fbpx
 

DOSKONAŁOŚĆ W BIZNESIEDoradzamy Firmom
Już od 20 lat

Wspieramy naszych Klientów, aby mogli skupić się na swoim podstawowym biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem.

Zjednujemy sobie ekspertów i rozwijamy kompetencje we wszystkich dziedzinach, jakie towarzyszą na co dzień biznesowi. Począwszy od marketingu, poprzez finansowanie, aspekty prawne, środowiskowe oraz kadrowe w celu prawidłowego wywiązywania się przez naszych Klientów z wszelkich obowiązków administracyjnych i formalnych, oraz stworzenia im możliwości do sukcesywnego rozwoju ich biznesów.

Stale podnosimy swoje kompetencje i rozszerzamy wachlarz usług, aby w sposób możliwie najbardziej kompleksowy wspierać naszych Klientów. W ciągu ostatnich 20 lat ewoluowaliśmy od usług jedynie finansowych do usług  kompleksowych – także prawnych, kadrowych, marketingowych, informatycznych, księgowych czy podatkowych. Nasi Klienci dziś mogą liczyć na bardzo szeroki zakres wsparcia, który zamierzamy sukcesywnie poszerzać wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rynku.

Terminowość
Skuteczność działania
Rzetelne doradztwo
Satysfakcja Klientów
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji , załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
POZNAJ NASZĄ DROGĘ

Nasza Historia

2000

Wrzesień 2000

Początek

Test Zawiązanie pierwszej Spółki doradczej specjalizującej się w finansowaniu przedsiębiorstw główne obszary specjalizacji finansowanie leasingowe i kredytowe firm 

Listopad 2002

Pierwsze rezultaty

Pozyskanie finansowania na projekty Klientów w zakresie rozwoju floty samochodowej i budowy nowych zakładów produkcyjnych.

2002

Październik 2002

Start doradztwa w zakresie funduszy europejskich

Powstanie Działu doradztwa w zakresie funduszy europejskich. Obsługa programów przedakcesyjnych Phare, Spard, ISPA

Grudzień 2002

Pierwsze sukcesy w projektach europejskich

Pozyskanie dla Klientów pierwszych dotacji z funduszy europejskich dla branż transportu samochodowego i budownictwa.

2004

Maj 2004

Akcesja Polski do UE

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej – dynamiczny rozwój działu doradztwa europejskiego. Realizacja projektów dla setek firm i Instytucji całej Polski

Lipiec 2004

Powstanie Działu Szkoleń

Szkolenia dla przedsiębiorców i administracji z zakresu pozyskiwania finansowania funduszy europejskich.

2005

Marzec 2005

Dynamiczny rozwój działalności szkoleniowej

Dynamiczny rozwój działalności szkoleniowej i edukacyjnej. Realizacja autorskich programów szkoleniowych z różnych obszarów. Udostępnienie możliwości kształcenia i podnoszenia kompetencji w 7 głównych miastach w Polsce

Czerwiec 2005

Dynamiczny rozwój działalności doradczej UE

Dynamiczny wzrost zainteresowania usługami doradczymi z zakresu funduszy europejskich. Obsługa ponad 100 gmin i powiatów, kilkuset przedsiębiorstw, uniwersytetów i instytucji państwowych.

2007

Wrzesień 2007

Ekspansja terytorialna

Ekspansja terytorialna usług doradczych – otwarcie lokalnych biur terenowych i stworzenie ogólnopolskiej sieci przedstawicieli

Listopad 2007

Uruchomienie franczyzy

Start własnego programu franczyzowego, rozpoczęcie budowy ogólnopolskiej sieci dystrybucji usług doradczych.

2008

Październik 2008

Sukcesy zespołu

Najskuteczniejsza pod względem ilości pozyskanych dotacji Grupa Doradcza w Polsce

2010

Czerwiec 2010

Tworzenie nowych spółek

Zawiązanie nowych Spółek doradczych – rozszerzenie specjalizacji o nowe obszary z zakresu prawa, ochrony środowiska, doradztwa informatycznego , marketingu i rachunkowości.

Wrzesień 2010

2.000 klientów

Liczba obsłużonych Klientów w sektora biznesu przekroczyła 2.000

2012

Październik 2012

Integracja grupy

Zawiązanie Spółki Ceres Holding w oparciu o którą następuje proces konsolidacji Doradców i rozwój dotychczasowych biznesów

2013

Marzec 2013

Rozwój doradztwa HR

Rozwój działalności w zakresie doradztwa kadrowego i personalnego. Wspieranie klientów w procesach rekrutacji i outsourcingu.

2014

Styczeń 2014

Rozwój Działu Analiz Finansowych

Duże zapotzrebowanie na usługi tworzenia biznes planów oraz analiz na potzreby pozyskiwania finansowania kredytowego dla średnich i dużych projektów.

Kwiecień 2014

Doradztwo strategiczne

Duża koncentracja na wspieraniu Klientów w procesach restrukturyzacji i reorganizacji biznesów, doradztwo w zakresie transakcji dotyczących fuzji i przejęć przedsiębiorstw

2015

Marzec 2015

Wspieranie innowacji

Rozwijanie kompetencji w zakresie praw własności intelektualnej, duża koncentracja na wspieraniu Klientów w zakresie rozwijania działalności badawczo-rozwojowej i dostarczanie im innowacyjnych rozwiązań i pomysłów biznesowych.

2017

Wrzesień 2017

Wellbeing

Rozwój kompetencji w zakresie wellbeing (dbania o dobrostan pracowników), realizacja pionierskich projektów w tym zakresie w Polsce.

2018

Maj 2018

RODO

Duża koncentracja na wspieraniu Klientów biznesowych w zakresie RODO.

Lipiec 2018

E-marketing

Duża koncentracja na wpieraniu Klientów w zakresie wzrostu sprzedaży w tym e-marketingu, realizacja kampanii, budowanie strategii ekspansji rynkowych.

2019

Maj 2019

Project Management

Duża koncentracja na doradztwie w zakresie usług Project Managementu w zakresie pozyskania finansowania i dofinansowania dużych projektów inwestycyjnych Klientów wraz z modelowaniem inwestycji i procesów.

Październik 2019

Doradztwo środowiskowe – BDO

Duża koncentracja na wspieraniu Klientów w zakresie Bazy Danych Odpadowych.

2020

Styczeń 2020

Rozwój komplementarnych usług

Rozszerzanie usług doradczych o nowe podobszary z zakresu finansów, ochrony środowiska i edukacji.

Kwiecień 2020

Pomoc COVID-19

Duża koncentracja na wspieraniu klientów w zakresie pozyskania subwencji i dotacji dla firm dotkniętych skutkami COVID-19.

Sierpień 2020

5000 klientów

Liczba obsłużonych Klientów z sektora przedsiębiorstw przekroczyła 5000. Główne obsługiwane branże: produkcja przemysłowa, budownictwo, sektor medyczny, IT, usługi dla biznesu, edukacja. 

2021

Styczeń 2021

Rozwój komplementarnych usług

Duża koncentracja na wypełnianiu za klientów obowiązków środowiskowych w tym BDO, KOBiZE i sprawozdań środowiskowych do Urzędów Marszałkowskich

Luty 2021

Kompleksowa pomoc Klientom w uzyskaniu Subwencji PFR 2.0

Maj 2021

Procesowanie Klientów w uzyskaniu TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH – nowa edycja wsparcia rządowego

Czerwiec 2021

Pisanie wniosków dotacyjnych dla Klientów w programie RPO 1.5.D dla województwa dolnośląskiego

Lipiec 2021

Pomoc COVID-19

Wdrażanie procedur AML oraz szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu m.in dla biur rachunkowych i  nieruchomości.

Sierpień 2021

Ponad 100 specjalistycznych usług w e-sklepie

Liczba dostępnych produktów w e-sklepie przekroczyła 100. Główne obsługiwane zlecenia dotyczą: biur rachunkowych, produkcji przemysłowej, budownictwa , IT i edukacji.

Wrzesień 2021

Dotacje na cyfryzację firm

Pozyskiwanie dotacji na cyfryzację dla firm z puli pomocy UE dla firm dotkniętych skutkami COVID-19

Pażdżernik 2021

Pisanie wniosków dotacyjnych dla Klientów w programie Bon na cyfryzację

wprowadzenie na rynek innowacyjnych cyfrowych produktów takich jak przykładowy wniosek do samodzielnego opracowania swojej dokumentacji, czy szkoleń on-line omawiających specyfikę programu dotacyjnego.

Listopad 2021

Wprowadzenie na rynek szeregu usług dla biur księgowych

takich jak: WZORY UMÓW KSIĘGOWYCH zawieranych z Klientami, zawierających zapisy w zakresie odpowiedzialności biur księgowych względem Klientów, a także regulacje dotyczące Nowego Ładu i RODO, SZYBKIE OBLICZANIE SKUTKÓW NOWEGO ŁADU (w ramach wyboru odpowiedniej formy opodatkowania), KONSULTACJE PODATKOWE, opracowanie SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH i wiele innych.

Grudzień 2021

Wprowadzenie na rynek nowej usługi OCHRONA SYGNALISTÓW

w odpowiedzi na zmiany legislacyjne, mające bezpośredni związek z ustawą AML. Produkt dedykowany jest administracji publicznej. W niedługim czasie, po ustanowieniu odpowiedniego rozporządzenia, produkt zostanie rozszerzony i skierowany do pozostałych podmiotów gospodarczych, w tym jednoosobowych działalności gospodarczych.
+
Procesowanie Klientów przy kompleksowym rozliczeniu otrzymanej Subwencji PFR 2.0 dla sektora MŚP. Przyjmowanie spraw nowych Klientów, których sytuacja z uzyskaną Subwencją wymagała niestandardowej pomocy – analizy, wyjaśnienia, pokierowania, procesowania odwołań, reklamacji, przygotowania pism prawniczych.
+
Pisanie wniosków dotacyjnych dla Klientów w programie Internacjonalizacja MŚP.

2022

Styczeń 2022

BDO, KOBiZE

Rozpoczęcie kompleksowej obsługi Klientów w zakresie ewidencji i sprawozdawczości w 2022 BDO, KOBiZE, a także innych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, określonych ustawowymi terminami.

Luty 2022

Procesowanie Klientów przy kompleksowym rozliczeniu otrzymanej Subwencji PFR 2.0 dla sektora MIKRO.

Przyjmowanie spraw nowych Klientów, których sytuacja z uzyskaną Subwencją wymagała niestandardowej pomocy – analizy, wyjaśnienia, pokierowania, procesowania odwołań, reklamacji, przygotowania pism prawniczych.

Marzec 2022

Stworzenie oferty na procesowanie wniosków dotacyjnych w programie ARiMR Premie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

innowacyjne usługi dopasowane do potrzeb i budżetu, jakim dysponuje Klient. Od kompleksowego procesowania wniosku (opracowanie wniosku i rozliczenie dotacji), przez gotowe produkty on-line (wzory wniosków, szkolenia dotyczące specyfiki dotacji i wniosku), przez pojedyncze e-konsultacje z ekspertem merytorycznym.

Marzec 2022

Gorący okres w zakresie sprawozdawczości środowiskowej.

Nasi eksperci pomogli ponad 1.000 klientów przygotować roczne raporty do BDO, KOBIZE, GUS i Urzędów Marszałkowskich.

Kwiecień-maj 2022

Intensywne prace na przygotowywaniem wniosków dla przyszłych przedsiębiorców w ramach Programu ARiMR 6.2.,

w ramach których każdy z nich mógł otrzymać 100% dotację w kwotach od 150 tys zł do 250 tys zł.

Czerwiec 2022

Procedowanie przygotowanych wniosków w ramach programu Mój Elektryk dla firm które stawiają na elektromobilność.

W związku z rosnącymi kosztami energii pomoc dla odbiorców instytucjonalnych i firm w zakresie obniżania wydatków w tym zakresie.

Lipiec – sierpień 2022

Współpraca z nowymi i dotychczasowymi klientami w zakresie pozyskiwania dotacji z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wrzesień – październik 2022

Poszerzenie oferty edukacyjnej z tematyki dotacyjnej o nowe kursy i szkolenia. Realizacja szkoleń stacjonarnych i online.

Listopad 2022

Pozyskanie nowych specjalistów ds. obsługi legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,

poszerzenie palety świadczonych usług w tym zakresie.

Grudzień 2022

Uruchomienie innowacji w skali co najmniej kraju w postaci banku ponad 200 pomysłów,

którymi Klienci naszej marki mogą inspirować się i kupować w celu ich wdrożenia.

Wiele z tych pomysłów stanowi doskonałą bazę do aplikowania o Fundusze Europejskie!

2023

Styczeń 2023

Przygotowywanie nowych usług i produktów dla klientów związanych z zatwierdzaniem do realizacji Nowej Perspektywy finansowej UE 2021-207

Luty 2023

Rozbudowa oferty szkoleń pozadotacyjnych

nawiązanie współpracy z wieloma nowymi trenerami specjalizującymi się w zarządzaniu, komunikacji, cyfryzacji, robotyzacji.

Marzec 2023

Pomoc stałym i nowym klientom

w intensywnym okresie sprawozdawczości środowiskowej.

Czerwiec 2023

Pomoc klientom we wdrażaniu nowych innowacyjnych idei

w tym zakupionych w naszym Banku Pomysłów.

Lipiec 2023

W związku z poszerzaniem oferty rekrutacja nowych ekspertów

z dziedzin AML, ACR, ESG,RODO oraz AI.

Wrzesień/Październik 2023

Dynamiczny rozwój oferty w zakresie dofinansowań w w tym szkoleń i usług doradczych

w związku z uruchamianiem coraz większej liczby konkursów przez Instytucje Publiczne.

2024

Maj 2024

Liczba ekspertów, z którymi nawiązaliśmy współpracę

przekroczyła 130 osób.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone