fbpx
 

WSPARCIE EKSPERTÓWPomoc w kontrolach

Ochrona Twoich interesów

Zobacz, kim jesteśmy i co możemy dla Ciebie zrobić.

Kontrole przeprowadzane przez różne instytucje, takie jak Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Państwowa Inspekcja Pracy, czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mogą być stresujące i uciążliwe dla przedsiębiorców. W trakcie kontroli mogą być oni narażeni na zarzuty naruszenia przepisów prawa, co może skutkować nałożeniem kar finansowych, czy innych sankcji.

Oferujemy kompleksową pomoc Klientom w trakcie kontroli, dostarczając im nie tylko profesjonalnych usług doradczych, ale także pewność siebie w obliczu stresujących sytuacji.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przepisów prawa oraz prowadzenia kontroli. Często są to byli pracownicy Urzędów i Instytucji publicznych, którzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i udzielić wszelkiej pomocy na etapie przygotowania do kontroli, w jej trakcie oraz w przygotowaniu odwołań od wyników, a także w spełnieniu zaleceń pokontrolnych czy w sporach w tym zakresie, w tym na etapie sądowym.

Naszym celem jest zapewnić Ci kompleksową pomoc w kwestiach związanych z kontrolami i pomóc osiągnąć sukces, niezależnie od wyzwania, przed którym stoisz.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy gwarancją Twojego spokoju

Dzięki nam możesz w pełni poświęcić się swojej działalności, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami. Bez wychodzenia z domu, online. Nasza firma doradcza specjalizuje się w świadczeniu pomocy w trakcie kontroli, które nie tylko zapewniają wsparcie w rozwiązaniu problemów prawnych, ale także budują poczucie pewności wśród naszych klientów.
W zakres naszej pomocy w trakcie kontroli wchodzi:
 • Przygotowanie do kontroli, które może obejmować:
  • Analizę dokumentacji;
  • Odpowiedzi na pytania w zakresie zagadnień związanych z kontrolowanym obszarem;
  • Opracowanie strategii postępowania w trakcie kontroli;
  • Szkolenie pracowników w zakresie postępowania w trakcie kontroli.
 • Wsparcie w trakcie kontroli, które może obejmować:
  • Obecność eksperta podczas kontroli;
  • Reprezentację przedsiębiorcy w trakcie kontroli;
  • Udzielanie wyjaśnień kontrolerom w imieniu Klienta.
 • Postępowanie po kontroli, które może obejmować:
  • Analizę wyników kontroli;
  • Pomoc we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych;
  • Pomoc w przygotowaniu odwołania lub skargi na decyzję organu przeprowadzającego kontrolę.
Korzyści ze współpracy z nami:
 • Ochrona przed nieuzasadnionymi zarzutami urzędników organu kontrolującego,
 • Zmniejszenie ryzyka nałożenia kar i odsetek lub innych sankcji karnych,
 • Skuteczne dochodzenie swoich praw.

W ramach naszych usług, za dodatkową opłatą, oferujemy także:

 • Reprezentację przed sądami administracyjnymi, prawa pracy, cywilnymi, etc.
 • Pomoc w zakresie zagadnień z obszaru podlegającego kontroli,
 • Doradztwo w zakresie bieżącej działalności gospodarczej.
 • Usługa może być świadczona w 100% zdalnie lub za dodatkową opłatą częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie u Klienta.
Jeśli otrzymałeś wezwanie do kontroli, nie czekaj i jeszcze dziś skontaktuj się z nami.
Dzięki pomocy naszych ekspertów będziesz mógł skutecznie i bezstresowo przygotować się do kontroli oraz ochronić swoje interesy.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

DOSKONAŁOŚĆ W BIZNESIEDoradzamy Firmom
Już od 20 lat

Wspieramy naszych Klientów, aby mogli skupić się na swoim podstawowym biznesie.
Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem.

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/business-team-investment-entrepreneur-trading-discussing-analysis-data-stock-market-charts-min-1280x720.jpg

— Ile to kosztuje?

Wiemy, że każdy klient jest wyjątkowy, a jego potrzeby oraz możliwości finansowe są różne. Dlatego też nie podajemy jednej, stałej ceny za nasze usługi. Naszym celem jest dostarczenie Ci dokładnie tego, czego potrzebujesz, a cena jest ustalana indywidualnie, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Rozumiemy, że Twoje potrzeby mogą być zupełnie inne niż potrzeby innych klientów. Dlatego nasze podejście do cen jest elastyczne i dostosowujemy je do Twojej sytuacji.

— Jak to działa?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz- telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP i nr telefonu)

e-mail: biuro@doradcy365.pl
numery telefonów: 500 181 151 oraz 792 532 726

Nasz zespół dokładnie oceni Twoje potrzeby i przygotuje indywidualną ofertę dostosowaną do Ciebie. Omówimy ofertę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Możesz być pewien, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Następnie wybierasz, czy akceptujesz naszą ofertę, a my rozpoczynamy pracę zgodnie z ustaleniami.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak może wyglądać kontrola w przedsiębiorstwie?

Kontrole w przedsiębiorstwie mogą być przeprowadzane w różnych dziedzinach, w zależności od organu kontrolującego. Najczęściej kontrole dotyczą następujących obszarów:
 • Opłacania podatków – kontrole przeprowadzane przez Urząd Skarbowy lub UKS mogą dotyczyć prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy podatku od nieruchomości.
 • Ceł i należności celnych – kontrole przeprowadzane przez Urząd Celny mogą dotyczyć prawidłowości odprowadzania cła i należności celnych, w tym w zakresie importu i eksportu towarów.
 • Ochrony pracy – kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy mogą dotyczyć przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy zatrudniania cudzoziemców.
 • Konkurencji – kontrole przeprowadzane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mogą dotyczyć przestrzegania przepisów prawa konkurencji, w tym w zakresie ograniczania konkurencji, praktyk monopolistycznych, czy porozumień antykonkurencyjnych.
 • Ochrony danych osobowych – kontrole przeprowadzane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mogą dotyczyć przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa danych osobowych, czy obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – kontrole przeprowadzane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) mogą dotyczyć przestrzegania przepisów AML, w tym w zakresie środków bezpieczeństwa finansowego, procedur identyfikacji i weryfikacji klientów, procedur monitorowania transakcji, czy procedur raportowania podejrzanych transakcji.
 • Ochrony środowiska – kontrole przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mogą dotyczyć przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie emisji zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, czy ochrony przyrody.
Firmy i instytucje mogą być kontrolowane przez różne organy, w zależności od dziedziny, w której działają. Do najczęstszych organów kontrolujących należą:
 • Urzędy skarbowe – przeprowadzają kontrole w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy podatku od nieruchomości.
 • Urzędy celne – przeprowadzają kontrole w zakresie prawidłowości odprowadzania cła i należności celnych, w tym w zakresie importu i eksportu towarów.
 • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy zatrudniania cudzoziemców.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa konkurencji, w tym w zakresie ograniczania konkurencji, praktyk monopolistycznych, czy porozumień antykonkurencyjnych.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w tym w zakresie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, bezpieczeństwa danych osobowych, czy obowiązków informacyjnych.
 • Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) – przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w zakresie procedur identyfikacji i weryfikacji klientów, procedur monitorowania transakcji, czy procedur raportowania podejrzanych transakcji.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) – przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie emisji zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, czy ochrony przyrody.
Kontrole mogą być przeprowadzane w formie:
 • Kontroli planowej – przeprowadzanej w ramach harmonogramu kontroli, który jest zatwierdzany przez organ kontrolujący.
 • Kontroli nieplanowej – przeprowadzanej w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że firma lub instytucja narusza przepisy prawa.
 • Kontroli dodatkowej – przeprowadzanej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli planowej lub nieplanowej.
Eksperci marki Doradcy365 zapewniają pomoc w przypadku każdego rodzaju kontroli.
Korzystanie z naszych usług jest w 100% bezpieczne. Nasi eksperci są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących przedsiębiorstwa.
Przykłady sytuacji, w których wsparcie ekspertów może poprawić efektywność kontroli:
 • W przypadku kontroli planowanej – eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i przygotowaniu się do odpowiedzi na pytania kontrolerów.
 • W przypadku kontroli nieplanowanej – eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w ustaleniu zakresu kontroli i w przygotowaniu się do współpracy z kontrolerami.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w negocjacjach z kontrolerami w celu złagodzenia ewentualnych sankcji.
Szczegółowy przebieg kontroli może się różnić w zależności od rodzaju kontroli i podmiotu przeprowadzającego kontrolę.
Najogólniej etapy kontroli w przedsiębiorstwie można podzielić na następujące:

1. Przygotowanie do kontroli

Na tym etapie:

 • określa się zakres i cel kontroli;
 • ustala się termin i miejsce kontroli;
 • przygotowuje się listę dokumentów, które mają zostać sprawdzone;
 • wyznacza się osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli.

2. Powiadomienie o kontroli

Kontrolowany podmiot powinien zostać powiadomiony o kontroli, co najmniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Powiadomienie powinno zawierać informację o zakresie i celu kontroli, terminie i miejscu kontroli oraz o prawie kontrolowanego do złożenia wyjaśnień i żądania udziału w kontroli.

Niektóre kontrole (zwykle pozaplanowe) mogą odbyć się bez uprzedniego powiadomienia.

3. Przeprowadzenie kontroli

Na tym etapie kontrolerzy dokonują sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo spełnia określone standardy i wymagania. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie przedsiębiorstwa lub w innym miejscu, gdzie znajdują się dokumenty lub informacje objęte kontrolą.

4. Sporządzenie protokołu z kontroli

Po zakończeniu kontroli sporządzony zostaje protokół, w którym opisuje się przebieg kontroli i stwierdzone nieprawidłowości. Protokół jest doręczany kontrolowanemu podmiotowi.

W przypadku zastrzeżeń przedsiębiorca może złożyć odwołanie lub zażalenie na decyzję organu kontrolnego.

5. Wydanie zaleceń pokontrolnych

Na podstawie protokołu z kontroli kontrolerzy mogą wydać zalecenia pokontrolne, w których określają sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Usunięcie nieprawidłowości i ocena skuteczności kontroli

Kontrolowany podmiot jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych.

Po upływie terminu na usunięcie nieprawidłowości kontrolerzy przeprowadzają ocenę skuteczności kontroli.

Dokumentowanie kontroli pozwala na zachowanie dowodu jej przeprowadzenia oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Dokumentacja powinna być rzetelna i obiektywna oraz powinna zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu kontroli.

W przypadku kontroli przeprowadzanej przez organy administracji publicznej, dokumentacja kontroli powinna być sporządzona zgodnie z przepisami prawa.

Dokumentacja kontroli może się różnić w zależności od organu przeprowadzającego kontrolę, jednak najczęściej zawiera takie elementy, jak m.in.:

 • protokół z kontroli – dokument, w którym opisuje się przebieg kontroli i stwierdzone nieprawidłowości;
 • zalecenia pokontrolne – dokument, w którym określa się sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 • korespondencja związana z kontrolą – np. pisma, wnioski, zapytania;
 • inne dokumenty związane z kontrolą – np. zdjęcia, nagrania, materiały dowodowe.

Protokół z kontroli powinien zawierać m. in. następujące informacje:

 • nazwa i adres kontrolowanego podmiotu;
 • imię i nazwisko kontrolera;
 • data i miejsce kontroli;
 • zakres i cel kontroli;
 • sposób przeprowadzenia kontroli;
 • stwierdzenie nieprawidłowości;
 • załączniki.

Zalecenia pokontrolne powinny zawierać m. in. następujące informacje:

 • opis stwierdzonych nieprawidłowości;
 • sposób usunięcia nieprawidłowości;
 • termin usunięcia nieprawidłowości.

Korespondencja związana z kontrolą powinna być zachowana w oryginalnej formie.

Inne dokumenty związane z kontrolą powinny być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dokumentacja kontroli powinna być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat.

Kontrole w przedsiębiorstwie mogą mieć różne skutki, w zależności od ich wyniku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ kontrolujący może nałożyć na przedsiębiorstwo kary pieniężne, odsetki, czy inne sankcje.
Nieprawidłowości, które mogą zostać stwierdzone w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie, to na przykład:

Nieprawidłowości podatkowe, takie jak:

 • niezgłoszenie do opodatkowania przychodów,
 • zaniżenie podstawy opodatkowania,
 • nieprawidłowe rozliczenie podatku,
 • nieprawidłowości w dokumentacji podatkowej.

Nieprawidłowości celne, takie jak:

 • nieprawidłowe deklarowanie towarów,
 • niedopełnienie obowiązków związanych z odprowadzaniem cła i należności celnych,
 • nieprawidłowości w dokumentacji celnej.

Nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, takie jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy,
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzenia,
 • nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zatrudnianie cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń.

Nieprawidłowości w zakresie prawa konkurencji, takie jak:

 • ograniczanie konkurencji,
 • praktyki monopolistyczne,
 • porozumienia antykonkurencyjne.

Nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak:

 • nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych,
 • nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych,
 • nieprawidłowości w zakresie obowiązków informacyjnych.

Nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, takie jak:

 • nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i weryfikacji klientów,
 • nieprawidłowości w monitorowaniu transakcji,
 • nieprawidłowości w raportowaniu podejrzanych transakcji,
 • nieprawidłowości w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • nieprawidłowości w reagowaniu na podejrzane transakcje.

Nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska, takie jak:

 • emisja zanieczyszczeń,
 • nieprawidłowości w gospodarce odpadami,
 • naruszenie przepisów dotyczących ochrony przyrody.

Usługi pomocy w trakcie kontroli, które oferujemy, stanowią kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Nasza wykwalifikowana kadra ekspertów i prawników, doświadczonych w różnych dziedzinach prowadzenia działalności gospodarczej, jest gotowa służyć jako Twoi przewodnicy i obrońcy w trudnych chwilach.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi pomocy w trakcie kontroli? Nasza kadra to doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach, gotowi dostosować podejście do indywidualnych potrzeb klienta. Działamy z pasją i zaangażowaniem, aby chronić interesy naszych klientów, przy jednoczesnym szanowaniu wartości takich jak profesjonalizm, etyka i poufność. Naszym celem jest osiągnięcie pozytywnych i skutecznych wyników we wszystkich aspektach działalności naszych klientów.

Kompleksowe wsparcie w trakcie kontroli zapewnia przedsiębiorstwu wiele korzyści, m. in.:
 • Zmniejszenie ryzyka stwierdzenia nieprawidłowości – nasi eksperci pomogą przedsiębiorstwu zidentyfikować potencjalne nieprawidłowości. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło podjąć działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości przed rozpoczęciem kontroli, co zmniejszy ryzyko ich stwierdzenia przez organ kontrolujący.
 • Poprawę efektywności kontroli – nasi eksperci opracują strategii postępowania. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło przygotować się do kontroli w sposób efektywny i zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji.
 • Zmniejszenie ryzyka nałożenia kar – nasi eksperci pomogą przedsiębiorstwu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Dzięki wprowadzeniu szybkich i skutecznych rozwiązań, możliwe będzie złagodzenie ewentualnych kar i sankcji lub nawet całkowite ich uniknięcie.
 • Poprawę wizerunku przedsiębiorstwa – korzystanie z usług ekspertów w trakcie kontroli może pozytywnie wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa. Firma, która współpracuje z ekspertami, może zostać odebrane jako przedsiębiorstwo, które poważnie podchodzi do obowiązków compliance i dba o przestrzeganie przepisów prawa.
 • Redukcję stresu i obciążenia pracowników – korzystanie z usług ekspertów może zmniejszyć stres i obciążenie pracowników w trakcie kontroli. Dzięki obecności ekspertów pracownicy nie będą musieli samodzielnie odpowiadać na pytania kontrolerów i będą mogli skupić się na wykonywaniu swoich obowiązków.
 • Zwiększenie wiedzy pracowników – szkolenia przeprowadzone przez ekspertów mogą zwiększyć wiedzę pracowników w zakresie przepisów prawa i procedur postępowania w trakcie kontroli. Dzięki temu pracownicy będą mogli lepiej zrozumieć obowiązki przedsiębiorstwa i prawidłowo reagować w przypadku kontroli.
Konkretne korzyści wynikające z korzystania z usług ekspertów w trakcie kontroli można podzielić na:
Korzyści przedkontrolne:
 • Analiza dokumentacji – eksperci przeanalizują dokumentację przedsiębiorstwa w celu identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło podjąć działania w celu usunięcia tych nieprawidłowości przed rozpoczęciem kontroli, co zmniejszy ryzyko ich stwierdzenia przez organ kontrolujący.
 • Opracowanie strategii postępowania – eksperci przygotują strategię postępowania przedsiębiorstwa w trakcie kontroli. Strategia ta powinna uwzględniać rodzaj organu kontrolującego, zakres kontroli, czy oczekiwania przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło przygotować się do kontroli w sposób efektywny i zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji.
 • Szkolenie pracowników – eksperci przeprowadzą szkolenia dla pracowników przedsiębiorstwa w zakresie postępowania w trakcie kontroli. Szkolenia te powinny obejmować kwestie związane z prawami i obowiązkami pracowników w trakcie kontroli, jak również z procedurami postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Dzięki temu pracownicy będą mogli prawidłowo współpracować z organem kontrolującym i udzielać mu niezbędnych informacji.
Korzyści w trakcie kontroli:
 • Obecność podczas kontroli – eksperci będą obecni podczas kontroli, aby wspierać i reprezentować przedsiębiorstwo. Eksperci będą mogli udzielać pracownikom przedsiębiorstwa porad i wskazówek, jak prawidłowo odpowiadać na pytania kontrolerów.
 • Reprezentacja przed kontrolerami – eksperci będą reprezentować przedsiębiorstwo przed kontrolerami w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Eksperci będą mogli negocjować z kontrolerami w celu złagodzenia ewentualnych sankcji. Dzięki doświadczeniu i wiedzy eksperci będą mogli przedstawić organowi kontrolującemu argumenty na rzecz złagodzenia sankcji.
Korzyści pokontrolne:
 • Analiza wyników kontroli – eksperci przeanalizują wyniki kontroli i w razie potrzeby przygotują odwołanie lub skargę. Eksperci będą mogli ocenić, czy wyniki kontroli są prawidłowe i czy organ kontrolujący nie naruszył przepisów prawa. W razie stwierdzenia nieprawidłowości eksperci przygotują odwołanie lub skargę do organu wyższego stopnia.
Sytuacje, w których wsparcie ekspertów może skutecznie wpłynąć na wynik kontroli:
 • Kontrola dotyczy złożonych zagadnień prawnych lub technicznych. W takich przypadkach eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w zrozumieniu przepisów prawa lub zasad technicznych, które są istotne dla kontroli.
 • Kontrola dotyczy działalności przedsiębiorstwa, która jest nowa lub zmienia się dynamicznie. W takich przypadkach eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w przygotowaniu się do kontroli i w przedstawieniu organowi kontrolującemu informacji o aktualnym stanie działalności.
 • Kontrola jest przeprowadzana w sposób nieprawidłowy lub naruszający przepisy prawa. W takich przypadkach eksperci mogą pomóc przedsiębiorstwu w obronie przed nieprawidłowymi działaniami organu kontrolującego.
W skomplikowanym świecie prawa, warto mieć zaufanego doradcę przy swoim boku. Nasza firma doradcza jest gotowa służyć jako Twoja ręka i przewodnik w trudnych chwilach, zapewniając pewność i ochronę w obliczu różnorodnych kwestii prawnych. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci podczas każdej kontroli.
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy firmom we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
WARTO NAM ZAUFAĆ

Nasi Eksperci

Oto sylwetki niektórych spośród 75 naszych ekspertów.

Pan Piotr

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych.

Przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Pc2-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/Rafal-Czerkawski.jpg

Pan Rafał

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich i zarządczych w różnych podmiotach w tym w bankach, firmach konsultingowych i szkoleniowych, start upach, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Współuczestniczył w prowadzeniu setek różnych negocjacji zarówno w kwestiach trudnych sporów między interesariuszami jak i złożonych negocjacji handlowych w projektach wartych setki milionów złotych.

Jako ekspert i doradca gospodarczy w praktyce wykorzystuje zdobytą wiedzę specjalistyczną wspierając firmy mikro, mśp jak i duże organizacje biznesowe. Współuczestniczył w tworzeniu od podstaw nowych podmiotów oraz doradzał w rozwijaniu istniejących firm.

Posiada kompetencje zwłaszcza w zakresie zarządzania, inwestycji, finansów i marketingu.

Swoje bogate doświadczenie związane z tematyką zarządzania i negocjacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

Pani Ania

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/Anna-Ciura-Sierota2.jpg
Placeholder image

Pani Olga

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej „Agro-Unia”.

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat kontroli

Jaki jest cel kontroli celno-skarbowych?

Celem kontroli celno-skarbowych jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego.

Kontrole te mają na celu m.in.:

 • wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości w zakresie obrotu towarami i usługami,
 • zapobieganie powstawaniu zaległości podatkowych,
 • uszczelnianie systemu podatkowego.
Kto może zostać poddany kontroli celno-skarbowej?

Kontroli celno-skarbowej może zostać poddany każdy podmiot, który wykonuje czynności podlegające przepisom prawa celnego lub podatkowego. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

Ile czasu trwa kontrola celno-skarbowa?

Według przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Dokumenty, które zostaną zgromadzone przez kontrolującego po tym terminie nie mogą stanowić dowodu w sprawie.

Ile mam czasu, żeby przygotować się do kontroli skarbowej? Czy KAS powiadomi mnie o takiej kontroli?

W świetle aktualnych przepisów ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej kontrola celno-skarbowa może zostać rozpoczęta bez wcześniejszego powiadomienia podatnika. To oznacza, że przedsiębiorcy nie mają możliwości przygotowania się do postępowania kontrolnego, gdyż wraz z doręczeniem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej urząd może natychmiast rozpocząć procedury kontrolne.

Kto może przeprowadzić kontrolę celno-skarbową?

Zgodnie z zapisami ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Naczelnicy urzędów celno-skarbowych mogą wykonywać czynności kontrolne także poza terytorialnym zasięgiem ich działania. Kontrolę celno-skarbową może więc przeprowadzić dowolny Urząd Skarbowy, niekoniecznie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności.

Jakie są uprawnienia organów kontrolujących podczas kontroli celno-skarbowej?

Organy kontrolujące mają szerokie uprawnienia podczas kontroli celno-skarbowej. Zapewnia je ustawa o KAS. Mogą one m.in.:

 • wstępować na teren i do pomieszczeń kontrolowanego podmiotu,
 • żądać udostępnienia dokumentów i ewidencji,
 • żądać wyjaśnień od osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • dokonywać oględzin i eksperymentów,
 • stosować środki przymusu bezpośredniego.
Jakie obowiązki ma przedsiębiorca podczas kontroli celno-skarbowej?

Kontrolowany podmiot ma obowiązek:

 • umożliwić organom kontrolującym wykonywanie czynności kontrolnych,
 • udostępnić dokumenty i ewidencje,
 • udzielić wyjaśnień,
 • nie utrudniać przeprowadzenia kontroli.
Czy mogę złożyć korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli z Urzędu Skarbowego?

Tak, w trakcie trwania kontroli podatnik ma możliwość złożenia korekty dotyczącej obszaru objętego kontrolą w trakcie trwania czynności sprawdzających. Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy o KAS, podatnik może złożyć korektę w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. W sytuacji gdy korekta zostanie złożona po upływie tego terminu nie wywoła skutków prawnych, a więc nie organ nie uwzględni złożonej korekty.

Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Organ zawiadamia na piśmie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Od tej zasady wyróżniono trzy wyjątki, kiedy to możliwe jest ponowne skorygowanie deklaracji:

 1. ponowne skorygowanie deklaracji wynika z orzeczenia wydanego po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, które ma wpływ na ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli;
 2. ustalenia kontroli celno-skarbowej zawarte w wyniku kontroli były oparte na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;
 3. ponowne skorygowanie deklaracji ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub majątku podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub terytorium innego państwa.

Gdy w wyniku kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, wtedy kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli:

 • kontrolowany nie złożył korekty deklaracji, o której mowa w art. 82 ust. 3, albo
 • organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo
 • organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług lub istnieją przesłanki do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Jakie kary grożą za nieudostępnienie dokumentacji do kontroli z KAS?

Na podmiot, który, pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, lub udzielił ich w niepełnym zakresie organ KAS może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10 000 zł.

Jakie są konsekwencje nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli celno-skarbowej?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli celno-skarbowej, organy kontrolujące mogą wydać decyzję o:

 • nałożeniu kary pieniężnej,
 • zobowiązaniu do zapłaty zaległości podatkowej,
 • ukaraniu za wykroczenie skarbowe.
Gdzie mogę się odwołać w przypadku niekorzystnego wyniku kontroli?

Art. 221 Ordynacji podatkowej wskazuje, że w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze lub dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Oznacza to, że właściwym organem odwoławczym jest organ wydający decyzję, czyli naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Co to jest kontrola projektów dotacyjnych?

Kontrola projektów dotacyjnych to sprawdzenie, czy beneficjent projektu dotacyjnego realizował projekt zgodnie z umową o dofinansowanie. Kontrola może dotyczyć zarówno realizacji celów projektu, jak i wydatków poniesionych przez beneficjenta.

Jakie przepisy określają możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych?

Przepisy, które wskazują na możliwość przeprowadzenia kontroli w tym zakresie to art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który wskazuje, że organ dotujący może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji oświatowych.

Jaki okres czasu może obejmować kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych i jakie dokumenty mogą być sprawdzane?

Kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy, w którym jest ona przeprowadzana.

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania w związku z przekazaną dotacją, a w przypadku szkół, o których mowa w art. 26 ust. 2 – także do wglądu do list obecności, o których mowa w art. 26 ust. 3, oraz ich weryfikacji.

Jak wygląda kontrola z PUP po przyznaniu dotacji?

Kontrola może dotyczyć zarówno realizacji celów projektu, jak i wydatków poniesionych przez beneficjenta.

Kontrola z PUP może być przeprowadzona w każdym czasie, jednak najczęściej odbywa się w ciągu 2 lat od dnia przyznania dotacji.

Kontrolę przeprowadzają pracownicy PUP, którzy mogą m.in.:

 • wstępować na teren i do pomieszczeń beneficjenta projektu dotacyjnego,
 • żądać udostępnienia dokumentów i ewidencji,
 • żądać wyjaśnień od osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • dokonywać oględzin i eksperymentów.

Z doświadczenia wynika, że w czasie wizyty monitorującej urząd najczęściej sprawdza, czy wskazane w kosztorysie przedmioty i urządzenia rzeczywiście zostały zakupione oraz czy są magazynowane we wskazanym we wniosku miejscu. Urzędnicy mogą także sprawdzić dokumenty księgowe na zakupiony sprzęt (np. faktury) oraz dokumenty firmowe (np. wystawione faktury, deklaracje ZUS).

Ponadto, w przypadku otrzymania dotacji ze środków unijnych, urząd może zweryfikować, czy sprzęt oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zostały odpowiednio oznaczone emblematami unijnymi.

Kontrola z PUP po przyznaniu dotacji odbywa się w kilku etapach:

 1. Powiadomienie o kontroli – pracownicy PUP wysyłają do beneficjenta projektu dotacyjnego pisemne powiadomienie o kontroli, które zawiera informacje o terminie, miejscu i zakresie kontroli.
 2. Ocena dokumentacji – obejmuje m.in. sprawdzenie, czy dokumentacja jest kompletna i czy jest zgodna z umową o dofinansowanie.
 3. Wizyta w siedzibie beneficjenta – wizyta ma na celu sprawdzenie, czy beneficjent wydatkował środki zgodnie z umową o dofinansowanie.
 4. Sporządzenie protokołu z kontroli – zawiera informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, a także o zaleceniach dla beneficjenta projektu dotacyjnego.
 5. Rozpatrzenie protokołu z kontroli – instytucja udzielająca dofinansowania rozpatruje protokół z kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, instytucja może podjąć działania, takie jak:
  • wezwanie beneficjenta projektu dotacyjnego do usunięcia nieprawidłowości,
  • nałożenie kary umownej,
  • cofnięcie dofinansowania,
  • wystąpienie z roszczeniem zwrotnym.
Kto może przeprowadzić kontrolę projektów unijnych?

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, kontrole i audyty projektu mogą przeprowadzać:

 • instytucja zarządzająca,
 • instytucja pośrednicząca,
 • instytucja wdrażająca,
 • instytucja audytowa,
 • przedstawiciele KE,
 • przedstawiciele Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
 • inne podmioty uprawnione.

Ponadto Beneficjent jest obowiązany poddać się audytom lub kontrolom wykonywanym przez instytucję audytową, Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Europejski Trybunał Obrachunkowy, inne podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów odrębnych, lub na zlecenie tych instytucji.

Co mogą obejmować kontrole projektów unijnych?

Kontrole projektów unijnych obejmują:

 1. kontrole systemowe, służące sprawdzeniu prawidłowości realizacji zadań przez instytucje, którym instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub koordynator programów Interreg powierzyli, w drodze porozumienia albo umowy, zadania związane z realizacją programu;
 2. kontrole projektów, w tym wydatków, służące sprawdzeniu ich zgodności z przepisami prawa, programem, zasadami krajowymi i unijnymi oraz umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu projektu, przy czym kontrole te obejmują w szczególności:
  • weryfikację składanego przez beneficjenta wniosku o płatność,
  • kontrole w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
  • kontrole przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej oraz stosowania właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych,
  • kontrole krzyżowe służące zapewnieniu, że wydatki ponoszone w projektach nie są podwójnie finansowane:
   • w ramach jednego programu,
   • z kilku różnych funduszy polityki spójności lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej lub z tego samego funduszu polityki spójności w ramach co najmniej dwóch programów, w przypadku których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • w ramach programu i programu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury,
  • kontrole na zakończenie realizacji projektu, służące sprawdzeniu kompletności dokumentów potwierdzających właściwą ścieżkę audytu,
  • kontrole trwałości.

Kontrole te mogą obejmować kontrole zdolności wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w sposób niekonkurencyjny lub beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ten sposób, do prawidłowej i efektywnej realizacji projektu, polegające w szczególności na weryfikacji procedur obowiązujących w zakresie realizacji projektu.

Jakie są uprawnienia organów kontrolujących podczas kontroli projektu dotacyjnego?

Organy kontrolujące mają szerokie uprawnienia podczas kontroli projektu dotacyjnego. Mogą one m.in.:

 • wstępować na teren i do pomieszczeń beneficjenta projektu dotacyjnego,
 • żądać udostępnienia dokumentów i ewidencji,
 • żądać wyjaśnień od osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • dokonywać oględzin i eksperymentów,
 • żądać przeprowadzenia audytu.
Jakie są obowiązki beneficjenta projektu dotacyjnego podczas kontroli?

Beneficjent projektu dotacyjnego ma obowiązek:

 • umożliwić organom kontrolującym wykonywanie czynności kontrolnych,
 • udostępnić dokumenty i ewidencje,
 • udzielić wyjaśnień,
 • nie utrudniać przeprowadzenia kontroli.
Jakie są konsekwencje nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektu dotacyjnego?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli projektu dotacyjnego, instytucja udzielająca dofinansowania może podjąć następujące działania:

 • wezwać beneficjenta projektu dotacyjnego do usunięcia nieprawidłowości,
 • nałożyć karę umowną,
 • cofnąć dofinansowanie,
 • wystąpić z roszczeniem zwrotnym.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
W jakim zakresie prowadzi kontrole Sanepid?

Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego.
Czy Sanepid musi zawiadomić przedsiębiorcę o planowanej kontroli?

Przed rozpoczęciem standardowej kontroli przeprowadzanej przez Sanepid, przedsiębiorca musi zostać o niej prawidłowo zawiadomiony.

Zawiadomienie musi zawierać:

 • oznaczenie organu, który będzie przeprowadzał kontrolę,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • oznaczenie przedsiębiorcy, u którego kontrola będzie przeprowadzana,
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Kontrola może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, a w przypadku gdy kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Kontrola może rozpocząć się przed upływem 7 dni od doręczenia zawiadomienia, pod warunkiem uzyskania zgody przedsiębiorcy lub na jego wniosek.

Czy Sanepid może przeprowadzić kontrolę bez zapowiedzi?

W przypadku, gdy Sanepid dokonuje urzędowych kontroli żywności, może przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego zawiadomienia i ma prawo wstępu na teren przedsiębiorstwa o każdej porze dnia i nocy.

Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w przypadku kontroli sanitarnej?

W przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić koszty wykonania badań laboratoryjnych oraz innych czynności wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

Jeśli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w drodze decyzji nakaże ich usunięcie.

W przypadku stwierdzenia, że naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor Sanepidu może nakazać:

 • unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia),
 • zamknięcie obiektu użyteczności publicznej,
 • wyłączenie z eksploatacji środka transportu,
 • wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 • podjęcie lub zaprzestanie innych działań.

Takie decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Sanepid może nakazać również likwidację hodowli lub chowu zwierząt.

Czym jest kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców?

Kontrola legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców to działania podejmowane przez organy kontrolne w celu sprawdzenia, czy cudzoziemiec zatrudniony w Polsce posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonywania pracy.

Kto przeprowadza kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców?

Kontrole legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców mogą przeprowadzać następujące organy:

 • Straż Graniczna – w przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy,
 • Wojewódzkie Urzędy Pracy – w przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • Urzędy Morskie – w przypadku cudzoziemców zatrudnionych na statkach morskich,
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
Jakie są aktualne przepisy dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Aktualne przepisy dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

W jakim zakresie Państwowa Inspekcja Pracy może prowadzić kontrole?

Państwowa Inspekcja Pracy może prowadzić kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych.

PIP może prowadzić kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz przestrzegania obowiązku:

 • informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,
 • opłacania składek na Fundusz Pracy,
 • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
 • prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • prowadzenia działalności przez podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079), zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga, art. 85 ust. 2 i art. 85a
  tej ustawy,

a także w zakresie kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców.

Co to jest kontrola środowiskowa?

Kontrola środowiskowa to proces sprawdzania, czy podmioty gospodarcze przestrzegają przepisów prawa ochrony środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska kontroluje przedsiębiorców korzystających w trakcie swojej działalności ze środowiska. Korzystaniem ze środowiska jest m. in. korzystanie z wód, emisja gazów do atmosfery, przemysł wydobywczy.

Jakie rodzaje kontroli środowiskowych można wyróżnić i co może być przedmiotem takiej kontroli?

Kontrole środowiskowe można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od ich przedmiotu, zakresu i sposobu przeprowadzania. Do najczęstszych rodzajów kontroli środowiskowych należą:

 • Kontrole planowe – przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ kontrolujący, a przedsiębiorca musi zostać o nich prawidłowo powiadomiony na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
 • Kontrole pozaplanowe – przeprowadzane są w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska.
 • Kontrole następcze – przeprowadzane są w celu sprawdzenia, czy podmiot gospodarczy zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

W ramach kontroli pozaplanowych można wyróżnić:

 • kontrole przeprowadzane na wniosek organów administracji publicznej lub innych podmiotów, o ile przepisy szczególne przewidują taką możliwość; oraz
 • kontrole interwencyjne.

Kontrole interwencyjne są przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

W przypadku kontroli pozaplanowych nie ma obowiązku wcześniejszego zawiadamiania o kontroli, a inspektor może ją przeprowadzić jedynie na podstawie legitymacji służbowej. Mogą się one także odbywać o każdej porze dnia i nocy oraz nawet pod nieobecność przedsiębiorcy.

Przedmiotem kontroli środowiskowych może być gospodarowanie odpadami, korzystanie z wód, emisja gazów i pyłów, a także przestrzeganie przepisów w zakresie marnowania żywności, stosowania substancji chemicznych czy GMO.

Jakie przepisy regulują sposoby przeprowadzania kontroli środowiskowych?

Sposoby przeprowadzania kontroli środowiskowych regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, oraz
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2015 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Kto może przeprowadzić kontrolę środowiskową?

Zgodnie z przepisami, organem kontrolnym jest co do zasady wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) właściwy dla miejsca prowadzenia działalności, który wykonuje swoje działania przy udziale upoważnionych inspektorów. W uzasadnionych przypadkach czynności należące do właściwości WIOŚ może podejmować również GIOŚ.

Jeśli przeprowadzenie czynności kontrolnych wymaga wiedzy lub umiejętności specjalistycznych, do udziału w kontroli mogą zostać upoważnione również osoby niebędące inspektorami. Oznacza to, że krąg podmiotów kontrolnych jest dużo szerszy, gdyż każdy organ realizujący zadania z zakresu ochrony środowiska jest jednocześnie organem kontrolnym.

Jakie są uprawnienia organów kontrolujących?

Organy kontrolujące mają szerokie uprawnienia, które pozwalają im na skuteczne wykonywanie swoich zadań. Mają prawo m. in. do:

 • wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem:
  • na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • do środków transportu,
  • na teren niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek lub wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, w kontrolowanym środku transportu, stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych;
 • żądania wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla przeprowadzenia badań, w tym pobrania próbek i wykonania pomiarów;
 • oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu;
 • oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie karnym;
 • żądania okazania dokumentów, w tym dokumentów finansowych i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
 • ustalania tożsamości osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie;
 • oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek
  określenia składu morfologicznego odpadów w oparciu o wiedzę ekspercką.

Przy wykonywaniu czynności kontrolnych organy środowiskowe mogą korzystać z pomocy innych organów, w tym m.in. Policji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędów nadzoru górniczego a nawet Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie są konsekwencje naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska?

Naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska mogą skutkować nałożeniem na podmiot gospodarczy kar administracyjnych, takich jak:

 • Kara pieniężna.
 • Nakaz usunięcia naruszenia.
 • Nakaz naprawienia szkody.

W przypadku stwierdzenia naruszeń koszty analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki kontrolowane, których działalność jest źródłem naruszania tych wymagań.

Ponadto, w przypadku poważnych nieprawidłowości, przedsiębiorca może podlegać także odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów kodeksu karnego, w szczególności wg zapisów rozdziału XXII – Przestępstwa przeciwko środowisku, który wymienia następujące czyny podlegające karze:

 • Powodowanie zniszczeń w przyrodzie – art.  181;
 • Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach – art.  182;
 • Nieodpowiednie postępowanie z odpadami – art.  183;
 • Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym – art.  184;
 • Kwalifikowane typy przestępstw – art.  185;
 • Brak dbałości o urządzenia ochronne – art.  186;
 • Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów – art.  187;
 • Działalność zagrażająca środowisku – art.  188.
Jakie są uprawnienia inspektorów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku?

Jeśli w trakcie kontroli inspektorzy uzyskają uzasadnione podejrzenie popełnienia tak zwanego przestępstwa przeciw środowisku (na przykład zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach), mogą także:

 • obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obraz zdarzeń oraz dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom;
 • gromadzić i zabezpieczać dowody popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 • żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym mowa w Kodeksie karnym;
 • ustalać tożsamość osób oraz żądać okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzeniu wniosku o ukaranie;
 • nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywać oględzin pomieszczeń i innych miejsc;
 • zatrzymywać lub przeszukiwać pojazdy przewożące towary oraz kontrolować dokumenty związane z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia odpadów;
 • udzielać pouczeń, zwracać uwagę, ostrzegać lub stosować inne środki oddziaływania wychowawczego.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-1.png

Doradztwo od ponad 20 lat
w bieżącym wsparciu w prowadzeniu działalności oraz pomocy w trakcie kontroli

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone