fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
dla mazowieckich firm

Innowacyjność i konkurencyjność MŚP

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą wprowadzić wyniki prac B+R oraz rozwijać, modyfikować lub wprowadzać nowe modele biznesowe w swojej działalności.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”

„Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” to dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.3 Priorytetu I. „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Dla kogo:

W ramach projektów typu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK” wsparcie otrzymają przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy oraz powiatów ościennych: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.

Dofinansowanie otrzymają przedsiębiorcy aktywnie prowadzący działalność gospodarczą przed ogłoszeniem naboru tj. uzyskujący przychody ze sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez przynajmniej 12 miesięcy w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Działanie oferuje wsparcie finansowe projektów obejmujących:

 1. Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK,
 2. Inkubacja z elementami akceleracji działalności innowacyjnej MŚP,
 3. Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych,
 4. Rozwój mazowieckich przedsiębiorstw w oparciu o klastry.

Przedmiotem najbliższego naboru jest 1 typ projektów „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji”, w ramach którego realizowane będą projekty obejmujące:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK;
 • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie: dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet konkursu: 58 529 250 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Na co:

W ramach naboru dofinasowane będą projekty obejmujące:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, również na:
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, w tym w celu przejścia z modelu liniowego na cyrkularny i redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług,
  • innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym:
  • sprzedaż produktów i usług w internecie,
  • tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych,
  • optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne,
  • wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów;
 • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

Źródłem wdrażanej innowacji mogą być prace badawczo-rozwojowe:

 • zrealizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę;
 • zrealizowane na zlecenie Wnioskodawcy;
 • zakupione przez Wnioskodawcę.

Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020, Działania FEMA.01.01 w FEM 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa lub Horyzont 2020 na prace B+R.

Finansowane będą projekty dotyczące wdrożenia wyników badań wpisujących się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030, tj.:

 • bezpieczna żywność,
 • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze,
 • nowoczesny ekosystem biznesowy,
 • wysoka jakość życia.

Realizacja projektu musi mieć miejsce na obszarze regionu mazowieckiego regionalnego lub na obszarze wybranych gmin zlokalizowanych w regionie warszawskim stołecznym, tj: Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym i Żabia Wola, Dąbrówka, Dobre, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka i Tłuszcz.

Termin naboru wniosków: od 9 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Czy tylko MŚP mogą starać się o tą dotację?

Tak, konkurs „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK” jest skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy oraz powiatów ościennych: legionowskiego, mińskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i pruszkowskiego.

Czy jakieś projekty będą szczególnie premiowane lub są preferowane do otrzymania dofinansowania?

Tak, w ramach poddziałania „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK” premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020, Działania FEMA.01.01 w FEM 2021-2027 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa lub Horyzont 2020 na prace B+R.

Jakie dokładnie są koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu?

Lista kosztów kwalifikowalnych zostanie opublikowana w regulaminie po ogłoszeniu naboru, które zaplanowano na 26.01.2024 r.

Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych MEWA 2.0.

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie jest Mazowiecka Jednostwa Wdrażania Projektów Unijnych (MJWPU).

Kiedy rozpocznie sie nabór wniosków?

Według zapowiedzi nabór wniosków rozpocznie się 9.02.2024 r.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Innowacyjność i konkurencyjność mazowieckich MŚP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "BaInnowacyjność i konkurencyjność MŚP".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone