fbpx
 

2 199,00 + VAT

FENG Ścieżka SMART 2023 – Gotowy przykładowy wniosek wraz z 1 dowolnym modułem + wideoszkolenie z omówieniem wytycznych z poradami w zakresie wypełniania dokumentacji i zdobywania punktów w ocenie
  • Udostępnimy Ci gotowy wypełniony przez naszych specjalistów przykładowy wniosek do ubiegania się w konkursie FENG Ścieżka SMART 2023
    zawierający: formularz wniosku + wypełniony model finansowy + obligatoryjne załączniki.
  • W cenie zawarte także jest e-szkolenie w postaci filmu na którym nasi eksperci omawiają krok po kroku proces ubiegania się o tą dotację, wypełniania wniosku w generatorze wniosków, przekazując praktyczne wskazówki i porady.
  • Usługa świadczona w 100% online.

Dzięki tej usłudze możesz łatwiej przygotować swój wniosek o dofinansowanie w konkursie FENG Ścieżka SMART 2023.

Produkty w przygotowaniu. Z uwagi na pojawiające się nowe interpretacje i uszczegółowienia ze strony PARP przewidujemy, iż produkt będzie oddawany etapami.
I etap czyli omówienie wytycznych i zasad kwalifikowalności oraz kryteriów oceny wniosków. Ukończony, już dostępny.
II etap opracowany częściowo wniosek – zawierający większość pól opisowych (jeszcze bez części budżetowej) 31.03.2023.
III etap opracowany gotowy wniosek wraz z budżetem i modelem finansowym – powinien być ukończony do 5.04.2023.
Terminy te są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Dokumentacja mająca status gotowej jest wysyłana w ciągu 1 dnia roboczego od dnia opłacenia zamówienia.

Opis

Przygotowany wzorcowy wniosek, będzie zgodny z instrukcją i wytycznymi, zostanie wprowadzony do generatora i aż do uzyskania poprawnej walidacji tzn. potwierdzenia że wszystkie pola zostały wypełnione. Nie jest to wniosek który zostanie złożony i nie należy do żadnego z naszych Klientów tylko jest to wzorzec szkoleniowy z pomocą którego łatwiej jest przygotować swój własny wniosek, można zobaczyć jak bardzo szczegółowe powinny być zapisy, jakie pola są konieczne i nie powinno się ich pominąć, aby nie odrzucono wniosku za niezgodność z instrukcją. Oczywiście część pól opisowych jest gotowych do zastosowania, ewentualnie do drobnej modyfikacji a część wymaga większego dostosowania do specyfiki danej działalności Państwa firmy i zakresu projektu.

Jeżeli nie są Państwo pewni czy dzięki tej usłudze uzyskają Państwo zamierzony rezultat lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Nasi konsultanci chętnie podpowiedzą  najlepsze rozwiązanie.

Gdyby potrzebna była dodatkowa pomoc mogą Państwo wykupić w naszym e-sklepie dodatkowe godziny konsultacji podczas których nasi eksperci odpowiedz na wszelkie pytania związane  z tym naborem, sposobem wypełniania wniosku, interpretacją instrukcji czy dokumentacji konkursowej mogą też sprawdzić podczas e-spotkania prawidłowość zapisów w Państwa wniosku i zasugerować potrzebne zmiany.

O programie FENG Ścieżka SMART 2023

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych.

Rodzaj wsparcia:
WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł „Wdrożenie innowacji”)
DOTACJA (pozostałe moduły)
Budżet:
4.400.000.000 EUR.
Budżety poszczególnych naborów wniosków: Samodzielne projekty MŚP:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 4.450.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 890.000.000 zł;
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł;
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.
Projekty małych i średnich firm realizowane w konsorcjum z jednostką naukową:
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.
Samodzielne projekty dużych przedsiębiorców:
– 21 lutego do 12 kwietnia 2023 = 667.000.000 zł
– 13 kwietnia – 15 czerwca 2023 = 667.000.000 zł;
– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł;
– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 445.000.000 zł.
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO):
– 1 czerwca – 31 sierpnia 2023 = 1.330.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców =  1.000.000 zł.
Wsparcie stanowi pomoc publiczną lub pomoc deminimis.
Wkład własny:
min. 20%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy (duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP).
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub w ramach konsorcjum (wspólnie z innymi firmami i/lub jednostkami badawczymi).
Duże przedsiębiorstwa, aby uzyskać dofinansowanie inwestycji muszą wykazać współpracę z MŚP.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.
Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.
1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Dodatkowe informacje:
Nabory wniosków odbywają się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.
FENG stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Wnioski o dotacje dla MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO) należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Termin składania wniosków: 
21 lutego – 12 kwietnia 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)
13 kwietnia -15 czerwca 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)
1 czerwca – 31 sierpnia 2023 (konsorcja MŚP oraz konsorcja przedsiębiorstw – MŚP lub dużych przedsiębiorstw – z organizacjami badawczymi lub z pozarządowymi)
6 lipca – 31 sierpnia 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

5 września -31 października 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa)

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.