fbpx
 

PREMIUM Pozyskanie i rozliczenie dotacji z programu „Moja Woda”

SKU: DUS153

799,00 + VAT

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji w programie „Moja Woda”.

 • Sprawdzimy czy kwalifikujesz się do programu i jakiej wysokości dofinansowanie możesz uzyskać;
 • Doradzimy i konkretne wskażemy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić, aby móc skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy wniosek dotacyjny oraz pomożemy Ci w zgromadzeniu wszystkich wymaganych załączników;
 • Zapewnimy Ci dokładne instrukcje oraz wsparcie w poprawnej wysyłce dokumentów;
 • Będziemy monitorowali proces oceny wniosku i pomożemy w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci w rozliczeniu dotacji;
 • Udzielimy Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnimy pomoc techniczną i merytoryczną.
 • W cenie konsultacja z ekspertem;
 • Usługa świadczona w 100% online;
 • Krótkie terminy realizacji – usługa zostanie zrealizowana w terminie 5 -7 dni roboczych, od daty otrzymania od Ciebie wszystkich koniecznych danych i dokumentów.

Opis

Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Cele programu

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez wprowadzenie skutecznych metod zatrzymywania wód opadowych na terenie posesji zbudowanych jednorodzinnych. Program koncentruje się również na wykorzystaniu zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, a także promuje rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

Zakres kwalifikowanych kosztów

Program obejmuje kwalifikowane koszty zakupu, montażu, budowy, uruchomienia oraz instalacji różnych elementów, takich jak:

 • Przewody odprowadzające wody opadowe z rynien i wpustów do zbiorników nadziemnych, podziemnych, otwartych lub zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych;
 • Instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne, podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne;
 • Elementy do nawadniania lub innych zastosowań wody zatrzymanej;
 • Inne rozwiązania pozwalające na efektywne zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości.

Okres kwalifikowalności:

od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Warunki dofinansowania

 1. Przedsięwzięcie nie może być jednocześnie finansowane z innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW lub Programu priorytetowego „Moja Woda”.
 2. Łączna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.
 3. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Wyklucza się przypadki, w których nieruchomość już otrzymała dofinansowanie z Programu Moja Woda.
 4. Instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zgromadzona woda opadowa nie powinny być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
 5. Przedsięwzięcie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a użyte urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku.
 6. Beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania dokumentacji związanej z projektem i eksploatacją instalacji zgodnie z przeznaczeniem, przez okres trwałości przedsięwzięcia, tj. 3 lata od jego zakończenia.

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony będzie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w trybie ciągłym, począwszy od 1 lipca 2020 roku.

Formy dofinansowania

Możliwe jest uzyskanie dotacji do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 stycznia 2023 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.

Potencjalni beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym mają szansę skorzystać z dofinansowania, pod warunkiem, że dla danej nieruchomości nie zostało już wcześniej przyznane dofinansowanie z Programu Moja Woda.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.