fbpx
 

CBAM – Raport kwartalny (sprawozdanie)

SKU: OSR056

1 490,00 + VAT

Oferujemy kompleksowe wsparcie od A do Z w wypełnieniu sprawozdań kwartalnych do rejestru CBAM, obejmujące:
 • Konsultację z ekspertem ds. ochrony środowiska:
  • Przekażemy Ci instrukcje dotyczące upoważnienia w ePUESC bądź samodzielnego złożenia raportu.
 • Analizę Twojej działalności:
  • Określimy Twoje obowiązki sprawozdawcze i pomożemy Ci zrozumieć wszystkie wymogi formalne.
 • Wsparcie w wypełnianiu sprawozdania:
  • Pomożemy Ci wypełnić wszystkie sekcje sprawozdania w sposób rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
  • Dokonamy szczegółowej kontroli poprawności wypełnionego sprawozdania przed jego wysłaniem.
  • Na życzenie wyślemy je za Ciebie na podstawie Twojego upoważnienia.
 • Aktualizacje:
  • Zapewnimy Ci wsparcie w aktualizacji sprawozdania w przypadku zmian w Twojej działalności lub obowiązujących przepisach.
 • Usługa świadczona w 100% online;
 • Krótkie terminy realizacji – nawet 5-7 dni po otrzymaniu danych;
 • 100% gwarancja poprawności formalnej.

Oprócz kompleksowego wsparcia w wypełnianiu kwartalnych sprawozdań CBAM, oferujemy również szereg dodatkowych usług, które pomogą Ci w pełni dostosować się do mechanizmu CBAM i zminimalizować obciążenia administracyjne:

 • Analiza dokumentacji:
  • Dokładnie przeanalizujemy Twoją dokumentację pod kątem procedury uszlachetniania czynnego lub towarów ekwiwalentnych.
  • Zweryfikujemy, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje, aby ubiegać się o ulgi lub zwolnienia w ramach CBAM.
  • Doradzimy Ci, jak interpretować przepisy CBAM i stosować je w praktyce w Twojej konkretnej sytuacji.
 • Dodatkowy okres sprawozdawczy:
  • W razie potrzeby pomożemy Ci w uzupełnieniu raportu CBAM za dodatkowy okres sprawozdawczy.
  • Zapewnimy Ci niezbędne narzędzia i szablony, aby ułatwić Ci ten proces.
  • Dokonamy szczegółowej kontroli poprawności wypełnionego sprawozdania przed jego wysłaniem.
 • Wsparcie w komunikacji z producentem:
  • Pomożemy Ci w komunikacji z producentem w celu uzyskania niezbędnych danych do wypełnienia sprawozdania CBAM.
  • Zapewnimy Ci tłumaczenie dokumentów i korespondencji z producentem.
  • Będziemy Twoim pośrednikiem w kontaktach z producentem, aby ułatwić Ci ten proces.
 • Tworzenie procesu CBAM w Twojej firmie:
  • Pomożemy Ci w stworzeniu i wdrożeniu efektywnego procesu CBAM w Twojej firmie.
  • Zapewnimy Ci szkolenia dla Twojego personelu w zakresie wypełniania sprawozdań i stosowania przepisów CBAM.
  • Będziemy monitorować i aktualizować Twój proces CBAM w miarę zmian w przepisach.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług w zakresie CBAM?

 • Pełne dostosowanie do mechanizmu CBAM: zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie w zakresie wszystkich obowiązków związanych z CBAM, co pozwoli Ci uniknąć błędów i kar finansowych.
 • Oszczędność czasu i zasobów: nasze usługi zwalniają Twój czas i zasoby, pozwalając Ci skupić się na innych aspektach działalności.
 • Pewność zgodności z przepisami: gwarantujemy, że Twoje działania będą zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami CBAM.
 • Dostęp do fachowej wiedzy: nasz zespół doświadczonych ekspertów jest gotowy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i udzielić Ci niezbędnego wsparcia.

Opis

Mechanizm CBAM dotyczy importu na obszar celny UE towarów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 2023/956, pochodzących z państwa trzeciego. Mechanizm ma zastosowanie, gdy towary te lub produkty przetworzone powstałe z tych towarów w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. 256 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, są przywożone na obszar celny Unii (art. 2 ust. 1 rozporządzenia 2023/956).

Datą, która decyduje o objęciu danego towaru sprawozdaniem CBAM za dany kwartał, jest data dopuszczenia tego towaru do obrotu na obszarze celnym UE, a w przypadku wprowadzenia do obrotu na obszarze celny UE produktów powstałych z towarów objętych CBAM w ramach uszlachetniania czynnego decyduje data dopuszczenia do obrotu produktu.

CBAM dotyczy wybranych towarów z sektorów cementu, żelaza i stali, aluminium oraz nawozów, określonych konkretnymi kodami CN (kodami nomenklatury scalonej), a także importu wodoru i energii elektrycznej.

Mechanizmem CBAM objęte są następujące towary:

a. Cement:

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2507 00 80 – Pozostałe gliny kaolinowe

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 10 00 – Klinkier cementowy

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 21 00 – Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 29 00 – Pozostały cement portlandzki

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 30 00 – Cement glinowy

Dwutlenek węgla (CO2)

2523 90 00 – Pozostałe cementy hydrauliczne

Dwutlenek węgla (CO2)

b. Energia elektryczna

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2716 00 00 – Energia elektryczna Dwutlenek węgla (CO2)

c. Nawozy

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2808 00 00 – Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

2814 – Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym

Dwutlenek węgla (CO2)

2834 21 00 – Azotany potasu

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

3102 – Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

3105 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10kg z wyjątkiem: 3105 60 00 – Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas

Dwutlenek węgla (CO2) i podtlenek azotu (N2O)

d. Żeliwo i stal

Kod CN i opis towaru Gaz cieplarniany
72 – Żeliwo i stal z wyjątkiem:

7202 2 – Żelazokrzem

7202 30 00 – Żelazokrzemomangan

7202 50 00 – Żelazokrzemochrom

7202 70 00 – Żelazomolibden

7202 80 00 – Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram

7202 91 00 – Żelazotytan i żelazokrzemotytan

7202 92 00 – Żelazowanad

7202 93 00 – Żelazoniob

7202 99 – Pozostałe:

7202 99 10 – Żelazofosfor

7202 99 30 – Żelazokrzemomagnez

7202 99 80 – Pozostałe

7204 – Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali

Dwutlenek węgla (CO2)
2601 12 00 – Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza, inne niż wyprażone piryty żelazowe Dwutlenek węgla (CO2)
7301 – Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wykonana z połączonych elementów; spawane, zgrzewane kątowniki, kształtowniki i profile z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7302 – Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych z żeliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn Dwutlenek węgla (CO2)
7303 00 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa Dwutlenek węgla (CO2)
7304 – Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali. Dwutlenek węgla (CO2)
7305 – Pozostałe rury i przewody rurowe (na przykład spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7306 – Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali (na przykład z otwartym szwem lub spawane, zgrzewane, nitowane lub podobnie zamykane) Dwutlenek węgla (CO2)
7307 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7308 – Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7309 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczającej 300 l, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2)
7310 – Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne Dwutlenek węgla (CO2)
7311 00 – Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7318 – Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, zawleczki, przetyczki, podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi) i podobne artykuły, z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)
7326 – Pozostałe artykuły z żeliwa lub stali Dwutlenek węgla (CO2)

e. Aluminium

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

7601 – Aluminium nieobrobione plastycznie

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7603 – Proszki i płatki aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7604 – Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7605 – Drut aluminiowy

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7606 – Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości przekraczającej 0,2 mm, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7607 – Folia aluminiowa (nawet zadrukowana lub na podłożu z papieru, tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów podłożowych), o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 0,2 mm

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7608 – Rury i przewody rurowe, z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7609 00 00 – Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7610 – Konstrukcje z aluminium (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części takich konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, balustrady, filary i kolumny); płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, z aluminium, przygotowane do stosowania w konstrukcjach

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7611 00 00 – Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności przekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7612 – Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium (włączając sztywne lub składane pojemniki rurowe), na dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7613 00 00 – Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7614 – Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, nieizolowane elektrycznie

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

7616 – Pozostałe artykuły z aluminium

Dwutlenek węgla (CO2) i perfluorowęglowodory (PFCs)

f. Chemikalia

Kod CN i opis towaru

Gaz cieplarniany

2804 10 00 – Wodór

Dwutlenek węgla (CO2)

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone