fbpx
 

2 199,00 + VAT

FENG Ścieżka SMART 2023 – Gotowy przykładowy wniosek wraz z 1 dowolnym modułem + wideoszkolenie z omówieniem wytycznych z poradami w zakresie wypełniania dokumentacji i zdobywania punktów w ocenie
 • Udostępnimy Ci gotowy wypełniony przez naszych specjalistów przykładowy „wzorcowy” wniosek do ubiegania się w konkursie FENG Ścieżka SMART 2023
  zawierający: wniosek + wypełniony model finansowy + 2 wideo szkolenia z poradami.
 • W cenie zawarte także jest wiedo szkolenie w postaci filmu na którym nasi eksperci omawiają krok po kroku proces ubiegania się o tą dotację, wypełniania wniosku w generatorze wniosków, przekazując praktyczne wskazówki i porady.
 • Usługa świadczona w 100% online.
 • Istnieje także możliwość włączenia innowacyjnego leasingu i dofinansowania maszyn w 99,9%!

Dzięki tej usłudze możesz łatwiej przygotować swój wniosek o dofinansowanie w konkursie FENG Ścieżka SMART 2023.

Zawartość produktu:

I etap – Wideo szkolenie czyli omówienie wytycznych i zasad kwalifikowalności oraz kryteriów oceny wniosków. Ukończony, już dostępny.
II etap – opracowany w Generatorze wniosków kompletny wniosek – zawierający wszystkie pola opisowe (wraz z częścią budżetową i wskaźnikową) łącznie ponad 275 stron w tym:

a) część ogólna (26 stron). Ukończona, już dostępny.

b) moduł B+R  (łącznie 70 stron).  Ukończony, już dostępny.

c) moduł Wdrożenie innowacji (łącznie 30 stron). Ukończony, już dostępny.

d) moduł Infrastruktura B+R (łącznie 62 strony). Ukończony, już dostępny.

e) moduł Cyfryzacja (łącznie 20 stron). Ukończony, już dostępny.

f) moduł Zazielenianie przedsiębiorstw (łącznie 27 stron). Ukończony, już dostępny.

g) moduł Internacjonalizacja (łącznie 28 stron). Ukończony, już dostępny.

h) moduł Kompetencje (łącznie 12 stron). Ukończony, już dostępny.

III etap – opracowany model finansowym. Ukończony, już dostępny.

IV etap – drugie wideo szkolenie czyli omówienie zasad wypełniania dokumentacji w generatorze wniosków. Ukończony, już dostępny.

Dokumentacja mająca status gotowej jest wysyłana w ciągu 1 dnia roboczego od dnia opłacenia zamówienia.

Opis

Szanowni Państwo

Wraz z Zespołem ekspertów z ponad 20-letnim doświadczeniem i wysoką skutecznością w pozyskaniu dotacji spędziliśmy ponad 200 roboczogodzin nad analizą dokumentacji konkursowej interpretacji i w efekcie naszej pracy przygotowaliśmy Wzorcowy wniosek do Programu FENG SMART.

Przyświecał nam cel aby ten produkt był bardzo pomocny dla innych piszących. W rezultacie powstało kompleksowe opracowanie zawierające ponad 270 stron konkretnych zapisów, które mogą Państwa zainspirować podczas tworzenia swoich własnych wniosków i ułatwić pracę.

Przygotowany wzorcowy wniosek, jest zgodny z instrukcją i wytycznymi, został wprowadzony do generatora i uzyskał poprawną walidację tzn. potwierdzenie, że wszystkie pola zostały wypełnione. Nie jest to wniosek, który zostanie złożony i nie należy do żadnego z naszych Klientów tylko jest to wzorzec szkoleniowy z pomocą którego łatwiej jest przygotować swój własny wniosek. Można zobaczyć jak bardzo szczegółowe powinny być zapisy, jakie pola są konieczne i nie powinno się ich pominąć, aby nie odrzucono wniosku za niezgodność z instrukcją. Oczywiście część pól opisowych jest gotowych do zastosowania, ewentualnie do drobnej modyfikacji a część wymaga większego dostosowania do specyfiki danej działalności Państwa firmy i zakresu projektu.

Jeżeli nie są Państwo pewni czy dzięki tej usłudze uzyskają Państwo zamierzony rezultat lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Nasi konsultanci chętnie podpowiedzą  najlepsze rozwiązanie.

Gdyby potrzebna była dodatkowa pomoc mogą Państwo wykupić w naszym e-sklepie dodatkowe godziny konsultacji podczas których nasi eksperci odpowiedz na wszelkie pytania związane  z tym naborem, sposobem wypełniania wniosku, interpretacją instrukcji czy dokumentacji konkursowej mogą też sprawdzić podczas e-spotkania prawidłowość zapisów w Państwa wniosku i zasugerować potrzebne zmiany.

O programie FENG Ścieżka SMART 2023

W ramach Programu wspierane są projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka jest oparta na realizacji projektów modułowych.

Rodzaj wsparcia:
WSPARCIE CZĘŚCIOWO ZWROTNE (moduł „Wdrożenie innowacji”)
DOTACJA (pozostałe moduły)
Budżet:
4.400.000.000 EUR.

Budżety poszczególnych naborów wniosków:

Samodzielne projekty MŚP:

– 21 lutego do 9 maja 2023 = 4.450.000.000 zł;

– 10 maja – 30 czerwca 2023 = 890.000.000 zł;

– 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł;

– 5 września – 31 października 2023 = 890.000.000 zł;

– 27 czerwca – 24 października 2024 = 2.112.000.000 zł.

Projekty małych i średnich firm realizowane w konsorcjum z jednostką naukową:

– czerwiec – październik 2024 (projekty na rzecz dostępności) = 222.000.000 zł.

Projekty dużych przedsiębiorców:

– 21 lutego do 9 maja 2023 = 667.000.000 zł;

– 9 maja – 30 czerwca 2023 = 667.000.000 zł;

– 27 czerwca – 24 października 2024 = 445.000.000 zł (projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP);

– 27 czerwca – 24 października 2024 = 890.000.000 zł (projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie).

Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO):

– 10 stycznia – 28 marca 2025 = 1.300.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:
Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania – np. na prace B+R można otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%.
Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa. MŚP mogą liczyć na większe wsparcie niż duże.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców =  1.000.000 zł.
Wsparcie stanowi pomoc publiczną lub pomoc deminimis.
Wkład własny:
min. 20%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Przedsiębiorcy (duże firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – MŚP).
Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub w ramach konsorcjum (wspólnie z innymi firmami i/lub jednostkami badawczymi).
Duże przedsiębiorstwa, aby uzyskać dofinansowanie inwestycji muszą wykazać współpracę z MŚP.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty dotyczące działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i inwestycyjnej. Ścieżka SMART jest oparta na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca wybiera moduł obowiązkowy – tj. prace B+R lub wdrożenie ich wyników oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych.
Duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy muszą wybrać jeden z następujących modułów fakultatywnych.
1. Prace B+R (np. testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów).
2. Wdrożenie innowacji (np. inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej).
3. Infrastruktura B+R (np. zakup wyposażenia laboratorium).
4. Cyfryzacja (np. zakup oprogramowania do sterowania produkcją).
5. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii.
6. Kompetencje (szkolenia dla pracowników).
7. Internacjonalizacja (np. wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
Opis:
Nabory wniosków odbywają się w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-27.
FENG stanowi kontynuację Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji.
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Wnioski o dotacje dla MŚP przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a duże przedsiębiorstwa mogą zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Projekty konsorcjów MŚP z dużymi firmami oraz przedsiębiorstw dużych z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi lub z organizacjami pozarządowymi (NGO) należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Termin składania wniosków: 
 • 21 lutego – 9 maja 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa),
 • 10 maja – 30 czerwca 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa),
 • 6 lipca – 31 sierpnia 2023 (pojedyncze MŚP + duże przedsiębiorstwa – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności),
 • 5 września – 31 października 2023 15 listopada 2023 (pojedyncze MŚP),
 • 26 października 2023 – 9 stycznia 2024 15 grudnia 2023 – 8 lutego 2024 (konsorcja przedsiębiorstw MŚP z innymi niż MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO oraz przedsiębiorstw innych niż MŚP z MŚP lub organizacjami badawczymi lub NGO),
 • marzec 2024 – kwiecień 2024 kwiecień 2024 – maj 2024 (konsorcja MŚP),
 • 27 czerwca do 24 października 2024 (pojedyncze MŚP, pojedyncze duże przedsiębiorstwa),
 • 27 czerwca do 24 października 2024 (pojedyncze MŚP, pojedyncze duże przedsiębiorstwa – nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności),
 • 10 stycznia do 28 marca 2025 (konsorcja naukowo-przemysłowe lub konsorcja MŚP z dużymi przedsiębiorstwami).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-11.png

RATY 0%

W obliczu potencjalnych wyzwań finansowych, z jakimi mogą się Państwo spotkać, nasza firma pragnie zaoferować wsparcie poprzez udostępnienie opcji rozłożenia płatności za świadczone usługi na dogodne i nieoprocentowane raty. Rozumiemy, że stabilność ekonomiczna jest fundamentem spokoju ducha naszych klientów, dlatego proponujemy rozwiązanie, które umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem bez konieczności angażowania instytucji bankowych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone