fbpx
 

Energia dla wsi – granty Doradcy365

2 lutego 2023by Martyna Skulska
Energia dla wsi – granty
Doradcy365

Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak otrzymać dotacje na inwestycje dotyczące budowy związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii.

Program ma na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Inwestycje skierowane są na budowę elektrowni wodnych, wysokosprawnych elektrociepłowni do wytwarzania energii z biogazu rolniczego oraz magazynów energii. Oprócz powyższych inwestycji, finansowanie obejmuje również inicjatywy związane z wiatrem i fotowoltaiką.
Dofinansowanie można uzyskać zarówno w formie dotacji, jak i pożyczki.

Ile wynosi budżet programu?

Budżet przewidziany na program „Energia dla Wsi” wynosi aż 100.000.000 zł
Ile dofinansowania można otrzymać ?

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-dla-wsi

Jak długo będzie trwać projekt?

Projekt będzie realizowany do 2030 roku, natomiast podpisywanie umów następować będzie do 31 grudnia 2028 roku, a wydatkowanie środków przewiduje się na okres maksymalnie do 30 grudnia 2030 roku.

Do kogo kierowana jest dotacja? Kto może złożyć wniosek?

1.Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami;
2. Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych);
3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej)

Na co można przeznaczyć wsparcie uzyskane z programu „Energia na wsi”?

1. Dotacje mogą zostać przeznaczone na:
a) elektrownie wodne;
b) instalacje wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji,
c) magazyny energii.

2. Pożyczka może być przeznaczona na inwestycje dotyczące budowy:
a) elektrowni wodnych,
b) instalacji wiatrowych,
d) instalacji fotowoltaicznych,
d) instalacji wytwarzania energii z biogazu rolnicze w warunkach wysokosprawnej kogeneracji

Jaki jest cel programu?

Celem jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminach wiejskich i miejskich. Środki przewidziane w ramach tego programu pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument Unii Europejskiej wspierający przejście do neutralności klimatycznej. Tam, gdzie środki wchodzą w zakres pomocy państwa, są one przekazywane jako wsparcie horyzontalne dla odnawialnych źródeł energii.

Czym są koszty kwalifikowane?

– koszty związane z przygotowaniem inwestycji = maks. 10% sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– koszty dotyczące zarządzanie inwestycją = maks.10% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– koszty nabycia nieruchomości = maks. 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi = maks. 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
– podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części.

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 15 grudnia 2023 roku lub do dnia wyczerpania wszystkich środków.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.