fbpx
 

Aktywni Obywatele – inicjatywy dwustronne i regionalne – dowiedz się, czym jest program i jakie są jego korzyści

17 lutego 2023by Martyna Skulska
Aktywni Obywatele – inicjatywy dwustronne i regionalne

dowiedz się, czym jest program i jakie są jego korzyści  

Program wspiera międzynarodowe inicjatywy wymiany wiedzy i doświadczeń. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które są zarejestrowane w Polsce z conajmniej jedną organizacją z Państwa – darczyńcy bądź Państwa –  beneficjenta lub Ukrainy.  

Jaki jest budżet przeznaczony na inicjatywę „Aktywni Obywatele”?  

Łączny budżet wynosi 122 tyś. EUR, z czego rozróżniony dwa fundusze: regionalny i  krajowy. W każdym z nich 36 tyś. EUR zostanie przeznaczonych na inicjatywy dwustronne,  a 25 tyś. EUR na inicjatywy regionalne.  

Jaka jest wysokość wsparcia?  

Wsparcie może wynieść nawet do 100%:  

 1. maksymalnie 6 tyś. EUR, jeżeli dotyczy to inicjatywy obustronnej (tj. w przypadku partnerów z Państw-Darczyńców);  
 2. maksymalnie 5 tyś. EUR, jeżeli dotyczy to inicjatywy regionalnej (w przypadku partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy)  

Czy muszę wnieść jakiś wkład własny?

Nie. Nie jest wymaganie, aby osoba korzystające ze wsparcia musiała wnieść wkład własny  w jakiejkolwiek wysokości.  

Czy jest jakiś ograniczony czas trwania projektu w ramach inicjatywy  „Aktywni Obywatele”?  

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, przy czym zakończenie projektu powinno nastąpić najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Jeżeli chodzi natomiast o inicjatywy, które obejmują staże bądź działania typu jobshadowing, element inicjatywy może trwać od 5 do 10 dni roboczych, które zostaną przeznaczone na bezpośrednią wizytę w organizacji goszczącej. 

Kto może złożyć wniosek?  

Organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które pozostają w partnerstwie z co najmniej jedną organizacją w kraju darczyńcy, kraju beneficjenta lub na Ukrainie:  

 • Obejmuje ogólne stowarzyszenia zarejestrowane;
 • Fundacje (z wyjątkiem fundacji jednoosobowych bez organu nadzorczego);  
 • Związki stowarzyszeń;  
 • Spółdzielnie socjalne, których członkami są wyłącznie osoby fizyczne i/lub organizacje pozarządowe i/lub korporacje kościelne;  
 • Spółki non-profit (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie są nastawione na zysk, przeznaczają swój dochód brutto na realizację celów statutowych i nie rozdzielają zysków między udziałowcó w lub pracowników;  
 • Lokalne koła gospodyń wiejskich;  
 • Korporacje kościelne w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, które są zarejestrowane w rejestrze sądowym i mogą samodzielnie zaciągać długi.  

Organizacja może ubiegać się tylko o jeden program Krajowego Funduszu Aktywności Obywatelskiej lub Regionalnego Funduszu Aktywności Obywatelskiej.  

 1. W ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie organizacje (niezależnie od miejsca rejestracji), które realizują przynajmniej część działań wchodzących w zakres wsparcia AO-FR poza terytorium Warszawy.
 2. O dofinansowanie w ramach programu Aktywny Obywatele – Fundusz Krajowy mogą ubiegać się wyłącznie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach programu AO-FK (niezależnie od tego, kiedy projekt się rozpoczął lub zakończył).  

Wnioski składane są w języku angielskim.  

Na co można uzyskać wsparcie?  

Wsparcie można uzyskać na międzynarodowe inicjatywy, które służyć będą przede wszystko wymianie doświadczeń i wiedzy.  

W ramach wsparcie można uzyskać dofinansowanie na:  

 1.  job-shadowing w zagranicznej organizacji (zjawisko to polega na obserwowaniu osób bardziej doświadczonych podczas pracy);
 2. staż w zagranicznej organizacji (doświadczenie edukacyjne, które obejmuje wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji);
 3. inne formy wymiany wiedzy i doświadczeń m.in. różnego rodzaju wyjazdy studyjne, warsztaty i szkolenia z udziałem innych krajów.  

Działania w ramach projektu prowadzone mogą być na terenie:  

 1.  Polski;
 2. dowolnego Państwa z Państw-Darczyńców (Islandia, Norwegia, Liechtenstein);
 3. dowolnego Państwa z Państw-Beneficjentów (Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Cypr,Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Portugalia, Malta, Łotwa, Litwa, Estonia, Grecja);  
 4. Ukrainy.

Jaki jest cel inicjatywy „Aktywni Obywatele”?  

Celem inicjatywy jest przede wszystkim wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw – Darczyńców, Państw – Beneficjentów oraz Ukrainy.  

Termin składania wniosków  

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2023 roku bądź wcześniej, w przypadku wyczerpaniu środków.  

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone