fbpx
 

KIEDY INNI BEZRADNIE ROZKŁADAJĄ RĘCE, MY POMAGAMY Upadłość działalności gospodarczej lub Spółki

Każdy doświadcza kryzysu, w biznesie jest to równie powszechne jak w życiu codziennym. Jeśli masz problem z bieżącym uregulowaniem płatności, masz przestoje w realizacji swoich zobowiązań, wciąż dzwonią do Ciebie wierzyciele lub nawet pukają komornicy, jesteśmy po to aby pomóc Ci uwolnić się od długów. Chcesz bezproblemowo zamknąć firmę i jak najszybciej złożyć wniosek o upadłość ponosząc jak najniższe koszty i ograniczając roszczenia wierzycieli - nie czekaj, skontaktuj się z nami.

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w zakresie przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz prowadzenia sprawy do czasu ogłoszenia przez Sąd upadłości.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Zobacz jakie to proste.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1280x854.jpg

Nasi doświadczeni eksperci szybko przeanalizują Twoją sprawę. Napiszemy Ci jakich dokładnie danych  i informacji potrzebujemy od Ciebie, aby wypełnić wniosek. Następnie współpracujący z nami prawnicy przygotują dla Ciebie wniosek, a następnie złożą go w Twoim imieniu w Sądzie.

Nie musisz się martwić o to czy poprawnie uzupełnisz wniosek, czy dodasz odpowiednie załączniki, czy prześlesz je do właściwego Sądu – wszystko to zrobimy za Ciebie.

Od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd ma 2 miesiące na podjęcie wiążącego rozstrzygnięcia w zakresie upadłości lub postępowania restrukturyzacyjnego, jeśli są uzasadnione okoliczności przemawiające za drugim rozwiązaniem. Czasami ten okres wydłuża się, ale zwykle orzeczenie o ogłoszeniu upadłości jest ogłaszane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W tym czasie monitorujemy stan sprawy, a jeśli widzimy, że postępowanie jest przedłużane w sposób nieuzasadniony, składamy odpowiednie wnioski dbając o Twój interes.

Postępowanie w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości kończy się z chwilą wydania postanowienia przez Sąd o ogłoszeniu upadłości. Po uprawomocnieniu się orzeczenia, rozpoczyna się proces likwidacji majątku dłużnika. Jeśli potrzebujesz pomocy na dalszych etapie, również jest to możliwe.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami!  Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP, województwo i nr telefonu). Dane kontaktowe  znajdziesz na dole strony. Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci krótką ankietę na podstawie której wycenimy naszą usługę uwzględniając Twoje potrzeby, jak również przedstawimy informację o dalszej ścieżce postepowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie! Możesz też od razu – wygodnie i o każdej porze – zamówić usługę szybkiej e-konsultacji w naszym e-sklepie.

Jaki jest koszt usługi?

Koszt godziny pracy eksperta ds. upadłości przedsiębiorcy wynosi od 299 zł netto + VAT.

Wypełnianie wniosków o ogłoszenie upadłość to nasza codzienność. Nie ma to dla nas tajemnic.

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics-min-scaled.jpg

Każdy przedsiębiorca, nawet ten prowadzący niewielką jednoosobową działalność, w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością jest zobowiązany złożyć wniosek o upadłość w terminie kolejnych 30 dni od chwili zaistnienia niewypłacalności. W przypadku członków zarządu spółek kapitałowych oraz wspólników odpowiadających do konkretnej kwoty, tylko takie działanie pozwoli im się zwolnić się z osobistej odpowiedzialności całym swoim majątkiem za dług Spółki.

Do wszczęcia postępowania upadłościowego nie potrzeba dużo. Wystarczy spełnić jeden z dwóch warunków:

- opóźnienie w opłacaniu zobowiązań przekraczające trzy miesiące
- wysokość zobowiązań dłużnika przekracza wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez czas dłuższy niż dwa lata
oraz
- dłużnik jest zobowiązany co najmniej względem 2 wierzycieli (w przypadku jednego wierzyciela przedsiębiorca prowadzący działalność jest zobowiązany wnioskować o upadłość konsumencką).

Nie czekaj zgłoś się do nas!
WAŻNE

Do wszczęcia postępowania w ramach upadłości konsumenckiej nie potrzeba dużo:

- dłużnik jest niewypłacalny zgodnie z przepisami Prawa Upadłościowego (patrz niżej)
- dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej (o ile nie zgłoszono wcześniej wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych) lub przestał być wspólnikiem spółki osobowej
- liczba wierzycieli nie jest duża na tyle by prowadzić zwykłe postępowanie (wystarczy 1)

Nie czekaj zgłoś się do nas!
W SKRÓCIE

Co warto wiedzieć?
Poznaj historie innych przedsiębiorców

WSTRZYMAJ DALSZE DZIAŁANIA WINDYKACYJNE SWOICH WIERZYCIELI (rozwiń)

Pan Grzegorz prowadził swoją firmę już ponad 10 lat. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu zrealizowanie umów, co skutkowało nałożeniem na niego wysokich kar umownych. Pojawiły się poważne problemy z płatnościami. Pan Grzegorz nie miał wystarczających środków na spłatę zobowiązań, ani też perspektyw na to, żeby te środki zdobyć. Codzienne telefony wierzycieli, wiadomości e-mailowe nie pozwalały na normalne funkcjonowanie. Pan Grzegorz zdecydował się na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z chwilą zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości musieli wstrzymać natychmiastowo wszystkie działania windykacyjne względem Pana Grzegorza.

WAŻNE:
Należy pamiętać, że od chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszelkie próby uzyskania przez wierzycieli zwrotu zadłużenia bezpośrednio od dłużnika są uznawane za nielegalne i będą podlegać surowym karom finansowym.

NIE POPEŁNIJ TEGO BŁĘDU! ZWOLNIJ SIĘ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DŁUG (rozwiń)

Zadłużenie firmy Pana Jana z miesiąca na miesiąc rosło. Wierzyciele coraz częściej dzwonili obawiając się o wypłacalność firmy. Tylko w jednym miesiącu, Pan Jan otrzymał informację o kilku złożonych pozwach w sprawach bezspornych. Brak płatności wynikał jedynie z braku środków na uregulowanie zobowiązań. Mimo tego, Pan Jan nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzyciele oceniając ryzyko niewypłacalności dłużnika, podjęli decyzję o samodzielnym złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Pana Jana.

Sąd ogłosił upadłość. Majątek spółki nie wystarczył na zaspokojenie wierzycieli, w związku z czym, z uwagi na nieterminowe zgłoszenie wniosku o upadłości przez Pana Jana, wierzyciele mogli kierować roszczenia bezpośrednio także do majątku osobistego Pana Jana.

UWAGA: Pamiętaj, żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
w ustawowym terminie. Możemy Ci w tym pomóc.
Dzięki temu zwolnisz się z odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym. Uprzedź swoich wierzycieli.

Przyczyna niezłożenia wniosku są bez znaczenia dla obowiązku zgłoszenia wniosku.

EPIDEMIA KORONAWIRUSA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI W TERMINIE (rozwiń)

Spadek sprzedaży w firmie Pani Katarzyny sprawił, że koszty przekraczały wysokość osiąganego dochodu. Obowiązek comiesięcznych płatności czynszu za hale, wynagrodzeń pracowników, miesięcznych opłat za media oraz inne koszty nie pozwalały prowadzić płynnych działań przez firmę. Pani Katarzyna nie zgłosiła wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo, że już od kilku miesięcy nie regulowała zobowiązań. Uznawała bowiem, że epidemia koronawirusa zwalnia ją z tego obowiązku, ponieważ wiele firm znajduje się w trudnej sytuacji. Gdy pandemia uśpiła czujność Pani Katarzyny, u wierzycieli uruchomiła potrzebę zabezpieczenia swoich interesów. Wierzyciele samodzielnie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości. Ponieważ majątek spółki nie pozwoli na spłatę wszystkich długów, a dłużnik nie złożył wniosku w terminie, egzekucja w pozostałym zakresie będzie kierowała do majątku Pani Katarzyny.

Gdyby Pani Katarzyna jako członek zarządu spółki niezwłocznie złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości lub inny wniosek np. w postępowaniu restrukturyzacyjnym, to nawet gdyby majątek firmy nie wystarczył na zaspokojenie wierzycieli, majątek osobisty Pani Katarzyny byłby bezpieczny. Wierzyciele nie mogliby kierować egzekucji do tego majątku.

Uwaga:

Epidemia koronawirusa nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o ile firma staje się niewypłacalna w rozumieniu przepisów ustawy.

Niezłożenie wniosku w terminie rodzi poważne konsekwencje.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
W SKRÓCIE

Podstawy prawne

Wniosków w postępowaniu upadłościowym, kto jest zobowiązany do ich składania?
Przepisy Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, dają szansę dłużnikowi na zamknięcie firmy bez dalszych obciążeń. Należy jednak pamiętać o obowiązkowym złożeniu wniosku w terminie.
Wniosek złożony na urzędowym formularzu powinien zawierać: (rozwiń)
 • wszystkie niezbędne dane jednoznacznie identyfikujące spółkę lub osobę fizyczną;
 • adres siedziby przedsiębiorstwa;
 • okoliczności przemawiające za wszczęciem postępowania upadłościowego i ich
  uprawdopodobnienie;
 • informacje o jakiemu prawu podlega dłużnik ( polskiemu czy innego państwa, UE);
 • dane o tym czy dłużnik jest spółką publiczną;
 • do wniosku powinien zostać również dowód wpłaty opłaty(1000zł) i zaliczki na wydatki prowadzone
  związane z postępowaniem (kwota jednokrotności przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia pracownika w sektorze przedsiębiorstw na 3 kw. poprzedniego roku);

WAŻNE

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest bezwzględnie obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeśli wnioskodawca jest dłużnikiem powinien dołączyć również: (rozwiń)
 • wykaz majątku;
 • bilans  sporządzony w okresie trzydziestu dni od dnia złożenia wniosku;
 • spis wierzycieli i informacje na temat zobowiązań;
 • oświadczenia o spłatach zaległości w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • spis podmiotów zobowiązanych wobec przedsiębiorstwa oraz wszelkie dane na ich temat;
 • wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych;
 • informacje o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz prowadzonych w sądach polubownych dotyczących majątku przedsiębiorstwa;
 • dane adresowe reprezentantów spółki, osoby prawnej i likwidatorów;

WAŻNE

Złożenie załączników do wniosku nie jest obligatoryjne, jednak gdy dłużnik nie może załączyć dokumentów, o których mowa, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

Kto jest uprawniony do składania wniosku: (rozwiń)
 1. Wniosek może złożyć dłużnik (jego pełnomocnik), wspólnicy odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej komandytowej, lub komandytowo akcyjnej, każdy  kto posiada prawo do reprezentowania lub prowadzenia spraw osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, która posiada osobowość prawną na podstawie innych rozporządzeń, organ  założycielski, wierzyciel;
 2. Koszty postępowania upadłościowego pokrywane są z majątku dłużnika. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczania zaliczek na wydatki w toku postępowania.
 3. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie będzie można nawet ogłosić upadłości tzn. majątek niewypłacalnego przedsiębiorstwa nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.
 4. Dłużnik oraz osoby które są zobowiązane do ogłoszenia upadłości mogą spotkać się konkretnymi negatywnymi konsekwencjami  za nie złożenie wniosku o upadłość w terminie:
  • – Osoby powyższe ponoszą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w myśl artykułu  art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego,
   – jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (art. 299 Kodeks Spółek Handlowych); Oznacza to tyle że egzekucja może być prowadzona z majątku osobistego.[Dotyczy to zarówno zobowiązań finansowych jak i podatkowych]
  • -Art. 586 mówi, że członek zarządu może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za nie zgłoszenie wniosku (podlega on grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu); należy tu dodać że ten artykuł odnosi się do członków zarządu wszystkich spółek kapitałowych, nie tylko z ograniczoną odpowiedzialnością, lub spółek akcyjnych. Warto zwrócić uwagę, że niewiedza o kondycji finansowej nie zwalnia z tej odpowiedzialności, ponieważ z tytułu pełnionej funkcji wymaga się od nich wszechstronnej znajomości stanu finansowego zarządzanego podmiotu
  • – Co więcej, art. 373 ust. 1 PrUpad mówi wprost, że sąd może orzec zakaz prowadzenia d Bardzo istotne jest, iż Sąd zakazując prowadzenia działalności gospodarczej orzeka o pozbawieniu wszystkich wymienionych wyżej praw. Kolejnym skutkiem wydania wspomnianego zakazu jest obligatoryjny wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych  działalności w jakiejkolwiek formie na okres od jednego roku do dziesięciu. Naruszenie tego zakazu w myśl art. 244 Kodeksu Karnego oznacza pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
  • – ostatnią negatywną konsekwencją niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie jest utrudniony dostęp do możliwości oddłużenia osoby fizycznej w toku upadłości konsumenckiej (art. 491 zn. 4 ust. 2 PrUpad)

Jeśli nie wiesz, czy masz szansę na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, skontaktuj się z nami.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowany zespół prawników, który weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

Podstawy prawne

Jakie są terminy w postępowaniu upadłościowym dla dłużnika:

– 30 dni od dnia w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, na zgłoszenie wniosku w sądzie o ogłoszenie upadłości; brak realizacji tego obowiązku wiąże się z konkretnymi dolegliwościami w zależności od osoby, która uchybiła temu obowiązkowi

– 7 dni na uzupełnienie braków formalnych we wniosku bądź nieuiszczenia opłaty, liczonych od dnia doręczenia wezwania

WAŻNE

Jeśli dłużnik będący przedsiębiorcą nie złożył oświadczenia o prawdziwości danych (art. 25 ust 2 Pr. Up), sąd zwraca wniosek bez rozpoznania, nie wezwawszy uprzednio do uzupełnienia wniosku.

Warto skorzystać z naszej pomocy, żeby składając wniosek nie pominąć istotnych jego elementów.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/businessman-working-desk-with-using-calculator-computer-office-concept-accounting-finance-min-1-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/law-justice-legality-judge-gavel-wooden-table-min-scaled.jpg

Co dzieje się z moją firmą w czasie postępowania upadłościowego?

Kiedy wniosek zostanie złożony, sąd rozpoczyna swoje działania, podczas których przedsiębiorstwo może nadal funkcjonować. Jednocześnie ma ono obowiązek opłacania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Warto jednak zauważyć, że prawo do kontynuowania działalności może zostać dłużnikowi mocno ograniczone za sprawą zabezpieczenia jego majątku. Ma to na celu ochronę możliwości spłaty ewentualnych należności wobec wierzycieli. W zależności od tego kto zgłosił wniosek o wszczęcie postępowania, sąd z urzędu albo na wniosek może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika.

W tym postępowaniu sąd rozstrzyga czy wniosek o postępowanie należy rozpatrzyć prowadząc dalszą sprawę jako postępowanie upadłościowe, postępowanie restrukturyzacyjne, odrzucić wniosek bądź zwrócić bez rozpatrzenia. Sąd może przeprowadzić rozprawę lub rozpatrzyć wniosek na postępowaniu niejawnym i ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Z chwilą ogłoszenia upadłości, następuje właściwe postępowanie upadłościowe, które dąży do jak największego zaspokojenia wierzycieli oraz wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru sądowego.

WAŻNE

3 najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć o wniosku o ogłoszenie upadłości:

1.Wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od chwili gdy zaszły przesłanki do uznania przedsiębiorcy za niewypłacalnego dłużnika.
2.Wniosek (złożony jak najszybciej), powinien spełniać wszystkie wymogi formalne, inaczej sąd wniosek odrzuci lub pozostawi bez rozpatrzenia
3.Nie złożenie wniosku w terminie może skutkować dolegliwościami finansowymi, cywilnymi i karnymi.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości

Nie wiem dokładnie jak mam wypełnić załączniki do wniosku– co mam zrobić? (rozwiń)

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Zbierzemy od Państwa wszelkie niezbędne dane, przygotujemy dokumenty – wniosek wraz z załącznikami, przygotujemy pełnomocnictwo oraz złożymy wniosek w Sądzie w Państwa imieniu.

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość mojej firmy – co mam zrobić? (rozwiń)

Skontaktuj się z naszym doradcą. W czasie konsultacji ustalimy, jak możemy Ci pomóc, oceni sytuację Twojego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę jego obecny stan, możliwości i twoje predyspozycje i chęci do prowadzenia dalszej działalności. Fakt, że wierzyciel zrobił to pierwszy nie jest czynnikiem decydującym przy rozstrzygnięciu. To jednak od twojej aktywnej postawy zależy jak sąd będzie postrzegał kondycję twojej firmy. Nie czekaj więc i skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Nie mam środków na opłacenie wniosku– co mam zrobić? (rozwiń)

W wyjątkowych sytuacjach sąd może dopuścić zwolnienie z opłaty wniosku. Co do zasady jednak, brak środków na uiszczenie opłat sądowych może uniemożliwić wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Warto jednak przeanalizować alternatywne opcje, które się pojawiają w tym zagadnieniu. Nie czekaj i skontaktuj się z nami.

Ile czasu trwa postępowanie o ogłoszenie upadłości? (rozwiń)

Zgodnie z przepisami, Sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 2 miesięcy. Czasami jednak termin ten ulega przedłużeniu. W większości przypadków orzeczenie o ogłoszeniu upadłości zostaje wydanie nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Doradztwo od ponad 20 lat
w tym w zakresie subwencji, dotacji i funduszy pomocowych dla firm

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Wniosek o ogłoszenie upadłości”. Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu będziesz na 5 kroku.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

emailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKPoczekaj chwilę

na kontakt od naszego eksperta.

6 KROKOdpowiedz na pytania eksperta

i prześlij ekspertowi potrzebne dane do wypełnienia wniosku. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

7 KROKDokonaj płatności opłat sądowych

dokonaj właściwej opłaty w sądzie. Otrzymasz od nas wszelkie niezbędne informacje o wysokości opłat i rachunkach do wpłat. Pamiętaj że musisz opłacić zarówno wniosek jak i zaliczkę na koszty postępowania sądowego. Prześlij nam dowód opłaty, żebyśmy mogli go dołączyć do wniosku.

8 KROKNie martw się o to, jak złożyć wniosek do sądu

W oparciu o pełnomocnictwo nasi prawnicy złożą w Twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Będą także uczestniczyć w rozprawach reprezentując Cię przed Sądem, jak również składać dodatkowe pisma, w sytuacji gdy będzie to konieczne.

5 KROKOgłoszenie upadłości przez Sąd

Czekaj na prawomocne orzeczenie Sądu o ogłoszeniu upadłości
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone