fbpx
 

Pełny audyt środowiskowy - Doradcy365

SKU: OSR021

2 000,00 + VAT

 • Każdorazowo indywidualnie skomponowana oferta dopasowana do potrzeb i oczekiwań Klienta
 • Kompleksowe zbadanie wszystkich aspektów dotyczących Państwa firmy w zakresie ochrony środowiska
 • Analiza prawna wszelkich zgłoszeń i wydanych decyzji w zakresie ochrony środowiska, prawidłowość naliczenia opłat i wywiązanie się z płatności na rzecz środowiska, prawidłowość sporządzania wymaganej prawem sprawozdawczości
 • Analiza czynników i instalacji mających na celu ograniczanie emisji do środowiska
 • Usługa świadczona w 100% online, na życzenie możliwość przeprowadzenia audytu u Klienta

od 2000 zł netto + VAT

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Pełny Audyt środowiskowy obejmuje kompleksową ocenę zgodności działalności przedsiębiorstwa z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Po przeprowadzonym audycie sporządzimy szczegółowy raport przedstawiający wszystkie aspekty działalności firmy lub zakładu wraz z określeniem stwierdzonych nieprawidłowości, obszarów wymagających poprawy. Wskażemy też niezbędne działania naprawcze.

 

Audyt swoim zakresem obejmuje ustawy i rozporządzenia wykonawcze do nich, takie jak:
 • ustawa o odpadach
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • ustawa prawo ochrony środowiska
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
 • ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ustawa o bateriach i akumulatorach
 • ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
 • ustawa prawo wodne
 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.