fbpx
 

2 dni. Wymiar 2x7 godzin.Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym
– warsztaty

Podczas szkolenia poruszamy zagadnienia: rodzaje ułatwień celnych, korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym, kiedy i gdzie wprowadzamy zarządzanie ryzykiem celnym, katalog obszarów ryzyka celnego, cykl zarządzania ryzykiem celnym, budowanie procedur postępowania, metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Szkolenie będzie pomocne w bezpiecznym korzystaniu z ułatwień celnych, pozwoli uniknąć sytuacji sankcji czy utraty ułatwień spowodowanych błędami przy dokonywaniu wymiany towarowej z krajami spoza UE.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Opis szkolenia

Prowadząc działalność gospodarczą bez względu na jej profil jesteśmy wystawieni na dużą zmienność wynikającą zarówno z oddziaływania zewnętrznego (koniunktura, pandemia, ceny usług i surowców, akty prawne, organy kontrolne, kontrahenci itp.) jak i wewnętrzne, czyli występujące w naszej organizacji zmiany celów, rotacje kadrowe, umiejętność firmy do odczytywania potrzeb ryku/konsumentów i właściwe postępowanie na poziomie organizacyjnym, produkcyjnym czy sprzedażowym. 

W przypadku profilu działalności związanego z wymianą towarową z zagranicą (przywóz, wywóz, składowanie towarów) które docelowo są wywożone poza obszar Unii Europejskiej lub które są przywożone spoza obszaru Unii Europejskiej – szczególne znaczenie ma umiejętne dostosowanie naszej Firmy do licznych wymogów, ograniczeń oraz sankcji jakie mogą wystąpić w tego typu działalności gospodarczej. Kluczowym elementem pozwalającym na właściwy przebieg procesów (nie tylko w przypadku importu i eksportu towarów) jest stworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw – dbając, aby wszystkie ogniwa były właściwie przygotowane do wypełnienia swojej roli bez zakłóceń, negatywnego wpływu na szybki przepływ towarów. Przedsiębiorcy tworzą bezpieczny łańcuch dostaw w obrocie towarowym   z zagranicą. W zależności od profilu działalności (roli w bezpiecznych łańcuchu dostaw                 i obowiązków z tego wynikających) musimy w odpowiedni sposób przygotować się, żeby korzystać z pozytywnych skutków ekspozycji na ryzyko oraz minimalizować, unikać lub dzielić się (z innymi podmiotami) możliwymi negatywnymi efektami – w tym celu wprowadzamy zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie.

Jest ono kluczem do zwiększenia liczby klientów, sprzedaży towarów i usług – w szczególności tworzenie bezpiecznego łańcucha dostaw z dużymi i bardzo dużymi kontrahentami.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla przedsiębiorców o profilu działalności związanym z wymianą towarową z zagranicą – działalność cykliczna lub rozważających tego typu działalność w przyszłości tj. importerzy, eksporterzy, firmy transportowe, spedycyjne, agencje celne itp.

W szczególności polecane jest dla firm tworzących łańcuch dostaw z innymi dużymi operatorami celnymi (posiadającymi AEO i inne ułatwienia celne).

Jeżeli korzystasz z ułatwień celnych takich jak AEOC, AEOS, AEOF, wpis do rejestru w przywozie, wywozie, zabezpieczeń generalnych (w szczególności ze zwolnień ze składania zabezpieczeń generalnych), masz miejsca uznane, skład celny, miejsca czasowego składowania towarów lub jesteś w trakcie uzyskiwania pozwoleń w tym zakresie lub rozważasz wnioski o ich złożenie w przyszłości – uczestnictwo w tego typu szkoleniu powoli na dobre przygotowanie do realizacji zadań w tym zakresie. 

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-41.jpg

Korzyści/umiejętności jakie nabędzie osoba szkolona

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na uzyskanie następujących korzyści:

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem celnym w swojej firmie,
 • zdobycie umiejętności identyfikowania ryzyk celnych, badania ich istotności dla swojej firmy, planowania i budowania procedur pozwalających na zapobieganie lub obniżanie poziom ryzyka,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji i współdziałania w ramach różnych zespołów np. księgowość, produkcja, magazyny, biuro eksportu, importu, zarząd.
 • Zdobycie wiedzy jak mierzyć i jakie podejmować optymalne decyzje dotyczące Twojego ryzyka celnego.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Szkolenie pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu ryzyka celnego

WYJĄTKOWA OFERTA

"Ryzyko celne w przedsiębiorstwie. Praktyczne metody zarządzania ryzykiem celnym"
warsztaty

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Zdjecia-dla-wymiarow-istn-11.jpg

Cele szkolenia:

 • poznanie przez uczestników metodyki zarządzania ryzykiem celnym,
 • wskazanie, w jaki sposób identyfikować ryzyko dotyczące importu i eksportu towarów, jak budować procedury dostosowane do specyfiki swojej firmy.
 • poznanie skutecznych metod konstruowania i wdrażania zarządzania ryzykiem w Twojej Firmie (szczególnie na szkoleniach zamkniętych dedykowanych wyłącznie jednej firmie modyfikujemy plan szkolenia z dużą ilością informacji powiązanych z profilem Firmy)

Metody szkoleniowe:

mini wykłady, mini testy, prezentacja multimedialna, ćwiczenia warsztatowe, studium przypadków.

PLAN SZKOLENIA

2 DNI. WYMIAR 2X7 GODZIN.
DZIEŃ I
 • W jakich sytuacjach powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym.Aktualne ułatwienia celne oraz możliwości jakie ze sobą niosą – ćwiczenia.
 • Czym jest Zarządzanie Ryzykiem Celnym. Najważniejsze pojęcia – ćwiczenia.
 • Dlaczego powinniśmy zarządzać ryzykiem celnym w Twojej Firmie. Korzyści po wdrożeniu zarządzania ryzykiem celnym – ćwiczenia.
 • Kiedy, gdzie i jak wprowadzamy zarządzania ryzykiem celnym, jak w praktyce wskazać miejsce newralgiczne w swojej firmie dot. ryzyk celnych, jak się przygotować do wdrożenia, jak sprawdzić czy to co wdrażamy jest dla nas optymalne   – ćwiczenia.
 • Katalog ryzyk celnych – systematyka; ćwiczenia. Jak odróżniać i identyfikować ryzyka ze względu na ich charakterystykę.
 • Cykl zarządzania ryzykiem – ćwiczenia. Zasady zarządzania ryzykiem na podstawie modelu NZS 6300.
DZIEŃ II
 • Budujemy procedury postępowania w ramach zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie – zarządzanie ryzykiem dotyczącym importu towarów i zarządzanie ryzykiem dotyczącym eksportu towarów:
  • praktyczne procedury wspomagające proces zarządzania ryzykiem celnym,
  • jak zbudować własne procedury zabezpieczające zgodnie ze specyfiką firmy,
  • jak zidentyfikować ryzyka celne w swojej firmie.
 • Wybrane metody analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem celnym. Jak zastosować wybraną metodę analityczną do rozwiązania problemu z zakresu ryzyk celnych – warsztaty:
  • ankieta ekspercka,
  • drzewo błędów,
  • metoda tematyczno-statystyczna,
  • burza mózgów.
 • Wdrażamy zarządzanie ryzykiem Celnym w Twojej Firmie;
 • Dostosowanie narzędzi pomiarowych do profilu i wymagań Firmy.
 • Struktura zarządzania (kto, jak, kiedy).
 • Testy (czy to jest skuteczne, czy osiągamy zamierzone cele).
 • Start w pełnym wymiarze i modyfikacje w trakcie.

Trener

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Pc2-160x160.jpg

PIOTR CZERKAWSKI

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia. 

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. 

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). 

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów. 

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym. 

Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych. 

Przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy       do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.  

Firmy i organizacje uczestniczące w szkoleniach m.in.: 

 • 3M POLAND Wrocław,
 • AGENCJA CELNA COMPLEX SAD Gdynia,
 • AGENCJA CELNA RUSAK BUSINESS SERVICES Warszawa,
 • AGENCJA CELNA INSAD Wrocław,
 • AC Porath Gdynia, A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o.,
 • AKROPOL ALCATEL LUCENT POLAND sp. z o.o.,
 • ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o.,
 • ARAJ – Kąty Wrocławskie,
 • AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o.,
 • BEOGIQ sp. z o.o.,
 • BORYSZEW SOCHACZEW,
 • CODOMEX spółka jawna,
 • CORNING CABLE SYSTEMS sp. z o.o.,
 • DONAKO S.A. Wrocław,
 • DOLINA LOTNICZA RZESZÓW,
 • ELEKTRONICS,
 • EQUUS S.A.,
 • EURO-COMFORT sp. z o.o. Leszno,
 • EUROIMMUN Polska sp. z o.o.,
 • FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.,
 • GATES POLSKA sp. z o.o., JAS – FBG S.A,
 • LIVINGSTON INTERNATIONAL,
 • LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
 • MEDI.COM sp. z o.o.,
 • MOSTVA sp. z o.o.,
 • MULTIVAC sp. z o.o.,
 • NG2 S.A. (CCC),
 • PANALPINA Polska sp. z o.o.,
 • PCC ROKITA S.A.,
 • PLIVA – Kraków,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.,
 • POLPHARMA,
 • PRIME LOGISTICS,
 • PROBENA – POLSKA ,
 • PROCTER & GAMBLE,
 • REDAN S.A, RTP Polska  sp. z o.o.,
 • SINBUD sp. z o.o.,
 • SPEDYCJE.pl – portal internetowy,
 • TOYA S.A., TOYOTA,
 • TW METALS POLSKA sp. z o.o.,
 • UNILEVER POLSKA sp. z o.o.,
 • US PHARMACIA – Wrocław,
 • VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia,
 • VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o.,
 • VOLVO POLSKA,
 • WABCO POLSKA sp. z o.o.,
 • ZACHEM – Bydgoszcz,
 • ZANAM LEGMET sp. z o.o.
 • administracja publiczna:
 • funkcjonariusze celni,
 • pracownicy administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów. 
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone