fbpx
 

Udostępnimy Ci kompletne procedury + szkolenieListy sankcyjne

Oferujemy kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami, procedury dotyczące list sankcyjnych, których wdrożenie muszą zapewnić wszyscy przedsiębiorcy.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w Polsce została uchwalona ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Ustawa ta wprowadza nowe sankcje gospodarcze wobec Rosji i Białorusi.

Zgodnie z ustawą, na listach sankcyjnych mogą znaleźć się osoby, organizacje oraz podmioty, które:

 • wspierają lub finansują działania destabilizujące lub naruszające integralność terytorialną Ukrainy;
 • są powiązane z osobami lub podmiotami, które wspierają lub finansują działania destabilizujące lub naruszające integralność terytorialną Ukrainy;
 • łamią prawa człowieka lub prawa międzynarodowe na Ukrainie;
 • są powiązane z osobami lub podmiotami, które łamią prawa człowieka lub prawa międzynarodowe na Ukrainie;
 • są związane z rosyjskimi lub białoruskimi siłami zbrojnymi lub służbami specjalnymi.

Ustawa ta nakłada na polskie firmy ważne obowiązki względem weryfikacji swoich aktualnych i przyszłych klientów, a także kontrahentów na tzw. listach sankcyjnych.

Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, ponieważ ustawodawca nigdzie nie wskazał katalogu „instytucji obowiązanych”, słusznie przewidując, że taki katalog mógłby skłaniać podmioty na rynku do poszukiwania „alternatywy” w celu ominięcia ustawy.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
TOP PRODUKT

NASZ HIT

W ramach usługi otrzymasz:

 • zautomatyzowany proces weryfikacji swoich kontrahentów – nie musisz robić tego manualnie!
 • wyniki weryfikacji (raport) otrzymasz w krótkim czasie;
 • raporty “szyte na miarę” – dostosujemy do Twoich potrzeb!
 • szeroki zakres list sankcyjnych – ponad 50 (polska lista MSWiA oraz lista EU są podstawowymi);
 • alerty o wpisaniu kontrahenta na listę – aktualizujemy listy sankcyjne codziennie!;
 • weryfikację struktury własnościowej firmy oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO) – bazujemy na danych z rejestrów publicznych!
 • zweryfikujesz duże wolumeny, jeżeli posiadasz rozbudowaną bazę kontrahentów (masowa weryfikacja);
 • dokonasz cyklicznej reweryfikacji – sam ustalasz w jakich odstępach czasowych chcesz ponownie dokonać weryfikacji swoich kontrahentów;
 • możliwość integracji z systemami klasy ERP – możesz to zrobić poprzez API, aplikację webową GUI lub integrację plikową.

LISTY SANKCYJNE
wybierz swój pakiet

Zakres usługi PREMIUM

Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?

 • wewnętrzną procedurę dotyczącą list sankcyjnych dla Państwa firmy;
 • wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
 • wymagane formularze i druki;
 • wskazówki i porady dotyczące wdrożenia procesów weryfikacji list sankcyjnych;
 • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Dodatkowo otrzymacie Państwo:

 • weryfikację w cenie pakietu podmiotów wskazanych przez Państwa w zakresie ich obecności na listach sankcyjnych;
 • dostęp do e-szkolenia (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku, bez limitu odtworzeń);
 • imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie;
 • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych procedur.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 1. Czym są listy sankcyjne?
 2. Jakie rozróżniamy listy sankcyjne – które z nich są obowiązujące, a które stanowią jedynie „drogowskaz etyczny”?
 3. Jak realizować obowiązki nałożone na firmy w tym zakresie?
 4. Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada obowiązek weryfikacji list sankcyjnych?
 5. Jak najprościej wdrożyć procedury w firmie i jak z nimi pracować?
 6. Jak samodzielnie weryfikować obecność aktualnych i potencjalnych klientów lub kontrahentów na listach sankcyjnych?
 7. Proces zgłaszania naruszeń.
 8. Konsekwencję nieprzestrzegania obowiązków wynikających z ustawy.
 9. Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o listy sankcyjne.
Gwarancja rzetelności

Przygotowane przez naszą kancelarią prawną procedury objęte są gwarancją rzetelności.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/video-call-business-people-meeting-virtual-workplace-remote-office-min-scaled-e1612985217312-1280x863.jpg
Ile to potrwa?

Gwarantujemy wszystkim Klientom, którzy dokonają zamówienia przez nasz e-sklep, opłacą zamówienie, doślą wypełnioną ankietę merytoryczną + oświadczenie dotyczące licencji, że otrzymają od nas w ciągu maksymalnie 5-6 dni roboczych:

 1. gotowe procedury dot. list sankcyjnych dla swojej działalności,
 2. wskazówki i porady dotyczące wdrożenia list sankcyjnych, a także samodzielnej weryfikacji klientów i kontrahentów,
 3. dostęp do e-szkolenia dot. list sankcyjnych,
 4. pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przekazanych procedur.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/03/online-news-min-1280x853.jpg
Jak zacząć?

Najprościej i najszybciej jak się tylko da – możesz złożyć zamówienie bezpośrednio w naszym e-sklepie (przechodząc prostą ścieżkę zakupową podasz nam dane do wystawienia faktury i będziesz mieć możliwość opłacenia zamówienia online). Jeśli potrzebujesz wcześniej o coś dopytać skontaktuj się z nami! Jak wolisz – telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub e-mailowo.

Nasze dane kontaktowe (numery telefonów oraz email) znajdziesz na dole strony. Doradcy z Biura Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postępowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Co to są listy sankcyjne?

Listy sankcyjne to zestawienia, na których znajdują się osoby, organizacje oraz rządy, na które zostały nałożone pewne określone zakazy i ograniczenia. Zakazy te mogą dotyczyć m.in. zamrożenia aktywów, zakazu podróży, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakazu świadczenia usług.

W Polsce listy sankcyjne są tworzone przez organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Prezesa Rady Ministrów. Listy te są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ustawa przerzuca odpowiedzialność bezpośrednio na pracowników zatrudnionych w firmach, którzy personalnie odpowiadają za realizację obowiązku sprawdzenia czy dany podmiot lub osoba, z którym firma zamierza zawrzeć transakcje, znajduje się na listach sankcyjnych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/listy-sankcyjne.jpg
W jaki sposób mnie to dotyczy?

Ustawa nałożyła na wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce konieczność stosowania kontroli list sankcyjnych wobec swoich aktualnych oraz potencjalnych klientów, a także kontrahentów. Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z podmiotem umieszczonym na listach sankcyjnych jest zabronione. Ustawa określa dotkliwe kary administracyjne oraz odpowiedzialność karną z tytułu jej naruszenia lub naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych.

W przypadku gdyby doszło do transakcji, konsekwencjom prawnym podlegałby nie tylko właściciel, ale także osoba odpowiedzialna za transakcje (pracownik firmy).

Ze względu na kształt ustawy, kontrole są pewne i mogą być dla firm drastyczne w skutkach. Wpływy z kar będą bowiem zasilać budżet Państwa.

Jakie jest prawdopodobieństwo natrafienia na podmiot objęty sankcjami?

Na listach sankcyjnych znajduje się aktualnie kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, a ich liczba stale rośnie. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że grono podmiotów objętych sankcjami znacząco się poszerzyło. Na listach sankcyjnych znajdziemy znane nam przedsiębiorstwa jak np. Gazprom, GO Sport czy Kaspersky Lab.

Czy istnieje jedna, zbiorcza lista sankcyjna?

Niestety nie. W sumie istnieje kilkadziesiąt list sankcyjnych, opublikowanych w różnych językach (osobne dla poszczególnych państw i organizacji np. UE czy ONZ). Co ważne, przestrzeganie niektórych z nich jest prawnie wiążące, inne – mogą być weryfikowane z wyboru, dla realizacji etycznych celów przedsiębiorstwa.

Nasza usługa „Automatyzacji i integracja z systemami klienta pod kątem weryfikacji występowania podmiotów na listach sankcyjnych” pozwala na weryfikację podmiotów w ponad 50 różnych bazach, co daje pewność, że dopełnili Państwo wszelkich obowiązków w tym zakresie.

Co należy zrobić w przypadku natrafienia na podmiot objęty sankcjami?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany, aby niezwłocznie przekazać wymagane prawem informacje do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Ponadto obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest również:

 • zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych lub powiązanych z nimi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajdujących się na listach sankcyjnych;
 • nieudostępnianie żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom z list sankcyjnych.

Aby uniknąć takich sytuacji należy weryfikować każdego nowego kontrahenta pod kątem obecności na listach sankcyjnych, a także monitorować zmiany na listach sankcyjnych i na bieżąco sprawdzać, czy podmiot, z którym prowadzimy współpracę nie znalazł się na liście.

Podstawa prawna

Skierowaliśmy zapytanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o interpretację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jak i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie stosowania list sankcyjnych przez instytucje obowiązane.

GIIF potwierdził w/w obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności biur rachunkowych, biur nieruchomości, kantorów, banków, a także innych podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) mogących uczestniczyć w procesie współpracy czy transakcji z przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi znajdującymi się na listach sankcyjnych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/sankcje.jpg

Obowiązek ten jasno wynika z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000835/O/D20220835.pdf

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849”.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na:1) listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,2) liście, o której mowa w art. 120 ust. 1”. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/O/D20180723.pdf

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Listy sankcyjne”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKOdbierz ankietę merytoryczną

z prostymi pytaniami które umożliwią dopasowanie oferty do specyfiki Twojej firmy i wyślij ją naszym ekspertom

6 KROKCiesz się spokojem

Zapoznaj się z otrzymanymi materiałami, szkoleniami i naszymi wskazówkami. Twój obowiązek w zakresie wdrożenia procedur weryfikacji list sankcyjnych został właśnie dopełniony.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące list sankcyjnych

Nie wiem czy muszę wdrożyć procedury dotyczące weryfikacji list sankcyjnych w swojej firmie?

Wprowadzone prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, jednak jeśli mają Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emaliowo) – zapytają oni Państwa o profil i specyfikę działalności i doradzą właściwą ścieżkę postępowania.

Ile czasu zajmuje ekspertom przygotowanie procedur dostosowanych do mojego biura?

Odpowiednie główne procedury zostały już opracowane przez kancelarię prawną, ich dobór i ew. modyfikacje uwzględniające specyfikę działalności trwają zwykle do 5 dni roboczych.

Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku niewywiązania się z obowiązku weryfikacji podmiotów na listach sankcyjnych?

W przypadku gdyby doszło do transakcji, konsekwencjom prawnym podlega zarówno właściciel, jak i osoba odpowiedzialna za transakcję (pracownik firmy).

Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku weryfikacji podmiotów na listach sankcyjnych?

Za niewywiązanie się z obowiązku weryfikacji kontrahenta na listach sankcyjnych i podjęcie współpracy z podmiotami objętymi sankcjami grożą kary pieniężne nawet do 20 mln zł. W przypadku naruszenia niektórych zakazów przedsiębiorcom grozi także odpowiedzialność karna i kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone