fbpx
 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

SKU: OSR061

19 990,00 + VAT

Jako operator sieci dystrybucyjnej wiesz, jak kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania Twojej sieci jest rzetelna i aktualna Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Ten dokument stanowi fundament dla bezpiecznej, niezawodnej i efektywnej dystrybucji energii elektrycznej do Twoich odbiorców.

Oferujemy kompleksową usługę opracowania IRiESD, która obejmuje:

 • Analizę obowiązujących przepisów prawa i aktów normatywnych dotyczących IRiESD.
 • Inwentaryzację sieci dystrybucyjnej oraz identyfikację jej kluczowych elementów.
 • Opracowanie merytorycznej treści IRiESD, uwzględniając specyfikę Twojej sieci i obowiązujące wymagania.
 • Utworzenie przejrzystej i czytelnej struktury dokumentu, wzbogaconej o schematy, ilustracje i tabele.
 • Konsultacje z ekspertami w celu dopracowania treści IRiESD i dostosowania jej do Twoich indywidualnych potrzeb.
 • Zapewnienie zgodności IRiESD z wymogami Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Korzyści:

 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Unikaj kosztownych błędów i opóźnień w realizacji projektu dzięki profesjonalnemu opracowaniu IRiESD.
 • Gwarancja zgodności: Zyskaj pewność, że Twoja IRiESD spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawne i techniczne.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności sieci: Właściwie opracowana IRiESD minimalizuje ryzyko awarii i przerw w dostawach energii.
 • Poprawa komunikacji z odbiorcami i innymi uczestnikami rynku: Jasna i czytelna IRiESD ułatwia współpracę z odbiorcami, wytwórcami energii elektrycznej i innymi OSD.
 • Zwiększenie komfortu pracy: Pracownicy Twojej firmy będą mogli swobodnie i pewnie korzystać z IRiESD w swojej codziennej pracy.

Dodatkowe opcje:

 • Szkolenie dla Twoich pracowników z zakresu IRiESD, które podniesie ich wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania tego dokumentu.
 • Możliwość zamówienia IRiESD w wersji elektronicznej lub drukowanej.
Zamów już dziś usługę Opracowania IRiESD i zapewnij swojej sieci dystrybucyjnej solidny fundament prawny i techniczny!

 

Podana cena jest ceną minimalną za usługę. Cena usługi uzależniona jest od specyfiki sieci dystrybucyjnej i zakresu prac. W celu ustalenia indywidualnego zakresu usługi i wyceny prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem biuro@doradcy365.pl

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

IRiESD opracowywane dla sieci elektroenergetycznych to kompleksowy dokument określający szczegółowe warunki korzystania z tych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci, w szczególności dotyczące:

 • przyłączania urządzeń wytwórczych, sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych, magazynów energii elektrycznej i linii bezpośrednich oraz przyłączania w odniesieniu do urządzeń wytwórczych i magazynów energii elektrycznej, w celu równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię lub zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
 • wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji lub sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, w tym dla linii bezpośrednich, w tym:
  • wymagań technicznych dla instalacji zarządzania popytem,
  • wymagań technicznych dla magazynów energii elektrycznej,
  • wymagań technicznych dotyczących uczestnictwa odpowiedzi odbioru,
  • wymagań technicznych dla podmiotów świadczących usługi elastyczności;
 • współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych;
 • przekazywania informacji między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami, w tym:
  • procedur, sposobu postępowania i zakresu wymiany informacji niezbędnych w przypadku wprowadzenia ograniczeń i opracowania planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;
 • parametrów jakościowych energii elektrycznej, standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu oraz zasad prowadzenia rozliczeń, w tym:
  • ustalania terminów wnoszenia opłat przez użytkowników systemu,
  • wydawania oraz wykonywania poleceń oraz obliczania i wypłaty rekompensaty finansowej z tytułu nierynkowego redysponowania jednostkami wytwórczymi wykorzystującymi energię wiatru lub słońca, lub magazynów energii elektrycznej,
  • kryteria i zasady ustalania, który z operatorów systemu elektroenergetycznego jest uznawany za wydającego polecenie i obowiązanego do zapłaty rekompensaty;
 • wymagań w zakresie użytkowania linii bezpośredniej przez wydzielonego odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej, w tym:
  • sposobu zapewnienia braku możliwości wyprowadzania energii elektrycznej wytworzonej w wydzielonej jednostce wytwórczej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,
  • zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, do którego sieci jest przyłączony wydzielony odbiorca korzystający z linii bezpośredniej,
  • sposobu postępowania w przypadku niezgodnego z umową o świadczenie usług dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej wprowadzenia energii elektrycznej przez wydzielonego odbiorcę korzystającego z linii bezpośredniej do sieci elektroenergetycznej,
  • wysokości opłat za nieuprawnione wprowadzenie energii elektrycznej do sieci przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej przez wydzielonego odbiorcę korzystającego z linii bezpośredniej,
  • innych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej warunków korzystania z sieci elektroenergetycznej przez wydzielonego odbiorcę korzystającego z linii bezpośredniej;
 • wskaźników charakteryzujących jakość i niezawodność dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej;
 • niezbędnych wielkości rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i połączeń międzysystemowych;
 • procedury zmiany sprzedawcy oraz zgłaszania i przyjmowania przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do realizacji umów sprzedaży i umów kompleksowych.

Instrukcja opracowywana przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego musi także zawierać:

 • katalog usług systemowych niedotyczących częstotliwości zamawianych przez tego operatora, który może zawierać wykaz standardowych produktów rynkowych dla tych usług;
 • wymagania techniczne świadczenia usług systemowych niedotyczących częstotliwości;
 • zasady i tryb nabywania usług systemowych niedotyczących częstotliwości;
 • zasady koordynacji korzystania przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych z usług systemowych niedotyczących częstotliwości oraz z usług elastyczności mających wpływ na pracę sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub koordynowanej sieci 110 kV.

Obowiązek opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

IRiESD, w połączeniu z Generalną Umową Dystrybucyjną, stwarza ramy formalno-prawne działania sprzedawców energii elektrycznej na obszarze danego operatora sieci dystrybucyjnej.


Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie wiążą się z opracowaniem lub aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Wymaga to dogłębnej znajomości przepisów prawa, szczegółowej wiedzy technicznej i umiejętności tworzenia przejrzystych i zrozumiałych dokumentów.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa energetycznego. Korzyści ze współpracy z nami obejmują:

 • Pewność zgodności IRiESD z obowiązującymi przepisami prawa i aktami normatywnymi. Unikniecie Państwo ryzyka sankcji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i zapewnicie sobie Państwo spokój ducha.
 • Zminimalizowanie ryzyka błędów i opóźnień w realizacji projektu. Nasz zespół zadba o rzetelne i terminowe opracowanie IRiESD, oszczędzając Państwa czas i pieniądze.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności sieci dystrybucyjnej. Właściwie opracowana IRiESD minimalizuje ryzyko awarii i przerw w dostawach energii, chroniąc Państwa odbiorców i wizerunek firmy.
 • Ułatwienie komunikacji z odbiorcami i innymi uczestnikami rynku. Jasna i czytelna IRiESD ułatwia współpracę i budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.

W ramach naszych usług, za dodatkową opłatą, oferujemy także:

 • Reprezentację przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z IRiESD.
 • Wsparcie w dochodzeniu swoich praw. W razie sporów z URE lub innymi podmiotami, nasi eksperci mogą pomóc Państwu skutecznie dochodzić swoich praw i chronić swoje interesy.
 • Bieżące doradztwo w zakresie przepisów prawa energetycznego, które pomoże Państwu w codziennej działalności i pozwoli uniknąć potencjalnych problemów.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone