fbpx
 

Dolnośląskie STANDARD – pozyskanie dotacji FEDS w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”

SKU: DUS190

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Innowacyjne przedsiębiorstwa”:

Priorytet FEDS.01 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska ” realizuje cel polityki CP1: Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej.

Celem konkursu „Innowacyjne przedsiębiorstwa” jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Projekty wspierane w ramach wszystkich typów projektów będą realizowane w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać m.in. następujące projekty:

 • Typ 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • Typ 1.2.B. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – projekty dotyczące tworzenia/rozbudowy infrastruktury służącej do prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwie. Wsparcie obejmie zakup aparatury i sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac badawczych;
 • Typ 1.2.C. Transfer technologii do MŚP – projekty dotyczące zakupu i dostosowania wyników badań naukowych, technologii oraz praw do własności intelektualnej na potrzeby MŚP. Projekty mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe);
 • Typ 1.2.D. Bony na innowacje dla MŚP – wsparcie dla MSP na dofinansowanie zakupu usług B+R+I, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnych, nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, usług, technologii produkcji;
 • Typ 1.2.E. Wsparcie usług otoczenia biznesu – projekty dotyczące poprawy oferty usługowej IOB, w tym ośrodków wsparcia rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi dla firm;
 • Typ 1.2.F. Wsparcie rozwoju klastrów – projekty prowadzące do profesjonalizacji usług świadczonych przez klastry (z uwzględnieniem transformacji przemysłowej i GOZ oraz zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS));
 • Typ 1.2.G. Koordynacja wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji regionu i procesu przedsiębiorczego odkrywania – projekt Samorządu Województwa.
Harmonogram programu

Rozpoczęcie naboru wniosków dla przedsiębiorców w ramach projektów B+R przedsiębiorstw oraz infrastruktury B+R planowane jest na luty 2024 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach Typu 1.2.A i 1.2.B projektów mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa typu mid-caps), pod warunkiem współpracy z MŚP Zakres takiej współpracy musi dotyczyć co najmniej działań badawczych i innowacyjnych wspieranych w ramach projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące prowadzenia przez MŚP badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, przy czym projekt nie może dotyczyć tylko badań przemysłowych. Wykluczone jest także dofinansowanie badań podstawowych.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego wprowadzenie na rynek.

Uzupełniająco, będzie można otrzymać dotację także na:

 • tworzenie/rozbudowę infrastruktury B+R przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że:
  • infrastruktura będzie związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania;
  • wnioskodawca wykaże powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia;
 • prace przedwdrożeniowe, np.:
  • opracowanie dokumentacji wdrożeniowej,
  • usługi rzecznika patentowego,
  • testy,
  • certyfikację,
  • badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego;
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem.

Wsparcie w ramach typu 1.2.B projektów jest uwarunkowane przedstawieniem agendy badawczej, uzasadniającej inwestycję w infrastrukturę B+R.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100 tys. zł, a maksymalna 10 mln zł (pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności).

Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu (regionalna pomoc inwestycyjna), natomiast wydatki na prace przedwdrożeniowe, działania w zakresie cyfryzacji oraz w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu (pomoc de minimis).

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone