fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDotacje
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
i dla startupów

Nasz doświadczony doradca przeanalizuje Twój pomysł na projekt!

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub rozwinięcie istniejącego startupu to niezwykły krok w przedsiębiorczej podróży. Jednakże, aby odnieść sukces, często niezbędne jest wsparcie finansowe na początku drogi. Dla osób zamierzających założyć własną firmę lub rozwijać startupy, istnieje wiele możliwości pozyskania dotacji, które mogą znacząco ułatwić rozpoczęcie działalności.

Dotacje te są dostępne zarówno z programów krajowych, obejmujących wsparcie na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, jak i z programów unijnych, które stanowią cenne źródło finansowania dla przedsiębiorców w Polsce. Ponadto, wiele programów unijnych jest dostępnych dla polskich firm również w innych krajach, co stwarza dodatkowe możliwości pozyskania środków.

W unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw UE. Na wspieranie osób, które planują rozpoczęcie działalności I dla startupów przeznaczono 2,5 mld zł.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych. Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Ci instytucje, które mogą udzielić Ci finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Twojego projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Ci wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Ci informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na Twoje pytania oraz przedstawimy Ci ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie przegapisz szansy na zdobycie dodatkowych środków na otwarcie Twojej firmy!

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/investemenet-full-640x427.jpg

Kto może ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Grono osób, które mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności jest bardzo szerokie i najczęściej jest określone w zaproszeniu do składania wniosków. Praktycznie każda osoba bez względu na wiek czy status zatrudnienia może uzyskać dotację na start swojej firmy i można dopasować odpowiedni dla niej program.

Występują też programy, które preferują określony status Wnioskodawcy, np. kierowane są do jednej z tych grup osób:

 • osoby dorosłe (od 18 lat);
 • osoby młode 19-29 lat;
 • osoby w wieku 55+;
 • kobiety;
 • osoby bezrobotne;
 • osoby pracujące;
 • mieszkańcy wsi, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców;
 • osoby niepełnosprawne.

Na co udzielane są dotacje dla rozpoczynających działalność?

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą można przeznaczyć m.in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. hal produkcyjnych, magazynowych, biurowych, usługowych – hoteli, restauracji, sklepów etc.);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej przydatnych w danej branży;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienie biznesu;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • opłacenie franczyzy;
 • zakup sprzętu i ubrań poprawiających BHP;
 • i wiele innych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions1-640x427.jpg

Na jakie branże udzielane są dotacje?

Katalog branż jest bardzo szeroki, praktycznie każda firma, z małymi wyjątkami dla tzw. branż etycznych wykluczonych ze wsparcia, może liczyć na dofinansowanie. Najpopularniejsze są:

 • firmy produkcyjne (meblarskie, rolno-spożywcze, okienne, drzwiowe, elektroniczne, automotive, kopalnie surowców mineralnych, części i sprzęt AGD);
 • usługowe w branży BEAUTY (np. fryzjerskie, kosmetyczne);
 • budowlane (hydrauliczne, elektryczne, wykończenia wnętrz, wznoszenia budynków mieszkalnych, usługowych i produkcyjnych etc.);
 • branża HoReCa (hotele, pensjonaty, agroturystyka, restauracje, bary, kawiarnie, firmy cateringowe);
 • rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy;
 • sport & fitness (kluby, ośrodki);
 • branża IT (producenci oprogramowania, aplikacji, stron www i e-sklepów);
 • firmy usługowe dla biznesu (księgowe, podatkowe, prawne, konsultingowe, ochrony środowiska, geodezyjne etc).

Jakie kwoty można otrzymać?

Istnieją programy, które wspierają startupy w różnych kwotach.

My prowadzimy taką systematykę dotacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 • mikrodotacje – niewielkie projekty startupów od 10 do 40 tyś zł;
 • małe dotacje od 40 do 100 tyś zł;
 • średnie dotacje od 100 do 250 tyś zł;
 • duże dotacje od 250 tyś zł do 1 mln zł;
 • bardzo duże dotacje powyżej 1 mln zł (dla szczególnie innowacyjnych startupów).
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/startup-money-640x427.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/kalendarz-dotacji2-640x427.jpg

Kiedy można aplikować?

Należy na bieżąco śledzić informacje o planowanych konkurach w ogłaszanych z wyprzedzeniem harmonogramach naborów lub pozostawać w kontakcie z instytucjami, które takie konkursy organizują.

Doradcy 365 służą pomocą w zakresie wskazania właściwych, aktualnych harmonogramów. Zazwyczaj z wyprzedzeniem około 1 roku dysponujemy wiedzą o planowanych konkursach, choć trzeba zaznaczyć, że Instytucje odpowiedzialne za organizację naborów nierzadko po kilka razy do roku aktualizują terminarze zawarte w harmonogramach.

W niektórych Instytucjach nabory odbywają się kilka razy do roku a w innych tylko raz do roku. Zazwyczaj występuje niedługi czas na złożenie wniosków kilka dni lub co najwyżej tygodni, zdarzają się nawet takie konkursy w których zainteresowanie jest tak duże, że nabór jest zamykany w ciągu jednego dnia a nawet paru godzin.

Dlatego z praktyki wiemy, że warto po ustaleniu tylko Instytucji, która może udzielać wsparcia na projekt, nie czekając na formalne ogłoszenie konkursu gromadzić dane i wstępnie przygotowywać wniosek i biznesplan (w oparciu o ostatni formularz jaki obowiązywał w danym konkursie). Często jest to jedyna skuteczna metoda, żeby zdążyć złożyć wniosek wystarczająco solidny jakościowo, aby miał szanse na uzyskanie dofinansowania.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski należy składać do Instytucji organizujących dane konkursy (nabory wniosków), a do najpopularniejszych należą:

 • Urzędy Marszałkowskie lub podległe im agendy;
 • Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Regionalne Instytucje Finansujące;
 • Stowarzyszenia i Fundacje;
 • Powiatowe Urzędy Pracy;
 • Lokalne Grupy Działania;
 • Operatorzy dotacji wyłonieniu w konkursach;
 • Instytucje ogólnopolskie (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego).

Ile rocznie jest organizowanych konkursów dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą z dofinansowaniem?

W skali kraju, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe instytucje, które wspierają startupy, można naliczyć nawet ponad 200 różnych konkursów. W skali lokalnej na poziomie danej gminy może być ich zaledwie kilka.

W jakiej formie należy składać wnioski?

W obecnej perspektywie najczęstszą formą jest składanie wniosków z pomocą specjalnych programów informatycznych tj. Generatorów Wniosków, które zostały opracowane na zlecenie Instytucji Zarządzających funduszami, choć można też nadal spotkać się z obowiązkiem złożenia wniosku w formie emailowej lub papierowej.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/11/closeup-applicant-completing-application-form-min-640x427.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/businessman-holding-hour-glass-signifies-importance-being-time-min-640x427.jpg

Jak długo trwa załatwienie formalności?

Procedura jest zróżnicowana w zależności od Instytucji, do której są adresowane wnioski o dofinansowanie.

Najszybsze znane nam przypadki to niespełna 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku do momentu podpisania umowy o dotację i wypłaty środków na konto Wnioskodawcy (dotyczyło to dotacji z PUP na Dolnym Śląsku w średniej wielkości mieście powiatowym).

Niestety zdarzają się również instytucje, które dosyć długo rozpatrują wnioski np. PUP w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, potrafią rozpatrywać te same wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej ok 3-4 miesiące.

Jeszcze dłużej trwa cała procedura w przypadku LGD czy ARiMR, gdzie od momentu złożenia wniosku o wypłatę Premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej, poprzez ocenę formalną, merytoryczną, zatwierdzanie ocen przez przez Urząd Marszałkowski, do podpisania umowy i wypłaty środków nierzadko musi upłynąć aż cały rok.

Jakie są wymogi w przypadku dotacji dla startupów?

Istnieje wiele zróżnicowanych zasad i wymogów towarzyszących ubieganiu się o dotacje. Co ciekawe, nawet w obszarze programów, które bazują na tych samych Ustawach czy Rozporządzeniach, na tle kraju występują zróżnicowane zasady ich przyznawania w zakres kwot, procentowanego dofinansowania, czy zabezpieczeń prawnych.

Najczęściej spotykany w przypadku PUP jest wymóg posiadania zabezpieczenia w postaci 2 poręczycieli, którzy zabezpieczają PUP, na wypadek gdyby Wnioskodawca nie zrealizował umowy dotacji tzn. przykładowo wydał otrzymane z PUP środki niezgodnie z celem lub zamknął, zlikwidował (lub zawiesił) działalność przed upływem 1 roku od wypłaty dofinansowania.

Można stwierdzić, że praktycznie zawsze wszystkie istotne wymogi opisane są szczegółowo w projekcie umowy o dofinansowanie, z którym każdy Wnioskodawca przed aplikowaniem o dane środki może swobodnie zapoznać się.

W przypadku dotacji na rozpoczynanie działalności gospodarczej najważniejsze jest zrealizowanie projektu w zakresie zaplanowanych wydatków i harmonogramu (choć w szczególnych przypadkach możliwe jest jego przesuwanie), rozpoczęcie w zaplanowanym terminie działalności gospodarczej i jej niezakończenie przed terminem wskazanym w umowie (zwykle 1 rok), choć może być to odmiennie stosowane w różnych programach i konkursach.

Jakie inne wsparcie mogą otrzymać osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Istnieje wiele form wspierania startujących firm – do najpopularniejszych oprócz dotacji należą:

 • preferencyjne pożyczki na założenie działalności (najczęściej nieoprocentowane, bez prowizji, na okres nawet 7 lat z możliwością rocznej karencji);
 • bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe (które są w 100% dofinansowane np poprzez z BUR);
 • opiekę doświadczonych mentorów, coachów, biznesmenów;
 • płatne praktyki i staże w firmach z danej branży.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/startup8-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać osoby planujące rozpoczęcie działalności?

Istnieje wiele możliwości wspierania przez nas osób planujących rozpoczęcie działalności. Do najpopularniejszych należą:

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czy taką pomoc można uzyskać tylko jednorazowo?

Tak, ale tylko na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Gdy firma już się rozwija najczęściej istnieje wiele innych możliwości uzyskiwania na ten rozwój dotacji. Czasem, w niektórych konkursach może wystąpić wymóg odczekania określonego czasu (np. 2 lat), ale takie zapisy na szczęście należą już do rzadkości.

Czy muszą być poręczyciele?

Czasami nie, a czasem 1 lub 2 osoby.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% dają środki z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie programy, które wypłacają zaliczkę od 20% do 85% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Zdarza się również, że konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków (ew. z pożyczek, kredytów, leasingu), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. regulaminie konkursu i wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 85% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy muszę kogoś zatrudnić?

Najczęściej nie, ale czasem są programy, które dodatkowo premiują np. wyższą kwotą dotacji, jeśli istnieje możliwość utworzenia dodatkowych miejsc pracy nie tylko dla pomysłodawcy/właściciela firmy.

Kiedy należy założyć działalność - przed, czy po złożeniu wniosku o dotację?

Najczęściej z założeniem działalności należy wstrzymać się do momentu przyznania dofinansowania (wcześniej należy złożyć wniosek, biznesplan i powstałą dokumentację aplikacyjną).

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, np. otworzy i będzie prowadził działalność (np. przez 1 rok), poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem etc.

Czy zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć dobrze jest, aby projekt miał znamiona nowoczesności i/lub innowacyjności. Eksperci Doradcy365 pomagają w określeniu wymaganej innowacyjności i mogą podsunąć pomysły na innowacje, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej (przykładowa lista takich pomysłów znajduje się tutaj).

Czy mogę już mieć otwartą działalność?

Nie, najczęściej najpierw otworzenie działalności dyskwalifikuje całkowicie możliwości starania się o dotację na założenie firmy. Z tym krokiem należy wstrzymać się do momentu rozpatrzenia wniosku o dotację i najczęściej podpisania umowy o dofinansowanie.

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Tak – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej wymagają prawie zawsze stworzenia biznes planu. Eksperci marki Doradcy365 pomagają w tym zakresie kompleksowo. Przykładowy program: https://doradcy365.pl/produkt/pozyskanie-dotacji-z-pup-dotacja-z-pup-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

2 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

4 KROKWyślij nam informację o branży oraz krótką charakterystykę planowanej działalności gospodarczej.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

5 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Ciebie aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju Twojej firmy (np. eksport) i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

6 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Zadowoleni Klienci
Polecają naszą firmę

Szybka porada online pomogła rozjaśnić mi temat dotacji, które są możliwe do pozyskania oraz dała pogląd na to w jakim kierunku można rozwijać firmę. Pan Rafał zaproponował wiele możliwości i rozwiązań co na pewno pomoże w dalszych działaniach. Na pewno jeszcze skorzystam

Jacek Unrau

NO LIMIT

Spotkanie i konsultacja z Panem Rafałem Czerkawskim przebiegła bardzo pomyślnie. Otrzymałam maksimum informacji w zakresie wszystkich możliwości dofinansowania jakie może pozyskać firma jak również Pan Rafał wyczerpał temat w zakresie zagrożeń które mogą się pojawić. Otrzymałam odpowiedzi w zakresie wszystkich pytań które zadałam, przedstawiono mi kolejne kroki które są potrzebne do dalszej współpracy. Cieszę się że zdecydowałam sie na tą konsultacje, teraz mam jasny plan działania. Polecam!
Joanna Limberger

Comet Logistic Patryk Kozłowski

Konkretne i merytoryczne spotkanie. Wiele się dowiedziałem.
Sławomir Ziajka

Zdamyto.pl Sp. z o.o.

Bardzo merytoryczna analiza, wnioski przedstawione w sposób zwięzły i zrozumiały.
JAROSŁAW JÓŹWIAK

HVAC 360

Dzień dobry, jestem pod wrażeniem bardzo grzecznej i szczegółowej komunikacji. Całokształt usługi na najwyższym poziomie. Żadne zapytanie nie zostało pozostawione bez odpowiedz. Włącznie z cytowaniem ustawy, co dało poczucie bezpiecznej realizacji usługi.

Przed nami kolejne sprawozdanie i już wiem, że będzie wszystko sprawnie i co najważniejsze w terminie.

Katarzyna Świętochowska

Urząd Gminy Smołdzino

Współpraca z firmą DORADCY 365 ,to czysta przyjemność ,miło ,sprawnie ,bardzo rzeczowo .To nie pierwszy rok kiedy korzystam z usług i gorąco polecam !!!

MONIKA

ALTADOOR

Nieoceniona pomoc, obsługa bardzo profesjonalna. Można się dogadać w każdej kwestii. Jestem w 100% zadowolona z kolejnej współpracy. Dziękuję

Beata Midura

MDR LOGISTIC Mateusz Midura

Profesjonalnie, przejrzyście i na temat. Na konsultacji otrzymałam bardzo dużo przydatnych informacji i uzyskałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Polecam.

Justyna Kaniewska

Profesjonalne, rzetelne i obrazowe podejście do tematu. Na konsultacje, nie czekaliśmy długo. Rady, które otrzymałam były bardzo przydatne. Cenowo – zdecydowanie lepiej niż konkurencja 🙂

ANETA SZYMONIAK

KONEKT-BIS TKANINY SP. Z O.O.

ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Referencje

Przykłady projektów na rozpoczęcie działalności zrealizowanych z udziałem naszych ekspertów (wybrane spośród ponad 1000, przy których pracowaliśmy):
Wnioskodawca Projekt Całkowita wartość projektu
STO2 Sp. z o.o. (obecnie marka Pyszne.pl) Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Stworzenie serwisu pyszne.pl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet” 464 550,00 zł
Pałac Jugowice Sp. z o.o. w Jugowicach Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Utworzenie hotelu „Pałac Jugowice” w Gminie Walim” 11 781 401,85 zł
Dofinansowanie z ARiMR – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich:
Wnioskodawca Projekt Kwota dofinansowania
Pan Mariusz z woj. łódzkiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na rozpoczęciu działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług z zakresu montażu i serwisu instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania oraz doradztwa z zakresu fotowoltaiki. 150 000,00 zł
Pani Agnieszka z woj. łódzkiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na utworzeniu miejsca noclegowego dla turystów z bogatą infrastrukturą edukacyjno-rozrywkową. 200 000,00 zł
Pani Alicja z woj. śląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na utworzeniu centrum korepetycji językowych. 150 000,00 zł
Pani Paulina z woj. dolnośląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na utworzeniu mobilnego i stacjonarnego salonu kosmetycznego. 150 000,00 zł
Pani Iwona z woj. dolnośląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na rozpoczęciu świadczenia usług budowlanych z wykorzystaniem minikoparki. 200 000,00 zł
Pani Izabela z woj. mazowieckiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na rozpoczęciu świadczenia usług sprzątających. 150 000,00 zł
Pan Łukasz z woj. dolnośląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na utworzeniu miejsc noclegowych poprzez zakup domków na wynajem. 200 000,00 zł
Pan Marek z woj. pomorskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych dla projektu polegającego na rozpoczęciu działalności
gospodarczej polegającej na świadczeniu kompleksowych usług remontowo-budowlanych.
150 000,00 zł
Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
Wnioskodawca Projekt Kwota dofinansowania
Pani Joanna z woj. mazowieckiego Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu polegającego na rozpoczęciu działalności szkoleniowej. 36 900,00 zł
Pan Dawid z woj. dolnośląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu polegającego na rozpoczęciu działalności gospodarczej obejmującej projektowanie, wytwarzanie i montaż różnego rodzaju mebli. 30 000,00 zł
Pan Łukasz z woj. dolnośląskiego Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu polegającego na rozpoczęciu działalności gospodarczej związanej z ocieplaniem pianą PUR. 36 516,67 zł

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone