fbpx
 

PREMIUM KURS“Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027”
+ szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365

Kurs Doradca ds. projektów unijnych to kompleksowe szkolenie w tematyce dotacji unijnych, przygotowujące do absorpcji i rozliczania funduszy z perspektywy budżetowej UE 2021-2027. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej pozyskiwania, rozliczania i zarządzania projektami UE.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną zrealizowane zagadnienia z programu kursu Doradca ds. funduszy europejskich.

Dodatkowo osoba szkolona będzie mieć możliwość kontaktu (po podpisaniu umowy o poufności) z rzeczywistymi przypadkami i realnymi projektami.

Będzie też mogła uczestniczyć w przygotowaniu przez doświadczonych ekspertów wniosków dotacyjnych dla Klientów marki Doradcy365.

Osoba szkolona uczestniczyć będzie także w procesie wyszukiwania i doboru dotacji oraz pozna praktyczne aspekty na etapie rozliczania i realizacji projektów.

Zalety kursu

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności osobom, których aktywność i zainteresowania zawodowe związane są z tematyką dotacji unijnych. Polecany także firmom, które chciałyby skorzystać z dofinansowania ze środków UE, przede wszystkim kadrze zarządzającej, księgowym i właścicielom firm;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający aktualne programy dotacyjne, w tym KPO oraz najnowsze zmiany i przepisy;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe wnioski o dotacje, opracowane przez ekspertów na bazie projektów, które uzyskały dofinansowanie, zawierające wszystkie opisy, budżety, części finansowe zgodne z wymaganiami instytucji organizujących konkursy;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami wypełniania wniosków o dofinansowanie do przykładowych programów;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-25.jpg

Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 60 godzinach zajęć online podczas którego będzie współpracować z Ekspertami w opracowywaniu bieżących lub wzorcowych wniosków o dotacje oraz przy rozliczaniu projektów

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wyszukiwania programów dotacyjnych, trafnej oceny szans projektu, poprawnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz prawidłowego kwalifikowania wydatków w projektach i poprawnego rozliczania dotacji.

WYJĄTKOWA OFERTA

Doradca ds. projektów unijnych
w latach 2021-2027

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-27.jpg

Idea kursu

Głównym celem tego kursu jest zdobycie wszechstronnej wiedzy na temat projektów unijnych, zasad pozyskiwania środków UE, prawidłowego rozliczania i realizacji projektów, kwalifikowalności wydatków, a także praktycznych umiejętności przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność. Ponadto uczestnik pozna zasady rozliczania kosztów personelu projektów UE i kwalifikowalności wynagrodzeń oraz zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie przygotowywania harmonogramów realizacji projektów.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia wymaganych kwalifikacji do prawidłowego pozyskiwania, prowadzenia i rozliczania projektów unijnych.

Dla kogo?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności wszystkim związanym zawodowo z tematyką dotacji unijnych, a także firmom, które chciałyby skorzystać z dofinansowania ze środków UE, przede wszystkim kadrze zarządzającej, księgowym i właścicielom firm.

Program

Kurs Doradca ds. projektów unijnych obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Podstawowe informacje o projektach współfinansowanych ze środków UE;
 • Warsztaty pisania wniosków aplikacyjnych na bazie obecnej i poprzednich perspektyw;
 • Zasady rozliczania i realizacji projektów Unijnych;
 • Zasady kwalifikowania koszów projektów;
 • Księgowość projektów unijnych;
 • Kontrola projektów unijnych. Nieprawidłowość i nadużycia finansowe;
 • Kwalifikowalność wynagrodzeń w projektach unijnych;
 • Zarządzanie projektem unijnym. Zamykanie projektów. Reguła proporcjonalności. Zasady trwałości i archiwizacji. Raporty w okresie trwałości projektu.
Ponadto w formie aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Przygotowania wniosków o płatność. System SL2014;
 • Przygotowywania harmonogramów realizacji projektów, bazy personelu, monitoringu uczestników projektu;

Co zyskasz?

Poprzez realizację warsztatów z zakresu Projektów Unijnych opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawidłowego realizowania i rozliczania projektów UE;
 • prawidłowego ewidencjowania projektów UE;
 • prawidłowego przygotowania się /lub przeprowadzenia kontroli w zakresie projektu UE;
 • prawidłowego zarządzania projektami UE.

Najbliższe terminy:

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • marzec 2023  – rozpoczęcie zajęć 1.03.2023 – zrealizowane
 • kwiecień 2023  – rozpoczęcie zajęć 4.04.2023 – zrealizowane
 • maj 2023  – rozpoczęcie zajęć 9.05.2023 – zrealizowane
 • czerwiec 2023  – rozpoczęcie zajęć 6.06.2023 – zrealizowane
 • wrzesień 2023 –  rozpoczęcie zajęć 11.09.2023 – zrealizowane
 • październik 2023 –  rozpoczęcie zajęć 09.10.2023 – zrealizowane
 • listopad 2023 – rozpoczęcie zajęć 06.11.2023 – zrealizowane
 • stycznień 2024 – rozpoczęcie zajęć 08.01.2024 – zrealizowane
 • luty 2024 – rozpoczęcie zajęć 05.02.2024 – zrealizowane
 • marzec 2024 – rozpoczęcie zajęć 04.03.2024 – rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rozpoczęcie zajęć 8.04.2024 – rekrutacja trwa!
 • maj 2024 – rozpoczęcie zajęć 6.05.2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rozpoczęcie zajęć 3.06.2024 – rekrutacja trwa!

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany.

Akredytacja marki Doradcy365

jest to specjalny, dodatkowy certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia i posiadanie umiejętności praktycznych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji. Aby go uzyskać Uczestnicy muszą zdać z wynikiem pozytywnym dodatkowy egzamin, który przeprowadzony będzie na zakończenie kursu. Posiadanie akredytacji Doradcy365 uprawnia do nawiązania współpracy z marką Doradcy365 w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie dla Klientów marki Doradcy365 na pozycji Junior Consultant, dzięki czemu istnieć będzie możliwość pracy dodatkowej i zarabiania dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom.

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg

Rafał Czerkawski

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:

 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

Anna Ciura-Sierota

Od 2009 roku trener w zakresie szkoleń i warsztatów dla beneficjentów (przedsiębiorców prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych) oraz pracowników instytucji pośredniczących i zarządzających z działu rozliczeń i działu kontroli, głównie z zakresu projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących realizacji, kontroli, prawidłowego rozliczenia i księgowości.

Od 2005 roku specjalista w zakresie rozliczanie, realizacji oraz kontroli projektów unijnych. Zajmuje się określaniem szczegółowego zakresu projektu, planowaniem, realizacją i kontrolą harmonogramów rzeczowych i finansowych,  oceną ryzyka na poziomie całego cyklu życia projektu, doborem odpowiedniej kardy zaangażowanej w projekt. Główny zakres obowiązków to audyt i przygotowanie jednostki do realizacji projektów współfinansowanych, tworzenie i audyt wniosków rozliczeniowych, tworzenie i/lub dostosowanie dokumentów wewnętrznych jednostki realizującej projekt współfinansowany, kontrola prawidłowości realizacji projektów współfinansowanych w zakresie rzeczowy, finansowym i księgowym.

Od 2005 roku doświadczenie zawodowe związane z księgowością i kadrami oraz zarządzaniem finansami. Dyrektor finansowy, główny księgowy odpowiada w wielu podmiotach za budżetowanie, realizacja planu finansowego i kontrola realizacji planów na poziomie przedsiębiorstw lub projektów inwestycyjnych, zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, bieżąca kontrola nad optymalnym wykorzystywaniem funduszy. Ma doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad obsługą księgowo – kadrowa, księgowością, przygotowaniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych, opracowaniem pełnej dokumentacji kadrowej (akta osobowe, umowy, listy płac, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, deklaracje do ZUS).

Od 2010 roku doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostek prawa handlowego (w tym podmiotów notowanych na giełdzie) w branżach konsultingowych, finansowych, informatycznych; związanych z wymianą walut, nieruchomościami, usługami dla biznesu.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomiczny we Wrocławiu.

W ostatnich latach Pani Anna prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Urząd Miasta Kielce;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
 • Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Cementownia Odra S.A.;
 • Polskie Koleje Państwowe S.A.;
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. w Łodzi;
 • Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau;
 • Dom Pomocy Społecznej Junior i Miłkowie;
 • Tatrzański Park Narodowy;
 • Urząd Miasta Zakopane;
 • Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy;
 • Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica;
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku spółka z o.o.;
 • Park Narodowy Gór Stołowych• Gdańska Infrastruktura Wodociągowa i Kanalizacyjna Sp. z o.o.;
 • Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
 • Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ania-zdjecie-na-strone.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pani-Olga.jpg

Olga Pasztaleniec

Od 12 lat zajmuje się pisaniem i rozliczaniem projektów z dofinansowaniem ze środków UE z PUP, ARiMR, LGD, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, BGK.

Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Project Managera w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Przez 4 lata była również Członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacja: Finanse, Podatki i Rachunkowość Spółek, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, kierunek: Wiedza o Unii Europejskiej „Agro-Unia”.

Po studiach odbyła staż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Biurze Pomocy Technicznej i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na co dzień zajmuje się wyszukiwaniem programów dotacyjnych, oceną szans projektu, sporządzaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności) oraz rozliczaniem dotacji.

W ostatnich latach Pani Olga obsługiwała takie jednostki jak:

 • KOSD Wrocław Sp. z o.o. S. k.;
 • AET Sp. z o.o. S. k.;
 • STO2 Sp. z o.o. (Pyszne.pl);
 • FUNDACJA FILMOWA SE-MA-FOR;
 • SKSM Sp. z o.o.;
 • KAL-PAB Sp. z o.o. S.k.;
 • NERLI GRUPPEN POLAND SP. Z O.O.;
 • WAGNER SERVICE Sp. z o.o.;
 • FOLTRANS CENTER Sp. z o.o.;
 • ZWOLTEX Sp. z o.o.;
 • KOLTECH Sp. z o.o.;
 • Piotr Mazur ARGROTECHNOLOGY;
 • Massimo Sylwia Pochelska;
 • F.H.U. STYL JOANNA SKOCZYLAS;
 • 4EAT Sp. z o.o.;
 • RUCHOME PIASKI PAWEŁ SUŁKOWSKI;
 • PIEKARNIA KLOS WOJCIECH;
 • „DOMINO” Sp. z o.o.;
 • P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga;
 • Pałac Jugowice Sp. z o.o.;
 • Delikatesy Centrum Wiesław Krzewiński;
 • VET STEPS Sp. z o.o.

Opinie uczestników z poprzednich edycji

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/ref.-ewa-hys.jpg
Doradztwo & Zarządzanie dla NGO i biznesu

Ewa Hys

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Warszawa

Leszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.A

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie prowadzone było na bardzo wysokim poziomie, przekazana została ogromna wiedza merytoryczna, duża ilość materiałów w postaci prezentacji, ćwiczeń, stron www, nagrane materiały ze szkolenia i udostępnione dla uczestników pozwolą w dowolnej chwili na ich ponowne odtworzenie. Szkolenie to polecam każdemu, kto interesuje się tematyką wyszukiwania dotacji, pisania wniosków oraz ich rozliczania 🙂

Anna Stawecka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mocne merytorycznie. Wiele cennych wskazówek do pisania wniosków. Myślę że po tej dawce wiedzy i usystematyzowaniu jej będę mógł pisać wnioski bez większych problemów.

Tomasz Podlecki

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z kursu i polecam go wszystkim. Bardzo dużo wiedzy merytorycznej, udzielone odpowiedzi na każde pytania, specjalistyczne materiały, bardzo miła atmosfera. Polecam

Ewelina Kałużna

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Prowadzący szkolenie wykazali się ogromną wiedzą merytoryczną oraz zdolnością efektywnego nauczania. Treści zostały przekazane w klarowny i zrozumiały sposób, podparty przykładami. Dziękuję 🙂

Anna Barszczewska

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno pod względem jak i szczegółowości. Bardzo dużo wiedzy praktycznej, prowadzący z ogromnym doświadczeniem, wykorzystujący je podczas prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana uczestnikom w sposób przyjazny, możliwość aktywnego brania udziału w szkoleniu, zadawania pytań, prowadzący bardzo mocno zaagnażowani.

Natalia Chojnacka-Kowalczyk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Poziom wiedzy i doświadczenie ekspertów prowadzących zajęcia jest ogromny. Wszystkie informacje na bieżąco są podawane, zagadnienia w przystępny i zrozumiały sposób są omawiane. Materiały ze szkolenia od razu są kursantom przesyłane. Jestem pod wielki wrażeniem organizacji kursu oraz wiedzy ekspertów. Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa i przekazaną wiedzę.

Paulina Kosim

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobrze przygotowany kurs, merytorycznie i organizacyjnie, podobało mi się, ze była cały czas możliwość zadawania pytań, trenerzy bardzo dostępni i przyjaźni. Współpraca na kursie na celujący, polecam każdemu, na pewno skorzystam z kolejnych szkoleń.

Emila Piechocka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie mega profesjonalne, bardzo dużym ułatwieniem jest możliwość nagrywania i dzięki temu odsłuchiwania w razie potrzeby niezbędnych informacji.

Iwona Boruch-Bury

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolony, jakością zdecydowanie udało się wam przewyższyć cenę.

Adrian Kordowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Bardzo dobre szkolenie, ukierunkowane na praktyczną stronę pozyskiwania dofinasowań.

Radosław Zychman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie jest doskonale przygotowane, z wyraźnym naciskiem na praktyczne aspekty doradztwa. Prowadzący posiadają imponującą wiedzę merytoryczną, którą potrafią przekazać w sposób zrozumiały i angażujący. Ich doświadczenie praktyczne jest widoczne w każdym aspekcie szkolenia, co dodatkowo zwiększa jego wartość.

Komunikacja podczas szkolenia jest płynna i efektywna. Prowadzący są otwarci na pytania i dyskusje, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu. Dodatkowo, materiały szkoleniowe są jasne, zrozumiałe i pełne praktycznych przykładów.

Szkolenie online jest wygodne i elastyczne, umożliwiając uczestnikom naukę we własnym tempie. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie możliwość samodzielnego planowania czasu.
To połączenie teorii z praktyką, dostarczane przez doświadczonych i kompetentnych prowadzących, czyni to szkolenie godnym polecenia.

osoba prywatnaBarbara Borkowska-Sajdak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, dzięki nagrywaniu materiałów szkoleniowych można ponownie powracać do szkolenia i usystematyzować swoją wiedzę. Ogromna ilość wiedzy, świetnie przygotowane materiały szkoleniowe.

BLUE SUN CENTER Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNAZofia Garcon

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Polecam: duża dawka wiedzy, profesjonalizm oraz rzetelność prowadzenia, a dobrane metody przekazania i utrwalenia wiedzy i sposób ich przekazania bardzo trafione.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK sp. z o.o.Dorota Brachman

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp.k. J. Kręblasz, A. Łukasik, Lublin

Renata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących.

Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365.

Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek Śląski

Piotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Jestem bardzo zadowolona z wyboru szkolenia przeprowadzonego przez Państwa Firmę.

Tematyka szkolenia została dobrana w taki sposób, aby uczestnicy po kursie mieli ogólne rozeznanie w tematyce dotacji i potrafili sprawnie poruszać się po tym obszarze, a jednocześnie celnie wytypowano obszary, które mogą sprawiać problemy w pracy doradcy ds. projektów unijnych i omówiono je ze szczególną precyzją.

Szkolenie było przeprowadzone bardzo merytorycznie. Czas trwania szkolenia był adekwatny do ilości i poziomu trudności zagadnienia. Trenerzy przekazywali wiedzę w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zrozumieć nawet bardzo zawiłe treści. Jakość materiałów, które otrzymałam, sprawia, że będę po nie sięgać, dopóki sama nie poczuję się pewnie na nowym gruncie. Sposób prowadzenia zajęć i warunki techniczne bardzo mi odpowiadały.

Z przekonaniem mogę polecić kurs każdemu, kto szuka dużej dawki praktycznej wiedzy, przekazanej w bardzo przystępny sposób. W mojej ocenie jakość szkolenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna.

Małgorzata Strugała

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie. Ogromna ilość materiałów i praktycznych przykładów. Bardzo polecam.

Agnieszka Kryczek

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs był merytoryczny, wiedza została przekazana w bardzo przejrzysty sposób.

osoba prywatnaEleonora Kosk

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zakres szkolenia bardzo odpowiadał mojej potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie funduszy unijnych a także potwierdził i rozszerzył dotychczasowe umiejętności z tej dziedziny. Warto docenić szeroką wiedzę i umiejętności komunikacyjne prelegentów, prowadzenie kursu było profesjonalne w każdym aspekcie. Poziom informacji przekazywanych w trakcie kursu i dostępność prowadzących oraz cena zachęca do skorzystania z kolejnych szkoleń w tej firmie.

Anna Wardak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, Lublin

Kamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., Radomsko

Małgorzata Bogacka Eko - Lab Consulting

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!
osoba prywatna, Warszawa

Piotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, Gołuchów

Izabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.

Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365.

Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej.

Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.

Gorąco polecam.

osoba prywatna, Czersk

Tomasz Bernady

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat "KURSU Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027"

Co to jest Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl to jedna z marek firmy CERES-HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która prowadzi usługi szkoleniowe i konsultingowe z różnych dziedzin.

W jakich dziedzinach działa Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl prowadzą usługi szkoleniowe i konsultingowe w takich dziedzinach jak: AML, dotacje unijne, audyty energetyczne, cyfryzacja, doradztwo celne, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo strategiczne i wiele innych.

Jakie doświadczenie ma Doradcy365.pl?

Doradcy365.pl działa od ponad 20 lat i specjalizuje się w pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), jak również większym korporacjom, uczelniom, samorządom lokalnym i agencjom rządowym. Referencje firmy można zobaczyć pod linkiem: https://doradcy365.pl/referencje/

Jaki jest kontakt do Doradcy365.pl?

Z Doradcy365.pl można się skontaktować mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151.

Jak klienci oceniają Doradcy365.pl?

Klienci doceniają profesjonalizm Doradcy365.pl, szybką reakcję oraz rozsądne ceny. Ponad 91% klientów poleca usługi Doradcy365.pl innym.

Jaki jest cel tego kursu?

Celem kursu jest nauczenie jego uczestników przygotowywania projektów dofinansowanych przez UE, w tym jak przygotowywać aplikacje, zarządzać projektami i rozliczać środki finansowe, jak skutecznie zdobywać środki dla swojej firmy czy Instytucji.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest osobom, które potrzebują wiedzy i umiejętności odnośnie wyszukiwania, pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych na potrzeby własnej firmy oraz dla osób, które chcą świadczyć usługi przygotowywania wniosków o dotacje unijne dla innych podmiotów. Przede wszystkim polecamy ten kurs firmom konsultingowym oraz kadrze zarządzającej, księgowym i właścicielom firm.

Kto może kupić kurs?

Udział w kursie może wykupić osoba fizyczna lub osoba prawna. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kursu inne zasady obowiązują dla osób fizycznych, a inne dla osób prawnych.

Czy do zrozumienia kursu potrzebna jest wcześniejsza wiedza z jakichś zagadnień?

Do zrozumienia kursu nie jest wymagana specjalistyczna wiedza. Uczymy od podstaw, ale z podstawową wiedzą z zakresu ekonomii lub księgowości może być łatwiej.

Jakie umiejętności nabędę w efekcie kursu?

Osoby, które ukończą kurs nabędą następujące umiejętności:

 • umiejętność wyszukiwania programów dotacyjnych,
 • umiejętność trafnej oceny szans projektu,
 • umiejętność poprawnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności)
 • umiejętność prawidłowego kwalifikowania wydatków w projektach,
 • umiejętność poprawnego rozliczania dotacji.
Jak będę mógł wykorzystać nabyte umiejętności?

Absolwenci naszego kursu wykorzystują nabyte umiejętności do pisania wniosków dla swoich firm albo do usługowego pisania wniosków na rzecz innych firm. Nabyte umiejętności mogą im również ułatwić znalezienie pracy.

Czy ukończenie kursu da mi możliwość zdobycia nowego zawodu?

Jeśli dotychczas nie zajmowałeś się pisaniem wniosków o dotacje to w efekcie ukończenia kursu jak najbardziej zdobędziesz nowy zawód.

Jakie wnioski umieją napisać absolwenci waszego kursu?

Absolwenci naszego kursu mają umiejętność pisania wniosków o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy, z Regionalnych Programów Operacyjnych lub z programów ogólnopolskich finansowanych za pośrednictwem PARP, BGK, NCBIR, NFOŚiGW

Czy będę umiał napisać wniosek dla siebie?

Absolwenci naszego kursu będą w stanie pisać wnioski na swoje potrzeby, np. o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy, z Regionalnych Programów Operacyjnych lub z programów ogólnopolskich finansowanych za pośrednictwem PARP, BGK, NCBIR, NFOŚiGW.

Kto będzie prowadził kurs?

Kurs będzie prowadzony przez Panią Olgę Pasztaleniec, która ma ponad 12 lat doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów. Dodatkowo niektóre zajęcia będą prowadzone przez panią Annę Ciurę-Sierota i pana Rafała Czerkawskiego – oboje z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu wniosków o dotacje. Czasem są zapraszani też inni specjaliści w zależności od potrzeb grupy.

Jakie kwalifikacje mają osoby, które będą prowadzić kurs?

Kwalifikacje pani Olgi Pasztaleniec, pani Anny Ciury-Sieroty i pana Rafała Czerkawskiego którzy w przeważającej mierze prowadzą kurs to wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i rozliczaniu projektów oraz kierunkowe wykształcenie, a także szereg ukończonych kursów i szkoleń.

Ile można zarobić na pisaniu wniosków o dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy?

Zarobki przy usługowym pisaniu wniosków za 1 najprostszy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy (w skrócie PUP) o dotację na otwarcie działalności kształtują się na poziomie od 1.000 do 2.000 zł.

Ile można zarobić na pisaniu wniosków o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych?

Zarobki przy usługowym pisaniu wniosków o dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych – (w skrócie RPO) wynoszą średnio ok. 5000 zł za przygotowanie wniosku i dodatkowo 5% od kwoty dotacji pozyskanej przez klienta.

Ile można zarobić na pisaniu wniosków o dotacje z Programów Ogólnopolskich?

Ceny za sporządzenie wniosku o dotacje z programów ogólnopolskich obsługiwanych przez PARP, BGK, NCBIR, NFOŚiGW kształtują się na poziomie nawet 10-20 tysięcy zł i dodatkowo 3% do 7% prowizji od uzyskanej od dotacji.

Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu tego kursu i czy są oferty pracy dla absolwentów tego kursu?

Jest wiele ofert pracy dla osób ze znajomością procedur pozyskiwania środków z dotacji unijnych.

Aktualne oferty pracy dla osób po naszym kursie można znaleźć między innymi pod linkiem https://tiny.pl/cdz5t. Dodatkowo absolwenci, którzy zdadzą dodatkowy egzamin potwierdzający ich kwalifikacje będą mogli podjąć współpracę z marką Doradcy365.

Czy ukończenie kursu umożliwi mi znalezienie dobrze płatnej pracy?

Ukończenie kursu da ci możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy. Będziesz mógł pisać wnioski usługowo, na czym można zarobić od 1.000 zł do 20.000 zł, a nawet więcej w zależności od rodzaju wniosku. Jest też wiele ofert pracy dla osób ze znajomością pisania wniosków o dotacje unijne – zobacz link https://tiny.pl/cdz5t. Będziesz mógł też zostać partnerem Doradcy365.pl i otrzymywać zlecenia na pisanie wniosków.

Czy ukończenie kursu umożliwi mi rozszerzenie dotychczasowej działalności?

Ukończenie kursu umożliwi ci rozszerzenie dotychczasowej działalności o usługę pisania wniosków o dotacje. Będziesz mógł pisać wnioski usługowo, na czym można zarobić od 1.000 zł do 20.000 zł, a nawet więcej w zależności od rodzaju wniosku. Będziesz mógł też zostać partnerem Doradcy365.pl i otrzymywać zlecenia na pisanie wniosków.

Czy ukończenie kursu umożliwi mi zwiększenie swoich zarobków?

Ukończenie kursu umożliwi Ci zwiększenie Twoich zarobków jeśli będziesz w stanie pozyskiwać klientów na usługę pisania wniosków o dotacje lub zatrudnisz się w jednej z firm, które poszukują tego rodzaju specjalistów. Pisząc wnioski usługowo można zarobić od 1.000 zł do 20.000 zł, a nawet więcej w zależności od rodzaju wniosku. Oferty pracy dla osób ze znajomością pisania wniosków o dotacje unijne znajdziesz między innymi pod linkiem https://tiny.pl/cdz5t. Będziesz mógł też zostać partnerem Doradcy365.pl i otrzymywać zlecenia na pisanie wniosków.

Gdzie i w jakiej formie będzie prowadzone szkolenie i ile będzie trwało?

Szkolenie będzie prowadzone w trybie online w następujące dni:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek (środa wolna) w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 60 godzin. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 3 tygodni.

Czy jest możliwość szkolenia stacjonarnego?

W najbliższych edycjach kursu nie będzie szkoleń stacjonarnych.

Czy dostanę nagranie kursu?

Nagrania kursu nie będą udostępniane. Jedynie w wyjątkowych wypadkach np. absencji uczestnika, za zgodą pozostałych osób, takie nagranie może być udostępnione.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png
Ile kosztuje udział w kursie?

Cena kursu to 3899 zł + VAT (lub bez VAT gdy jest finansowany ze środków publicznych).

Ile będzie kosztował udział jeśli będzie chciało uczestniczyć w nim kilka osób z firmy?

W przypadku, gdy razem będą chciały uczestniczyć 2-3 osoby przewidujemy rabat od 5% do 15% dla każdej z nich.

Czy mogę zapłacić w ratach?

Tak. Płatność może być rozłożona na 2 do 18 nieoprocentowanych rat pod warunkiem terminowych płatności. Finansowanie udzielane jest ze środków naszej firmy na podstawie prostej umowy.

Czy można dostać jakiś rabat?

W sprawie uzyskania ewentualnego rabatu proszę się kontaktować z biurem sprzedaży na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy można uzyskać dofinansowanie na udział w kursie?

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup kursu w wysokości 80%-100%.

Informacje na ten temat możliwych dofinansowań można uzyskać pod linkiem: https://tiny.pl/c5cwl
lub kontaktując się z nami na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie 500181151.

Czy kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowanie na udział w kursie z Powiatowego Urzędu Pracy?

Kurs spełnia kryteria uzyskania dofinansowania na udział z Powiatowego Urzędu Pracy. Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i do Bazy Usług Rozwojowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Jesteśmy zapisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy jesteście zapisani do Bazy Usług Rozwojowych?

Jesteśmy zapisani do Bazy Usług Rozwojowych co pozwala naszym kursantom uzyskiwać różnego rodzaju dofinansowania, w tym z Powiatowego Urzędu Pracy.

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Najbliższy kurs rozpocznie się rozpocznie się 08.01.2024. Terminy rozpoczęcia kolejnych edycji kursu to 05.02.2024 i 04.03.2024. Rekrutacja na wszystkie terminy już trwa.

Czy będą dodatkowe terminy kursu?

Planujemy robić kolejne edycje kursu.

Czy mogę zrezygnować w trakcie trwania kursu?

Można zrezygnować w trakcie trwania kursu, ale nie zwracamy wniesionych opłat.

Czy dostanę świadectwo ukończenia kursu?

Po zakończonym kursie każdy uczestnik otrzyma certyfikat i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Co to jest certyfikat ukończenia kursu?

Certyfikat ukończenia kursu to rodzaj dyplomu, który można zawiesić np. w swoim biurze.

Czy kurs kończy się egzaminem?

Na koniec kursu zostaną przeprowadzone dwa egzaminy – egzamin zwykły i egzamin akredytacyjny. Przystąpienie do egzaminów jest dobrowolne.

Co to jest egzamin akredytacyjny?

Egzamin akredytacyjny to dodatkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje i będący przepustką do współpracy z marką Doradcy365. Osoby które zdają egzamin akredytacyjny uzyskają możliwość odpłatnej współpracy z Doradcy365 przy przygotowywaniu wniosków dla naszych klientów np. o dotacje z PUP, LGD itp.

Czy aby dostać świadectwo ukończenia kursu muszę zdać egzamin?

Świadectwo ukończenia kursu i certyfikat mogą otrzymać tylko osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu.

Jak mogę zakupić kurs?

Kurs można zakupić online klikając link: https://tiny.pl/cd3x5. Można też zwrócić się do nas o przesłanie faktury proforma pisząc na adres mailowy: biuro@doradcy365.pl.

Jak mogę uzyskać więcej informacji o kursie?

Więcej informacji o kursie można uzyskać na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://tiny.pl/cd3x5. Można też wysłać zapytanie mailem na biuro@doradcy365.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 500181151

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.