fbpx
 

ZOBACZ, CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆGospodarka o obiegu zamkniętym

Zrównoważona, niskoemisyjna i konkurencyjna gospodarka

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) to koncepcja i model ekonomiczny, który zmierza do maksymalnego wykorzystania zasobów poprzez minimalizację odpadów i utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w obiegu jak najdłużej. GOZ różni się od tradycyjnego modelu gospodarki linearnego, w którym produkty są wytwarzane, zużywane, a następnie odrzucane jako odpady.

Działania te sprzyjają kształtowaniu gospodarki zrównoważonej, niskoemisyjnej oraz konkurencyjnej, poprzez implementację zasad eko-projektowania oraz koncepcji 6R.

Wprowadzanie zmian zgodnych z GOZ przynosi korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także wyróżnia firmę na rynku. To podejście skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych, wpływa na jakość oferowanych usług oraz umożliwia dostosowanie się do rosnących oczekiwań konsumentów, coraz bardziej zwracających uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwo, wdrażając zasady GOZ, nie tylko podejmuje odpowiedzialność za ochronę środowiska, ale również zyskuje przewagę konkurencyjną.

Zapraszamy do wspólnego odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko wspierają ochronę naszej planety, ale także kształtują lepszą, bardziej efektywną i konkurencyjną przyszłość biznesową.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/group-businesspeople-looking-natural-resources-icon-meeting-min-scaled.jpg
— Jak Ci pomożemy?

Nasi specjaliści pomogą Ci we wdrożeniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w Twojej firmie! Zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązania, dostosowane do Twoich potrzeb, a także zajmiemy się ich implementacją.

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom.

Zdajemy sobie sprawę, że proces wdrożenia GOZ obejmuje wiele obszarów, dlatego służymy pomocą. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony środowiska – w razie potrzeby przeprowadzimy odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Oferujemy kompleksowe doradztwo, konsultacje online, a także pomagamy w pozyskaniu dofinansowania na przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu GOZ.

Zaufanie naszym Doradcom daje pewność prawidłowo wykonanej usługi. A Ty w tym czasie możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

Wspieramy naszych Klientów, aby ci mogli skupić się na swoim biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem. Nasze działania wyróżnia terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne referencje. Osiągamy zamierzone efekty. Sukces klienta jest naszym sukcesem, dlatego współpracując z nami masz pewność, że dajemy z siebie 110%.  Świadczone przez nas usługi zawsze są najwyżej jakości i odpowiadają wymaganiom klientów.

Doradzamy już 20 lat. Pomogliśmy setkom klientów. Jesteśmy merytoryczni i szybcy w działaniu, a zagadnienia związane z GOZ nie maja dla nas tajemnic.
— Jak dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP i nr telefonu)

e-mail: biuro@doradcy365.pl

nr telefonów: 500 181 151 lub 792 532 726

Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postępowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat My?

D O Ś W I A D C Z E N I E

Od 20 lat z sukcesami pomagamy firmom w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska oraz w sfinansowaniu tych działań

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg
W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/economy.jpg
Jaki właściwie są założenia GOZ?

Dotychczas światowa gospodarka opierała się głównie na modelu linearnym, gdzie surowce są wydobywane, przetwarzane, wprowadzane do obiegu, a następnie utylizowane, gdy stają się nieprzydatne. Ten schemat generuje nadmierną eksploatację środowiska i ogromne ilości odpadów.

Według danych GUS-u, w 2021 roku w Polsce wytworzono 121 mln ton odpadów, a w całej Unii Europejskiej rocznie wytwarza się aż 2,2 miliarda ton.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), znana także jako gospodarka cyrkularna czy gospodarka okrężna, reprezentuje nowe podejście do produkcji i konsumpcji, gdzie priorytetowo traktuje się kwestie pozytywnego (lub przynajmniej neutralnego) wpływu na klimat.

Na czym opiera się gospodarka linearna?

Klasyczny model gospodarki, zwany także modelem gospodarki linearnej, opiera się na koncepcji, w której surowce są wydobywane, przetwarzane na produkty, a następnie te produkty są zużywane i ostatecznie stają się odpadami. To podejście zakłada, że zasoby są nieskończone, a gospodarka może działać na zasadzie ciągłego pobierania surowców, produkcji i konsumpcji.

Podstawowe elementy klasycznego modelu gospodarki obejmują:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/wydobywanie-surowcow.jpg
WYDOBYWANIE SUROWCÓW

Początkowy etap gospodarki linearnej zakłada intensywne wydobywanie surowców z naturalnych źródeł, takich jak kopalnie, lasy czy złoża ropy naftowej.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/produkcja.jpg
PRODUKCJA I PRZETWARZANIE

Surowce są następnie przetwarzane w produkty konsumenckie lub inne dobra przy użyciu energii i różnych procesów produkcyjnych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/dystrybucja-i-konsumpcja.jpg
DYSTRYBUCJA I KONSUMPCJA

Gotowe produkty są dystrybuowane i trafiają na rynek, gdzie są kupowane i konsumowane przez konsumentów.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/wysypisko.jpg
UTYLIZACJA

Po zakończeniu życia użytkowego, produkty są zazwyczaj odrzucane i trafiają na składowiska śmieci lub są poddawane innym formom utylizacji.

Ten model ma jednak istotne wady, ponieważ prowadzi do nadmiernego zużycia zasobów, wzrostu ilości odpadów i negatywnego wpływu na środowisko. W odpowiedzi na te wyzwania, coraz większa uwaga jest poświęcana alternatywnym modelom, takim jak Gospodarka O Obiegu Zamkniętym (GOZ), które promują zrównoważone praktyki, recykling i minimalizację odpadów.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/linear-economy.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/circular-economy-ue.jpg
W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/GOZ3.jpg
Jaki właściwie jest cel GOZ?

Celem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, równoważąc potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe. W praktyce oznacza to projektowanie produktów z myślą o łatwym odzyskiwaniu wartości z materiałów, promowanie recyklingu, redukcję ilości wytwarzanych odpadów oraz stworzenie efektywnych modeli biznesowych, które są przyjazne dla środowiska.

Główne cele GOZ obejmują:
 1. Minimalizację Odpadów: Jednym z kluczowych celów GOZ jest ograniczenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie, recykling i regenerację zasobów.
 2. Zwiększenie Efektywności Zasobów: GOZ stawia na efektywne wykorzystanie zasobów poprzez projektowanie produktów i procesów produkcyjnych z myślą o długotrwałym użytkowaniu i łatwym odzyskiwaniu wartości z materiałów.
 3. Zrównoważony Rozwój: Model GOZ dąży do zrównoważonego rozwoju, równoważąc potrzeby gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
 4. Wprowadzanie Innowacyjnych Technologii: GOZ zachęca do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które wspierają zrównoważone praktyki, takie jak nowoczesne technologie recyklingu czy środki transportu o niskim wpływie środowiskowym.
 5. Edukacja i Świadomość: Promowanie edukacji i świadomości wśród społeczeństwa, przedsiębiorstw i instytucji na temat korzyści płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz konieczności zmiany myślenia i działań.
 6. Współpraca Międzynarodowa: Zastosowanie zasad GOZ może obejmować współpracę na poziomie międzynarodowym w celu globalnego zarządzania zasobami i ograniczenia wpływu na środowisko.

GOZ ma szerokie zastosowanie. W praktyce, implementacja GOZ wymaga współpracy różnych sektorów gospodarki, w tym przemysłu, rządu, organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa, aby skutecznie przemieszczać się w kierunku bardziej zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów, a tym samym do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Obwiązujące prawo

Już w 2015 roku wprowadzono pierwszy Plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) na poziomie Unii Europejskiej. W rezultacie, w latach 2015-2019 przeprowadzono szereg istotnych zmian legislacyjnych, skupiających się na obszarach takich jak ekoprojektowanie, zarządzanie odpadami i redukcja używania tworzyw sztucznych.

Resortem koordynującym wdrażanie idei GOZ w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju. 10 września 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym„.

W grudniu 2019 roku Unia Europejska ogłosiła Europejski Zielony Ład, nową strategię gospodarczą do 2050 roku. Celem tej strategii jest uczynienie gospodarki Unii neutralną dla klimatu, oszczędną w zasoby i opartą na modelu cyrkularnym. W konsekwencji, w marcu 2020 roku opublikowano nową unijną Strategię Przemysłową oraz drugi Plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Od tego czasu Unia Europejska systematycznie przyjmuje kolejne strategie, które wdrażają różne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu. Nawet pandemia nie zahamowała tego procesu; wręcz przeciwnie, Plan Odbudowy dla Europy zakłada odbudowę gospodarki UE po kryzysie w bardziej nowoczesnej i zrównoważonej formie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/GOZ9.jpg
Kluczowe regulacje unijne w zakresie GOZ obejmują:
 • 2015 r. – pierwszy Plan działania GOZ;
 • 2016 r. – Plan działania dot. ekoprojektu;
 • 2017 r. – Komunikat „Znaczenie przetwarzania odpadów w energię”;
 • 2018 r. – Ramy monitorowania GOZ, Pakiet zmian dyrektyw odpadowych, Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w GOZ;
 • 2019 r. – Europejski Zielony Ład, Pakiet zmian dyrektyw dot. ekoprojektu, Dyrektywa „plastikowa”;
 • 2020 r. – Strategia przemysłowa, drugi Plan działania GOZ;
 • 2021 r. – rezolucja ws. nowego Planu działania GOZ;
 • 2022 r. – pakiet wniosków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu; zmiana przepisów dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO); propozycja Komisji Europejskiej ws. zmiany przepisów UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych;
 • 2023 r. – Plan przemysłowy Zielonego Ładu, wiele nowych dyrektyw i planów działania w kolejnych latach.

Pierwszy plan działania – CEAP 1

W 2015 roku Komisja Europejska przedstawiła pierwszy Plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (CEAP 1), ustanawiając ramy regulacyjne i polityczne oraz alokując środki finansowe w celu monitorowania postępu w kierunku zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Głównym celem było efektywne wykorzystanie zasobów, promowanie ponownego wykorzystania odpadów, ochrona środowiska naturalnego i jednoczesne zaspokojenie potrzeb gospodarki, przy dbałości o wzrost gospodarczy i konkurencyjność.

W wyniku CEAP 1, wprowadzono szereg działań i zmian legislacyjnych, obejmujących:

Plan Działania dotyczący Ekoprojektu (2016): Skoncentrowany na zasadach ekoprojektowania, mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu produktów na środowisko poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów, trwałość produktów oraz promowanie napraw i ponownego wykorzystania.

Pakiet Zmian Dyrektyw Odpadowych (2018): Zmiany w gospodarowaniu odpadami, określenie długoterminowych celów i wskazówki dotyczące inwestycji mających na celu osiągnięcie tych celów.

Europejska Strategia na rzecz Tworzyw Sztucznych (2018): Zwracająca uwagę na zrównoważone funkcjonowanie przemysłu tworzyw sztucznych, promując inteligentny, innowacyjny i zrównoważony sektor, zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dyrektywa Plastikowa SUP (2019): Regulująca rynek tworzyw sztucznych, definiująca produkty jednorazowego użytku i zakazująca lub ograniczająca wprowadzanie takich produktów w celu ograniczenia wpływu na środowisko i zdrowie człowieka.

Te środki, zgodne z zasadami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, składały się na skoordynowane działania Unii Europejskiej, dążące do zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów, a także redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Europejski Zielony Ład

W 2019 roku Unia Europejska przedstawiła Europejski Zielony Ład, ambitną strategię, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej i zasobooszczędności do roku 2050. Plan ten opiera się na kluczowych założeniach:

Zerowy Poziom Emisji do 2050 roku: W perspektywie 2050 roku, Europa dąży do osiągnięcia zerowego netto poziomu emisji gazów cieplarnianych. To strategiczne założenie ma decydujący wpływ na zmniejszenie wpływu Unii Europejskiej na zmiany klimatu.

Oddzielenie Wzrostu Gospodarczego od Zużywania Zasobów: Europejski Zielony Ład zakłada rozłączenie wzrostu gospodarczego od intensywnego zużywania zasobów naturalnych. Celem jest stworzenie bardziej zrównoważonej gospodarki, w której rozwój nie idzie w parze z nadmiernym wykorzystywaniem surowców.

Sprawiedliwość Społeczna i Brak Wspólnot Pozostających W Tyle: Zasada sprawiedliwości społecznej jest kluczowa, aby żaden region ani społeczność Unii Europejskiej nie pozostawały w tyle. W duchu współpracy i równości, każdy obszar ma być objęty transformacją, gwarantującą korzyści społeczne dla wszystkich.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/hands-trees-growing-seedlings-bokeh-green-background-female-hand-holding-tree-nature-field-grass-forest-conservation-concept-min-scaled-e1603047606763.jpg

Zielony Nowy Ład przynosi istotne zmiany w kluczowych obszarach:

 1. Czysta energia: Skupia się na transformacji sektora energetycznego w kierunku zrównoważonych i odnawialnych źródeł energii, zmierzając do osiągnięcia czystej energii.
 2. Zrównoważony przemysł: Wprowadza innowacyjne rozwiązania i praktyki w przemyśle, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie promując efektywność zasobów.
 3. Budowa i renowacja: Koncentruje się na zrównoważonych praktykach budowlanych i odnawialnych źródłach energii w procesach budowlanych i renowacyjnych.
 4. Zrównoważona mobilność: Promuje środki transportu o niskim wpływie środowiskowym oraz rozwój infrastruktury wspierającej zrównoważoną mobilność.
 5. Różnorodność biologiczna: Stawia na ochronę różnorodności biologicznej, wspierając inicjatywy na rzecz ochrony ekosystemów i gatunków.
 6. Od pola do stołu: Skupia się na zrównoważonym rolnictwie, produkcji żywności i dystrybucji, zachęcając do praktyk sprzyjających ochronie środowiska.
 7. Eliminacja zanieczyszczeń: Inicjatywa ma na celu ograniczenie i wyeliminowanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, zarówno w powietrzu, wodzie, jak i glebie.

Wartością dodaną jest również 5 kluczowych narzędzi i cele:

 • Sprawiedliwa Transformacja: Zapewnia równość społeczną i przenikliwą zmianę, aby żadna grupa nie pozostała w tyle.
 • Reforma Podatkowa: Wprowadza zmiany w systemie podatkowym, wspierając inicjatywy zgodne z zasadami Zielonego Nowego Ładu.
 • Dialog Obywatelski: Zakłada zaangażowanie społeczeństwa w proces decyzyjny, zapewniając partycypację obywateli.
 • Edukacja i Nauka: Promuje rozwój świadomości ekologicznej oraz innowacje w obszarze zrównoważonego rozwoju.
 • Współpraca Międzynarodowa: Zachęca do współpracy na arenie międzynarodowej, promując zrównoważone praktyki globalnie.

W ramach implementacji Zielonego Ładu, Komisja Europejska wprowadziła w 2020 roku nową strategię przemysłową oraz związany z nią plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). W ciągu trzech kolejnych lat (2020-2023) zaplanowano opracowanie i wdrożenie ponad 80 nowych aktów prawnych, planów działania i inicjatyw.

Plan Odbudowy dla Europy po pandemii zakłada odbudowę gospodarki UE po kryzysie w bardziej nowoczesnej i zrównoważonej formie, traktując wyzwanie jako szansę do przekształceń.

Drugi plan działania – CEAP 2

Kontynuacją Europejskiego Zielonego Ładu jest ogłoszenie przez Komisję tzw. CEAP 2, czyli „Nowego planu działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy” z roku 2020. CEAP 2, rozwijając poprzednią wersję z 2015 roku, został wzbogacony o 35 nowych działań wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W ramach CEAP 2, Komisja Europejska ogłosiła zamiar wprowadzenia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej polityki zrównoważonych produktów. Głównym celem tej inicjatywy było poszerzenie zakresu dyrektywy dotyczącej ekoprojektu na jak największą liczbę produktów.

Centralnym elementem polityki zrównoważonych produktów było również wzmocnienie pozycji konsumentów. Dlatego Komisja podjęła działania, takie jak obietnica gruntownej analizy prawa ochrony konsumentów, dążenie do ustanowienia „prawa do naprawy” oraz zapewnienie dostępu do usług naprawczych.

Kolejnym obszarem zainteresowania Komisji był przemysł Unii Europejskiej, pełniący kluczową rolę w ekologicznej transformacji. W związku z tym, proponowane były rozwiązania takie jak:

 1. Wdrożenie planu działania na rzecz biogospodarki.
 2. Ustanowienie systemu sprawozdawczości i certyfikacji, umożliwiającego wdrożenie symbiozy przemysłowej.
 3. Zachęcanie do wykorzystywania zielonych technologii.
 4. Opracowanie aktu prawnego dotyczącego usług cyfrowych i strategii na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy.
 5. Powołanie Grupy Zadaniowej ds. Egzekwowania Przepisów Jednolitego Rynku.
 6. Wzmocnienie globalnych zasad dotyczących subsydiów dla przemysłu w Światowej Organizacji Handlu.
 7. Plan działania w sprawie unii celnej, np. upowszechnienie cyfrowych odpraw celnych na granicach.
 8. Skierowanie w kierunku nowych procesów przemysłowych i czystych technologii, np. wsparcie czystych technologii prowadzących do bezemisyjnej produkcji stali.

Dodatkowo, położono nacisk na badania naukowe, innowacje, tworzenie odpowiedniej infrastruktury oraz skuteczne stosowanie środków zachęty, między innymi poprzez zamówienia publiczne. Nowe ramy polityki zrównoważonych produktów, takich jak m. in. uniwersalna ładowarka czy zrównoważone baterie, również znalazły się w planach. Ponadto, Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci miała na celu zapewnienie równowagi między kobietami a mężczyznami pracującymi w przemyśle.

Komisja podjęła także kwestie kluczowych łańcuchów wartości produktów, zarządzania odpadami oraz skutecznego monitorowania postępów krajów członkowskich w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kontynuacja działań w latach 2021-2023

W odpowiedzi na plan Komisji w lutym 2021 roku, posłowie przegłosowali rezolucję dotyczącą nowego planu działania Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. W rezolucji wezwano Komisję do zaostrzenia przepisów dotyczących recyklingu odpadów oraz przedstawienia nowych przepisów w 2021 roku, poszerzając zakres dyrektywy w sprawie ekoprojektu na produkty niezwiązane z energią. Podkreślono, że jedyną drogą do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu jest funkcjonowanie krajów członkowskich zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W marcu 2022 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet wniosków w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, obejmujący m.in.:

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ekoprojektowania zrównoważonych produktów, rozszerzający zakres dyrektywy w sprawie ekoprojektu na produkty niezwiązane z energią. Nowe wymogi mają zapewnić, że produkty są łatwe do naprawy, efektywne energetycznie i zasobooszczędne.
 2. Utworzenie cyfrowych paszportów zawierających pełną informację o cyklu życia produktów, umożliwiających konsumentom świadome wybory i ułatwiających naprawy, korzystanie z części zamiennych oraz recykling.
 3. Nowa strategia dotycząca tekstyliów, skierowana przeciwko tzw. szybkiej modzie, promująca innowacje i ekologiczne projektowanie tekstyliów oraz ograniczająca ilość odpadów.
 4. Wniosek wzmocnienia rynku wewnętrznego wyrobów budowlanych.
 5. Wniosek dotyczący nowych przepisów mających wzmocnić pozycję konsumentów, chroniąc przed pseudoekologicznym marketingiem oraz zapewniając dostęp do informacji o zrównoważeniu środowiskowym produktów.

W październiku 2022 roku Parlament zatwierdził zmianę przepisów dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), które przedostają się do środowiska naturalnego i pokarmowego organizmów żywych, szkodząc przez wiele pokoleń. Aby zapobiec gromadzeniu się tych substancji w materiałach pochodzących z recyklingu, wprowadzono bardziej rygorystyczne limity oraz dodano nowe chemikalia do listy substancji niebezpiecznych.

W listopadzie 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje dotyczące zmian przepisów UE dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych:

 1. Ograniczenie do 2040 roku masy wytworzonych odpadów opakowaniowych o 15% na mieszkańca w każdym państwie członkowskim (w stosunku do roku 2018).
 2. Wysokiej jakości recykling opakowań, obejmujący skuteczną selektywną zbiórkę odpadów, zapewnienie dostępności punktów, właściwe oznakowanie produktów i pojemników na odpady. W planach jest, aby od 2030 roku wszystkie opakowania były zdatne do recyklingu.
 3. Zwiększenie wykorzystania w opakowaniach tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
 4. Działania mające na celu ograniczenie ilości produkowanych opakowań, eliminację zbędnych opakowań, wprowadzenie obowiązkowych systemów zwrotów kaucji oraz ustalenie wyraźnych kryteriów projektowania opakowań.
 5. Wprowadzenie obowiązkowych wskaźników zawartości materiałów z recyklingu.

Te inicjatywy mają na celu skuteczne ograniczenie odpadów opakowaniowych, rozwinięcie produkcji poprzez wykorzystanie istniejących opakowań oraz wprowadzenie praktyk wspierających zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/10/save-world-innovation-concept-girl-holding-small-plant-tree-sapling-are-growing-up-from-soil-palm-with-connection-line-ecology-conservation-concept-min-scaled.jpg

Plan przemysłowy Zielonego Ładu

W lutym 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła Plan Przemysłowy Zielonego Ładu, oparty na kluczowych filarach:

Uproszczenie ram regulacyjnych:

 • Wprowadzenie uproszczonego i przyspieszonego procesu wydawania zezwoleń.
 • Promowanie strategicznych projektów europejskich.
 • Opracowanie norm wspierających rozwój technologii, takich jak:
  • Reforma struktury rynku energii elektrycznej w celu utrzymania bezpieczeństwa dostaw i stabilności cen.
  • Ustawa dotycząca surowców krytycznych, gwarantująca dostęp do niezbędnych surowców dla przemysłu.
  • Ustawa dotycząca przemysłu o zerowej wartości netto, obejmująca tworzenie regulacyjnych „piaskownic”, które zapewniają firmom bezpieczne środowisko do testowania i wdrażania innowacyjnych technologii.

Przyspieszenie inwestycji i finansowanie rozwoju czystych technologii.

Rozwój umiejętności w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej:

 • Stworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie.
 • Współpraca z uniwersytetami w celu wdrożenia europejskiej strategii.
 • Tworzenie nowych ścieżek dla międzynarodowych studentów.

Globalna współpraca i działania handlu na rzecz transformacji ekologicznej.

Celem Planu Przemysłowego Zielonego Ładu jest stworzenie atrakcyjnego środowiska dla inwestycji niezbędnych do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Dotyczy to kluczowych obszarów, takich jak turbiny wiatrowe, pompy ciepła, elektrolizery wodoru, urządzenia do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz fotowoltaika.

Mimo wielu poczynionych kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wysiłków podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie UE czeka jeszcze wiele pracy.
Kogo przede wszystkim dotyczą lub będą dotyczyć te zmiany?

Według nowego unijnego planu działania na rzecz GOZ, w najbliższym czasie istotne zmiany regulacyjne obejmą m. in. producentów:

 • elektroniki, ICT, baterii, akumulatorów,
 • pojazdów,
 • opakowań,
 • tworzyw sztucznych,
 • wyrobów włókienniczych,
 • z sektora budownictwa,
 • żywności, wody, składników odżywczych.

Zmiany obejmą także sektory:

 • gospodarki odpadami, recyklingu,
 • energetyczny, paliwowy,
 • transportowy,
 • chemiczny,
 • rolny i leśny. 

Jakie są korzyści GOZ?

Przejście w kierunku oszczędzaniu zasobów przynosi istotne korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. W gospodarce o obiegu zamkniętym, wartość dodana produktów jest utrzymywana przez możliwie najdłuższy czas, a ilość odpadów jest zminimalizowana. Zasoby są wielokrotnie wykorzystywane, co prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to również troska o środowisko, obejmująca ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę efektywności energetycznej i znaczne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

Ponadto, przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności na rynku. W rezultacie tego modelu gospodarki, konsumentom dostarczane są trwałe i pewne produkty, co przekłada się na poprawę jakości życia.

W 2014 roku Komisja Europejska założyła, że do 2030 roku poprawa zasobooszczędności przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na nakłady materiałowe o 17-24%. To oznacza oszczędności w wysokości ponad 630 mld euro rocznie dla przemysłu, obniżenie kosztów materiałów, a tym samym przyczyni się do wzrostu PKB nawet o 3,9% na poziomie unijnym.

Ponadto, według raportu Światowego Forum Ekonomicznego, wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej w całej gospodarce UE może do 2030 roku potencjalnie zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5% (ponad 77 mld euro) i stworzyć około 700 tys. nowych miejsc pracy.

Ze względu na te potencjalne zyski, idea GOZ zyskuje coraz większe poparcie na świecie.

Kierunek -> GOZ

Pełna transformacja w stronę gospodarki obiegu zamkniętego wymaga wielu wysiłków na poziomie regulacji i zmian infrastrukturalnych.

Przejście od tradycyjnego modelu gospodarki do gospodarki o obiegu zamkniętym to jednak oprócz wprowadzenia nowych procedur i regulacji, przede wszystkim rewolucyjna zmiana sposobu myślenia.

To długotrwałe wyzwanie, jednak warte podjęcia dla dobra naszej planety oraz przyszłych pokoleń.

Kluczowym elementem tego procesu jest przemodelowanie zasad funkcjonowania na każdym etapie, kładąc szczególny nacisk na ekoprojektowanie zgodne z dyrektywą EcoDesign.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/zielony-lad3.jpg
Gospodarka o obiegu zamkniętym obejmuje kompleksowy sposób myślenia, planowania i wdrażania działań. Należą do niej między innymi:
 • Projektowanie produktu, który będzie łatwy i tani w naprawie: informowanie konsumentów o możliwościach naprawy, dostępności części zamiennych, rozwijanie usług konserwacyjnych i naprawczych, a także zachęty finansowe do napraw.
 • Przedłużenie okresu użytkowania produktu: tworzenie efektywnych i zrównoważonych produktów, które minimalizują zużycie energii i zasobów oraz wydłużają czas użytkowania.
 • Zastosowanie innowacyjnych materiałów: poszukiwanie i wprowadzanie nowatorskich materiałów o mniejszym wpływie środowiskowym, które mogą być łatwiej przetwarzane i odzyskiwane.
 • Zastosowanie technologii informatycznych: wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) czy technologie cyfrowe do monitorowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, transportu czy zużycia surowców.
 • Zmniejszanie ilości odpadów: ograniczanie ilości opakowań lub stworzenie możliwości ich ponownego użycia, np. poprzez system kaucyjny lub regenerację.
 • Stosowanie zasady „zanieczyszczający płaci”: zniechęcanie do produkcji towarów o krótkim czasie eksploatacji, np. poprzez podatki od produktów jednorazowego użytku lub opłaty za odpady.
 • Edukacja i świadomość: promowanie świadomości ekologicznej i edukacja społeczeństwa na temat korzyści płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sposobów codziennego wprowadzania zrównoważonych praktyk.
 • Promowanie ekonomii współdzielenia: zachęcanie do efektywnego wykorzystywania własności i umiejętności poprzez wypożyczanie sprzętu, ubrań, korzystanie z platform do wynajmowania przestrzeni biurowych, mieszkań, usług przewozowych.
 • Rozwój lokalnych rynków: wspieranie i rozwijanie lokalnych rynków, co może zminimalizować emisje związane z transportem i promować zrównoważone praktyki w lokalnych społecznościach.
 • Promowanie modelu wynajmu zamiast własności: wprowadzenie modeli wynajmu, leasingu i subskrypcji zamiast tradycyjnego zakupu na własność.
 • Zwiększenie masy odpadów poddawanych recyklingowi: poprzez efektywne przetwarzanie odpadów i zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska.
 • Redukcja masy niebezpiecznych substancji w odpadach i procesach produkcyjnych: minimalizowanie ryzyka związanego z obecnością niebezpiecznych substancji.
 • Rozwój infrastruktury do recyklingu: inwestycje w nowoczesne instalacje do recyklingu, umożliwiające bardziej efektywne i wszechstronne przetwarzanie odpadów, redukcja kosztów związanych z procesem recyklingu.
 • Współpraca międzysektorowa: angażowanie przedstawicieli różnych sektorów gospodarki w wspólną pracę nad rozwiązaniami zrównoważonymi, dzięki czemu można osiągnąć synergiczne efekty.
 • Inwestycje w badania i rozwój: wspieranie innowacyjnych badań nad technologiami, procesami i rozwiązaniami mającymi na celu poprawę efektywności gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Tworzenie zachęt ekonomicznych: wprowadzanie różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak ulgi podatkowe czy dotacje, aby zachęcić przedsiębiorstwa do wdrażania zrównoważonych praktyk.
 • Wprowadzanie standardów zrównoważonego rozwoju: ustanawianie standardów i certyfikacji, które promują zrównoważone produkty i praktyki w celu ułatwienia konsumentom świadomego wyboru.

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na wieloaspektowym podejściu, łącząc różnorodne strategie w celu stworzenia bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarczego.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Mimo podejmowanych przez Unię Europejską działań, transformacja z linearnego modelu gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym nie przebiega szybko.

W 2023 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie, które dokładnie analizowało działania Komisji Europejskiej w okresie od 2014 do 2022 roku. Kontrola skoncentrowała się na ocenie stopnia wdrożenia planu CEAP 1.

Trybunał dokonał oceny efektywności działań Komisji, ocenił postępy w procesie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym (na przykładzie analizy sytuacji w Irlandii, Niderlandach i Polsce) oraz przeanalizował, w jaki sposób Komisja monitoruje postępy w realizacji tych działań.

Wnioski Trybunału Obrachunkowego ukazały obszary, które wymagają ulepszeń. Kluczowe aspekty poruszone w sprawozdaniu dotyczą efektywności planu CEAP 1, stopnia wykorzystania funduszy przez państwa członkowskie oraz narzędzi monitorowania postępów stosowanych przez Komisję. Na podstawie przeprowadzonej kontroli Trybunał stwierdził, że:

 1. Dostępne dowody są ograniczone i nie wskazują jednoznacznie na skuteczny wpływ planu CEAP 1 na kraje członkowskie w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym.
 2. Pomimo zwiększenia liczby działań podejmowanych przez kraje członkowskie w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, zaobserwowano niski stopień wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej przez te kraje. Nawet przy dostępie do funduszy UE i wsparcia na rzecz transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, państwa członkowskie skoncentrowały się głównie na kwestiach związanych z gospodarką odpadami, zamiast na projektowaniu produktów z myślą o obiegu zamkniętym.

Ponadto zidentyfikowano niedoskonałości w systemie monitorowania działań mających prowadzić do przejścia krajów członkowskich na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W szczególności zwrócono uwagę na braki we wskaźnikach związanych z projektowaniem produktów pod kątem obiegu zamkniętego – kluczowy etap dla oceny wpływu produktu na środowisko przyrodnicze. Brak tych wskaźników uniemożliwił pełne monitorowanie postępów prac.

Zalecenia pokontrolne

Europejski Trybunał Obrachunkowy precyzyjnie określił zasady działania Komisji Europejskiej i przedstawił konkretne zalecenia, które powinny być zrealizowane do roku 2024:

 1. Wprowadzenie usprawnień w monitorowaniu procesu przejścia państw członkowskich na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 2. Przeprowadzenie analizy przyczyn niskiego wykorzystania środków finansowych UE na projekty związane z projektowaniem produktów w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rozważenie możliwości zwiększenia bodźców w tej kwestii.

Trybunał zalecił, aby w dalszych działaniach Komisji kłaść szczególny nacisk na projektowanie – pierwszy etap cyklu życia produktu. Zaniedbanie tego etapu powoduje koncentrację na zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami, zamiast na projektowaniu produktów z myślą o GOZ, co stanowi nawet 80% wpływu na środowisko. Ustanowienie przez Komisję adekwatnych wskaźników dotyczących etapu projektowania pozwoli na skuteczne monitorowanie postępów i ułatwi podejmowanie trafnych decyzji.

Drugą ważną kwestią jest efektywne przydzielanie funduszy na rozwój działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym w państwach członkowskich. Konieczne jest zrozumienie, dlaczego dostępne środki na projekty nie zostały wykorzystane. Wprowadzenie działań naprawczych i zachęt dla państw członkowskich oraz przedsiębiorstw do opracowywania projektów skoncentrowanych na projektowaniu produktów z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym jest kluczowe.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – przykłady rozwiązań w biznesie

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym staje się ważnym elementem, zarówno z perspektywy społecznej, jak i biznesowej. W kontekście nowych regulacji Unii Europejskiej, firmy zyskują motywację do wprowadzania zrównoważonych praktyk.

Oto niektóre przykłady rozwiązań, jakie przedsiębiorstwa mogą zastosować, aby skutecznie wprowadzić elementy gospodarki cyrkularnej:

 • Projektowanie z myślą o recyklingu – ekoprojektowanie: firmy mogą wprowadzać zmiany w projektowaniu produktów, aby ułatwić proces recyklingu. Obejmuje to stosowanie jednolitych materiałów, eliminację trudnych do rozdzielenia składników czy też stosowanie etykiet informujących o możliwości recyklingu.
 • Zrównoważone materiały: wybieranie zrównoważonych i ekologicznych materiałów do produkcji, takich jak biodegradowalne tworzywa sztuczne czy materiały pochodzące z recyklingu.
 • Modele biznesowe oparte na usługach: zamiast sprzedawać produkty, niektóre firmy oferują usługi związane z produktami. Przykłady to wynajmowanie, leasing czy udostępnianie produktów. To zachęca do przedłużenia cyklu życia produktu i minimalizacji ilości wytworzonych odpadów.
 • Gospodarka współdzielenia: firmy mogą uczestniczyć w modelach biznesowych opartych na współdzieleniu zasobów, takich jak współdzielenie przestrzeni biurowej, maszyn czy nawet personelu, co przyczynia się do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów.
 • Recykling i ponowne przetwarzanie odpadów: firmy mogą angażować się w recykling swoich produktów lub składników, tworząc zamknięty obieg dla surowców.
 • Alternatywy dla plastikowych opakowań: firmy mogą wybierać biodegradowalne opakowania, pakowanie w opakowania wielokrotnego użytku lub całkowitą eliminację plastikowych opakowań, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu: firmy mogą skoncentrować się na pełnym cyklu życia produktu, obejmując etapy projektowania, produkcji, użytkowania i utylizacji. Minimalizacja wpływu na środowisko od samego początku może przynieść korzyści w dłuższej perspektywie.
 • Wprowadzanie innowacyjnych technologii: wykorzystywanie zaawansowanych technologii może pomóc w ścisłym monitorowaniu i zarządzaniu obiegiem surowców, umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Digitalizacja dokumentów: przejście na elektroniczną formę dokumentacji eliminuje zużycie papieru, co jest zarówno ekologiczne, jak i efektywne z punktu widzenia zarządzania informacją.
 • Edukacja konsumentów: firmy mogą prowadzić kampanie edukacyjne, informując konsumentów o zrównoważonych praktykach i zachęcając do odpowiedzialnego korzystania z produktów, naprawy czy recyklingu.
 • Zrównoważone zakupy: firmy mogą dokonywać zrównoważonych wyborów podczas zakupów, preferując dostawców i surowce o mniejszym wpływie na środowisko.
 • Optymalizacja logistyki: efektywne planowanie tras dostaw, zastosowanie transportu ekologicznego czy minimalizacja opakowań transportowych to elementy optymalizacji logistyki, redukujące emisję i koszty.
 • Odnawialne źródła energii: inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii pomagają firmom ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i uzależnić się od bardziej zrównoważonych źródeł energii.
 • Oszczędzanie wody: montaż systemów odzyskiwania wody pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów wodnych, co jest kluczowe dla zrównoważonej gospodarki.

Finansowanie inwestycji GOZ

Finansowanie inwestycji w GOZ stanowi kluczowy aspekt skutecznego wdrażania zrównoważonych praktyk w biznesie. Istnieje szereg różnorodnych źródeł finansowania dostępnych dla przedsiębiorstw, które dążą do stosowania zasad GOZ. Dotacje publiczne, fundusze unijne, prywatne inwestycje zrównoważone oraz kredyty dedykowane projektom ekologicznym to tylko niektóre z opcji.

Firmy mogą korzystać z różnych programów wsparcia, oferujących nie tylko kapitał, ale także doradztwo i ekspertyzy. Znaczna liczba instytucji finansujących skupia się na promowaniu projektów zorientowanych na efektywność energetyczną, recykling, minimalizację odpadów i inne innowacyjne rozwiązania z obszaru GOZ.

Doradcy365 pomagają w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji zarówno ze źródeł ogólnopolskich, jak i regionalnych, obejmujących fundusze unijne oraz programy krajowe.

Kluczowym elementem sukcesu jest umiejętne dostosowanie strategii finansowania do specyfiki projektu oraz skuteczna prezentacja korzyści ekonomicznych i środowiskowych dla potencjalnych inwestorów czy instytucji udzielających wsparcia. Przedsiębiorstwa, które potrafią wykorzystać dostępne źródła finansowania, mogą nie tylko zrealizować swoje zrównoważone cele, ale również osiągnąć długoterminowy sukces ekonomiczny i społeczny.

Istotną funkcję w promowaniu przekształceń polskich firm w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego pełni m. in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizuje szereg programów pomocowych, mających na celu pobudzanie innowacyjności oraz inwestycji związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Jednym z kluczowych obszarów jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych, prowadzących do implementacji nowych technologii zgodnych z zasadami gospodarki cyrkularnej. Przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o finansowanie z Funduszy Europejskich na prace nad innowacyjnymi produktami, usługami czy procesami produkcyjnymi, które zmniejszają marnotrawstwo zasobów i ułatwiają recykling.

Inicjatywy PARP mają na celu wspieranie jak największej liczby polskich firm, szczególnie z sektora MŚP, w efektywnej transformacji biznesowej zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.

Projekty polskich przedsiębiorstw

Dzięki wsparciu w ramach Funduszy Unijnych, polskie firmy skutecznie realizują projekty z obszaru GOZ, odnosząc imponujące sukcesy. Oto kilka interesujących przykładów:

Branża kamieniarska:

Firma Granit-Pol wprowadziła innowacyjną technologię produkcji dekoracyjnych, dźwiękochłonnych płyt z granitu, wykorzystywanych m.in. na obiektach publicznych narażonych na hałas.

 • dzięki perforacji powierzchni, płyty te efektywnie absorbują dźwięki, jednocześnie zachowując estetykę i trwałość;
 • w procesie produkcji wykorzystano odpady poprodukcyjne, co rocznie pozwoliło przetworzyć 332 tony odpadów;
 • wybudowano nową halę, zakupiono nowe maszyny oraz przeprowadzono prace badawczo-rozwojowe w celu doskonalenia płyt.

Firma osiągnęła redukcję odpadów i emisji CO2, optymalizując jednocześnie koszty i jakość produkcji.

Produkcja mebli:

Producent mebli Drewdon wprowadził innowacyjny proces technologiczny produkcji mebli z drewna olchowego:

 • zautomatyzowana linia produkcyjna pozwoliła na redukcję o 30% odpadów drewnianych (1725 ton rocznie);
 • wszystkie odpady zostały wykorzystane do produkcji zrębków na ściółkę i celulozę;
 • zrezygnowano z benzynowych pił, co uczyniło proces całkowicie neutralnym dla środowiska;
 • zakupiono nowe urządzenia, w tym instalację fotowoltaiczną (50 kW);
 • firma skorzystała z usług badawczych w celu opracowania nowej technologii.

Dzięki tym działaniom zredukowano zużycie energii i emisję CO2 w przedsiębiorstwie.

Branża budowlana:

Firma Antex opracowała innowacyjną metodę recyklingu materiałów bezpośrednio na budowie linii kolejowych.

 • dzięki nowym technologiom i badaniom możliwe stało się ponowne wykorzystanie elementów infrastruktury torowej;
 • zakupiono specjalny sprzęt do rozbiórki torów, przesiewania i kruszenia, co pozwoliło na miejscu segregować surowce;
 • metoda ta skróciła czas inwestycji, obniżyła koszty utylizacji odpadów (o 774,9 ton rocznie), oraz zmniejszyła zużycie paliwa i emisję CO2 (o 27,4 tony).

Takie rozwiązanie zwiększyło konkurencyjność firmy na rynku modernizacji linii kolejowych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/two-executive-discussing-company-growth-project-success-financial-statistics-min-scaled.jpg

ZWRÓĆ SIĘ DO NASJesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowane kadry, które przygotowały odpowiednią dokumentację, pomogą w jej wdrożeniu a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "GOZ".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie GOZ.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone