fbpx
 

Test Kurs Premium Wieczorowy

Test jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź na pytanie jest prawidłowa).

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (RODO) jesteśmy zobligowani do poinformowania Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Szanowni Państwo, niniejszy komunikat jest adresowany do osób fizycznych. Uprzejmie informujemy, iż właścicielem marki Doradcy365.pl jest DORADCY 365 Sp. z o.o i związku ze świadczonymi na rzecz Państwa usługami, zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest DORADCY 365 Sp. z o.o., 53-135 Wrocław ul. Januszowicka 5, tel. 500 181 151, e-mail: biuro@doradcy365.pl Cel przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od treści wiadomości jakie będą Państwo do nas przesyłać. Jeśli z treści zapytania nie wynika nic innego, celem przetwarzania będzie co do zasady skontaktowanie się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przygotowanie odpowiedzi na zapytanie, przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie lub wystawienie imiennego certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu. Podstawą prawną przetwarzania będzie co do zasady art. 6 ust. 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. obsłudze hostingowej, czy też podmiotowi obsługującemu Administratora w kwestiach IT, podmiotom oferującym usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podmiotom obsługującym korespondencję w tym poczta (kurierzy), podmiotom współpracującym w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej, doradcom prawnym i inwestycyjnym, doradcom podatkowym, audytorom, ekspertom z zakresu ochrony danych osobowych oraz IT i tym podobnym osobom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zadań naszej Spółki w tym obsługi naszych Klientów i potencjalnych klientów. O ile nie wynika nic innego z charakteru zadanego pytania lub charakteru przesłanej oferty, okresem przetwarzania jest czas trwania korespondencji w sprawie, a w przypadku gdy zapytanie odnosi się do zawartej umowy – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres rozliczenia umowy a także przez okres niezbędny do obrony roszczeń i wynikający z przepisów prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Informujemy, że w dowolnie wybranym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Informujemy, że mają Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, do właściwego organu nadzorczego. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane osobowe nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji w tym nie będą profilowane ani przekazywane do Państw trzecich. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych, w tym chcą Państwo uzyskać informację o dotychczasowej podstawie przetwarzania danych osobowych, skontaktujcie się Państwo z nami pisząc na adres biuro@doradcy365.pl Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem polityka prywatności

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEST SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ W RAMACH KURSU „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027”

1. Co składa się na dokumentację aplikacyjną w funduszach europejskich?

2. Kiedy składa się dokumentację aplikacyjną?

3. Czy w ramach jednego wniosku o dofinansowanie w perspektywie 2021-2027 można ubiegać się o dotację na projekty b+r, wybudowanie hali, szkolenia pracowników oraz udział w międzynarodowych targach?

4. Projekt który ma szanse na dofinansowanie to taki który :

5. Opracowując dokumentację aplikacyjną w ramach perspektywy 2021-2027 należy przede wszystkim w pierwszej kolejności:

6. Dobierając możliwe dofinansowania do danego projektu należy w pierwszej kolejności :

7. Aby prawidłowo rozliczyć wydatki w projekcie inwestycyjnym przedsiębiorstw należy przede wszystkim:

8. Sporządzając analizę finansową projektu, który ma być współfinansowany ze środków dotacyjnych w pespektywie 2021-2027 należy przede wszystkim:

9. Prognoza finansowa w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich powinna być sporządzona na okres:

10. Zasada DNSH to:

11. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej wypłacana jest w dwóch transzach:

12. Który system służy do sprawdzenia wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wybrany podmiot?

13. Ile maksymalnie może wynosić dotacja z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

14. Co można było sfinansować w ramach projektu Bon na cyfryzację

15. Co oznacza skrót LGD

16. Jaką procedurę wyboru wykonawcy należy zastosować aby zrealizować projekt zgodnie z zasadą konkurencyjności, w przypadku kiedy Wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo prywatne a wydatek na kwotę 150 tys. zł.

17. Wskaż, do jakiej kategorii zaliczysz przedsiębiorstwo o poniższych parametrach: zatrudnienie: 130 pracowników, obroty: 1,5 mln euro, suma aktywów: 1,7 mln euro?

18. Podaj, jaką wartość obrotów wpiszesz do Oświadczenia MŚP sporządzanego za rok 2022, jeśli wymagane jest podanie wartości w tys. EUR. Wartość obrotów za rok 2022 to 16 521 932,00 zł.

19. Co jest załącznikiem obowiązkowym do wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu FENG Ścieżka Smart?

20. Który z modułów w konkursie FENG Ścieżka Smart jest modułem obligatoryjnym?

CZĘŚĆ DRUGA. OPINIA O KURSIE „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027”

Jaka jest Państwa ogólna ocena szkolenia w skali 1 do 10

Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie Państwa opinie, spostrzeżenia dotyczące jakości materiałów, wartości merytorycznej, czasu trwania, przekazu wiedzy, przejrzystości treści oraz warunków technicznych naszego szkolenia.

Czy możemy podać do publicznej wiadomości opinię Państwa o naszym szkoleniu?

CZĘŚĆ TRZECIA. OPINIA O CAŁOKSZTAŁCIE WSPÓŁPRACY Z MARKĄ DORADCY365

w ramach usługi PREMIUM Kurs dla zapracowanych „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027”. Będziemy ogromnie wdzięczni za wszelkie Państwa oceny i opinie dotyczące jakości, szybkości, rzetelności naszej pracy oraz warunków cenowych.

Czy możemy podać do publicznej wiadomości Państwa opinię o całokształcie współpracy z marką Doradcy w ramach produktu PREMIUM Kurs dla zapracowanych „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027”?

OSTATNIE PYTANIE: Jak bardzo prawdopodobne jest w skali od 0 do 10 czy polecą Państwo swoim znajomym lub rodzinie usługi marki Doradcy365? (0- zdecydowanie nie polecę, 10-zdecydowanie polecę)

Dziękujemy za udział w Kursie i wypełnienie testu.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone