fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny w ramach KPO Działania A1.4.1.
"Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury"

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z konkursu „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury” programu KPO – Działanie A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji KPO dla rolników.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

"Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury"
Podstawowe informacje

Działanie A1.4.1. to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, której celem jest wsparcie rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego poprzez inwestycje w dywersyfikację i skracanie łańcuchów dostaw, a także budowę odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Interwencja „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury” stanowi część w/w Inwestycji.

Dla kogo: Osoby fizyczne prowadzące lub rozpoczynające działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, będące rolnikiem lub małżonkiem rolnika lub osobą uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, pod warunkiem, że:

 • prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie wskazanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika lub przyznano jej płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem (nie dotyczy osób uprawnionych do chowu, hodowli lub połowu ryb);
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885);
 • jest pełnoletnia.

Cel dofinansowania i typy projektów: Celem konkursu jest zapewnienia wsparcia finansowego na zakładanie lub rozwój działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury na obszarach wiejskich.

Minimalna kwota dotacji: 20 tys. zł

Maksymalne dofinansowanie: do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika* oraz
do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

* Za młodego rolnika uznaje się osobę, która spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w § 3 ust. 1 i 2, i która urodziła się po dniu 31 grudnia 1983 r.

Maksymalna kwota wsparcia to aż 500 tys. zł, a wsparcie będzie udzielane w formie:

 • refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia jako:
  • płatność częściowa, wypłacana po zakończeniu pierwszego etapu przedsięwzięcia,
  • płatności końcowej, wypłacanej po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia;
 • zaliczki na realizację przedsięwzięcia – dotyczy wyłącznie przedsięwzięć nierozpoczętych przed dniem złożenia wniosku i wnioskodawców, którzy wystąpili o przyznanie i wypłatę zaliczki we wniosku.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Na co:

 • budowa budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • nowe maszyny i urządzenia do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • nowe terminale płatnicze do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • utrzymanie domen internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia;
 • nowe środki transportu, spełniające wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin (określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć), przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy,
  • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 • zakup nowych, mobilnych punktów sprzedaży spełniających wymagania techniczne żywności i potraw wytworzonych w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin;
 • modernizacja miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – które są wykorzystywane wyłącznie do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • przygotowanie w miejscach obsługi podróżnych (MOP), o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków w drugim naborze potrwa od 2 stycznia 2024 r. do 2 lutego 2024 r.

Wnioski o objęcie wsparciem będzie można złożyć w ARiMR za pośrednictwem PUE.

W związku ze spodziewanym ogromnym zainteresowaniem tym programem i faktem, iż nie dla wszystkich chętnych wystarczy środków eksperci marki Doradcy365 sugerują jak najszybsze wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym programem.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu

W jakiej formie udzielane jest wsparcie i czy mogę otrzymać zaliczkę?

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:

 • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
 • do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu "Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury"?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni. Oczywiście im czasu mamy więcej tym doskonalszy projekt może powstać, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania zamówień.

Jakie koszty nie kwalifikują się do dofinansowania?

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

 • podatku od towarów i usług (VAT);
 • zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 • wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony;
 • zakupu gruntów lub innych nieruchomości;
 • kosztów bezpośrednio związanych z produkcją podstawową produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 44 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Jakie są szanse otrzymania dotacji z konkursu "Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury"?

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o szczegółowe kryteria.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • spełnią wszystkie kryteria horyzontalne, które dotyczą Inwestycji w zakresie wskazanym przez ARiMR;
 • uzyskają najwyższą liczbę punktów w kryteriach premiujących.

Przyznanie dotacji zależy więc w dużym stopniu od ilości uzyskiwanych punktów i ostatecznego miejsca na liście rankingowej. Nawiązując współpracę z nami możesz liczyć, na wykonanie szybkiej analizy przez naszych specjalistów i oszacowanie szans na uzyskanie dofinansowania.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury”.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.