fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny dla służby zdrowia
Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji dla POZ z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla podmiotów, które chcą zrealizować inwestycje związane z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia wspomagających proces udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej placówki.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej placówki

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
"Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej"

„Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.1 „System ochrony zdrowia” Priorytetu VI. „Zdrowie” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, posiadającym umowę z NFZ o udzielanie świadczeń w ramach POZ.

Wsparcie mogą otrzymać również podmioty, które dopiero chcą założyć POZ, przy czym muszą oni zawrzeć umowę z Funduszem najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie grantu.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności:

 • zwiększenie dostępności do świadczeń POZ działających na obszarach słabiej rozwiniętych gospodarczo i terenów wiejskich oraz obszarów zagrożonych utratą/ograniczeniem dostępu do POZ.
 • wsparcie inwestycyjne rozwoju POZ na terenie Polski, dzięki czemu wzrośnie dostępność do świadczeń, a dzięki działaniom projektowym wachlarz świadczeń może zostać poszerzony.
 • zwiększenie dostępności i efektywności systemu opieki zdrowotnej, które przyczyni się do niwelowania różnic regionalnych w dostępności do usług zdrowotnych.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość kwota dofinansowania: w zależności od liczby pacjentów zapisanych do placówki na podstawie aktywnej listy deklaracji pacjentów może wynosić:

 • do 300 tysięcy zł, jeśli mają do 5000 pacjentów,
 • do 450 tysięcy zł, jeśli mają 5000-10 000 pacjentów,
 • do 600 tysięcy zł, jeśli mają powyżej 10 000 pacjentów.

Budżet konkursu: 1,25 mld zł (słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt milionów złotych)

Termin naboru wniosków: pierwszy nabór zaplanowano na przełom grudnia 2024 i stycznia 2025

Na co: zakup sprzętu medycznego i wyposażenia wspomagających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, a także wykonanie robót budowlanych celem dostosowania się podmiotów do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych, zgodnie z wprowadzanymi systematycznie reformami, takimi jak np. podstawowa opieka fizjoterapeutyczna, rozszerzony zakres diagnostyki, opieka koordynowana, opieka dietetyka, edukacja zdrowotna.

Oczekiwane efekty projektu:

 1. Wzrost dostępności do podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych.
 2. Lepsza ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze środowiskiem.
 3. Otwarcie nowych placówek POZ, zwłaszcza na terenach o mniejszej gęstości zaludnienia.
 4. Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i wzmocnienie odporności systemu medycznego.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

 • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby działań diagnostycznych, świadczeń profilaktycznych, wzmocnienia opieki domowej nad pacjentami oraz opieki fizjoterapeutycznej;
 • zakup sprzętu serwerowo – sieciowego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania teleinformatycznego;
 • roboty budowlane – w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności leczniczej, których celem będzie dostosowanie i poprawa funkcjonalności pomieszczeń do poszerzanych świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia na poziomie POZ, z założeniem że przedmiotowe roboty nie zmieniają kubatury budynku oraz nie wymagają dodatkowych pozwoleń/zgód.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 2-3 tygodni.

Czy projekt musi być realizowany na terenie jakiegoś konkretnego województwa?

Nie, o wsparcie mogą starać się podmioty z dowolnego województwa, które wykonują działalność leczniczą POZ, podmioty, które posiadają aktywne kontrakty z NFZ lub chcą podpisać taką umowę przed rozpoczęciem realizacji projektu, jednak premiowane będą podmioty, znajdujące się na obszarach defaworyzowanych, czyli z obszarów „białych plam”.

Mapka obszarów defaworyzowanych dostępna jest pod linkiem.

Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania przez podmioty nieposiadające umowy z NFZ?

Nie. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które mają podpisaną lub podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w ramach POZ na podstawie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm.) oraz rozporządzeń Ministra Zdrowia dla poszczególnych świadczeń gwarantowanych, w tym dla podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U z 2021 poz. 540 z póź. zm).

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

W ramach działania wspierane są projekty, które przyczynią się do modernizacji infrastruktury zdrowotnej, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych.

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje w szczególności inwestycje w budowę, rozbudowę, remonty oraz wyposażenie placówek medycznych oraz przedsięwzięcia polegające na wprowadzaniu nowych technologii diagnostycznych, terapeutycznych oraz systemów zarządzania w służbie zdrowia.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Wsparcie POZ".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone