fbpx
 

“ABC dla importerów i eksporterów” – warsztaty praktyczne – stacjonarne

SKU: SZK053

1 699,00 + VAT

Korzyści/umiejętności jakie nabędzie osoba szkolona
 • Praktyczne wskazówki jak korzystać z procedur celnych oraz ułatwień celnych wynikających z Unijnego Kodeksu Celnego, jak zgłaszać towary do odprawy, jak sporządzać i kompletować niezbędną dokumentację.
 • Uczestnicy nabywają umiejętność komunikacji z organami celnymi i przedstawicielami celnymi.
 • Umiejętność wypełniania i kompletowania dokumentów niezbędnych dla odprawy celnej towarów.
 • Nabycie praktycznej wiedzy jak postępować w sytuacjach kryzysowych np. w trakcie zatrzymania towaru, w trakcie kontroli itp.
 • Długość: 2 dni (2x7h);
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu szkolenia;

Cena netto: od 1699 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Cel szkolenia

Poznanie procedur celnych w szczególności ich przydatności praktycznej w prowadzonej działalności gospodarczej między innymi dot. tzw. procedur specjalnych dedykowanych do wspomagania operacji biznesowych, w tym dużych korzyści natury fiskalnej, poznanie w praktyce obowiązków importerów, eksporterów wynikających z Unijnych regulacji prawnych dot. importu, eksportu i tranzytu towarów.  Właściwe wypełnianie i posługiwanie się odpowiednimi dokumentami w trakcie odprawy celnej oraz po zwolnieniu towaru w tym korekta zgłoszeń celnych, alternatywne metody zamykania procedur w szczególności tranzytu i wywozu w tym – prawidłowe rozliczanie VAT.

Grupa docelowa

Pracownicy firm wywożących towary poza UE, importujących towary spoza obszaru UE – w szczególności dot. komórek d.s. celnych, logistyki odpowiedzialnych za kontakty z urzędami celnymi, agencjami celnymi, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie dokumentacji związanej z importem, eksportem (faktury, dokumenty przewozowe, płatności, komunikacja). Także osoby nadzorujące pracowników, komórki odpowiedzialne na operacje celne. Szkolenie także będzie bardzo przydatne dla osób zamierzających pracować jako przedstawiciel celny (przyszły agent celny).

Grupa docelowa

Pracownicy firm wywożących towary poza UE, importujących towary spoza obszaru UE – w szczególności dot. komórek d.s. celnych, logistyki odpowiedzialnych za kontakty z urzędami celnymi, agencjami celnymi, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie dokumentacji związanej z importem, eksportem (faktury, dokumenty przewozowe, płatności, komunikacja). Także osoby nadzorujące pracowników, komórki odpowiedzialne na operacje celne. Szkolenie także będzie bardzo przydatne dla osób zamierzających pracować jako przedstawiciel celny (przyszły agent celny).

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnej prezentacji multimedialnej (w trakcie prezentacji materiału szkoleniowego mile widziany czynny udział uczestników), po każdej partii materiału ćwiczenie lub mini test – w celu ugruntowania przekazanych informacji. Materiałowi szczególnie istotnemu z punktu widzenia prawnego lub merytorycznego – towarzyszą ćwiczenia lub studia przypadków. Ostatnim etapem każdego ćwiczenia jest wskazanie prawidłowych wyników przez prowadzącego.

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie – akty prawne regulujące obrót towarowy z zagranicą
 • Ułatwienia celne wynikające z Unijnego Kodeksu Celnego:
  • AEO
  • Wpis do rejestru
  • Inne ułatwienia
  • Ćwiczenia
 • Warunki korzystania z instytucji czasowego składowania towarów.
  • Niezbędne dokumenty.
  • Ewidencjonowanie.
  • ćwiczenia
 • Rodzaje procedur celnych i zasady ich zastosowania. Procedury specjalne.
  • Wprowadzenie do zagadnienia (szczegółowo o procedurach specjalnych w drugiej transzy szkoleniowej)
 • Procedura dopuszczenia do obrotu.
  • Elementy kalkulacyjne w zgłoszeniu celnym.
  • Rodzaje stawek celnych i zasady ich zastosowania.
  • Zastosowanie ograniczeń obrotu.
  • Ćwiczenia
 • Podstawy klasyfikacji towarowej:
  • Reguły klasyfikacji towarów
  • Studia przypadków
  • System Isztar 4 – funkcjonalność
  • Ćwiczenia 
 • Ustalenie wartości celnej towaru.
  • Metody ustalania wartości celnej.
  • Elementy wliczane do wartości celnej i te, które można z niej odjąć.
  • Zasady stosowania rabatów i skonta.
  • Warunki dostaw wg Incoterms 2010 i 2020.
  • Zasady podziału kosztów transportu.
  • Przykładowa procedura – deklarowanie wartości celnej
  • Ćwiczenia 
 • Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie.
  • Pojęcie pierwszego miejsca przeznaczenia towarów w kraju.
  • Rodzaje kosztów doliczanych do podstawy opodatkowania.
  • Uproszczony sposób rozliczania podatku VAT w imporcie.
  • Ćwiczenia 
 • Status celny towarów: 
  • Towary unijne i nieunijne
  • Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja
  • Ćwiczenia
 • Niepreferencyjne pochodzenie towarów.
  • Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia
  • Sporządzanie dowodów niepreferencyjnego pochodzenia i ich ważność
  • Przypadki, w których organ celny wymaga potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów
 • Preferencyjne pochodzenie towarów.
  • Źródła preferencyjnego pochodzenia towaru.
  • Stosowanie umów o wolnym handlu i o partnerstwie gospodarczym.
  • Rodzaje preferencyjnych świadectw pochodzenia – zasady ich sporządzania i ważności.
  • Zasady i zakres stosowania kumulacji.
  • Weryfikacja dowodów pochodzenia i jej możliwe konsekwencje.
 • Deklaracja dostawcy.
  • Kto i w jakim celu sporządza deklarację dostawcy.
  • Forma deklaracji dostawcy i zasady jej ważności.
  • Deklaracje długoterminowe i wystawiane retrospektywnie.
  • Weryfikacja prawdziwości deklaracji dostawcy, stosowanie INF-4.
 • Procedura wywozu.
  • Zasady funkcjonowania systemu AES.
  • Dokonanie zgłoszenia celnego.
  • Niezbędne dane i dokumenty.
  • Rodzaje i obieg elektronicznych komunikatów.
  • Weryfikacja zgłoszenia celnego przez organ.
  • Potwierdzenie wywozu dla potrzeb podatku VAT.
  • Alternatywne sposoby potwierdzenia wywozu w przypadku braku komunikatu IE599.
  • Dokonanie zgłoszenia celnego wywozowego w sposób retrospektywny.
  • Dokonanie odprawy celnej wywozowej na terytorium innego kraju UE.
 • Wywóz w celu uszlachetniania biernego.
  • Rodzaje możliwych procesów.
  • Wysyłka towarów w ramach napraw reklamacyjnych.
  • System wymiany.
  • Zastosowanie produktu zamiennego i jego uprzedni przywóz.
  • Naliczanie cła od produktu przetworzonego.
 • Procedura tranzytu.
  • Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny.
  • Stosowanie systemu NCTS i dokumentów tranzytowych.
  • Zamknięcie procedury tranzytu.
  • Dowody alternatywne.
 • Składowanie celne.
  • Rodzaje składów celnych.
  • Czynności zwyczajowe dokonywane w składzie celnym.
  • Sprzedaż towaru w składzie celnym.
  • Ćwiczenia
 • Wolne obszary celne.
  • Dopuszczalna działalność w WOC.
  • Ćwiczenia
 • Odprawa czasowa.
  • Rodzaje odprawy czasowej i warunki jej zastosowania.
  • Przypadki zastosowania odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła.
  • Stosowanie karnetu ATA.
  • Zastosowanie odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła i sposób obliczenia należnego cła.
  • Terminy stosowania odprawy czasowej.
  • Ćwiczenia
 • Końcowe przeznaczenie.
  • Zastosowanie procedury i towary jej podlegające.
  • Rozliczenie resztek i odpadów powstających w trakcie stosowania procedury.
  • Stosowanie dozoru celnego.
  • Ćwiczenia
 • Uszlachetnianie czynne.
  • Procesy uszlachetniania czynnego.
  • Wyznaczenie współczynnika produktywności.
  • Stosowanie towarów ekwiwalentnych i możliwość dokonania uprzedniego wywozu.
  • Czasowy powrotny wywóz w celu dalszego przetworzenia.
  • Rozliczenie procedury.
  • Ćwiczenia
 • Sprostowanie zgłoszenia celnego.
  • Dane, które mogą zostać sprostowane.
  • Warunki dokonania sprostowania zgłoszenia celnego.
  • Ćwiczenia 
 • Korekta zgłoszenia celnego.
  • Warunki dokonywania korekty zgłoszenia celnego.
  • Czasowe ograniczenia możliwości dokonania korekty.
  • Ćwiczenia
 • Unieważnienie zgłoszenia celnego. 
  • Unieważnienie na wniosek zgłaszającego.
  • Warunki dokonania unieważnienia zgłoszenia celnego wywozowego.
  • Unieważnienie przez organ z urzędu.
  • Tryb i skutki unieważnienia.
  • Ćwiczenia
 •   Zgłoszenia celne w obsłudze standardowej i w procedurze uproszczonej.
  • Procedura uproszczona – wpis do rejestru zgłaszającego.
  • Forma i zakres prowadzenia rejestru i zasady dokonywania w nim zmian.
  • Powiadomienie o przybyciu towarów.
  • Przedstawienie towarów.
  • Zwolnienie towarów.
  • Składanie zgłoszenia celnego uzupełniającego.
  • Wysyłka i odbiór towarów poza godzinami urzędowania organu celnego.
  • Ćwiczenia
 • Obrót towarami podwójnego zastosowania. 
  • Klasyfikacja towarów i przyporządkowanie numerów kontrolnych.
  • Rodzaje zezwoleń i zakres ich stosowania.
  • Zakaz reeksportu.
  • Powiadomienie organu monitorującego o planowanym imporcie.
  • Ćwiczenia
 • Kontrola celna i podatkowa – w powiązaniu z obrotem towarowym z zagranicą:
  • Rodzaje kontroli
  • Powody kontroli
  • Metody obniżania poziomu kontroli
  • Studia przypadków, ćwiczenia 
  • Ograniczenie ekonomiczne i pozaekonomiczne dot. przywozu i wywozu towarów – wprowadzenie

Trener

Piotr Czerkawski

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych.

Przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy       do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.

Firmy i organizacje uczestniczące w szkoleniach m.in.:

 • 3M POLAND Wrocław,
 • AGENCJA CELNA COMPLEX SAD Gdynia,
 • AGENCJA CELNA RUSAK BUSINESS SERVICES Warszawa,
 • AGENCJA CELNA INSAD Wrocław,
 • AC Porath Gdynia, A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o.,
 • AKROPOL ALCATEL LUCENT POLAND sp. z o.o.,
 • ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o.,
 • ARAJ – Kąty Wrocławskie,
 • AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o.,
 • BEOGIQ sp. z o.o.,
 • BORYSZEW SOCHACZEW,
 • CODOMEX spółka jawna,
 • CORNING CABLE SYSTEMS sp. z o.o.,
 • DONAKO S.A. Wrocław,
 • DOLINA LOTNICZA RZESZÓW,
 • ELEKTRONICS,
 • EQUUS S.A.,
 • EURO-COMFORT sp. z o.o. Leszno,
 • EUROIMMUN Polska sp. z o.o.,
 • FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.,
 • GATES POLSKA sp. z o.o., JAS – FBG S.A,
 • LIVINGSTON INTERNATIONAL,
 • LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
 • MEDI.COM sp. z o.o.,
 • MOSTVA sp. z o.o.,
 • MULTIVAC sp. z o.o.,
 • NG2 S.A. (CCC),
 • PANALPINA Polska sp. z o.o.,
 • PCC ROKITA S.A.,
 • PLIVA – Kraków,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.,
 • POLPHARMA,
 • PRIME LOGISTICS,
 • PROBENA – POLSKA ,
 • PROCTER & GAMBLE,
 • REDAN S.A, RTP Polska  sp. z o.o.,
 • SINBUD sp. z o.o.,
 • SPEDYCJE.pl – portal internetowy,
 • TOYA S.A., TOYOTA,
 • TW METALS POLSKA sp. z o.o.,
 • UNILEVER POLSKA sp. z o.o.,
 • US PHARMACIA – Wrocław,
 • VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia,
 • VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o.,
 • VOLVO POLSKA,
 • WABCO POLSKA sp. z o.o.,
 • ZACHEM – Bydgoszcz,
 • ZANAM LEGMET sp. z o.o.
 • administracja publiczna:
 • funkcjonariusze celni,
 • pracownicy administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone