fbpx
 

„Cyberbezpieczny Samorząd” – granty dla JST

14 września 2023by Joanna Pohl
Do 13 października trwa nabór w projekcie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt jest częścią Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.
Cel programu

Celem programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju.

Realizacja programu stanowi podstawę dla:

 • szerokiego dostępu do ultra-szybkiego internetu,
 • efektywnych i zaawansowanych e-usług publicznych,
 • skutecznego działania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • dostępu do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania,
 • wsparcia rozwoju umiejętności cyfrowych,
 • rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

W działaniu 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” wspierane są projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, których produkty będą mogły być wykorzystywane lokalnie. Zapewnią one sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji.

Realizowane będą inwestycje zwiększające poziom bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki.

Głównym celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w formie grantu jest skierowane do administracji publicznej: jednostek samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski i zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe (gminy, powiaty i województwa – łącznie 2 807 JST).

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie udzielane w formie grantów może być przeznaczone na zadania w ramach trzech obszarów:

Obszar
Na co można przeznaczyć środki:

organizacyjny

 • opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.

 • audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

kompetencyjny

 • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,

 • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,

 • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,

 • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

techniczny

 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,

 • zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,

 • zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,

 • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,

 • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,

 • zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Ile można uzyskać wsparcia?

Pomoc jest przyznawana w formie grantu.

Gminy otrzymają od 200 000 zł do 850 000 zł, a powiaty i samorządy wojewódzkie otrzymają nawet do 850 000 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania jest wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej.

Intensywność dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na granty w konkursie “Cyberbezpieczny Samorząd” przeznaczono 1 762 235 453,00 zł (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy zł).

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” można składać do 13 października 2023 r. do godziny 16:00, wyłącznie drogą elektroniczną w systemie informatycznym LSI dostępnym na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone