fbpx
 

Pełny audyt środowiskowy

SKU: OSR021

2 000,00 + VAT

 • Każdorazowo indywidualnie skomponowana oferta dopasowana do potrzeb i oczekiwań Klienta
 • Kompleksowe zbadanie wszystkich aspektów dotyczących Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska
 • Analiza prawna wszelkich zgłoszeń i wydanych decyzji w zakresie ochrony środowiska, prawidłowość naliczenia opłat i wywiązanie się z płatności na rzecz środowiska, prawidłowość sporządzania wymaganej prawem sprawozdawczości
 • Analiza czynników i instalacji mających na celu ograniczanie emisji do środowiska
 • Usługa świadczona w 100% online, na życzenie możliwość przeprowadzenia audytu u Klienta

od 2000 zł netto + VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Pełny Audyt środowiskowy obejmuje kompleksową ocenę zgodności działalności przedsiębiorstwa z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Po przeprowadzonym audycie sporządzimy szczegółowy raport przedstawiający wszystkie aspekty działalności firmy lub zakładu wraz z określeniem stwierdzonych nieprawidłowości, obszarów wymagających poprawy. Wskażemy też niezbędne działania naprawcze.

 

Audyt swoim zakresem obejmuje ustawy i rozporządzenia wykonawcze do nich, takie jak:
 • ustawa o odpadach
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa prawo ochrony środowiska
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ustawa o bateriach i akumulatorach
 • ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • ustawa prawo wodne
 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.