fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEFundusz Badań i Wdrożeń 3.0
dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z programu Fundusz Badań i Wdrożeń.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla firm z woj. kujawsko-pomorskiego, które chcą prowadzić i wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0"

„Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” to kontynuacja projektu Fundusz Badań i Wdrożeń, który był realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obecnie program realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Dla kogo:

W ramach programu Fundusz Badań i Wdrożeń dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcom (w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014):

 • prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną stosownym wpisem do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG), oraz
 • mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach MODUŁU 1 o dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy należący do sektora MŚP, oraz
 • inne (duże) przedsiębiorstwa – wyłącznie pod warunkiem zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonych prac B+R do gospodarki regionu oraz w przypadku przedsięwzięć przewidujących współpracę z MŚP lub organizacjami pozarządowymi.

W ramach MODUŁU 2 o dofinansowanie mogą starać się:

 • przedsiębiorcy należący do sektora MŚP.

Cel dofinansowania i typy projektów:

Celem Funduszu Badań i Wdrożeń jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz uzyskania ochrony własności przemysłowej.

W efekcie nastąpi wzrost współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:

 1. wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;
 2. wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;
 3. usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;
 4. rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;
 5. zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;
 6. zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;
 7. wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;
 8. zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R;
 9. zwiększenie ilości dokonywanych zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

Forma wsparcia:

W ramach programu Fundusz Badań i Wdrożeń udzielane będzie kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych:

 • wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (dotacja na opracowanie nowych technologii),
 • wsparcie na ochronę własności intelektualnej (bon na patent).

Maksymalny poziom dofinansowania

Wsparcie na prowadzenie prac B+R, zakup wyników prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, której intensywność wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych oraz do 60% kosztów kwalifikowalnych prac rozwojowych.

Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R (jako element projektu) będzie udzielane w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej), której intensywność wyniesie do 60% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet programu: około 96 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych).

Na co:

Fundusz oferuje dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju dla następujących typów projektów:

 1. Prowadzenie prac B+R,
 2. Tworzenie i rozwój zaplecza B+R,
 3. Zakup wyników prac B+R,
 4. Wydatki związane z ochroną własności intelektualnej oraz zakupem zaawansowanych usług doradczych/proinnowacyjnych.

Wsparcie w ramach programu udzielane jest modułowo i obejmuje:

MODUŁ 1: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie.

Co ważne, wykluczone jest otrzymanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych.

MODUŁ 2: Bon na patent, tj. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

Co ważne, jeden podmiot może występować jako Grantobiorca maksymalnie trzech przedsięwzięć w danym module wsparcia, z zastrzeżeniem, że zgłaszane przedsięwzięcia nie mogą dotyczyć tych samych zadań, na które podmiot otrzymał wsparcie lub ubiega się o wsparcie.

Koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu obejmują m. in.:

 • wynagrodzenia,
 • zakup surowców i materiałów do badań,
 • zakup badań od jednostek zewnętrznych,
 • inwestycje w infrastrukturę B+R.

Kluczowe wymagania:

 • realizacja projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
 • wpisywanie się zakresu projektu w Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ (Zdrowa i bezpieczna żywność; Zdrowie i turystyka zdrowotna; Zaawansowane materiały i narzędzia; Transport i mobilność; Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne),
 • zobowiązanie do komercjalizacji wyników prac B+R,
 • zobowiązanie do zakupu usług zewnętrznych w warunkach pełnej konkurencji, w tym do upubliczniania treści zapytań ofertowych oraz informacji o ich rozstrzygnięciu,
 • okres realizacji przedsięwzięć będzie wynosił:
  • do 9 miesięcy w ramach modułu 1,
  • do 6 miesięcy w ramach modułu 2.

Dodatkowo projekt powinien dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej na skalę co najmniej województwa.

Preferowane do dofinansowania będą projekty:

 • ekologiczne,
 • z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych,
 • z zakresu GOZ.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: najbliższy nabór planowany jest na II kwartał 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji (KPAI).

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym konkursem eksperci marki Doradcy365 zachęcają do jak najszybszego podjęcia działań związanych z pozyskaniem dotacji.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania
na temat programu „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Jakie są Regionalne Strategie Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ dla Kujaw i Pomorza?

Regionalne Strategie Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ dla Kujaw i Pomorza to:

 • Zdrowa i bezpieczna żywność;
 • Zdrowie i turystyka zdrowotna;
 • Zaawansowane materiały i narzędzia;
 • Transport i mobilność;
 • Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne.
Gdzie mogę złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w systemie teleinformatycznym Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.

Czy będą jakieś premiowane projekty?

Premiowane będą projekty:

 • ekologiczne,
 • z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych,
 • z zakresu GOZ.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone