotowanie poszczególnych wniosków dotacyjnych oraz 1,75% netto + VAT od wartości pozyskanych dotacji – premia za sukces płatna po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji oraz 1,75% netto + VAT od wartości pozyskanych dotacji – premia za sukces płatna po otrzymaniu środków z danej dotacji.

Umowa zawierana jest standardowo na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia.

Przed zakupem powyższej usługi konieczny jest kontakt z Biurem Obsługi celem ustalenia szczegółowego zakresu współpracy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zapisz się do naszego newslettera

Copyright DORADCY365.