fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEInternacjonalizacja MŚP
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Planujesz wejście ze swoim produktem na rynki zagraniczne, potrzebujesz w tym zakresie wsparcia ekspertów i chcesz skorzystać z dofinansowania na ten cel? Mamy dla Ciebie ofertę!

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność od co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz posiadającym siedzibę lub oddział na terytorium Polski Wschodniej, tj. w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim lub podkarpackim.

Oferujemy usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Obsługujemy cały proces od A do Z. Pomogliśmy setkom Klientów pozyskać dotacje. Pomożemy i Tobie.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1280x854.jpg
Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Usługi powinny być dopasowane indywidualnie – do potrzeb i oczekiwań firmy – my to oferujemy! To Ty decydujesz, czego potrzebujesz. W ramach tego naboru oferujemy trzy rozwiązania: e-konsultację, w ramach której możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z programem, przygotowanie wniosku oraz modelu biznesowego lub kompleksową obsługę pozyskania i rozliczenia dotacji.

Po wybraniu usługi, która Cię interesuje, razem z naszymi ekspertami ustalisz, jakie kroki trzeba podjąć, aby pozyskać dofinansowanie. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania, przeprowadzimy wstępną analizę i sprawdzimy czy masz szansę na pozyskanie dofinansowania, przygotujemy odpowiednie dokumenty w ramach programu Internacjonalizacji MŚP.

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie i przekażemy Ci szczegóły.

Ile za to zapłacę?

Będziemy Twoim wsparciem w pozyskaniu dofinansowania na ekspansję zagraniczną. Wymiar dofinansowania w ramach tego naboru to 85%. Oznacza to, że wyjście na rynek zagraniczny będzie kosztowało Cię ułamek wartości rynkowej.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-11-1280x854.jpg

Poprowadzimy Twoje sprawy, a ty skupisz się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

Doradzamy firmom już od ponad 20 lat. Wspieramy naszych Klientów, aby mogli skupić się na swoim podstawowym biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem. Nasze działania wyróżnia terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne referencje.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Nasze HITY

149
Netto + VAT
Szybka e-konsultacja w zakresie programu Internacjonalizacja MŚP
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z programem Internacjonalizacja MŚP (np. sprawdzić czy Twój pomysł kwalifikuje się do dofinansowania, czy Twoja firma spełnia wymogi, jakie informacje musisz zgromadzić przed złożeniem wniosku, jak interpretować poszczególne zapisy dokumentacji konkursowej, jak wypełnić konkretne pole we wniosku o dofinansowanie, jak rozwiązać problemy techniczne, które możesz napotkać w generatorze wniosków, jak dokonywać zamówień w ramach projektu, co jest istotne przy rozliczaniu dotacji).
 • W cenie 30-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona on-line i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
14000
Netto + VAT
Internacjonalizacja MŚP Pozyskanie dofinansowania
 • Łączna cena za powyższą obsługę wynosi 14000 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 4% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji. Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji.
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków.
 • Opracujemy model biznesowy.
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez Instytucję udzielającą dofinansowania.
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej.
 • Wyślemy Twój wniosek do Instytucji (lub udzielimy Ci w tym pomocy gdy będziesz chcieć wysłać go samodzielnie).
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji.
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.
14000
Netto + VAT
Internacjonalizacja MŚP PREMIUM Pozyskanie + rozliczenie dofinansowania
 • Łączna cena za powyższą obsługę wynosi 14000 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 5% netto + VAT od wartości przyznanej dotacji. Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji.
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków.
 • Opracujemy model biznesowy.
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez Instytucję udzielającą dofinansowania.
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej.
 • Wyślemy Twój wniosek do Instytucji (lub udzielimy Ci w tym pomocy gdy będziesz chcieć wysłać go samodzielnie).
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji.
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji.
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielające Dotacji.
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie.
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji.
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie.
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu.
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.
W SKRÓCIE

Internacjonalizacja MŚP
wszystko, co musisz wiedzieć


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejną edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów wprowadzenia swoich produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Do konkursu będzie można zgłaszać się od 18 października do 22 grudnia 2021 r. O dofinansowanie mogą starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł. Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia.

Warunki konkursu

Aby wziąć udział w konkursie, przedsiębiorca musi posiadać co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dofinansowane projekty powinny wspierać przedsiębiorcę: w określeniu jego potencjału w zakresie umiędzynarodowienia, w przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz w aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii albo 550 tys. zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.

Czas trwania

Start składania wniosków to 18 października 2021r, a koniec naboru określono na 22 grudnia 2021r.

Na co można przeznaczyć uzyskane wsparcie?
 • na pokrycie kosztów usług doradczych i innych usług związanych z internacjonalizacją działalności;
 • na sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • na pokrycie kosztów nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego.
Kryteria wyboru projektu, czyli co będzie brane pod uwagę?

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terytorium makroregiony Polski Wschodniej, a także oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia. Oprócz tego, wnioskodawca musi oświadczyć że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem i że w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o dofinansowanie spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
  • nie mniej niż 100 tys. zł przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.

2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

We wniosku konieczne jest określenie przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej, w tym określenie podstawowych aktywów oraz zasobów pracowniczych wykorzystywanych w działalności wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej.

Przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej, musi być bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji.

Przedmiot i zakres działalności odnoszącej się do produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest wykonywana w Polsce Wschodniej, musi być utrzymany w tym makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu.

3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Projekt nie może dotyczyć:

a) działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy, m.in.

 • produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 • obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1);
 • działalności związanej z produkcją podstawowych produktów rolnych;
 • działalności w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  (i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  (ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 • działalności związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 • działalności związanej z pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 • działalności związanej z likwidacją lub budową elektrowni jądrowych;
 • inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

b) działalności handlowej rozumianej jako handel wyrobami lub usługami obcymi

Wykluczenie dotyczące działalności handlowej obejmuje przykładowo pośredników handlowych, sprzedawców, dystrybutorów – wskazując tym samym, że wsparcie adresowane jest do producentów: wytwórców oraz bezpośrednich wykonawców usług.

c) pomoc finansowa nie może być także udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

d) pomoc finansowa nie może być także udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku.

Na podstawie informacji przedstawionych we wniosku weryfikacji podlega, czy wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (wnioskodawcy) oraz kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.

5. Projekt nie dotyczy działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych.

Projekt nie może dotyczyć internacjonalizacji produktów (w tym ich wcześniejszych wersji/modeli) na rynkach docelowych, które były przedmiotem projektów finansowanych ze środków publicznych.

6. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na rynku zagranicznym.

Podczas oceny wniosku zostaną zweryfikowane poszczególne produkty (wyroby lub usługi) wskazane jako produkty przeznaczone do internacjonalizacji. W odniesieniu do każdego z tych produktów oceniane są następujące przesłanki:

a) czy zaprezentowano produkt i jego strukturę marketingową (tzn. zarówno jego istotę/podstawowy pożytek, jak i zestaw cech szczególnych składający się na jego wizerunek rynkowy), sposób wytwarzania wyrobu/świadczenia usługi, dotychczasowe rynki zbytu produktu wraz z poziomem sprzedaży (wnioskodawca dysponuje marką produktu i produkt jest w ofercie handlowej wnioskodawcy);

b) czy zaprezentowano dotychczasową aktywność wnioskodawcy na wskazanych rynkach docelowych i dostępne informacje potwierdzają, że wsparcie wprowadzenia produktu na te rynki nie będzie wypełniało przesłanek wykluczonej pomocy wywozowej;

c) czy wybór grup docelowych na rynkach zagranicznych, na które planuje się wprowadzenie produktu, znajduje uzasadnienie w wynikach zaprezentowanych analiz rynkowych odnoszących się do potencjału organizacyjnego wnioskodawcy oraz potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy i jego produktu na każdym rynku docelowym.

Ocenie podlega nie tylko fakt przedstawienia określonych informacji, ale również metodologia przeprowadzonych analiz, wiarygodność i adekwatność źródeł danych, czytelność/jednoznaczność używanych sformułowań.

7. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.

W tym kryterium pod uwagę będzie brana kompletność i poprawność zaproponowanej koncepcji modelu biznesowego oraz wykonalność wdrożenia modelu biznesowego.

8. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu.

Ocenie podlega fakt, czy wnioskodawca znajduje się w kondycji finansowej umożliwiającej realizacje projektu oraz czy wyniki działalności operacyjnej wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (albo w krótszym okresie – w przypadku przedsiębiorców, którzy zamknęli tylko dwa, albo tylko jeden rok obrotowy), wskazują na jego zdolność finansową do zrealizowania projektu o wnioskowanej wartości.

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku, gdy według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie zamknął żadnego roku obrotowego swojej działalności.

W przypadku finansowania projektu z innych, niż dotacja zewnętrznych źródeł (np. kredyt, pożyczka) ocenie podlega wiarygodność/realność pozyskania takich zewnętrznych źródeł finansowania, w tym wiarygodność osób/podmiotów potwierdzających zapewnienie finansowania.

9. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowane i uzasadnione.

Wydatki planowane do poniesienia i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne do zaplanowanych przez wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

Wydatki kwalifikowalne nie mogą dotyczyć tzw. niedozwolonej pomocy eksportowej (wywozowej), tj. działań bezpośrednio związanych z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej (np. pomocy dotyczącej rynku, na którym dane lub pokrewne produkty wnioskodawcy są już obecne, usług pośrednictwa handlowego, zakupu narzędzi i systemów informatycznych związanych z siecią dystrybucji / sprzedaży, itp.).

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki przewidziane do dofinansowania są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla działania wskazanymi w regulaminie konkursu.

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków.

Przez „wydatki uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowalne zaplanowanych w projekcie, zgodnie z opracowanym nowym modelem biznesowym w zakresie internacjonalizacji. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.

Przez „wydatki racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Wydatki nie mogą być zawyżone ani zaniżone.

Ocena kwalifikowalności wydatków dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy, poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będzie dotyczyć w szczególności ich racjonalności (porównania kwoty poniesionych nakładów z zakresem i jakością uzyskanego doradztwa).

Ponadto sprawdzeniu podlega, czy kwoty wskazane przez wnioskodawcę w złożonym wniosku są naliczone prawidłowo (zgodnie z limitami określonymi w dokumentacji programowej, w szczególności w regulaminie konkursu).

10. Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu.

W ramach oceny zostaną zweryfikowane:

a) metodologia określania wartości wskaźników rezultatu – wnioskodawca podając wartości wskaźników powinien wskazać, na podstawie jakich danych je skonstruował, wg jakiej formuły i przy jakich założeniach;

b) wartości docelowe wskaźników rezultatu w zakresie ich adekwatności (w szczególności do wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu) i realności wobec założeń projektu oraz danych zawartych w Modelu Biznesowym.

11. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Przez zasady horyzontalne rozumie się:

 • Zrównoważony rozwój
 • Równość szans kobiet i mężczyzn
 • Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

12. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim toku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług (kryterium nieobowiązkowe)

W kryterium ustanawiane są preferencje dla wnioskodawców, którzy w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskali przychody ze sprzedaży zagranicznej w wysokości mniejszej niż 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości rokiem obrotowym jest rok podatkowy.

Możliwe jest przyznanie od 0 do 4 pkt z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułami matematycznymi, przy czym:

a) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej są większe lub równe 30% – przyznaje się 0 pkt,

b) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej są większe niż 0% i mniejsze niż 30% – liczba punktów ustalana jest według wzoru: 3 − (10×przychody z eksportu / przychody netto ze sprzedaży towarów i usług),

c) jeśli przychody ze sprzedaży zagranicznej wynoszą 0% – przyznaje się 4 pkt.

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów w tym kryterium.

13. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (kryterium nieobowiązkowe)

Ocenie podlega, czy działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania nie musi uzyskać punktów w tym kryterium.

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE:

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług”.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryterium „Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług”, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały 3 pkt w ramach kryterium „Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.”

W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższych kryteriów więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013”

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla Twojej firmy? Skontaktuj się z Nami, doradzimy.
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy gwarancją twojego spokoju. Dzięki nam możesz w pełni poświęcić się swojej działalności, a my zajmiemy się wszelkimi formalnościami. Bez wychodzenia z domu, online. Wszystko po to, abyś mógł cieszyć się upragnioną dotacją. Z nami wszystko jest proste, po prostu, ot tak.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowany zespół ekspertów, którzy przygotują odpowiednią dokumentację, załatwią formalności podczas gdy Ty będziesz mógł skupić się na celach, które chcesz zrealizować.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Internacjonalizacja MŚP”.
Możesz też od razu zamówić interesującą Cię usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu (i przejść do kroku 6)

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo i zdecyduj, które rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze.

3 KROKZaakceptuj

e-mailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (za pośrednictwem e-sklepu bądź na podstawie faktury proforma - do Twojego wyboru).

5 KROKPoczekaj chwilę

na kontakt od naszego eksperta.

6 KROKOdpowiedz na pytania eksperta

i prześlij ekspertowi potrzebne dane do wypełnienia wniosku. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

8 KROKCiesz się spokojem

Twój wniosek został opracowany i złożony.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

149
netto miesięcznie + VAT
Indywidualne monitorowanie dotacji
 • Sprawdzimy dla Ciebie wszelkie możliwe dostępne dotacje dopasowane do Twoich potrzeb
 • Będziesz regularnie otrzymywać od nas informacje o nowych szansach na dofinansowanie
 • Poinformujemy cię o istotnych warunkach ubiegania się o dotację w ramach wybranych programów
 • Jeśli będziesz zainteresowany przedstawimy ci ofertę pomocy jaką będziemy świadczyć w ramach wybranego programu dotacji
 • Usługa świadczona w 100% online
199
netto + VAT
Dobór programu - dotacje inwestycyjne
 • Sprawdzenie kwalifikowania się Twojej firmy oraz Twojego pomysłu na przedsięwzięcie inwestycyjne do pomocy w ramach wybranego programu.
 • W zależności od dostępności środków w danym województwie lub gminie, na podstawie autorskiej ankiety merytorycznej ustalimy czy Twój pomysł kwalifikuje się do wsparcia w ramach programów pomocowych
 • Podamy Ci szczegóły zidentyfikowanego programu pomocowego
 • Zaproponujemy rekomendowane dalsze działania w celu pozyskania środków
 • Konsultacja ekspercka
 • Usługa świadczona w 100% online
149
netto + VAT
E-konsultacja - w zakresie dotacji i preferencyjnych pożyczek w zakresie fotowoltaiki
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z finansowaniem fotowoltaiki (np. ustalenie czy w danej lokalizacji są dostępne programy dotacyjne lub nieoprocentowane pożyczki na finansowanie inwestycji z zakresu fotowoltaiki, jakie sa warunki ubiegania się o wsparcie finansowe, możesz też skonsultować konkretną kwestię dot. wypełnianego wniosku o dofinansowanie), dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 60-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
149
netto + VAT
E-konsultacja – dotacja na rozpoczęcie biznesu (na terenach wiejskich)
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z dotacjami na rozpoczęcie biznesu na terenach wiejskich, dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 60-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
149
netto + VAT
E-konsultacja – dotacje na rozpoczęcie biznesu (na terenach miejskich )
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z dotacjami na rozpoczęcie biznesu na terenach miejskich, dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 60-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.