fbpx
 

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

30 listopada 2023by Joanna Pohl
Do 30 listopada trwa nabór wniosków w konkursie „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmacniania Odporności (KPO). Budżet konkursu współfinansowany ze środków unijnych wynosi ponad 2 mld zł.
Cel programu

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to plan rozwojowy, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

W ramach KPO realizowane jest 6 komponentów, które stanowią obszary koncentracji reform i inwestycji:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;
F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przedsięwzięcia w zakresie komponentu A obejmują:

  • Inwestycje w przedsiębiorstwa, w tym w obszarze turystyki i kultury;
  • Wsparcie nowych technologii, w tym środowiskowych (GOZ, Przemysł 4.0);
  • Duże projekty innowacyjne;
  • Nowoczesne kształtowanie i rynek pracy dla gospodarki.
Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach Inwestycji A 2.1.1. jest skierowane do dużych przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie wszystkich warunków formalnych oraz zdobycie jak najwyższej liczby punktów w ocenie merytorycznej.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Dofinansowanie zostanie przyznane na przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

Ile można uzyskać wsparcia?

Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 8 mln zł netto (słownie: osiem milionów złotych), a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to nawet 140 mln zł netto (słownie: sto czterdzieści milionów złotych).

Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna.

Budżet konkursu wynosi 2 009 925 414 zł (słownie: dwa miliardy dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czternaście złotych), w tym na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie 1 004 962 707 zł (słownie: jeden miliard cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naboru jest Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wnioski można składać do 30 listopada 2023 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Aktywów Państwowych na platformie ePUAP.

Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa i musi być wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

Jednocześnie należy wypełnić kwestionariusz CST2021 za pośrednictwem aplikacji WOD2021 w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST2021).

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/kpo-inwestycja-a-2-1-1-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone