fbpx
 

LISTY SANKCYJNE: Automatyzacja i integracja z systemami klienta pod kątem weryfikacji występowania podmiotów na listach sankcyjnych

SKU: LIS008

2 500,00 + VAT

W ramach usługi otrzymasz:
 • zautomatyzowany proces weryfikacji swoich kontrahentów – nie musisz robić tego manualnie!;
 • wyniki weryfikacji (raport) otrzymasz w krótkim czasie;
 • raporty “szyte na miarę” – dostosujemy do Twoich potrzeb!;
 • szeroki zakres list sankcyjnych – ponad 50 (polska lista MSWiA oraz lista EU są podstawowymi);
 • alerty o wpisaniu kontrahenta na listę – aktualizujemy listy sankcyjne codziennie!;
 • weryfikację struktury własnościowej firmy oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO) – bazujemy na danych z rejestrów publicznych!;
 • zweryfikujesz duże wolumeny, jeżeli posiadasz rozbudowaną bazę kontrahentów (masowa weryfikacja);
 • dokonasz cyklicznej reweryfikacji – sam ustalasz w jakich odstępach czasowych chcesz ponownie dokonać weryfikacji swoich kontrahentów;
 • możliwość integracji z systemami klasy ERP – możesz to zrobić poprzez API, aplikację webową GUI lub integrację plikową.

Podana cena usługi od 2500zł jest ceną minimalną, ostateczny kosz wdrożenia zależy od ilości systemów, które będą podlegali integracji, masowości danych, ilości i rodzajów weryfikowanych danych, ilości list sankcyjnych. Przed złożeniem zamówienia, zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu indywidualnej wyceny. 

Opis

16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa, która nakłada na polskie firmy ważne obowiązki względem weryfikacji swoich aktualnych i przyszłych klientów, a także kontrahentów na tzw. listach sankcyjnych.

Ustawa przerzuca odpowiedzialność bezpośrednio na pracowników zatrudnionych w firmach, którzy personalnie odpowiadają za realizację obowiązku sprawdzenia czy dany podmiot lub osoba, z którym firma zamierza zawrzeć transakcje, znajduje się na listach sankcyjnych.

Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, ponieważ ustawodawca nigdzie nie wskazał katalogu „instytucji obowiązanych”, słusznie przewidując, że taki katalog mógłby skłaniać podmioty na rynku do poszukiwania „alternatywy” w celu ominięcia ustawy.

Co to listy sankcyjne?

Listy sankcji to zestawienia, na których znajdują się osoby, organizacje oraz rządy, na które zostały nałożone pewne określone zakazy i ograniczenia. Finansowanie terroryzmu, handel bronią, łamanie praw człowieka — to tylko niektóre przykłady działalności podmiotów, które umieszczane są na listach sankcyjnych.

W jaki sposób dotyczy to Państwa firmy?

Ustawa nałożyła na wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce konieczność stosowania kontroli list sankcyjnych wobec swoich aktualnych oraz potencjalnych klientów, a także kontrahentów. Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z podmiotem umieszczonym na listach sankcyjnych jest zabronione. Ustawa określa dotkliwe kary administracyjne oraz odpowiedzialność karną z tytułu jej naruszenia lub naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych.

W przypadku gdyby doszło do transakcji, konsekwencjom prawnym podlegałby nie tylko właściciel, ale także osoba odpowiedzialna za transakcje (pracownik firmy).

Ze względu na kształt ustawy, kontrole są pewne i mogą być dla firm drastyczne w skutkach. Wpływy z kar będą bowiem zasilać budżet Państwa.

Jakie jest prawdopodobieństwo natrafienia na podmiot objęty sankcjami?

Na listach sankcyjnych znajduje się aktualnie ponad 20.000 podmiotów, a ich liczba stale rośnie. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że grono podmiotów objętych sankcjami znacząco się poszerzyło. Na listach sankcyjnych znajdziemy znane nam przedsiębiorstwa jak np. Gazprom, GO Sport czy Kaspersky Lab.

Czy istnieje jedna, zbiorcza lista sankcyjna?

Niestety nie. W sumie istnieje kilkadziesiąt list sankcyjnych, opublikowanych w różnych językach (osobne dla poszczególnych państw i organizacji np. UE czy ONZ). Co ważne, przestrzeganie niektórych z nich jest prawnie wiążące, inne – mogą być weryfikowane z wyboru, dla realizacji etycznych celów przedsiębiorstwa. Wśród wszystkich list sankcyjnych, możemy jednak wyróżnić najważniejsze, których na ten moment jest około 12.

Podstawa prawna

Skierowaliśmy zapytanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o interpretację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jak i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie stosowania list sankcyjnych przez instytucje obowiązane.

GIIF potwierdził w/w obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności biur rachunkowych, biur nieruchomości, kantorów, banków, a także innych podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) mogących uczestniczyć w procesie współpracy czy transakcji z przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi znajdującymi się na listach sankcyjnych.

 • Obowiązek ten jasno wynika z nowej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000835/O/D20220835.pdf
 • Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849”.
 • Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na:1) listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,2) liście, o której mowa w art. 120 ust. 1”.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/O/D20180723.pdf
Studium przypadków
Case 1: Klient z branży płatniczej/finansowej (instytucja obowiązana)

Cel: Wdrożenie od podstaw dedykowanej platformy do automatycznej weryfikacji kontrahentów. Platforma miała zapewnić pełną zgodność w kontekście wytycznych AML na poziomie ustawodawstwa polskiego i europejskiego.

Kluczowe wytyczne wdrożenia:

 • szybkość pojedynczych weryfikacji,
 • elastyczność w konfiguracji platformy,
 • szeroki zakres weryfikacji (ponad 20 różnego rodzaju weryfikacji).

Zakres wdrożenia:

 • weryfikacja struktury własnościowej,
 • weryfikacji obecności na listach sankcyjnych,
 • weryfikacja koncesji, licencji i zezwoleń,
 • weryfikacji list PEP,
 • weryfikacja obecności na liście ostrzeżeń KNF,
 • weryfikacja w rejestrze stron związanych z hazardem.

Wolumen: setki tysięcy weryfikacji w skali roku

Czas wdrożenia/integracji: 2 miesiące

Case 2: Klient z branży farmaceutycznej

Cel: Usprawnienie i uszczelnienie procesu weryfikacji dostawców i klientów dla wielu obszarów w organizacji oraz przyśpieszenie czasu wykonania czynności weryfikacji.

Kluczowe wytyczne wdrożenia:

 • dostęp do narzędzia dla wielu osób w organizacji,
 • raport z weryfikacji przygotowany według wytycznych,
 • gotowość platformy do użycia i integracji,
 • szybkość pojedynczych weryfikacji.

Zakres wdrożenia:

 • weryfikacja struktury własnościowej,
 • weryfikacji obecności na listach sankcyjnych,
 • weryfikacja koncesji, licencji i zezwoleń.

Wolumen: około 5 tysięcy weryfikacji rocznie

Czas wdrożenia/integracji: 1 miesiąc

Case 3: Klient z branży dostarczania programów lojalnościowych/branża nieruchomości

Cel: Wnikliwa weryfikacja obecnej bazy kontrahentów oraz integracja platformy z procesem onboardingu nowych kontrahentów. Nie była możliwa integracja poprzez z systemem klienta (SAP) w szybkim terminie, dlatego zastosowano integrację poprzez pliki tekstowe dostarczane przez stronę biznesową.

Kluczowe wytyczne wdrożenia:

 • szybka integracja z procesami w organizacji,
 • raport z weryfikacji przygotowany według wytycznych.

Zakres wdrożenia:

 • weryfikacja struktury własnościowej,
 • weryfikacji obecności na listach sankcyjnych.

Wolumen: około 8 tysięcy weryfikacji rocznie

Czas wdrożenia/integracji: 1 miesiąc

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone