fbpx
 

WSPARCIE EKSPERTÓWDoradztwo prawne

Wiedza. Doświadczenie. Wyniki.

Zobacz, kim jesteśmy i co możemy dla Ciebie zrobić.

Nasi eksperci wierzą, że prawo jest fundamentem sprawiedliwości i bezpieczeństwa dla każdej osoby oraz przedsiębiorstwa.

Nasz dział prawny z pasją i zaangażowaniem pomaga naszym klientom nawigować w skomplikowanym świecie prawa, dostarczając im nie tylko profesjonalnych usług doradczych, ale także pewność siebie w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Nasi doświadczenia prawnicy stawiają sobie za cel nie tylko rozwiązywanie problemów prawnych, ale także zapobieganie im.

W tym dziale znajdziesz informacje na temat różnorodnych aspektów prawa, oferowanych przez nas usług i rozwiązań na dane problemy dnia codziennego.

Naszym celem jest zapewnić Ci klarowność w kwestiach prawnych i pomóc osiągnąć sukces, niezależnie od wyzwania, przed którym stoisz.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
SKUTECZNA POMOC

Nasza pełna oferta

Oferujemy szeroki zakres usług:
Przeczytaj więcej

Zajmujemy się udzielaniem ogólnych porad prawnych w różnych dziedzinach prawa, pomagając klientom zrozumieć ich prawa i obowiązki. Nasza kadra dostracza wszechstronnego wsparcia i mądrych rozwiązań dla przedsiębiorców i osób prywatnych.

Prowadzimy konsultacje, sporządzamy opinie prawne z każdej dziedziny prawa, w zależności od potrzeb klienta.

Przeczytaj więcej

Pomoc w zawieraniu i interpretowaniu umów

Nasza usługa pomocy w zawieraniu i interpretowaniu umów to kluczowe wsparcie dla klientów w procesie negocjacji i formalizacji umów. Nasza kadra prawników jest gotowa pomóc w tworzeniu umów, zapewniając zrozumienie ich klauzul i zagwarantowanie, że obie strony są zgodne co do swoich praw i obowiązków. Niezależnie od tego, czy jest to umowa handlowa, umowa najmu, umowa zlecenia czy inna umowa, nasza wiedza i doświadczenie w interpretowaniu przepisów prawa sprawią, że będziesz mógł podpisać umowę z pewnością i zrozumieniem.

Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących naruszenia praw cywilnych

Nasz zespół prawników działa jako Twoi obrońcy i reprezentanci w przypadku naruszenia Twoich praw cywilnych. Niezależnie od tego, czy jest to sprawa o naruszenie kontraktu, zniesławienie, naruszenie praw własności, mobbing w pracy czy inne kwestie, nasi prawnicy zapewniają profesjonalną reprezentację i starają się osiągnąć sprawiedliwe rozwiązania dla naszych klientów w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

Rozwiązywanie sporów związanych z odszkodowaniami

Nasi prawnicy pomagają klientom w rozmaitych kwestiach związanych z prawami majątkowymi i osobistymi. To może obejmować walkę o odszkodowanie w wyniku wypadku, rozwiązywanie sporów dotyczących umów, dziedziczenie, zarządzanie nieruchomościami, roszczenia o zadośćuczynienie i wiele innych.

Przygotowywanie testamentów i planowanie spadków

Planowanie spadków to kluczowy element dbania o przyszłość i zabezpieczanie przyszłych pokoleń. Nasza usługa obejmuje przygotowywanie testamentów i planowanie dziedziczenia w sposób, który spełnia Twoje cele i zabezpiecza Twoją rodzinę. Pomagamy w ustaleniu, jak dziedziczenie ma być przeprowadzone i jakie majątki i aktywa mają być przekazywane, dbając jednocześnie o minimalizowanie obciążeń podatkowych.

Pomoc w kwestiach związanych z prawami majątkowymi i osobistymi

Nasi prawnicy pomagają klientom w rozmaitych kwestiach związanych z prawami majątkowymi i osobistymi. To może obejmować walkę o odszkodowanie w wyniku wypadku, rozwiązywanie sporów dotyczących umów, dziedziczenie, zarządzanie nieruchomościami, roszczenia o zadośćuczynienie i wiele innych.

Pomoc w rozwiązywaniu sporów pozasądowych, takich jak mediacje, arbitraże i negocjacje

Nasza firma doradcza w pełni rozumie, że nie wszystkie spory muszą być rozstrzygane w sądzie. Oferujemy usługi w zakresie rozwiązywania sporów pozasądowych, takie jak mediacje, arbitraże i negocjacje. Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia bez konieczności długotrwałego i kosztownego procesu sądowego, przy jednoczesnym zachowaniu interesów klienta.

Tworzenie różnych dokumentów prawnych

Nasza usługa obejmuje także tworzenie różnorodnych dokumentów prawnych, takich jak pełnomocnictwa, umowy o przeniesienie własności, testamenty, umowy spółek i wiele innych. Nasi prawnicy zapewniają fachową pomoc w tworzeniu i analizie dokumentów, dbając o ich zgodność z przepisami prawa oraz indywidualnymi potrzebami klienta.

Przeczytaj więcej

Pomoc w sprawach rozwodowych, w tym ustalaniu opieki nad dziećmi i alimentów

Rozwód to zwykle trudny okres w życiu, a nasza usługa pomocy w sprawach rozwodowych jest tu, aby Ci pomóc. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym pomagają w procesie rozwodu, włączając w to ustalanie opieki nad dziećmi, ustalanie alimentów i innych kwestii związanych z rozwodem. Naszym celem jest osiągnięcie rozwiązania, które najlepiej służy Twoim interesom i interesom Twojej rodziny.

Przygotowywanie umów przedmałżeńskich

Umowy przedmałżeńskie to ważne narzędzie planowania finansowego i zabezpieczania majątku przed małżeństwem. Nasza usługa obejmuje profesjonalne przygotowywanie umów przedmałżeńskich, które określają, jakie aktywa i długi są wspólne i jakie pozostają oddzielne w przypadku rozwodu lub separacji.

Rozwiązywanie sporów dotyczących podziału majątku rodzinnego

Podział majątku w przypadku rozwodu to często skomplikowana sprawa. Nasza kadra prawników jest gotowa reprezentować klientów w procesie rozwodowym, negocjować w sprawie podziału majątku i pomagać w osiągnięciu sprawiedliwego rozwiązania, które zaspokoi obie strony.

Reprezentacja klientów w sprawach o prawa rodzicielskie

W przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich, nasza usługa pomocy w egzekwowaniu praw i obowiązków rodzicielskich może pomóc Ci w uzyskaniu należnych praw i środków zabezpieczających.

Doradztwo i pomoc w przypadku separacji małżeńskiej

Separacja małżeńska to trudny okres w życiu, i nasza usługa doradztwa i pomocy w przypadku separacji małżeńskiej jest tu, aby Ci pomóc. Pomagamy klientom w negocjacjach dotyczących finansów, opieki nad dziećmi i innych kwestii związanych z separacją, dążąc do osiągnięcia rozwiązania, które uwzględnia indywidualne potrzeby.

Pomoc w egzekwowaniu praw i obowiązków rodzicielskich

W przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich, nasza usługa pomocy w egzekwowaniu praw i obowiązków rodzicielskich może pomóc Ci w uzyskaniu należnych praw i środków zabezpieczających.

Pomoc w procesie adopcji

Proces adopcji to wyjątkowy moment w życiu rodziny. Nasza usługa pomocy w procesie adopcji pomaga przyszłym rodzicom w przeprowadzeniu tego procesu, włączając w to przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i reprezentację przed sądem, by zapewnić sukces w procesie adopcyjnym.

Przeczytaj więcej

Pomoc w sporach pracowniczych, takich jak zwolnienia lub dyscyplinarki

Nasza usługa pomocy w sporach pracowniczych zapewnia wsparcie pracownikom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach związanych z ich zatrudnieniem. Pomagamy w przypadku zwolnień, dyscyplinarek, mobbingu w miejscu pracy oraz innych kwestii, które wpływają na prawa i dobro pracowników. Nasza kadra prawników reprezentuje klientów, pomagając w dochodzeniu roszczeń i zapewnieniu ochrony ich interesów.

Tworzenie umów o pracę i umów handlowych

Nasza usługa tworzenia umów o pracę i umów handlowych zapewnia klarowne i prawnie zgodne dokumenty, które określają warunki zatrudnienia lub współpracy z pracownikami lub kontrahentami. Tworzymy umowy, które chronią interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców, oraz minimalizują ryzyko sporów w przyszłości.

Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy

Złożoność przepisów dotyczących wynagrodzeń, czasu pracy i innych kwestii związanych z zatrudnieniem stanowi wyzwanie dla pracodawców i pracowników. Nasza usługa doradztwa w zakresie przepisów dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy pomaga w zrozumieniu i przestrzeganiu tych regulacji. Oferujemy porady dotyczące płacy, nadgodzin, przerw, urlopu i innych kwestii związanych z wynagrodzeniem i czasem pracy.

Reprezentacja klientów w przypadku sporów z pracodawcami

W przypadku, gdy pracownicy znajdują się w konflikcie z pracodawcami, nasza firma doradcza oferuje reprezentację klientów w procesach sądowych i pozasądowych. Naszym celem jest osiągnięcie rozwiązania, które chroni prawa pracowników i zaspokaja ich interesy. Działamy jako obrońcy w sporach z pracodawcami dotyczących zwolnień, dyscyplinarek, płac i innych kwestii związanych z zatrudnieniem.

Przeczytaj więcej

Pomoc w transakcjach nieruchomościami, w tym zakupie, sprzedaży i wynajmie

Nasza usługa pomocy w transakcjach nieruchomościami zapewnia profesjonalne wsparcie w procesie zakupu, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie nieruchomości przeprowadza szczegółowe przeglądy prawnicze, pomaga w negocjacjach cenowych, reprezentuje klientów w procesach transakcyjnych i dba o to, aby proces przebiegał sprawnie i zgodnie z przepisami prawa.

Tworzenie umów najmu i dzierżawy

Nasza usługa tworzenia umów najmu i dzierżawy dostarcza klientom jasnych i zgodnych z przepisami dokumentów, które określają warunki wynajmu lub dzierżawy nieruchomości. Pomagamy w sporządzaniu umów, które chronią zarówno interesy wynajmujących, jak i najemców, określając prawa i obowiązki każdej strony.

Rozwiązywanie sporów dotyczących własności nieruchomości

W przypadku sporów związanych z prawem własności nieruchomości, nasza firma doradcza oferuje reprezentację klientów w rozmaitych sprawach. Nasza kadra prawników pomaga rozstrzygnąć spory dotyczące własności, granic nieruchomości, ewentualnych obciążeń hipotecznych i innych kwestii związanych z nieruchomościami, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania.

Przygotowywanie dokumentacji związanej z hipotekami

Przy procesie zakupu lub refinansowania nieruchomości, nasza usługa przygotowywania dokumentacji związanej z hipotekami dostarcza pełne wsparcie. Pomagamy klientom zrozumieć proces zabezpieczenia hipotecznego, sporządzamy niezbędne dokumenty i reprezentujemy klientów przed bankami i instytucjami finansowymi, aby zapewnić skuteczną obsługę hipotek.

Przeczytaj więcej

Pomoc w sporządzaniu testamentów i pełnomocnictw

Nasza usługa pomocy w sporządzaniu testamentów i pełnomocnictw umożliwia klientom planowanie przyszłości i zabezpieczanie swojego majątku oraz spraw osobistych. Nasi doświadczeni prawnicy pomagają w stworzeniu jasnych i zgodnych z prawem dokumentów, które określają, jak mają być rozdysponowane aktywa i jakie pełnomocnictwa mają być nadane w przypadku niezdolności do podejmowania decyzji.

Dział spadków, w tym ustalanie dziedziców i podział majątku

Nasza usługa w dziale spadków zapewnia wsparcie klientom w okresie po śmierci bliskich. Pomagamy ustalić dziedziców zmarłego i przeprowadzamy procedurę podziału majątku zgodnie z przepisami prawa. Działamy, aby zapewnić, że proces jest zgodny z życzeniami zmarłego i zachowujemy poszanowanie dla klientów w trudnym okresie żałoby.

Rozwiązywanie sporów związanych z dziedziczeniem

W przypadku sporów między dziedzicami lub innymi osobami zainteresowanymi dziedziczeniem, nasza firma doradcza oferuje reprezentację klientów w procesach rozstrzygania sporów. Nasza kadra prawników dąży do osiągnięcia rozwiązania, które uwzględnia zarówno prawa i interesy klientów, jak i zgodność z przepisami prawa spadkowego.

Przeczytaj więcej

Obrona klientów przed sądem w sprawach karnych

Nasza usługa obrony klientów przed sądem w sprawach karnych to kluczowe wsparcie dla osób, które znalazły się w konflikcie z prawem. Nasi doświadczeni prawnicy specjalizujący się w prawie karnym reprezentują klientów zarówno na etapie postępowania dochodzeniowego, jak i w trakcie procesów sądowych. Działamy jako obrońcy, dążąc do ochrony praw i interesów naszych klientów, a także do zapewnienia sprawiedliwego procesu oraz ewentualnie do osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku.

Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących naruszeń prawa podatkowego

Nasza usługa reprezentacji klientów w sprawach dotyczących naruszeń prawa podatkowego dostarcza wsparcie w rozmaitych kwestiach związanych z opodatkowaniem. Nasza kadra prawników specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z organami podatkowymi, negocjowaniu układów i reprezentacji klientów w procesach podatkowych. Dążymy do minimalizowania obciążeń podatkowych i rozwiązywania problemów związanych z prawem podatkowym w sposób korzystny dla naszych klientów.

Przygotowywanie apelacji i skarg od decyzji sądowych

Nasza usługa przygotowywania apelacji i skarg od decyzji sądowych pomaga klientom odwoływać się od niekorzystnych wyroków lub decyzji sądowych. Nasza kadra prawników przygotowuje apelacje i skargi, reprezentuje klientów w procesach odwoławczych i dąży do odwrócenia lub zmiany decyzji sądowych na korzyść klientów.

Przeczytaj więcej

Zakładanie i rejestracja spółek

Nasza usługa zakładania i rejestracji spółek to nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć własne spółki. Pomagamy klientom w procesie zakładania spółek, przy wyborze odpowiedniej struktury korporacyjnej (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa), przy wypełnianiu formalności rejestracyjnych i przy tworzeniu statutów spółek, dbając o to, aby wszystko było zgodne z przepisami prawa.

Tworzenie umów handlowych i korporacyjnych

Nasza usługa tworzenia umów handlowych i korporacyjnych dostarcza klientom profesjonalnie opracowane umowy, które regulują relacje handlowe i korporacyjne. Tworzymy umowy partnerskie, umowy o współpracy, kontrakty handlowe i wiele innych dokumentów korporacyjnych. Nasze umowy są dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, z zachowaniem rygorów prawnych.

Pomoc w kwestiach związanych z fuzjami i przejęciami

Nasza usługa pomocy w kwestiach związanych z fuzjami i przejęciami (M&A) wspiera klientów w procesie konsolidacji firm. Pomagamy w negocjacjach, analizie due diligence, przygotowaniu dokumentów transakcyjnych i reprezentacji klientów w procesie M&A, dbając o to, aby proces przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami i regulacjami

Nasza usługa doradztwa w zakresie zgodności z przepisami i regulacjami dostarcza klientom pewność, że ich działalność korporacyjna jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pomagamy w identyfikowaniu i rozumieniu przepisów regulujących branżę klienta, przygotowujemy plany zgodności i udzielamy porad w zakresie przestrzegania przepisów.

Przeczytaj więcej

Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Nasza usługa ochrony praw autorskich i znaków towarowych to nieocenione wsparcie dla twórców i przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć swoje prace intelektualne oraz marki. Pomagamy w rejestracji i ochronie praw autorskich oraz znaków towarowych, dbając o to, żeby uniknąć nieuprawnionego wykorzystania i naruszeń. Działamy jako obrońcy, reprezentując klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich i znaków towarowych.

Rejestracja i zarządzanie własnością intelektualną

Nasza usługa rejestracji i zarządzania własnością intelektualną dostarcza klientom narzędzi do ochrony i efektywnego zarządzania ich aktywami intelektualnymi. Pomagamy w rejestracji patentów, znaków towarowych, patentów na wzory przemysłowe i innych aktywów intelektualnych. Nasza kadra prawników pomaga klientom w zarządzaniu i utrzymaniu ich portfeli własności intelektualnej, chroniąc wartość tych aktywów.

Rozwiązywanie sporów dotyczących naruszeń praw autorskich

W przypadku naruszeń praw autorskich, nasza firma doradcza oferuje reprezentację klientów w procesach rozstrzygania sporów. Działamy w roli obrońców, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania w przypadku naruszenia praw autorskich, niezależnie od tego, czy chodzi o kradzież treści, plagiat czy inne formy naruszeń.

Przeczytaj więcej

Pomoc w międzynarodowych transakcjach handlowych

Nasza usługa pomocy w międzynarodowych transakcjach handlowych to nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców i firm, które prowadzą działalność na arenie międzynarodowej. Pomagamy w negocjacjach i przygotowywaniu umów handlowych, które regulują transakcje międzynarodowe, włączając w to umowy sprzedaży, umowy dystrybucyjne i umowy joint venture. Nasza kadra prawników dba o to, aby umowy były zgodne z przepisami prawa międzynarodowego i chroniły interesy klientów na międzynarodowym rynku.

Reprezentacja klientów w międzynarodowych sporach handlowych

Nasza usługa reprezentacji klientów w międzynarodowych sporach handlowych dostarcza wsparcie w sytuacjach, gdy dochodzi do konfliktów między firmami z różnych jurysdykcji. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie międzynarodowym reprezentuje klientów w arbitrażach międzynarodowych, mediacjach i procesach sądowych. Dąży do osiągnięcia rozwiązań, które chronią interesy naszych klientów na skalę międzynarodową.

Doradztwo w sprawach związanych z ekstradycją i prawem międzynarodowym

Nasza usługa doradztwa w sprawach związanych z ekstradycją i prawem międzynarodowym pomaga klientom zrozumieć i radzić sobie z kwestiami ekstradycji oraz innymi kwestiami prawa międzynarodowego. Oferujemy porady i reprezentację klientów w przypadkach ekstradycji, uznawania i egzekwowania wyroków zagranicznych, międzynarodowych sporów sądowych i innych sprawach międzynarodowych.

Przeczytaj więcej

Pomoc w zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi

Nasza usługa pomocy w zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami branżowymi dostarcza firmom pewność, że ich działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Pomagamy w identyfikowaniu, interpretowaniu i wdrażaniu przepisów prawa, które mają zastosowanie do danej branży. Nasza kadra prawników specjalizujących się w zgodności monitoruje zmiany w przepisach i udziela porad, aby uniknąć potencjalnych konfliktów prawnych.

Przeprowadzanie audytów zgodności

Nasza usługa przeprowadzania audytów zgodności pomaga firmom ocenić, czy przestrzegają obowiązujących przepisów i regulacji. Nasza kadra specjalistów przeprowadza szczegółowe audyty, identyfikuje obszary ryzyka i proponuje rozwiązania, aby zabezpieczyć firmę przed naruszeniami prawa. Audyty zgodności pozwalają firmom lepiej zrozumieć swoje procesy i działać w zgodzie z przepisami.

Tworzenie programów i polityk zgodności

Nasza usługa tworzenia programów i polityk zgodności umożliwia firmom opracowanie kompleksowego podejścia do zabezpieczania zgodności z przepisami. Pomagamy w opracowywaniu spersonalizowanych programów zgodności oraz polityk, które uwzględniają specyfikę danej firmy i branży. Nasze rozwiązania pozwalają firmom uniknąć konfliktów prawnych, a także zbudować kulturę etyczną i zgodności w organizacji.

Przeczytaj więcej

Pomoc w planowaniu podatkowym

Nasza usługa pomocy w planowaniu podatkowym to kluczowe wsparcie dla osób prywatnych i firm, które chcą zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe i osiągnąć legalne korzyści podatkowe. Nasza kadra ekspertów podatkowych dostarcza klientom strategii planowania podatkowego, które pomagają w minimalizacji podatków i zabezpieczeniu przyszłych finansów. Pomagamy w identyfikowaniu efektywnych rozwiązań podatkowych, które pozwalają osiągnąć optymalne wyniki finansowe.

Przygotowywanie deklaracji podatkowych

Nasza usługa przygotowywania deklaracji podatkowych dostarcza klientom profesjonalne wsparcie w procesie przygotowywania i składania deklaracji podatkowych. Nasi specjaliści podatkowi dokładnie analizują sytuację finansową klienta, dbając o to, aby deklaracje były zgodne z przepisami prawa, a jednocześnie umożliwiały wykorzystanie dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Nasze podejście opiera się na staranności i dbałości o szczegóły.

Reprezentacja klientów w sporach podatkowych

W przypadku sporów podatkowych, nasza firma doradcza oferuje reprezentację klientów przed organami podatkowymi i w procesach sądowych. Nasi specjaliści podatkowi reprezentują interesy klientów, zarówno na etapie negocjacji, jak i w procesach sądowych, dążąc do rozwiązania konfliktów w sposób korzystny dla klienta. Naszym celem jest ochrona praw i interesów klienta, a także minimalizacja obciążeń podatkowych.

Przeczytaj więcej

Pomoc w tworzeniu i zawieraniu umów handlowych

Nasza usługa pomocy w tworzeniu i zawieraniu umów handlowych to nieocenione wsparcie dla firm, które chcą ustanowić jasne i korzystne warunki współpracy z partnerami biznesowymi. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie handlowym pomaga w tworzeniu umów partnerskich, umów dystrybucyjnych, kontraktów handlowych i innych dokumentów korporacyjnych. Nasze rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów i uwzględniają specyfikę ich branży.

Reprezentacja klientów w sporach handlowych i negocjacjach

Nasza usługa reprezentacji klientów w sporach handlowych i negocjacjach dostarcza klientom profesjonalne wsparcie w przypadkach sporów i konfliktów z partnerami biznesowymi. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie handlowym reprezentują interesy klientów zarówno na etapie negocjacji, jak i w procesach sądowych lub arbitrażowych. Dąży się do rozwiązania sporów w sposób skuteczny i korzystny dla klienta.

Doradztwo w kwestiach związanymi z konkurencją i regulacjami branżowymi

Nasza usługa doradztwa w kwestiach związanych z konkurencją i regulacjami branżowymi pomaga firmom zrozumieć i przestrzegać przepisów antymonopolowych oraz innych regulacji branżowych. Oferujemy porady w zakresie konkurencji, konsultacje dotyczące połączeń i fuzji oraz analizy zgodności z przepisami branżowymi. Nasza kadra prawników wspiera klientów w minimalizacji ryzyka prawnego i w osiągnięciu zgodności z przepisami.

Przeczytaj więcej

Reprezentacja pacjentów w sprawach medycznych, w tym zaniedbań i błędów medycznych

Nasza usługa reprezentacji pacjentów w sprawach medycznych dostarcza wsparcie dla osób, które doświadczyły zaniedbań lub błędów medycznych. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie medycznym reprezentuje pacjentów w procesach roszczeniowych, pomagając im uzyskać sprawiedliwość i rekompensatę za doznaną krzywdę. Działamy jako obrońcy praw pacjentów, dbając o to, aby odpowiedzialni za błędy medyczne ponieśli konsekwencje.

Pomoc w zakresie prawa do prywatności pacjenta i dostępu do dokumentacji medycznej

Nasza usługa pomocy w zakresie prawa do prywatności pacjenta i dostępu do dokumentacji medycznej zapewnia pacjentom ochronę ich prywatności oraz dostęp do własnych danych medycznych. Pomagamy w zakreśleniu granic prywatności i zapewniamy pacjentom dostęp do ich własnej dokumentacji medycznej. Nasza kadra prawników pomaga również w przypadkach naruszeń prywatności pacjenta, reprezentując interesy pacjentów.

Doradztwo dla placówek medycznych w zakresie zgodności z przepisami prawnymi

Nasza usługa doradztwa dla placówek medycznych dostarcza instytucjom opieki zdrowotnej profesjonalne wsparcie w zakresie przestrzegania przepisów prawa medycznego. Oferujemy porady w kwestiach związanych z zgodnością z przepisami, przygotowywaniem regulaminów, a także analizą i dostosowywaniem praktyk medycznych do wymagań prawnych. Nasza kadra prawników wspiera placówki medyczne w minimalizacji ryzyka prawego i ochronie pacjentów.

Przeczytaj więcej

Obrona praw konsumentów w sprawach dotyczących produktów wadliwych lub usług niespełniających standardów

Nasza usługa obrony praw konsumentów w sprawach dotyczących produktów wadliwych lub usług niespełniających standardów dostarcza wsparcie dla konsumentów, którzy stanęli w obliczu problemów z zakupionymi produktami lub otrzymanymi usługami. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie ochrony konsumentów reprezentuje klientów, dążąc do ochrony ich praw. Pomagamy w przypadkach, gdy produkty są wadliwe, usługi nie spełniają standardów jakościowych lub klienci doświadczają innego rodzaju naruszeń praw konsumentów.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń i uzyskiwaniu odszkodowań

Nasza usługa pomocy w dochodzeniu roszczeń i uzyskiwaniu odszkodowań dostarcza konsumentom narzędzi do dochodzenia swoich praw i rekompensaty za doznane szkody. Nasza kadra prawników reprezentuje klientów w procesach roszczeniowych i negocjacjach z dostawcami produktów lub usług. Dążymy do osiągnięcia sprawiedliwego wyniku, który rekompensuje klientom wszelkie poniesione straty.

Przeczytaj więcej

Reprezentacja klientów w roszczeniach ubezpieczeniowych

Nasza usługa reprezentacji klientów w roszczeniach ubezpieczeniowych dostarcza wsparcie dla osób, które ubiegają się o odszkodowania lub korzyści z tytułu polis ubezpieczeniowych. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym reprezentuje klientów w procesach zgłaszania roszczeń i negocjacji z firmami ubezpieczeniowymi. Działamy jako obrońcy praw klientów, dążąc do uzyskania dla nich sprawiedliwego odszkodowania.

Pomoc w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi

Nasza usługa pomocy w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi dostarcza klientom wsparcie w trakcie rozmów i negocjacji z ubezpieczycielami. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym pomaga klientom w uzyskaniu jak najkorzystniejszych warunków w umowach ubezpieczenia oraz w negocjacjach dotyczących odszkodowań. Dążymy do zabezpieczenia interesów klientów i maksymalizacji korzyści ubezpieczeniowych.

Doradztwo w zakresie odszkodowań i polis ubezpieczeniowych

Nasza usługa doradztwa w zakresie odszkodowań i polis ubezpieczeniowych pomaga klientom w zrozumieniu ich praw i opcji w zakresie ubezpieczeń. Oferujemy porady w zakresie wyboru odpowiednich polis, zrozumienia warunków umów ubezpieczenia oraz procedur zgłaszania roszczeń. Nasza kadra prawników pomaga klientom w planowaniu finansowym i zabezpieczaniu swoich interesów w kontekście ubezpieczeń.

Przeczytaj więcej

Pomoc w procesie uzyskiwania wiz, zielonych kart i obywatelstwa

Nasza usługa pomocy w procesie uzyskiwania wiz, zielonych kart i obywatelstwa to kluczowe wsparcie dla osób, które pragną przenieść się lub osiedlić w obcym kraju. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym pomaga klientom w nawigowaniu przez zawiłe procedury i dokumentację imigracyjną. Dostarczamy porady w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki migracyjnej, przygotowujemy aplikacje, i reprezentujemy klientów w kontaktach z urzędami imigracyjnymi. Naszym celem jest zapewnienie klientom legalnego statusu w obcym kraju.

Reprezentacja klientów w sprawach deportacji i azylu

Nasza usługa reprezentacji klientów w sprawach deportacji i azylu dostarcza wsparcie osobom, które stanęły w obliczu ryzyka deportacji lub ubiegają się o azyl w obcym kraju. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie imigracyjnym reprezentuje klientów w procesach sądowych związanych z deportacją oraz wnioskach o azyl. Dążymy do osiągnięcia najlepszego wyniku, który pozwoli naszym klientom uniknąć deportacji lub uzyskać azyl.

Doradztwo w kwestiach związanych z legalnym pobytem w obcym kraju

Nasza usługa doradztwa w kwestiach związanych z legalnym pobytem w obcym kraju dostarcza klientom niezbędnej wiedzy i porad w zakresie zgodności z przepisami imigracyjnymi oraz utrzymania legalnego statusu w obcym kraju. Oferujemy porady w kwestiach wiz, przedłużania pobytu, zgodności z przepisami pracy i innych aspektach prawa imigracyjnego. Nasza kadra prawników pomaga klientom zrozumieć i przestrzegać przepisów, zapewniając pewność i bezpieczeństwo w obcym kraju.

Przeczytaj więcej

Pomoc w kwestiach kredytów, długów i spraw bankowych

Nasza usługa pomocy w kwestiach kredytów, długów i spraw bankowych dostarcza wsparcie dla osób i firm, które potrzebują profesjonalnej pomocy w zarządzaniu finansami i zobowiązaniami wobec banków i instytucji finansowych. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie finansowym pomaga klientom w rozumieniu i negocjacjach warunków kredytów, restrukturyzacji długów, a także w rozwiązywaniu problemów z bankami i innymi instytucjami finansowymi.

Reprezentacja klientów w sporach z bankami i instytucjami finansowymi

Nasza usługa reprezentacji klientów w sporach z bankami i instytucjami finansowymi dostarcza klientom wsparcie w przypadkach sporów lub konfliktów z tego rodzaju instytucjami. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie finansowym reprezentuje klientów w procesach sądowych i negocjacjach z bankami w sprawach takich jak kwestie kredytowe, odsetki, windykacja, i inne.

Doradztwo w zakresie regulacji finansowych i zgodności

Nasza usługa doradztwa w zakresie regulacji finansowych i zgodności pomaga firmom i osobom w zrozumieniu i przestrzeganiu obowiązujących przepisów i regulacji finansowych. Oferujemy porady w kwestiach takich jak przepisy antyprania pieniędzy (AML), regulacje dotyczące ochrony konsumenta, oraz inne przepisy finansowe. Nasza kadra prawników pomaga klientom w dostosowaniu swojej działalności do obowiązujących przepisów, minimalizując ryzyko prawne.

Przeczytaj więcej

Pomoc w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (GDPR)

Nasza usługa pomocy w zrozumieniu i przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (GDPR) dostarcza klientom niezbędnej wiedzy i wsparcia w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nasza kadra ekspertów ds. ochrony danych pomaga klientom zrozumieć wymogi GDPR i dostosować swoje działania do tych przepisów. Oferujemy audyty zgodności, opracowywanie polityk ochrony danych, oraz pomoc w zgłaszaniu naruszeń.

Doradztwo w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych i raportowaniem naruszeń

Nasza usługa doradztwa w kwestiach związanych z bezpieczeństwem danych i raportowaniem naruszeń pomaga klientom w zabezpieczaniu i odpowiednim zarządzaniu danymi osobowymi. Nasza kadra ekspertów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych oferuje porady w zakresie zabezpieczenia danych, tworzenia procedur w przypadku naruszeń i raportowania tychże. Pomagamy klientom w minimalizacji ryzyka utraty danych i skutków ewentualnych naruszeń.

Przeczytaj więcej

Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych i zgodności z przepisami ochrony środowiska

Nasza usługa pomocy w uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych i zgodności z przepisami ochrony środowiska dostarcza klientom wsparcia w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących ochrony środowiska. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie ochrony środowiska pomaga firmom i organizacjom w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Oferujemy także doradztwo w zakresie opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju i minimalizowania wpływu na środowisko.

Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących zanieczyszczeń i zniszczenia środowiska

Nasza usługa reprezentacji klientów w sprawach dotyczących zanieczyszczeń i zniszczenia środowiska dostarcza klientom profesjonalnej pomocy w przypadkach, gdy dochodzi do naruszeń przepisów ochrony środowiska lub powstają spory związane z zanieczyszczeniem środowiska. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie ochrony środowiska reprezentuje klientów zarówno w procesach sądowych, jak i w negocjacjach z organami środowiska. Naszym celem jest ochrona środowiska i odszkodowanie dla osób i organizacji dotkniętych naruszeniem przepisów ochrony środowiska.

Przeczytaj więcej

Obrona praw uczniów i studentów w sprawach dyscyplinarnych i dyskryminacji

Nasza usługa obrony praw uczniów i studentów w sprawach dyscyplinarnych i dyskryminacji dostarcza wsparcia dla osób, które doświadczają niesprawiedliwego traktowania lub dyskryminacji w szkołach, na uczelniach lub innych placówkach edukacyjnych. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie edukacyjnym reprezentuje uczniów i studentów w przypadkach dyscyplinarnych, w tym w procesach odwoławczych i postępowaniach dyscyplinarnych. Dążymy do ochrony praw uczniów i studentów, zapewniając im sprawiedliwość i równość w edukacji.

Pomoc w uzyskiwaniu dostępu do edukacji specjalnej i innych potrzeb edukacyjnych

Nasza usługa pomocy w uzyskiwaniu dostępu do edukacji specjalnej i innych potrzeb edukacyjnych zapewnia wsparcie dla uczniów i studentów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza kadra prawników specjalizujących się w prawie edukacyjnym pomaga rodzicom, opiekunom i samym uczniom w negocjacjach z placówkami edukacyjnymi i organami edukacyjnymi w celu uzyskania odpowiedniego wsparcia, zasobów i dostosowań do specjalnych potrzeb. Dążymy do zapewnienia uczniom i studentom równych szans w edukacji.

Przeczytaj więcej

Doradztwo w inwestycjach giełdowych i kapitałowych

Nasza usługa doradztwa w inwestycjach giełdowych i kapitałowych dostarcza klientom wsparcia w zakresie zarządzania inwestycjami, zarówno na rynku giełdowym, jak i w innych obszarach kapitałowych. Nasi eksperci pomagają klientom w zrozumieniu ryzyka inwestycji, identyfikowaniu potencjalnych okazji oraz tworzeniu strategii inwestycyjnych, które są zgodne z ich celami finansowymi. Dostarczamy analizy rynkowe, porady w zakresie dywersyfikacji portfela i zarządzania ryzykiem.

Pomoc w sporządzaniu umów inwestycyjnych i reprezentacja klientów w sporach inwestycyjnych

Nasza usługa pomocy w sporządzaniu umów inwestycyjnych i reprezentacji klientów w sporach inwestycyjnych dostarcza wsparcia klientom w procesach inwestycyjnych i rozwiązywaniu sporów. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie inwestycyjnym pomagają klientom w sporządzaniu umów inwestycyjnych, w tym umów partnerskich, umów akcjonariuszy i umów inwestycyjnych. W przypadku sporów lub konfliktów z partnerami inwestycyjnymi, reprezentujemy klientów w procesach sądowych, arbitrażowych i negocjacjach.

Przeczytaj więcej

Konsultacje prawne

Doradcy prawni mogą oferować ogólne konsultacje w zakresie prawa karnego, wyjaśniając klientom ich prawa i obowiązki oraz pomagając zrozumieć procesy prawne.

Obrona w sądzie

Prawnicy karni mogą reprezentować klientów w sądzie, zarówno w przypadku procesów karnych, jak i apelacji od wyroków.

Przygotowanie obrony

Doradcy prawni pomagają klientom w przygotowaniu obrony, zbierając dowody, sporządzając dokumenty procesowe i analizując przepisy prawa.

Negocjacje z prokuraturą

W niektórych przypadkach możliwe jest negocjowanie umów o winie lub porozumień w zamian za lżejsze oskarżenia lub kary. Pomożemy.

Rekursy i apelacje

Doradcy prawni mogą pomóc klientom w złożeniu odwołań od wyroków sądowych lub skierowaniu sprawy do wyższej instancji.

Postępowanie przed organami ścigania

Wspieranie klientów w postępowaniach śledczych prowadzonych przez organy ścigania, takie jak policja czy prokuratura.

Przegląd dokumentów i dowodów

Prawnik karny może ocenić dowody i dokumenty związane z sprawą, identyfikując ewentualne naruszenia praw klienta.

Doradztwo w zakresie przepisów karnych

Wyjaśnienie klientom ich praw w kontekście przepisów karnych, wskazywanie potencjalnych konsekwencji i strategii obrony.

Postępowania przed sądem rodzinnym i cywilnym

W niektórych przypadkach kwestie karnosądowe mogą wpływać na sprawy rodzinne lub cywilne, a prawnicy karni mogą udzielać porad w tych obszarach.

Ocena wniosków o zwolnienie warunkowe

Pomoc w ocenie możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe w przypadku skazania.

Rekompensaty i odszkodowania

Pomoc klientom w dochodzeniu odszkodowań lub rekompensat za szkody wyrządzone w wyniku przestępstwa.

Przeczytaj więcej

Reprezentacja prawna za granicą

Nasza usługa reprezentacji prawnej za granicą dostarcza klientom profesjonalnej pomocy w kwestiach prawnych, gdy ich sprawy lub interesy wymagają reprezentacji poza granicami kraju. Nasza międzynarodowa kadra prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, działa jako Twoi zaufani doradcy i obrońcy w sytuacjach związanych z prawem za granicą.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie międzynarodowych sporów, transakcji handlowych, reprezentacji przed sądami zagranicznymi i organami międzynarodowymi, a także w kwestiach dotyczących międzynarodowego prawa rodzinnego, imigracyjnego, handlowego i wielu innych obszarów prawa. Działamy jako most pomiędzy Tobą a obcym systemem prawnym, pomagając Ci zrozumieć obowiązujące przepisy i chroniąc Twoje prawa i interesy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz reprezentacji w sprawie transakcji handlowych, rozwodowej, lub konfliktu związanego z międzynarodową umową, nasza usługa reprezentacji prawnej za granicą pozwala Ci cieszyć się pewnością i profesjonalną pomocą w każdym aspekcie prawa międzynarodowego. Skorzystaj z naszych usług, aby zapewnić sobie skuteczną reprezentację i ochronę prawna w międzynarodowym kontekście.

Transakcje międzynarodowe

Nasza usługa transakcji międzynarodowych to kluczowe wsparcie dla firm i klientów indywidualnych, którzy uczestniczą w handlu lub innych operacjach biznesowych na arenie międzynarodowej. Nasza ekspercka kadra prawników i doradców ds. transakcji międzynarodowych specjalizuje się w ułatwianiu i zabezpieczaniu skutecznych, zgodnych z przepisami prawnymi transakcji na międzynarodowym rynku.

Prawo handlowe międzynarodowe

Doradzamy w zakresie prawa handlowego międzynarodowego, w tym w sprawach związanymi z regulacjami eksportu i importu, cłami, i podatkami międzynarodowymi.

Międzynarodowy arbitraż i rozwiązywanie sporów

Świadczymy usługi w zakresie międzynarodowego arbitrażu oraz reprezentacji klientów w sporach międzynarodowych, pomagając w wypracowywaniu rozwiązań pozasądowych.

Prawo imigracyjne i obywatelstwo

Pomagamy w uzyskiwaniu wiz, zielonych kart, obywatelstwa i innych dokumentów związanych z prawem imigracyjnym w danym kraju.

Zakładanie przedsiębiorstw za granicą

Doradzamy w zakresie zakładania i rejestracji firm za granicą, włączając w to wybór odpowiedniej struktury prawnej, zgodność z lokalnymi przepisami oraz formalności rejestracyjne.

Prawo międzynarodowe podatkowe

Pomagamy w planowaniu podatkowym międzynarodowym, aby minimalizować obciążenia podatkowe i zgodność z przepisami podatkowymi różnych krajów.

Prawo korporacyjne międzynarodowe

Prowadzimy doradztwo w kwestiach związanych z międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi, fuzjami i przejęciami na międzynarodowym rynku, a także związane z nadzorem i regulacjami międzynarodowymi.

Prawo autorskie i własność intelektualna międzynarodowa

Zajmujemy się rejestracją i ochroną praw autorskich, znaków towarowych i innych aktywów intelektualnych na międzynarodowym poziomie.

Prawo międzynarodowe humanitarne

Pomagamy organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w zakresie prawa międzynarodowego humanitarnego oraz praw człowieka.

Ponadto obsługujemy takie zagadnienia jak:
 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
 • Pomoc w założeniu Spółki,
 • Doradztwo w wyborze najoptymalniejszej formy prawnej i opodatkowania,
 • Restrukturyzacja działalności gospodarczej lub Spółki,
 • Zawieszenie działalności gospodarczej lub Spółki,
 • Upadłość działalności gospodarczej lub Spółki,
 • Likwidacja działalności gospodarczej lub Spółki,
 • Przekształcenia Spółek,
 • Wyszukiwanie przetargów i obsługa postępowań przetargowych,
 • Opracowywanie i opiniowanie umów,
 • Opracowywanie regulaminów i polityk prywatności,
 • Obsługa wszelkich spraw w KRS i e-KRS,
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
 • Windykacja prawna i pomoc w ustaleniu majątku dłużnika,
 • RODO,
 • Pomoc podczas kontroli urzędowych,
 • Doradztwo w sprawach celnych,
 • Szkolenia.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/07/lawyer-with-smartphone-min-scaled.jpg
SKUTECZNA POMOC

Nasi eksperci świadczą także
usługi w poniższym zakresie

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Pomoc w założeniu Spółki

Doradztwo w wyborze najoptymalniejszej formy prawnej
i opodatkowania

Restrukturyzacja działalności gospodarczej lub Spółki

Zawieszenie działalności gospodarczej lub Spółki

Upadłość działalności gospodarczej lub Spółki

Likwidacja działalności gospodarczej lub Spółki

Przekształcenia Spółek

Wyszukiwanie przetargów i obsługa postępowań przetargowych

Opracowywanie
i opiniowanie umów

Opracowywanie regulaminów i polityk prywatności

Obsługa wszelkich spraw w KRS i e-KRS

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Windykacja prawna
i pomoc w ustaleniu majątku dłużnika

Doradztwo w sprawach celnych

Doradztwo przy zawieraniu umów Corporate Power Purchase Agreement

Usługi prawne z sektora energetyki, m.in.
w zakresie ustawy prawo energetyczne

Usługi prawne dla inwestorów oraz wytwórców energii
ze źródeł odnawialnych

Obsługa prawna
dla zakładów energochłonnych
i odbiorców przemysłowych

Obsługa prawna
w zakresie obrotu
gazem ziemnym

Obsługa prawna
zakresie obrotu
energią elektryczną

DOSKONAŁOŚĆ W BIZNESIEDoradzamy Firmom
Już od 20 lat

Wspieramy naszych Klientów, aby mogli skupić się na swoim podstawowym biznesie.
Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem.
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy firmom we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/business-team-investment-entrepreneur-trading-discussing-analysis-data-stock-market-charts-min-1280x720.jpg

— Ile to kosztuje?

Wiemy, że każdy klient jest wyjątkowy, a jego potrzeby oraz możliwości finansowe są różne. Dlatego też nie podajemy jednej, stałej ceny za nasze usługi. Naszym celem jest dostarczenie Ci dokładnie tego, czego potrzebujesz, a cena jest ustalana indywidualnie, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Rozumiemy, że Twoje potrzeby mogą być zupełnie inne niż potrzeby innych klientów. Dlatego nasze podejście do cen jest elastyczne i dostosowujemy je do Twojej sytuacji.

— Jak to działa?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz- telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP i nr telefonu)

e-mail: biuro@doradcy365.pl
numery telefonów: 500 181 151 oraz 792 532 726

Nasz zespół dokładnie oceni Twoje potrzeby i przygotuje indywidualną ofertę dostosowaną do Ciebie. Omówimy ofertę i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Możesz być pewien, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Następnie wybierasz, czy akceptujesz naszą ofertę, a my rozpoczynamy pracę zgodnie z ustaleniami.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy gwarancją Twojego spokoju

Dzięki nam możesz w pełni poświęcić się swojej działalności, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami. Bez wychodzenia z domu, online. Nasza firma doradcza specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa prawnego, które nie tylko zapewniają wsparcie w rozwiązaniu problemów prawnych, ale także budują poczucie pewności wśród naszych klientów.

W dzisiejszym zglobalizowanym i złożonym społeczeństwie prawo odgrywa kluczową rolę w regulowaniu naszych działań i interakcji. Prawo dotyka niemal każdego aspektu naszego życia, od naszych umów biznesowych po relacje rodzinne i dziedziczenie. W takim kontekście, usługi doradztwa prawnego stanowią nie tylko istotny punkt wsparcia, ale także fundament pewności i ochrony w obliczu przepisów i przepisów prawa.

Usługi doradztwa prawnego, które oferujemy, stanowią kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych kwestii prawnych, począwszy od zagadnień biznesowych po kwestie rodzinne. Nasza kadra prawników, wykwalifikowanych i doświadczonych w różnych dziedzinach prawa, jest gotowa służyć jako Twoi przewodnicy i obrońcy w trudnych chwilach.

Dlaczego warto wybrać nasze usługi doradztwa prawnego? Nasza kadra prawników to doświadczeni eksperci w swoich dziedzinach, gotowi dostosować podejście do indywidualnych potrzeb klienta. Działamy z pasją i zaangażowaniem, aby chronić interesy naszych klientów, przy jednoczesnym szanowaniu wartości takich jak profesjonalizm, etyka i poufność. Naszym celem jest osiągnięcie pozytywnych i skutecznych wyników dla naszych klientów.

W skomplikowanym świecie prawa, warto mieć zaufanego doradcę przy swoim boku. Nasza firma doradcza jest gotowa służyć jako Twoja ręka i przewodnik w trudnych chwilach, zapewniając pewność i ochronę w obliczu różnorodnych kwestii prawnych. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci rozwiązać Twoje problemy prawne.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone