fbpx
 

KIEDY INNI BEZRADNIE ROZKŁADAJĄ RĘCE, MY POMAGAMY Doradztwo we wdrożeniu
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z we wdrożeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Z nami to mniej skomplikowane niż wygląda.
Jeżeli jesteś pracodawcą, który zatrudnia minimum jednego pracownika, to wdrożenie PPK jmoże być dla Ciebie obowiązkowe.
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania, w którym gromadzone będą prywatne oszczędności pracownika do wykorzystania po 60 roku życia.

Jak wdrożyć PPK krok po kroku?

Podpowiadamy od czego zacząć, jakie są terminy, co jest ważne. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, przeprowadzimy Cię przez cały proces merytoryczny, pomożemy zebrać wszystkie wymagane dane i dokumenty. Nasi specjalisci będą towarzyszyć Ci na każdym etapie. Z przyjemnością pomożemy Twojej firmie we wdrożeniu.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
NASZE HITY

Aktualnie
Najczęsciej zamawiane usługi

999
netto + VAT
Kompleksowe doradztwo w zakresie zawarcia umowy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
 • przeprowadzenie Klienta przez wszystkie niuanse proceduralne,
 • opracowanie planu utworzenia PPK w firmie,
 • przygotowanie kompletu dokumentów, w tym regulaminu wyborów reprezentacji pracowników, oświadczeń, wniosków oraz doradztwo w wyborze formuły PPK,
 • doradztwo w kwestii wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • doradztwo i pomoc przy zawarciu umowy o zarządzanie PPK – doradztwo analiza projektów umów i propozycja ewentualnych zmian,
 • konsultacje z zakresu wdrożenia przepisów dla działów kadrowych i księgowych,
 • konsultacje z zakresu komunikacji dla pracowników dotyczące warunków uczestnictwa, obowiązków i uprawnień związanych z PPK,
 • Usługa świadczona online i telefonicznie,
 • Krótkie terminy realizacji
W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Mikro przedsiębiorcy

Jeżeli wszyscy pracownicy zrezygnują z wejścia do programu PPK, to przedsiębiorca nie musi podpisywać umowy o zarządzanie z Instytucją Finansową. Nie musi również podpisywać umowy o PPK. To oznacza, że taki przedsiębiorca zostanie zwolniony z wejścia do PPK, ale tylko i wyłącznie, jeśli wszyscy pracownicy zrezygnują. Schemat ten należy powtarzać do 4 lata.

Mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca spełniający łącznie 2 warunki:

 • Zatrudnia mniej niż 10 pracowników;
 • Jego roczny obrót netto wynosi poniżej 2 mln euro, lub którego majątek szacowany jest na mniej niż 2 mln euro.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 108 Ustawy o PPK nie można nikogo nakłaniać do rezygnacji z wejścia do programu.

Do obowiązków mikro przedsiębiorcy należy:

 1. Uwzględnienie kosztu PPK w planach finansowych;
 2. Poinformowanie pracowników o PPK;
 3. Wybranie reprezentacji pracowników (przy czym ustawa nie określa zasad wyboru reprezentacji, ale nie mogą to być osoby wyznaczone przez pracodawcę);
 4. Udostępnienie druków i przesłanie informacji;
 5. Poinformowanie o terminach;
 6. Zebranie ewentualnych rezygnacji z PPK od pracowników.

Nie masz czasu na takie działania? Korzystając z naszej pomocy zrobimy to za Ciebie. Zajmiemy się całym procesem.

Do programu nie muszą przystępować  przedsiębiorcy, którzy prowadzą PPE (Pracownicze Plany Emerytalne).

Plan działania przy wdrożeniu PPK

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/21.jpg
Dokumenty

Musisz pamiętać o wielu dokumentach. Zarówno tych, które musisz złożyć jako pracodawca jak i tych, które muszę wypełnić Twoi pracownicy. Między innymi:

 • Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK;
 • Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po zmianie IF;
 • Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK;
 • Deklaracja wpłat dodatkowych do PPK (pracownik);

I kilka innych dokumentów. Wiemy, że to dużo. Dlatego wychodzimy naprzeciw i oferujemy Ci nasze usługi. Zrobimy to za Ciebie.

Uczestnicy Programu

Pracownicy w wieku 18-55 roku życia

Uczestnikami PPK są automatycznie wszystkie osoby zatrudnione, które są:

 • pracownikami;
 • osobami fizycznymi wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie osób, do której stosuje się przepisy dot. zlecenia;
 • osobami fizycznymi wykonującymi pracę nakładczą, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • członkami rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Żeby zrezygnować z programu PPK, pracownik musi przesłać pracodawcy deklaracje rezygnacji.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, ale nie ukończyli 70 nie są automatycznie uczestnikami PPK, ale mogą wyrazić chęć uczestnictwa dostarczając deklaracje chęci uczestnictwa.

Pracownicy powyżej 70 roku życia i Ci poniżej 18 roku życia. są wykluczeni z programu PPK.

Sankcje (Przepisy Karne)

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/1213.jpg

Składki do PPK

Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz państwa.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/qweqew.jpg

Składka dobrowolna może być różna. Zależy to od długości okresu zatrudnienia. Jeśli pracodawca chciałby zastosować inne kryteria, musi je zawrzeć w regulaminie.

Jeśli wynagrodzenie uczestnika PPK z różnych źródeł będzie równe albo niższe niż 120% minimalnej, będzie mógł on dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, ale nie mniejszej niż 0,5%.

Maksymalna podstawa wymiaru składek w 2021r. wynosi 157 770 zł. Natomiast maksymalny limit wpłat i dopłat na wszystkie rachunki PPK uczestnika wynosi 50 tyś. USD.

Na pisemny wniosek pracownika można zrezygnować z dobrowolnych wpłat albo je zgłosić.

Środki zebrane na PPK nie podlegają egzekucji sądowej czy administracyjnej. Natomiast  podlegają roszczeniom alimentacyjnym oraz dziedziczeniu.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju PFR

Jest to Instytucja finansowa, która prowadzi ewidencję PPK. Natomiast sama lista instytucji, które świadczą usługi PPK jest bardzo długa. M.in. są to: Allianz, Millenium, Pekao TFI, Santander czy AXA. Wybierając daną Instytucję finansową warto wziąć pod uwagę koszta, efektywność/skuteczność danej IF, doświadczenie w zarządzaniu funduszami a także interes osób zatrudnionych.

Wybierając Instytucję finansową można ją później zmienić. Ważne, aby odbyło się to po wcześniejszych konsultacjach z pracownikami.

Wypowiedzenie Umowy IF

Najpierw należy zawrzeć umowę z inną instytucją finansową, a następnie wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK z dotychczasową,  aby w ciągu 7 dni:

 • W imieniu pracowników zawrzeć umowę o prowadzenie PPK z nową IF;
 • Poinformować pracowników o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków z poprzedniej do aktualnej IF. Jeśli pracownik w ciągu 7 dni nie wyrazi na to zgody, środki pozostają w poprzedniej IF.
Obowiązki pracodawcy w skrócie

Jest ich bardzo dużo, więc jeśli nie chcesz głowić się czy wypełniłeś je wszystkie… zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Między innymi są to:

 • Obowiązki informacyjne;
 • Raportowanie do IF;
 • Składanie deklaracji transferowych;
 • Czy obowiązek dostosowania systemów informatycznych kadrowo- płacowych.
Wznowienie wpłat

Wpłaty wznawiane są co 4 lata. Następne będą w 2023r.

Pracodawca co 4 lata musi:

 • Do końca lutego powiadomić Uczestnika PPK w wieku 18-55 lat o ponownym dokonywaniu wpłat;
 • Od 1 kwietnia dokonywać wpłat.
Środki na koncie Uczestnika PPK

Po ukończeniu 60 roku życia uczestnik może:

 • nadal odkładać środki w PPK;
 • wypłacić jednorazowo całą kwotę (ale pobierany jest podatek od zysków kapitałowych);
 • jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach;
 • wypłacić całą kwotę w 120 comiesięcznych ratach;
 • wnioskować o połączenie kont PPK ze współmałżonkiem;

Przed ukończeniem 60 roku życia. Uczestnik może:

 • Wypłacić środki do 25% w przypadku poważnej choroby uczestnika, współmałżonka lub dziecka;
 • Wypłacić 100% środków na pokrycie wkładu własnego np. kredyt na dom (obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat dla osób przed 45 roku życia.).

Z nami to proste. Zapraszamy do kontaktu. Oferujemy kompleksową obsługę od A do Z, a ty nie musisz się o nic martwić.

Doradztwo od ponad 20 lat
w tym w zakresie kadrowym, subwencji, dotacji i funduszy pomocowych dla firm

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.