fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą prowadzić projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”

„Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Priorytetu I „Badania naukowe i innowacje” programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorstwom i partnerstwom z województwa lubelskiego, w szczególności:

 • mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014);
 • konsorcjom przedsiębiorstw, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP;
 • konsorcjom przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, przy czym liderem konsorcjum (partnerem wiodącym/wnioskodawcą) musi być przedsiębiorstwo z sektora MŚP.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego, a wnioskodawcy, muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, FEL 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wybór projektów przyczyniających się do realizacji Celu Szczegółowego: rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,

W ramach najbliższego naboru wsparcie otrzymają „Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa”.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów, usług i procesów lub wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów, usług i procesów (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) oraz na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w ramach komponentu wdrożeniowego) przez MŚP.

Maksymalne dofinansowanie: do 80% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Wsparcie stanowi:

 • pomoc publiczną – w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • pomoc publiczną – w zakresie wdrożenia, z wyłączeniem prac przedwdrożeniowych oraz kosztów związanych z urządzeniami i infrastrukturą do produkcji energii na potrzeby własne;
 • pomoc de minimis – w zakresie prac przedwdrożeniowych oraz kosztów związanych z urządzeniami i infrastrukturą do produkcji energii na potrzeby własne (w ramach komponentu wdrożeniowego).

Brak jest ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych, a maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

status przedsiębiorstwa badania

 przemysłowe

badania

przemysłowe (z premią)

eksperymentalne

 prace rozwojowe

eksperymentalne

prace rozwojowe (z premią)

prace przed-

wdrożeniowe

prace

wdrożeniowe

mikro- 70% 80% 45% 60% 70% 70%
małe 70% 80% 45% 60% 70% 70%
średnie 60% 75% 35% 50% 60% 60%
duże 50% 65% 25% 40% ——————————– ——————————–

Budżet programu: 108 387 500 zł (słownie: sto osiem milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Na co: Dofinasowanie będzie można przeznaczyć na:

 • działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów;
 • działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności)d
 • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi
  Inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne w MŚP (w tym prywatnych organizacjach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wsparcie obejmie także:

 • działania badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach, w tym tworzenie sieci kontaktów;
 • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne w dużych przedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi;
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne w publicznych organizacjach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 14 lutego 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem WOD2021.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo w Polsce Wschodniej - czy mogę uzyskać dotację z tego programu?

Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane w województwie lubelskim, więc jeśli prowadzisz działalność w województwie lubelskim i to tam jest zarejestrowana Twoja firma, wówczas oczywiście będziesz mógł starać się o dofinansowanie z tego działania.

Czy w ramach tej dotacji będę mógł pozyskać dofinansowanie do inwestycji polegającej na wdrożeniu wyników badań B+R?

Tak, w ramach komponentu wdrożeniowego wsparciem zostaną objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej przez MŚP.

Należy pamiętać, że wnioskodawcy muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, FEL 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Czy w ramach dotacji mogę przeprowadzić inwestycje w wartości niematerialne i prawne?

Tak, należy jednak pamiętać, że inwestycje w wartości niematerialne i prawne (w tym prywatnych organizacjach badawczych) muszą być bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Wnioskowanie o Dotacje (WOD2021).

Kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków i opublikowany regulamin?

Według zapowiedzi ogłoszenie naboru nastąpi 31.01.2024 r. i wówczas opublikowany zostanie regulamin naboru.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Badania i innowacje w lubelskim sektorze przedsiębiorstw".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw'.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone