fbpx
 

Warmińsko-mazurskie – Kompleksowa obsługa pożyczki FEWM w ramach Działania 1.4 „Transformacja cyfrowa MŚP”

SKU: DUS292

0,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania pożyczki lub pożyczki z dotacją w ramach działania 1.4 „Transformacja cyfrowa MŚP” programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu;
 • Wypełnimy Twój wniosek o pożyczkę;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez instytucję finansującą;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do instytucji finansującej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pożyczkę i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby instytucji finansującej;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

WARIANT 1 

1.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

2% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

2,5% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Informacje wstępne o Działaniu 1.4 „Transformacja cyfrowa MŚP”

Celem działania 1.4 programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie inwestycji w infrastrukturę cyfrową i usługi zwiększające cyfryzację działalności.

Działanie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności MŚP, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, które służą m.in. automatyzacji procesów i wdrożeniu nowych sposobów funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Budżet programu wynosi 122 414 117,65 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sto siedemnaście złotych 65/100), a wsparcie z instrumentów finansowych otrzyma co najmniej 306 przedsiębiorstw.

Kto może się starać o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Działania 1.4 „Transformacja cyfrowa MŚP”?

O pożyczkę w ramach tego działania mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę/odział i realizują inwestycje w cyfryzację na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce lokalizacji rozwiązań/urządzeń w jednostce organizacyjnej pożyczkobiorcy).

Wsparcie otrzymają wyłącznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których lokalizacja siedziby/oddziału znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jakie kwoty można otrzymać i jakie są warunki?
Pożyczka lub pożyczka z dotacją:

Cel finansowania: inwestycje przedsiębiorstw w niezbędną infrastrukturę oraz dofinansowanie usług pozwalających zwiększyć cyfryzację działalności przedsiębiorstwa, personalizację usług, zakres wykorzystania tzw. Internetu Rzeczy (przedmiotów, urządzeń komunikujących się poprzez Internet), sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, automatyzacji procesów, jak również zaawansowane analizy przy wprowadzaniu niezbędnych zmian organizacyjnych, w tym:

 • wsparcie przedsiębiorstw na drodze transformacji cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa,
 • wsparcie procesów cyfryzacji w firmach uwzględniających kryteria redukcji emisji gazów cieplarnianych lub kryteria efektywności energetycznej.

Instensywność wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę i jakie są terminy?

Wsparcie dostępne będzie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Harmonogram zostanie udostępniony po ogłoszeniu regulaminu naboru.

Dodatkowe kryteria
 • Wsparcie procesów cyfryzacji powinno przełożyć się na podniesienie jakości i dostępności świadczonych e-usług, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych, w szczególności związanych z kwestiami niepełnosprawności, miejsca zamieszkania oraz wieku użytkowników.
 • Projekty muszą uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania i stosowania w produktach projektu standardu dostępności cyfrowej WCAG 2.1. na poziomie AA.
 • Wsparte przedsiębiorstwa zobowiązane będą do tworzenia i świadczenia usług elektronicznych spełniających standardy dostępności zgodnie z dyrektywami (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług i (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2, WARIANT 3

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone