fbpx
 
Kontrole są powszechnym zjawiskiem w życiu gospodarczym. Firmy i instytucje mogą być kontrolowane przez różne organy, w tym przez organy podatkowe, organy nadzoru, czy organy ochrony konkurencji i konsumentów. W poniższym artykule przyjrzymy się nieco szerzej temu zagadnieniu.

Kontrole to czynności podejmowane przez organy administracji publicznej, organy nadzoru, czy organy ochrony konkurencji i konsumentów w celu sprawdzenia, czy firmy i instytucje przestrzegają przepisów prawa.

Obszary kontroli

Kontrole mogą dotyczyć różnych obszarów działalności gospodarczej, w tym:

 • prawa podatkowego – kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w tym w zakresie rozliczania podatków, składek ZUS, czy VAT;
 • prawa pracy – kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym w zakresie zatrudniania pracowników, czy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przepisów dot. ochrony środowiska – kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, w tym w zakresie emisji zanieczyszczeń, czy gospodarowania odpadami;
 • prawa ochrony konkurencji i konsumentów – kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w zakresie nieuczciwej konkurencji, czy ochrony konsumentów.
Rodzaje kontroli

Kontrole mogą być przeprowadzane w sposób planowy lub nieplanowy.

Kontrola planowa jest przeprowadzana na podstawie harmonogramu, który jest zatwierdzany przez organ kontrolujący.

Kontrola nieplanowa jest przeprowadzana w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że firma lub instytucja narusza przepisy prawa.

Etapy kontroli

Zazwyczaj kontrola składa się z następujących etapów:

 • Postępowanie wstępne – organ kontrolujący przesyła do firmy lub instytucji zawiadomienie o kontroli. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o zakresie kontroli, terminie jej rozpoczęcia i zakończenia, oraz o osobach upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.
 • Postępowanie kontrolne – organ kontrolujący przeprowadza kontrolę w siedzibie firmy lub instytucji. Kontrolerzy mają prawo do wglądu w dokumenty, żądania wyjaśnień od pracowników, czy wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
 • Postępowanie pokontrolne – organ kontrolujący przygotowuje protokół kontroli i przekazuje go do firmy lub instytucji. Protokół powinien zawierać informacje o wynikach kontroli, stwierdzonych nieprawidłowościach, oraz o ewentualnych zaleceniach dla firmy lub instytucji.
Nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ kontrolujący może nałożyć na firmę lub instytucję sankcje, takie jak:

 • kara pieniężna – kara pieniężna może być nałożona na firmę lub instytucję za naruszenie przepisów prawa. Wysokość kary pieniężnej jest ustalana w zależności od rodzaju i stopnia naruszenia.
 • nakaz usunięcia nieprawidłowości – nakaz usunięcia nieprawidłowości może zostać wydany w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą mieć negatywny wpływ na interes publiczny.
 • nakaz naprawienia szkody – nakaz naprawienia szkody może zostać wydany w przypadku stwierdzenia, że firma lub instytucja wyrządziła szkodę.
Jak przygotować się do kontroli?

Przygotowanie do kontroli jest niezmiernie ważne, aby zmniejszyć ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości i nałożenia kar.

Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do kontroli:

 • Zidentyfikuj potencjalne nieprawidłowości – przeanalizuj dokumentację firmy lub instytucji, aby zidentyfikować potencjalne nieprawidłowości.
 • Usuń potencjalne nieprawidłowości – w przypadku stwierdzenia potencjalnych nieprawidłowości, usuń je przed rozpoczęciem kontroli.
 • Przygotuj dokumentację – zgromadź wszystkie dokumenty, które mogą być istotne dla kontroli.
 • Wyznacz osoby odpowiedzialne – wyznacz osoby odpowiedzialne za współpracę z organem kontrolującym.
 • Przeszkól pracowników – zapewnij szkolenie pracownikom w zakresie postępowania w trakcie kontroli.
Korzystanie z usług ekspertów

Skorzystanie z usług ekspertów może pomóc firmie lub instytucji w przygotowaniu się do kontroli. Mogą oni pomóc w identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości, w przygotowaniu dokumentacji, a także w negocjacjach z organem kontrolującym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Eksperci marki Doradcy365 mają specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które mogą pomóc Ci w przygotowaniu się do kontroli, a także w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Współpraca z nami może zmniejszyć ryzyko negatywnych konsekwencji kontroli i zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu bezpieczeństwo prawne.

Po więcej informacji na temat pomocy w trakcie kontroli zapraszamy na: https://doradcy365.pl/pomoc-w-kontrolach/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone