fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny wspierający działalność B+R wielkopolskich przedsiębiorstw i konsorcjów

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm, które chcą prowadzić prace B+R i wdrożyć ich wyniki w swojej działalności.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw
i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R”

„Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R” to dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania FEWP.01.02 Priorytetu I „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Dla kogo: wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • przedsiębiorstwa:
  • MŚP, oraz
  • duże przedsiębiorstwa – w ograniczonym zakresie i tylko pod warunkiem współpracy z MŚP,
 • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi.

Wsparcie dla firm spoza sektora MŚP jest dopuszczalne w przypadku realizacji inwestycji B+R opartych ściśle na uzasadnionej planem biznesowym współpracy z podmiotami sektora MŚP; wsparcie jest dopuszczalne wyłącznie na realizację projektów B+R w obszarach IS. Nie dotyczy to przedsiębiorstw small mid cap.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać podmioty z województwa wielkopolskiego.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

W ramach działania dofinansowaniu będą podlegać projekty przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi dotyczące działalności B+R, w tym w zakresie infrastruktury B+R.

Możliwa będzie realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

Na co:

W ramach działania należy zrealizować minimum jeden moduł obligatoryjny:

 • Moduł prace B+R, czyli badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być zgodna z zakresem przewidzianym w GBER.

 • Moduł infrastruktura B+R, czyli wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.

Dodatkowo realizowane będą mogły być moduły fakultatywne:

 • wdrożenie wyników prac B+R,
 • cyfryzacja,
 • kompetencje,
 • zielone technologie,
 • internacjonalizacja.
 • Moduł wdrożenie wyników prac B+R, obejmuje koszty związane z wdrożeniem wykraczające poza zakres przewidziany w GBER w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R.

Możliwe będzie wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.

Moduł wdrożenie podlegać będzie dotacji warunkowej.

 • Moduł cyfryzacja, jako element wsparcia projektu BRI, obejmuje:
  • doradztwo w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie,
  • rozwój kompetencji cyfrowych,
  • zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
   • w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii),
   • usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.

Istotne będą projekty wspierające przedsiębiorców w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).

 • Moduł kompetencje, obejmuje:
  • doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R),
  • zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów:
   • prac B+R,
   • inteligentnych specjalizacji,
   • transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0,
   • transferu technologii,
   • zarządzania innowacjami,
   • komercjalizacji wyników prac B+R,
   • kompetencji z zakresu internacjonalizacji,
   • ochrony własności przemysłowej,
   • cyfryzacji,
   • polityki klimatycznej,
   • ekoprojektowania, w tym kompetencje dla gospodarki nisko i zeroemisyjnej m.in. wodorowej oraz gospodarki obiegu zamkniętym,
   • robotyzacji automatyzacji gospodarki niskoemisyjnej,
   • a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.
 • Moduł zielone technologie, obejmuje wsparcie nowych modeli biznesowych, uwzględniających aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny, tj.:
  • ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów,
  • ekoprojektowanie,
  • wydłużanie życia produktów,
  • przeprowadzania ocen środowiskowych i cyklu życia produktu (jak ETV, PEF czy LCA),
  • współdzielenie,
  • realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service), itd.
 • Moduł internacjonalizacja, obejmuje m.in. komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, a najbliższy nabór zaplanowano od 9 września do 8 listopada 2024 r.

Kluczowe wymagania:
 • wsparcie w ramach działania ukierunkowane jest na regionalne i/lub podregionalne inteligentne specjalizacje (IS) określone w RIS 2030 w tym regionalne innowacje społeczne rozumiane jako produkt bądź usługa służąca rozwiązaniu problemu społecznego istotnego dla rozwoju regionu;
 • finansowane mogą być wydatki m.in.: na nabywanie kwalifikacji, kursy, szkolenia, staże;
 • automatyzacja i robotyzacja możliwe są wyłącznie jako element pomocniczy projektu B+R;
 • realizacja projektów zgodnie z zasadą „nie czyń znaczących szkód” (Do No Significant Harm) – projekty nie mogą oddziaływać negatywnie na żaden z sześciu celów środowiskowych oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.
Preferowane będą:
 • projekty badawczo-rozwojowe zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego;
 • projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R"

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę mikro-przedsiębiorstwo w województwie wielkopolskim. Czy będę mógł otrzymać dofinansowanie?

Niestety nie, dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z województwa wielkopolskiego.

Jakie są regionalne i/lub podregionalne inteligentne specjalizacje (IS) określone w RIS 2030 w tym regionalne innowacje społeczne?

Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla województwa wielkopolskiego to:

 • Biosurowce I żywność dla świadomych konsumentów (IS.1),
 • Wnętrza przyszłości (IS.2),
 • Przemysł jutra (IS.3),
 • Wyspecjalizowane procesy logistyczne (IS.4),
 • Rozwój oparty na ICT (IS.5),
 • Nowoczesne technologie medyczne (IS.6).

Obszary inteligentnych specjalizacji dla podregionu poznańskiego i miasta Poznań:

 • Energetyka OZE,
 • Ekonomia wody,
 • Budownictwo energooszczędne,
 • Rozwój oparty na kulturze,
 • Przemysł meblarski,
 • Logistyka,
 • ICT.

Obszary inteligentnych specjalizacji dla podregionu konińskiego:

 • Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne w tym wodorowe,
 • Turystyka,
 • Logistyka,
 • Produkcja zdrowej żywności.

Obszary inteligentnych specjalizacji dla podregionu kaliskiego:

 • Budownictwo,
 • Przemysł czasu wolnego,
 • Energetyka OZE,
 • Przemysł 4.0,
 • Technologie wodorowe,
 • Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ),
 • Przemysł precyzyjny,
 • Biotechnologia,
 • Kosmonautyka,
 • Przemysł chemiczny.

Obszary inteligentnych specjalizacji dla podregionu leszczyńskiego:

 • Produkcja żywności,
 • Produkcja na potrzeby wnętrz i budownictwa,
 • Produkcja na potrzeby sektorów przemysłu i transportu.

Obszary inteligentnych specjalizacji dla podregionu pilskiego:

 • Technologie wodorowe,
 • Produkcja artykułów spożywczych,
 • Przetwórstwo przemysłowe,
 • Budownictwo,
 • Turystyka.
Czy w ramach tego konkursu można otrzymać wsparcie na internacjonalizację?

Tak, wsparcie na internacjonalizację stanowi jeden z modułów fakultatywnych możliwych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Obejmuje on m.in. komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych.

Czy w ramach konkursu można sfinansować wydatki na cyfryzację?

Tak, wydatki na cyfryzację będzie można sfinansować w ramach modułu cyfryzacja, jako element wsparcia projektu BRI, który obejmuje m. in.:

 • doradztwo w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie,
 • rozwój kompetencji cyfrowych,
 • zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
  • w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii),
  • usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.

W ramach tego modułu istotne będą projekty wspierające przedsiębiorców w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R" w Wielkopolsce.

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone