fbpx
 

PREMIUM – pozyskanie dotacji KPO w ramach Działania A1.2.1. dla MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura (napisanie wniosku, pomoc przy zawarciu umowy i rozliczenie dotacji)

SKU: DUS155

1 499,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1

I rata 2999 zł netto + VAT oraz II rata premia za sukces w wysokości 5% netto + VAT przyznanej dotacji.

WARIANT 2

I rata 1499 zł netto + VAT oraz II rata premia za sukces w wysokości 7,5% netto + VAT przyznanej dotacji.

WARIANT 3

I rata 0 zł netto + VAT oraz II rata premia za sukces w wysokości 10% netto + VAT przyznanej dotacji.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności:

Cel szczegółowy komponentu A planu rozwojowego KPO to m.in. ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (Inwestycja) to jedno z działań realizowanych w ramach tego komponentu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji Inwestycji jako jednostka wspierająca plan rozwojowy.

Wnioski o udzielenie dotacji składać będzie można u Operatorów działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw Polski, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.
Harmonogram programu

Ogłoszenie naboru dla przedsiębiorstw MŚP nastąpi po wyłonieniu Operatorów regionalnych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Działanie A1.2.1 KPO jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstw MŚP), które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura

określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020*).

*Jeśli działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. spełnią wszystkie kryteria horyzontalne, które dotyczą Inwestycji w zakresie wskazanym przez PARP;
 2. spełnią wszystkie kryteria szczegółowe;
 3. uzyskają najwyższą liczbę punktów w kryteriach premiujących.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa MŚP będą mogły otrzymać wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności w branży HoReCa, turystyka lub kultura.

Wsparcie na przedsięwzięcia MŚP obejmuje:

 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej; również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, lub
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie pokrywać będzie do 90% kosztów kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minims), przy czym minimalna wartość dotacji wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 540 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł).

Planowana kwota na dofinansowania w programie to ponad 1,2 mld złotych.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone