fbpx
 

Udostępnimy Ci kompletne procedury + szkolenieWszystko o ESG

Odpowiednie zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym

ESG to akronim od słów Environmental, Social i Governance, czyli Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Zarządzanie. Współczesne firmy coraz częściej angażują się w tzw. inwestycje ESG, które uwzględniają kwestie związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i etycznym zarządzaniem.

ESG obejmuje wiele różnych dziedzin, w tym:

 1. Środowisko: inwestycje ESG skupiają się na ochronie środowiska poprzez zrównoważony rozwój, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycie energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, ochronę bioróżnorodności i wodnych zasobów.
 2. Społeczna odpowiedzialność: inwestycje ESG skupiają się również na społecznej odpowiedzialności, czyli na wpływie działalności firm na pracowników, konsumentów, społeczność lokalną i inne zainteresowane strony. Firmy inwestujące w ESG angażują się w działania związane z ochroną praw pracowniczych, zapobieganiem dyskryminacji, promowaniem różnorodności, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dbałością o zdrowie i dobre relacje z klientami i społecznością lokalną.
 3. Zarządzanie: w końcu, inwestycje ESG uwzględniają etyczne i efektywne zarządzanie firmami, z uwzględnieniem zagadnień związanych z przejrzystością, odpowiedzialnością, niezależnością, etyką i zgodnością z przepisami.

Firmy inwestujące w ESG zwykle starają się wdrażać strategie związane z osiąganiem długoterminowej stabilności finansowej i zwiększania wartości firmy, ale jednocześnie zachowując równowagę z zasadami zrównoważonego rozwoju i społeczną odpowiedzialnością.

Inwestorzy zainteresowani ESG szukają firm, które są zaangażowane w działania związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i etycznym zarządzaniem. W ten sposób, firmy inwestujące w ESG mogą przyciągnąć inwestycje i zyskać pozytywną reputację.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
— Jak dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz- telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP i nr telefonu)

e-mail: biuro@doradcy365.pl

nr telefonów: 500 181 151 lub 792 532 726

Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postępowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

— Jak Ci pomożemy?

Nasi specjaliści pomogą Ci pozyskać narzędzia umożliwiające kompleksowe gromadzenie danych i raportowanie ESG. Zaproponujemy Ci odpowiednie oprogramowanie, dostosowane do Twoich potrzeb, a także zajmiemy się jego wdrożeniem.

Zdajemy sobie sprawę, że proces raportowania zrównoważonego rozwoju/ESG obejmuje wiele obszarów Twojej firmy, dlatego służymy pomocą. Posiadamy doświadczenie w zakresie raportowania niefinansowego i od wielu lat poszerzamy naszą ofertę w tym obszarze. Przeprowadzimy odpowiednie warsztaty w zakresie ESG, oferujemy również konsultacje online.

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom.
Zaufanie naszym Doradcom daje pewność prawidłowo wykonanej usługi. A Ty w tym czasie możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

Wspieramy naszych Klientów, aby ci mogli skupić się na swoim biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem. Nasze działania wyróżnia terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne referencje. Osiągamy zamierzone efekty. Sukces klienta jest naszym sukcesem, dlatego współpracując z nami masz pewność, że dajemy z siebie 110%.  Świadczone przez nas usługi zawsze są najwyżej jakości i odpowiadają wymaganiom klientów.

Doradzamy już 20 lat. Pomogliśmy setkom klientów. Jesteśmy merytoryczni i szybcy w działaniu, a wszelkie sprawozdania finansowe nie maja dla nas tajemnic.

Nasi eksperci pracowali przy raportach ESG m.in dla:

 • PKP CARGO,
 • Grupy Kapitałowej GPW,
 • POLPHARMA,
 • i in.
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat My?

D O Ś W I A D C Z E N I E

Od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg
W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/esg7.jpg
Czym tak właściwie jest ESG?

ESG to skrót od słów environmental, social i corporate governance, które odnoszą się odpowiednio do środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Termin ten został po raz pierwszy użyty w 2004 roku w raporcie Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World, który był opracowany przez grupę banków, w tym Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Morgan Stanley oraz Goldman Sachs.

Autorzy raportu podkreślają, że uwzględnienie czynników ESG może wpłynąć pozytywnie na rynki inwestycyjne oraz przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Zalecają również, aby inwestorzy patrzyli dalej w przyszłość, co ułatwi zrozumienie zmian odnoszących się do kwestii społecznych i środowiskowych.

Pojęcie ESG często jest utożsamiane ze zrównoważonym rozwojem, który został wprowadzony w celu przeciwdziałania degradacji środowiska i wykorzystywania zasobów naturalnych. Koncepcja ta powstała już w 1987 roku, kiedy Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, znana również jako Komisja Brundtland, opracowała publikację zatytułowaną Nasza Wspólna Przyszłość.

W raporcie tym wyjaśniono, że zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb obecnego pokolenia, jednocześnie nie pogarszając możliwości przyszłych pokoleń w tym zakresie. W skrócie chodzi o znalezienie równowagi między wartościami ekonomicznymi i etycznymi, czyli interesem przedsiębiorstwa a społeczeństwem i środowiskiem, w którym działa firma.

Czynniki, mające wpływ na raportowanie ESG

ENVIRONMENTAL – ŚRODOWISKOWE

gospodarka wodna: susza i niedobór wody

podatność na zmiany klimatyczne

bioróżnorodność

zaopatrzenie w surowce i zarządzanie surowcami

zanieczyszczenia i odpady: emisja CO2, ślad węglowy produktu, emisja toksyn i odpadów, opakowania, elektroodpady

użytkowanie gruntów

finansowanie wpływu na środowisko

czyste technologie

zielone budownictwo

odnawialne źródła energii

SOCIAL – SPOŁECZNE

kwestie pracownicze: zarządzanie kadrą

bezpieczeństwo i higiena pracy

prawa człowieka

ochrona danych osobowych i prywatności

dostęp do opieki zdrowotnej

zweryfikowane źródła łańcuchów dostaw

jakość i bezpieczeństwo produktów

bezpieczeństwo chemiczne

bezpieczeństwo żywnościowe

GOVERNANCE – ŁAD KORPORACYJNY

zarządzanie przedsiębiorstwem

ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

przeciwdziałanie korupcji

standardy etyki biznesowej

nadzór nad łańcuchem dostaw

raportowanie

wynagrodzenia kadry kierowniczej

stabilne finansowanie

przejrzystość podatkowa

unikanie praktyk monopolistycznych

Podstawa prawna

Dyrektywa CSRD (dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – ang. Corporate Sustainability Reporting Directive)

Dyrektywa CSRD to akt prawny Unii Europejskiej, który ma na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji o zrównoważonym rozwoju przekazywanych przez przedsiębiorstwa i inne organizacje.

Dyrektywa CSRD została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę UE w grudniu 2022 roku i weszła w życie w lipcu 2023 roku. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na implementację przepisów dyrektywy do porządku krajowego. Nowe wymagania raportowania będą wprowadzane stopniowo w czterech etapach, w których przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić raporty zgodnie z określonym harmonogramem. Pierwszy etap zacznie obowiązywać już w 2025 roku, a następne będą wdrażane co rok, aż do 2029 roku.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/csr1.jpg
Dyrektywa CSRD nakłada obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju na następujące podmioty:
 • duże spółki: wszystkie duże spółki, niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie, czy też nie;
 • małe i średnie spółki giełdowe: mniejsze spółki, które są notowane na giełdzie i spełniają określone kryteria, takie jak wielkość przychodów lub liczba pracowników;
 • unijne jednostki zależne: jednostki zależne, które podlegają pod dyrektywę CSRD w związku z ich dominującymi spółkami z krajów trzecich.

Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie dyrektywy CSRD powinno być przygotowane w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Dyrektywa CSRD nakłada również obowiązek audytowania raportów ESG.

Dyrektywa CSRD jest ważną inicjatywą, która ma na celu zwiększenie przejrzystości i wiarygodności informacji o zrównoważonym rozwoju przekazywanych przez przedsiębiorstwa i inne organizacje. Dyrektywa może pomóc organizacjom w poprawie ich wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Najważniejsze zmiany, które wprowadza dyrektywa CSRD, to m.in.:
 • rozszerzenie zakresu podmiotów objętych obowiązkiem raportowania,
 • rozszerzenie zakresu raportowania,
 • nałożenie obowiązku audytowania raportów ESG.
GHG Protocol (Protokół Gazów Cieplarnianych – ang. Greenhouse Gas Protocol)

GHG Protocol to globalny zestaw standardów i wytycznych opracowany przez dwie organizacje non-profit: Światowy Instytut Zasobów Naturalnych (World Resources Institute – WRI) oraz Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD).

Protokół ten jest powszechnie uznawanym i szeroko stosowanym narzędziem do rachunkowości i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Oferuje on standardy i metody pomiaru, zarządzania oraz raportowania emisji gazów cieplarnianych, które mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, rządy i inne organizacje.

GHG Protocol zapewnia organizacjom ramy do pomiaru i raportowania ich emisji gazów cieplarnianych w sposób spójny i przejrzysty. Jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa wszystkich rozmiarów, rządy i inne organizacje na całym świecie do śledzenia postępów w kierunku celów klimatycznych.

GHG Protocol definiuje trzy zakresy emisji GHG dla organizacji:
 • Zakres 1: Emisje bezpośrednie z posiadanych lub kontrolowanych przez organizację obiektów, takich jak emisje ze spalania paliw, emisje z procesów przemysłowych i emisje z utylizacji odpadów.
 • Zakres 2: Emisje pośrednie z wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu nabywanej lub dostarczanej z zewnątrz.
 • Zakres 3: Pozostałe pośrednie emisje związane z łańcuchem wartości organizacji, takie jak emisje z transportu, podróży służbowych, zakupionych towarów i usług oraz działalności inwestycyjnej.

W wielu krajach organizacje są zobowiązane do raportowania emisji GHG w zakresie 1 i 2. Raportowanie emisji w zakresie 3 jest dobrowolne, ale coraz więcej organizacji decyduje się na jego stosowanie. Jest również wykorzystywany przez wiele organizacji do wspierania ich strategii w zakresie zmian klimatu i do śledzenia postępów w kierunku celów redukcji emisji.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/ghg.jpg
GHG Protocol dostarcza szeregu standardów do pomiaru i raportowania emisji GHG. Najważniejsze z nich to:
 • Standard rachunkowości i sprawozdawczości korporacyjnej (Standard korporacyjny) (ang. Corporate Accounting and Reporting Standard (Corporate Standard)): Standard ten określa, jak organizacje powinny obliczać i raportować swoje emisje GHG.
 • Standard rachunkowości i sprawozdawczości zakresu 1 i 2 (Standard zakresu 1 i 2) (ang. Scope 1 and 2 Accounting and Reporting Standard (Scope 1 and 2 Standard)): Standard ten określa, jak organizacje powinny obliczać i raportować swoje emisje GHG w zakresie 1 i 2.
 • Standard rachunkowości i sprawozdawczości zakresu 3 (Standard zakresu 3) (ang. Scope 3 Accounting and Reporting Standard (Scope 3 Standard)): Standard ten określa, jak organizacje powinny obliczać i raportować swoje emisje GHG w zakresie 3.
Przykłady emisji w poszczególnych zakresach:
ZAKRES 1

emisje ze spalania paliw w obiektach należących do organizacji, takich jak fabryki, biura i sklepy

emisje z procesów przemysłowych, takich jak produkcja cementu i stali

emisje z utylizacji odpadów, takich jak składowanie odpadów na składowiskach

ZAKRES 2

emisje z wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej lub chłodu nabywanej od dostawców zewnętrznych

ZAKRES 3

emisje z transportu, takie jak emisje z pojazdów wykorzystywanych przez pracowników lub klientów organizacji

emisje z podróży służbowych, takie jak emisje z samolotów, samochodów i pociągów wykorzystywanych przez pracowników podczas podróży służbowych

emisje z zakupionych towarów i usług, takie jak emisje związane z produkcją i transportem towarów nabywanych przez organizację

emisje z działalności inwestycyjnej, takie jak emisje związane z produkcją i transportem towarów lub usług nabywanych przez spółki zależne organizacji

Standard rachunkowości i sprawozdawczości korporacyjnej GHG Protocol

Zestawienie zakresów protokołu GHG i emisji w ramach łańcucha wartości

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/Slad-weglowy-GHG.png
ESRS (Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju – ang. European Sustainability Reporting Standards)

ESRS to zestaw standardów opracowanych w celu ułatwienia organizacjom raportowania informacji związanych z zrównoważonym rozwojem. Zostały opracowane przez Europejską Radę ds. Norm Rachunkowości (EFRAG) we współpracy z innymi organizacjami i interesariuszami.

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju. Jest to pierwszy zestaw 12 uniwersalnych standardów, który obejmuje:

 • 2 standardy przekrojowe, oraz
 • 10 standardów tematycznych:
  • 5 standardów dotyczących kwestii środowiskowych,
  • 4 standardy dotyczące kwestii społecznych, oraz
  • 1 standard dotyczący kwestii zarządczych.

Standardy te będę musiały być zastosowane przez pierwszą grupę jednostek do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r. Obowiązek ich stosowania wynika z dyrektywy 2022/2464 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/sustainability.jpg
Obszary raportowania obejmują m. in.:
 • klimat i środowisko: emisje gazów cieplarnianych, wpływ na zasoby naturalne i bioróżnorodność, efektywność energetyczna i wodna, zarządzanie odpadami;
 • prawa człowieka: praca dzieci i przymusowa praca, dyskryminacja, prawa pracownicze, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników;
 • obowiązki społeczne: korupcja i nadużycia, poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych, relacje z lokalnymi społecznościami;
 • zarządzanie: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie reputacją, zarządzanie informacjami.
Taksonomia

Taksonomia to potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Jest to kluczowy element unijnej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, który ma na celu ukierunkowanie inwestycji na działania, które przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu.

Rozporządzenie w sprawie taksonomii UE określa sześć celów środowiskowych, które muszą być osiągnięte przez działalność gospodarczą, aby została uznana za zrównoważoną:

 • łagodzenie zmian klimatu: redukcja emisji gazów cieplarnianych i adaptacja do zmian klimatu;
 • przystosowanie się do skutków zmian klimatu, takich jak podnoszenie się poziomu morza lub ekstremalne zjawiska pogodowe;
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym: zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń;
 • zapobieganie zanieczyszczeniu i kontrola zanieczyszczeń;
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Każdy cel środowiskowy jest podzielony na szereg kategorii i kryteriów, które określają, jakie działania są uznawane za zrównoważone. Działalność gospodarcza musi spełnić wszystkie wymagania określone dla danego celu środowiskowego, aby zostać uznana za zrównoważoną.

Taksonomia UE jest wykorzystywana przez różne podmioty, w tym instytucje finansowe, inwestorów i przedsiębiorstwa. Instytucje finansowe wykorzystują taksonomię do klasyfikacji inwestycji w celu zapewnienia, że są one zgodne z ich zobowiązaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy wykorzystują taksonomię do podejmowania decyzji o inwestowaniu w zrównoważone działania gospodarcze. Przedsiębiorstwa wykorzystują taksonomię do identyfikacji i promowania swoich zrównoważonych działań.

Norma PN-EN ISO 14064

Norma PN-EN ISO 14064 to norma międzynarodowa dotycząca pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i jest oparta na standardach GHG Protocol.

Norma ta składa się z trzech części:

 • PN-EN ISO 14064-1: określa wymagania i wskazówki dotyczące projektowania, opracowywania, zarządzania, raportowania i weryfikacji zapasów GHG organizacji;
 • PN-EN ISO 14064-2: określa wymagania i wskazówki dotyczące pomiaru i raportowania emisji GHG z działalności organizacji;
 • PN-EN ISO 14064-3: określa wymagania i wskazówki dotyczące weryfikacji i walidacji oświadczeń dotyczących GHG.

Norma PN-EN ISO 14064 jest stosowana przez przedsiębiorstwa, organizacje rządowe i inne podmioty do pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji GHG. Pomaga ona organizacjom w rozumieniu swojego wpływu na środowisko i w podejmowaniu działań w celu jego zmniejszenia.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/iso.jpg
Wymagania normy PN-EN ISO 14064

Norma PN-EN ISO 14064 określa następujące wymagania dla pomiaru, raportowania i weryfikacji emisji GHG:

 • przejrzystość: proces powinien być przejrzysty, aby użytkownicy mogli zrozumieć, jak zostały one obliczone;
 • kompatybilność: proces powinien być zgodny z międzynarodowymi standardami, takimi jak GHG Protocol;
 • dokładność: proces powinien być dokładny, aby zapewnić wiarygodność danych;
 • konsekwencja: proces powinien być konsekwentny w czasie, aby umożliwić porównywanie wyników;
 • czasowość: proces powinien być przeprowadzany w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić aktualność danych.
Stosowanie normy PN-EN ISO 14064 zapewnia wiele korzyści, m. in.:
 • wzrost przejrzystości: organizacje mogą zwiększyć przejrzystość swojego wpływu na środowisko poprzez raportowanie emisji GHG zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • wzrost wiarygodności: raporty emisji GHG przygotowane zgodnie z normą PN-EN ISO 14064 są bardziej wiarygodne, co może zwiększyć zaufanie interesariuszy;
 • wzrost efektywności: organizacje mogą poprawić swoją efektywność poprzez podejmowanie działań w celu zmniejszenia emisji GHG;
 • wzrost konkurencyjności: organizacje mogą zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez wykazanie zaangażowania w zrównoważony rozwój.

Obowiązek raportowania - kogo dotyczy?

Wprowadzenie obowiązku raportowania ESG nastąpiło dzięki dyrektywie CRSD. Niemniej jednak, obowiązek raportowania niefinansowego był już obowiązujący wcześniej. Dyrektywa CRSD rozszerzyła zakres tego obowiązku i objęła nim większą liczbę firm.

Od 2014 roku obowiązuje dyrektywa 2014/95/UE, która nakłada na firmy obowiązek ujawniania informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności, zwana dyrektywą NFRD. W Polsce została ona wdrożona do systemu prawnego w 2017 roku przez nowelizację ustawy o rachunkowości (UoR). Zgodnie z tymi zmianami, od 2018 roku około 300 polskich spółek zostało zobowiązanych do składania oświadczenia dotyczącego informacji niefinansowych wraz z raportem o swojej działalności.

Obowiązek ten dotyczy firm zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających jeden z dwóch warunków finansowych:

 • 85 milionów złotych sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, lub
 • 170 milionów złotych przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

W 2024 roku raport niefinansowy za rok obrotowy 2023 będą musiały złożyć firmy zatrudniające powyżej 250 osób (zmiana z 500) oraz spełniające jeden z dwóch warunków finansowych:

 • 20 milionów euro sumy bilansowej, lub
 • 40 milionów euro przychodów ze sprzedaży netto.
Dyrektywa CRSD zacznie obowiązywać od 2024 r. Obejmie najpierw duże firmy, zatrudniające powyżej 500 osób. W następnych latach raportować będą musiały kolejne grupy firm.

W 2025 roku, dla przedsiębiorstw już objętych dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości niefinansowej, czyli tych, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i osiągają minimum 85 mln zł sumy finansowej lub 170 mln przychodów netto, wymagane będzie sprawozdanie za rok obrotowy 2024.

W 2026 roku, dla wszystkich dużych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i osiągających obrót w wysokości 40 mln EUR, którzy jeszcze nie podlegają dyrektywie, wymagane będzie sprawozdanie za rok obrotowy 2025.

W 2027 roku, wymagane będą sprawozdania za rok obrotowy 2026 dla MŚP notowanych na rynkach regulowanych, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw, małych i niezłożonych instytucji kredytowych oraz wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

Obowiązki aktualne – podmioty finansowe

Raportowanie dotyczy uczestników rynku finansowego oraz doradców finansowych. Zakres raportowania:

Doradcy finansowi
 • Informacje na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 • Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.
 • Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
 • Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
Uczestnicy rynku finansowego
 • Informacje na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 • Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu.
 • Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
 • Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju od 2025 roku obejmie:
 1. Duże jednostki, notowane MŚP oraz jednostki dominujące w dużej grupie = pełna sprawozdawczość;
 2. Notowane MŚP, małe i niezłożone instytucje oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji = możliwość ograniczenia sprawozdawczości Lub jej czasowego wyłączenia;
 3. Jednostki zależne, niektóre instytucje kredytowe, niektóre zakłady ubezpieczeń = możliwość wyłączenia obowiązku sprawozdawczości.

Raportowanie ESG

Istnieją dwa główne rodzaje raportów ESG:
 • raporty zgodne ze standardami międzynarodowymi, takie jak GRI (Global Reporting Initiative) lub SASB (Sustainability Accounting Standards Board);
 • raporty niestandardowe, które są opracowywane przez firmy na podstawie własnych potrzeb i celów.
Najpopularniejsze standardy raportowania ESG wykorzystywane przez firmy to:
 • GRI (Global Reporting Initiative) – międzynarodowy standard raportowania zrównoważonego rozwoju, który obejmuje szeroki zakres zagadnień ESG;
 • SASB (Sustainability Accounting Standards Board) – standard raportowania zrównoważonego rozwoju opracowany dla firm z sektora prywatnego;
 • CDP (Carbon Disclosure Project) – standard raportowania emisji gazów cieplarnianych;
 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) – standard raportowania ryzyka związanego ze zmianami klimatu.
Ślad węglowy

W ramach standardu zakresu 3 GHG Protocol ujęty będzie musiał także zostać ślad węglowy w całym łańcuchu dostaw. To oznacza, że każda firma, która współpracuje z dużym podmiotem objętym raportowaniem będzie musiała określić swój ślad węglowy.

Ślad węglowy to miara całkowitej emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest to rodzaj śladu ekologicznego, który obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO₂e).

Ślad węglowy można podzielić na trzy zakresy:

 • zakres 1: emisje bezpośrednie, które pochodzą z własności lub operacji danej osoby, organizacji, wydarzenia lub produktu, np. emisje z działalności przemysłowej, transportu i ogrzewania;
 • zakres 2: emisje pośrednie, które pochodzą z zakupu energii elektrycznej, ciepła i chłodu;
 • zakres 3: emisje pośrednie, które powstają w wyniku działalności danej osoby, organizacji, wydarzenia lub produktu, ale nie są bezpośrednio nimi kontrolowane, np. emisje z podróży służbowych, zakupów towarów i usług oraz wytwarzania odpadów.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/11/carbon-footprint.jpg
Rodzaje śladu węglowego:
ORGANIZACJI

Ślad węglowy organizacji to całkowita ilość gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku działalności danej organizacji. Ślad węglowy jest zwykle mierzony w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych generowane w wyniku działalności całej organizacji.

PRODUKTU

Ślad węglowy produktu to całkowita ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych w wyniku produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji danego produktu. Ślad węglowy produktu jest zwykle mierzony w ujęciu kilogramów ekwiwalentu dwutlenku węgla (kgCO2e) na jednostkę produktu.

Na ślad węglowy danej osoby, organizacji, wydarzenia lub produktu wpływają różne czynniki, w tym:
 • Wielkość i zużycie energii: Im większa organizacja lub wydarzenie, tym większy jest ich ślad węglowy. W przypadku osób, ślad węglowy jest związany z konsumpcją energii w gospodarstwie domowym, podróżami, jedzeniem itp.
 • Rodzaj wykorzystywanej energii: Emisje CO₂ z energii elektrycznej i ciepła są znacznie wyższe niż z energii z odnawialnych źródeł.
 • Typ produkcji: Produkcja towarów i usług pochłania znaczne ilości energii i surowców, co wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.
 • Transport: Transport towarów i osób jest odpowiedzialny za znaczną część emisji gazów cieplarnianych.
Główne różnice między śladem węglowym organizacji i śladem węglowym produktu to:
 • różne źródła emisji: ślad węglowy organizacji obejmuje emisje bezpośrednie i pośrednie z wszystkich działań organizacji, takich jak produkcja, transport, dystrybucja, użytkowanie i utylizacja produktów i usług, natomiast ślad węglowy produktu obejmuje emisje bezpośrednie i pośrednie z produkcji, transportu, użytkowania i utylizacji danego produktu;
 • różne jednostki miary: ślad węglowy organizacji jest zwykle mierzony w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla (tCO2e) rocznie, podczas gdy ślad węglowy produktu jest zwykle mierzony w kilogramach ekwiwalentu dwutlenku węgla (kgCO2e) na jednostkę produktu;
 • różne okresy pomiaru: ślad węglowy organizacji jest zwykle mierzony w ujęciu rocznym, natomiast ślad węglowy produktu może być mierzony w ujęciu rocznym, ale może być również mierzony w ujęciu jednostkowym, na przykład dla jednej sztuki produktu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/CO2-1.jpg
Przykłady:

Przykładem śladu węglowego organizacji może być ślad węglowy firmy produkującej samochody. Ten ślad węglowy będzie obejmował emisje bezpośrednie z produkcji samochodów, takie jak emisje z fabryk, oraz emisje pośrednie z transportu samochodów do dealerów i z użytkowania samochodów przez klientów.

Przykładem śladu węglowego produktu może być ślad węglowy samochodu. Ten ślad węglowy będzie obejmował emisje bezpośrednie z produkcji samochodu, takie jak emisje z fabryki, oraz emisje pośrednie z transportu samochodu do dealera i z użytkowania samochodu przez klienta.

Ocena śladu węglowego

Ocena śladu węglowego ponieważ pomaga zrozumieć wpływ, jaki działalność organizacji wywiera na środowisko. Pozwala również identyfikować obszary, w których można podjąć działania w celu zmniejszenia śladu węglowego.

Ocena śladu węglowego organizacji może być przeprowadzona na różnych poziomach szczegółowości, w zależności od potrzeb. Na przykład, ocena może obejmować tylko emisje bezpośrednie, lub może obejmować również emisje pośrednie. Ocena może być przeprowadzona przez wewnętrzne zespoły organizacji lub przez zewnętrzne firmy konsultingowe.

Ocena śladu węglowego produktu może być przeprowadzona za pomocą różnych metod. Jedną z metod jest wykorzystanie standardu Life Cycle Assessment (LCA). LCA to metoda oceny wpływu produktu na środowisko w całym cyklu jego życia, od wydobycia surowców do utylizacji.

LCA (Ocena Cyklu Życia – ang. Life Cycle Assessment)

LCA to ocena cyklu życia produktu, procesu lub usługi. Jest to metodologia, która pozwala na identyfikację, kwantyfikację i ocenę potencjalnych wpływów na środowisko powiązanych z wszystkimi etapami cyklu życia produktu, od pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację.

LCA jest kompleksowym narzędziem, które może być wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju produktów, procesów i usług. Może być również wykorzystywana do porównywania różnych produktów lub usług pod kątem ich wpływu na środowisko.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/iso-lca.jpg
LCA składa się z czterech głównych etapów:
 1. Określenie celów i zakresu badania: określenie podmiotu oceny (np. produkt, proces lub usługa) oraz określenie aspektów środowiskowych, które mają być uwzględnione (np. emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, wpływ na bioróżnorodność).
 2. Inwentaryzacja: identyfikacja i kwantyfikacja wszystkich wejść i wyjść związanych z cyklem życia produktu, procesu lub usługi. Wejścia to surowce, energia i inne zasoby, które są wykorzystywane, a wyjścia to produkty, odpady i emisje.
 3. Ocena oddziaływania: ocena wpływu wejść i wyjść zidentyfikowanych na etapie inwentaryzacji na środowisko. Ocena oddziaływania może być przeprowadzona na podstawie różnych kryteriów, takich jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, wpływ na bioróżnorodność.
 4. Interpretacja wyników oceny oddziaływania i wyciągnięcie wniosków. Wnioski powinny być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, aby mogły być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

LCA jest coraz bardziej popularnym narzędziem, które jest wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, organizacje rządowe i inne podmioty do oceny wpływu ich produktów, procesów i usług na środowisko. LCA może pomóc w podejmowaniu decyzji, które przyczyniają się do ochrony środowiska i promowania zrównoważonego rozwoju.

W przypadku organizacji i przedsiębiorstw ocena śladu węglowego jest bardziej złożonym procesem. Wymaga ona szczegółowego gromadzenia danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych z różnych źródeł. Dane te mogą być zbierane przez pracowników organizacji lub przez zewnętrznych konsultantów.

Obecnie istnieje wiele metod obliczania śladu węglowego. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda GHG Protocol, która dzieli emisje na trzy zakresy:

 • Zakres 1: Emisje bezpośrednio kontrolowane przez daną organizację, takie jak emisje z procesów produkcyjnych, spalania paliw w budynkach i pojazdach służbowych.
 • Zakres 2: Emisje pośrednio kontrolowane przez daną organizację, takie jak emisje z energii elektrycznej i ciepła zakupionych od zewnętrznych dostawców.
 • Zakres 3: Emisje pośrednio związane z działalnością danej organizacji, takie jak emisje związane z transportem towarów i usług, podróżami służbowymi, wytwarzaniem odpadów itp.
Metoda GHG Protocol opiera się na następujących krokach:
 1. Identyfikacja źródeł emisji: W pierwszym kroku należy zidentyfikować wszystkie źródła emisji gazów cieplarnianych, które są związane z działalnością danej organizacji. Źródła emisji można podzielić na trzy zakresy, zgodnie z metodą GHG Protocol.
 2. Oszacowanie wielkości emisji: Po zidentyfikowaniu źródeł emisji należy oszacować wielkość emisji z każdego źródła. Do oszacowania emisji można wykorzystać różne metody, w tym metody oparte na danych historycznych, metodach szacunkowych i metodach eksperymentalnych.
 3. Sumowanie emisji: Po oszacowaniu wielkości emisji z każdego źródła należy je zsumować, aby uzyskać całkowitą wielkość śladu węglowego.
Oprócz metody GHG Protocol istnieje wiele innych metod obliczania śladu węglowego. Do najpopularniejszych metod należą:
 1. Metoda PAS 2050: Jest to metoda obliczania śladu węglowego produktów i usług, która opiera się na koncepcji życia produktu, uwzględniającej wszystkie emisje związane z cyklem życia produktu, od wydobycia surowców po utylizację.
 2. Metoda ISO 14067: Jest to metoda obliczania śladu węglowego produktów. Metoda ISO 14067 jest podobna do metody PAS 2050, ale skupia się wyłącznie na produktach.
 3. Metoda online: Dostępne są również liczne kalkulatory śladu węglowego online. Kalkulatory te umożliwiają obliczenie śladu węglowego osób, gospodarstw domowych i organizacji.
Metoda PAS 2050

Specyfikacja PAS 2050 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dotyczące oceny emisji gazów cieplarnianych (GHG) w cyklu życia towarów i usług. Standard został opracowany przez British Standards Institution (BSI) i jest zgodny z kluczowymi technikami i zasadami oceny cyklu życia.

Celem Specyfikacji PAS 2050 jest zapewnienie spójnego i wiarygodnego sposobu obliczania emisji GHG w cyklu życia towarów i usług. Standard ma na celu pomóc przedsiębiorstwom, organizacjom i rządom w zmniejszaniu emisji GHG i przyczynianiu się do ochrony środowiska i klimatu.

Specyfikacja PAS 2050 obejmuje następujące elementy:

 • Definicje i zakres: Standard definiuje pojęcia związane z emisjami GHG i określa zakres jego zastosowania.
 • Metodyka obliczania: Standard określa metodykę obliczania emisji GHG w cyklu życia.
 • Dane i źródła danych: Standard określa wymagania dotyczące danych i źródeł danych.
 • Weryfikacja i walidacja: Standard określa wymagania dotyczące weryfikacji i walidacji wyników obliczeń.

Specyfikacja PAS 2050 jest stosowana przez przedsiębiorstwa, organizacje i rządy na całym świecie. Standard jest wykorzystywany do obliczania emisji GHG w różnych sektorach gospodarki, w tym w energetyce, przemyśle, transporcie i budownictwie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/06/iso-international-organization-standardization-quality-standards-concept-min-scaled.jpg
Metoda ISO 14067

Metoda ISO 14067 to międzynarodowy standard, który określa zasady i wymagania dotyczące kwantyfikacji i raportowania śladu węglowego produktu (CFP). Standard jest zgodny z normami ISO 14040 i ISO 14044 dotyczącymi oceny cyklu życia (LCA).

Metoda ISO 14067 obejmuje następujące etapy:

 1. Identyfikacja granic produktu: Na tym etapie określa się, które procesy i czynności są objęte śladem węglowym produktu.
 2. Inwentaryzacja emisji i usunięć gazów cieplarnianych: Na tym etapie identyfikuje się i kwantyfikuje wszystkie emisje i usunięcia gazów cieplarnianych związane z produktem.
 3. Ocena wpływu na zmiany klimatu: Na tym etacie przelicza się emisje i usunięcia gazów cieplarnianych na ich ekwiwalenty CO₂.
 4. Raportowanie wyników: Na tym etapie opracowuje się raport ze śladu węglowego produktu, który zawiera informacje o granicach produktu, inwentaryzacji emisji i usunięć gazów cieplarnianych oraz ocenie wpływu na zmiany klimatu.

Metoda ISO 14067 jest ważnym narzędziem, które może pomóc w zmniejszaniu emisji GHG i przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu. Standard zapewnia spójny i wiarygodny sposób obliczania śladu węglowego produktów, co pozwala na porównywanie wyników z różnych źródeł.

Metoda online

Metoda online to sposób obliczania śladu węglowego, który wykorzystuje internet i narzędzia online. Metoda ta jest prosta i szybka w użyciu, ponieważ nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy ani umiejętności.

Dostępne są liczne narzędzia online do obliczania śladu węglowego. Narzędzia te mogą być wykorzystywane do obliczania śladu węglowego produktów, usług, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw lub nawet całych krajów.

Metoda online ma kilka zalet:

 • Jest prosta i szybka w użyciu.
 • Nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy ani umiejętności.
 • Jest dostępna dla każdego.

Metoda online ma również kilka wad:

 • Wyniki obliczeń mogą być mniej dokładne niż wyniki obliczeń przeprowadzonych za pomocą metody opartej na standardach międzynarodowych.
 • Narzędzie online może nie uwzględniać wszystkich czynników, które wpływają na ślad węglowy.

Przykłady narzędzi online do obliczania śladu węglowego:

 • Carbon Footprint Calculator: Narzędzie online do obliczania śladu węglowego produktów, usług, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i krajów.
 • MyClimate: Narzędzie online do obliczania śladu węglowego produktów, usług, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
 • The Footprint Company: Narzędzie online do obliczania śladu węglowego produktów, usług, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i krajów.

Oto kilka wskazówek dotyczących korzystania z metody online do obliczania śladu węglowego:

 • Wybierz narzędzie online, które jest odpowiednie dla Twoich potrzeb. Niektóre narzędzia online są przeznaczone do obliczania śladu węglowego produktów, inne do obliczania śladu węglowego usług, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw lub krajów.
 • Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi narzędzia online. Instrukcja obsługi zawiera informacje o tym, jak korzystać z narzędzia i jakie dane są wymagane do obliczenia śladu węglowego.
 • Upewnij się, że narzędzie online uwzględnia wszystkie czynniki, które wpływają na ślad węglowy. Niektóre narzędzia online mogą nie uwzględniać wszystkich czynników, które wpływają na ślad węglowy, takich jak emisje gazów cieplarnianych związane z transportem, produkcją energii elektrycznej lub użytkowaniem produktów.
Redukcja CO2
Redukcja emisji CO₂ to proces zmniejszania ilości dwutlenku węgla (CO₂) emitowanego do atmosfery. Gazy cieplarniane, takie jak CO₂, zatrzymują ciepło w atmosferze, co prowadzi do globalnego ocieplenia.

Istnieje wiele sposobów na redukcję emisji CO₂. Oto kilka przykładów:

 • Oszczędzanie energii: Wyłączanie urządzeń elektrycznych, gdy się ich nie używa, korzystanie z energooszczędnych urządzeń i żarówek, ocieplanie domu i wymiana okien na energooszczędne.
 • Korzystanie z odnawialnych źródeł energii: Instalacja paneli słonecznych, korzystanie z energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, montaż pomp ciepła.
 • Zrównoważona konsumpcja: Wybieranie produktów i usług o niskiej emisji CO₂, ograniczanie konsumpcji mięsa, jedzenie sezonowych produktów, ograniczanie ilości odpadów.
 • Zrównoważone podróże: Korzystanie z transportu publicznego lub roweru, wybieranie połączeń lotniczych z krótkim czasem lotu, kompensowanie emisji CO₂ z lotów.
Przedsiębiorstwa mogą podjąć szereg działań w celu redukcji emisji CO₂, m. in.:
 • Opracowanie strategii redukcji emisji CO₂, która określi cele i działania, które zostaną podjęte w tym zakresie.
 • Ustalenie wskaźników efektywności, które będą monitorować postępy w redukcji emisji CO₂.
 • Wdrożenie działań redukcyjnych, które zostały określone w strategii.
 • Monitorowanie i ocena działań redukcyjnych, aby zapewnić ich skuteczność.

W ramach strategii redukcji emisji CO₂ przedsiębiorstwo może rozważyć poniższe rozwiązania:

 • inwestycje w OZE, np. montaż instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli na wytwarzanie „zielonej” energii pokrywającej zapotrzebowanie na prąd w przedsiębiorstwie oraz znacząco ograniczy emisję CO₂,
 • inwestycje w nowoczesną flotę samochodów elektrycznych lub hybrydowych, które pozwalają na ograniczenie emisji spalin,
 • poprawa efektywności energetycznej budynku/-ów przedsiębiorstwa, m. in. poprzez termomodernizację i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne,
 • korzystanie z proekologicznych materiałów i opakowań,
 • skrócenie łańcucha dostaw do lokalnych producentów,
 • współpraca z przedsiębiorstwami, które również generują niski ślad węglowy i stosują ekologiczne rozwiązania.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/07/decarbonization-real-estate-lower-co2-emissions-reduce-carbon-green-house-flower-min.jpg

Oto kilka konkretnych przykładów redukcji emisji CO₂ w przedsiębiorstwach:

 • IKEA zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całym łańcuchu dostaw do 2030 r. W ramach tego zobowiązania IKEA podjęła szereg działań, w tym:
  • Instalację paneli słonecznych na dachach swoich sklepów i magazynów,
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • Zmniejszenie zużycia energii i wody w swoich sklepach i magazynach,
  • Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Coca-Cola ogłosiła plan redukcji emisji CO₂ o 30% do 2030 r. W ramach tego planu Coca-Cola podjęła szereg działań, w tym:
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • Zmniejszenie zużycia energii i wody w swoich procesach produkcyjnych,
  • Zmniejszenie emisji CO₂ z transportu swoich produktów.
 • Nestlé zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w zakresie swoich operacji do 2025 r. W ramach tego zobowiązania Nestlé podjęło szereg działań, w tym:
  • Inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • Zmniejszenie zużycia energii i wody w swoich fabrykach,
  • Zmniejszenie emisji CO₂ z transportu swoich produktów.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/10/climate-neutral.jpg
Również produkty mogą być projektowane i wytwarzane w sposób, który zmniejsza ich ślad węglowy, np.
 • Korzystanie z materiałów o niskiej emisji CO₂: Produkty mogą być wykonane z materiałów, które emitują mniej CO₂ w całym cyklu życia, takich jak drewno, aluminium lub materiały pochodzące z recyklingu.
 • Optymalizacja procesu produkcji: Proces produkcyjny może zostać zoptymalizowany w celu zmniejszenia zużycia energii i surowców.
 • Zmniejszenie ilości odpadów: Produkty mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwe do naprawy lub recyklingu, co zmniejsza ilość odpadów.

Oto kilka konkretnych przykładów produktów, które zostały zaprojektowane i wyprodukowane w sposób zmniejszający ich ślad węglowy:

 • Telewizory OLED firmy LG są wykonane z materiałów o niskiej emisji CO₂, takich jak szkło organiczne i plastik pochodzący z recyklingu.
 • Odzież z recyklingu firmy Patagonia: Patagonia oferuje linię odzieży wykonanej z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak plastikowe butelki i tkaniny.
 • Samochód elektryczny Tesla Model 3 jest samochodem elektrycznym, który nie emituje CO₂ podczas jazdy.
 • Opakowania z tektury pochodzącej z recyklingu firmy Tetra Pak wykonane są z tektury pochodzącej z recyklingu, co pomaga zmniejszyć ilość odpadów.
 • Kuchenki elektryczne firmy Bosch są wyposażone w systemy energooszczędne, które pomagają zmniejszyć zużycie energii.
Korzyści z projektowania i wytwarzania produktów w sposób redukujący ich ślad węglowy to:
 • Ochrona środowiska: Redukcja emisji CO₂ pomaga w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ochronie środowiska naturalnego.
 • Zmniejszenie kosztów: Redukcja zużycia energii i surowców może prowadzić do zmniejszenia kosztów produkcji.
 • Poprawa konkurencyjności: Produkty, które są wytwarzane w sposób zrównoważony, mają przewagę konkurencyjną w stosunku do produktów, które nie są produkowane w sposób zrównoważony.
 • Zwiększenie zaufania klientów i inwestorów: Klienci i inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na działania firm na rzecz ochrony środowiska.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/co2-reduction.jpg
Finansowanie inwestycji zmniejszających emisję śladu węglowego

Istnieją różne źródła finansowania inwestycji zmniejszających emisję śladu węglowego. Do najczęstszych należą:

 • Własne środki przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwa mogą sfinansować inwestycje zmniejszające emisję śladu węglowego z własnych środków. Jest to najczęstszy sposób finansowania takich inwestycji.
 • Kredyty i pożyczki bankowe: Banki oferują kredyty i pożyczki na cele ekologiczne. Kredyty te mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach, takich jak niższe oprocentowanie lub dłuższy okres spłaty.
 • Dotacje i granty rządowe: Rządy oferują dotacje i granty na cele ekologiczne. Dotacje i granty te mogą być przeznaczone na pokrycie części kosztów inwestycji lub na dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych w zakresie technologii niskoemisyjnych.
 • Emisje uprawnień do emisji CO₂: Przedsiębiorstwa mogą sfinansować inwestycje zmniejszające emisję śladu węglowego poprzez zakup uprawnień do emisji CO₂. Uprawnienia te są przyznawane przedsiębiorstwom, które emitują CO₂. Przedsiębiorstwa, które emitują mniej CO₂ niż uprawnień, które im przypadły, mogą sprzedać nadwyżkę uprawnień innym przedsiębiorstwom.
 • Inwestycje społeczne i prywatne: Coraz częściej fundusze inwestycyjne, inwestorzy indywidualni i organizacje pozarządowe lokują swoje środki w inwestycje zmniejszające emisję śladu węglowego. Inwestycje te mogą być dokonywane poprzez zakup udziałów w spółkach, które zajmują się wdrażaniem takich inwestycji, lub poprzez bezpośrednie inwestycje w projekty niskoemisyjne.
Inwestycje, które przyczyniają się do redukcji śladu węglowego można finansować m. in. ze źródeł publicznych.

Na rynku pojawia się coraz więcej programów dotacyjnych, które sprzyjają poprawie efektywności energetycznej i ochronie środowiska naturalnego. Są to zarówno programy krajowe, jak i te współfinansowane z Unii Europejskiej, a środki pochodzą m. in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Rozwoju.

W ramach tych programów można uzyskać dofinansowanie na wiele różnych inwestycji, m. in.:

 • instalację odnawialnych źródeł energii;
 • wymianę urządzeń grzewczych;
 • termomodernizację budynków;
 • instalację zautomatyzowanych systemów zarządzania energią oraz oświetlenia energooszczędnego;
 • modernizację linii produkcyjnych polegającą na zwiększeniu ich efektywności energetycznej;
 • wymianę maszyn i urządzeń i maszyn na bardziej energooszczędne;
 • rozwiązania przyczyniające się do ochrony środowiska, np. wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Audyt i kary finansowe za niespełnienie obowiązków ESG

Planowane są zmiany w sprawozdawczości finansowej firm. Firmy będą zobligowane do przeprowadzenia audytów przez wyznaczone jednostki certyfikacyjne, a wyniki będą musiały być umieszczone w oficjalnej bazie raportów. Brak wykonania obowiązków będzie karany grzywnami. Europejska Rada ds. Sprawozdawczości Finansowej pracuje nad jednolitymi standardami, aby ułatwić jednolite przygotowanie raportów przez firmy.

CSRD wymaga umieszczenia informacji w raportach dotyczących transformacji energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony bioróżnorodności, zapotrzebowania na wodę, zanieczyszczeń i kwestii społecznych i pracowniczych. Firmy muszą informować o działaniach związanych z ograniczeniem wykorzystania paliw kopalnych, stosowaniu zasad 3R (Reduce, Reuse, Recycling) i ochronie bioróżnorodności. W raportach powinny również informować o zużyciu wody, źródłach jej pozyskiwania, terenach prowadzenia działalności i wpływie na obszary przyrodnicze. Firmy powinny także informować o emisji gazów i pyłów do powietrza oraz zanieczyszczeniach wody i gleby, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o kwestiach społecznch i pracowniczych powinny dotyczyć godziwej płacy, odpowiednich warunków pracy oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

ZWRÓĆ SIĘ DO NASJesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowane kadry, które przygotowały odpowiednią dokumentację, pomogą w jej wdrożeniu a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "ESG".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie ESG.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.