fbpx
 

STANDARD Pozyskanie dotacji z ARiMR – Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

SKU: DUS117

5 999,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji z KPO „Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”:

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach dotacji z ARiMR, w tym:

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie i biznesplan;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez ARiMR;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do ARiMR;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Cena za powyższą usługę wynosi: Opłata wstępna: 5.999 zł + VAT (za sporządzenie wniosku, biznes planu i załączników formalnych (w tym wszelkich pism do ARiMR)) + premia za sukces w wysokości 2,5% netto + VAT wartości przyznanej dotacji (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ARiMR).

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Opis

Kto może się starać o dofinansowanie z ARiMR?

O dofinansowanie z ARiMR mogą się starać osoba fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli spełnione są niżej wymienione warunki:

 • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia (zob. poniżej);
 • wnioskodawca ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
 • wnioskodawca jest pełnoletni – w przypadku osoby fizycznej.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

 • 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia;
 • 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych;
 • 11.05.Z – Produkcja piwa;
 • 12.00.Z – Produkcja wyrobów tytoniowych.
Jaką kwotę i na co można otrzymać środki finansowe z ARiMR?

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 • 3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
 • 10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
 • 15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

Minimalna wysokość wsparcia przyznawana na przedsięwzięcie wynosi 100 000 zł.

W przypadku przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, i wytwarzania w ramach tego procesu produktów nierolnych, maksymalny poziom wsparcia na realizację przedsięwzięcia obliczany jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Podmioty ubiegające się o przyznanie wsparcia mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

 

Jak i kiedy złożyć wniosek do ARiMR?

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Złożenie wniosku w inny sposób, będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

WAŻNE! Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone