fbpx
 

Jak poprawnie rozliczyć subwencje z PFR?

18 października 2021by Martyna Skulska

Czym jest subwencja PFR?

Subwencja  to nic innego jak świadczenie publicznoprawne. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) utworzył tarczę finansową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których sytuacja pogorszyła się na skutek pandemii. Subwencja PFR zapewnia przedsiębiorcom utrzymanie płynności i stabilności finansowej.

Na co przeznaczyć fundusze PFR?

Przede wszystkim fundusze PFR powinny zostać wydane na cele bezpośrednio związane z działalnością . Tę przesłankę spełni każdy wydatek, jeśli tylko przedsiębiorca będzie w stanie wykazać taki związek. Mogą to być m.in. koszty:

 • Materiałów;
 • Urządzeń;
 • Usług;
 • Zakupu towarów;
 • Wynagrodzeń;
 • Czynszu;
 • Podatku;
 • Składek ZUS.

Środki otrzymane z subwencji PFR nie mogą być natomiast przeznaczone na fuzję, przejęcie czy przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty subwencji finansowej.

Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Subwencja z PFR nie jest przychodem. Dla celów podatkowych traktowana jest jak nieoprocentowana pożyczka, która nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych.

Natomiast wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji.

Jeśli przedsiębiorca uzyska decyzję o umorzeniu części pomocy, powstanie u niego przychód. Do przychodów zalicza się bowiem wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Maksymalna wartość umarzanej subwencji to 75%. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ma to miejsce, gdy przedsiębiorca łącznie spełnił następujące warunki:

 • prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej,
 • utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz
 • wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji finansowej.

W przypadku mikroprzedsiębiorców nie jest wymagane spełnienie trzeciego z powyższych warunków, aby uzyskać maksymalne umorzenie subwencji.

PFR podejmuje decyzje o wysokości zwrotu subwencji finansowej na podstawie  oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez beneficjenta w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji finansowej. Niezłożenie dokumentu w terminie skutkować będzie zwróceniem subwencji PFR w całości.  Ponadto należy złożyć (poprzez bankowość elektroniczną) do banku, który wypłacił subwencję  oświadczenie o zgodności danych. Oświadczenie takie musi zostać podpisane przy użyciu podpisu elektronicznego. Niektóre banki (np. PKO) akceptują również wersje papierowe.

Konieczność zwrotu subwencji PFR w całości powstanie także w przypadku nieprawidłowego wydatkowanie przyznanych funduszy PFR. Wyżej zostało opisane, na co mogą zostać przeznaczone środki uzyskane z subwencji PFR.

Warto przygotować z doradcą finansowym i prawnym wstępną symulację wydatkowania funduszy uzyskanych z subwencji PFR. W ten sposób można zminimalizować ryzyko konieczności zwrotu całej przyznanej subwencji z powodu chociażby niedochowania regulaminowych obowiązków. Audyt wydatkowania środków i podjęcie stosownych działań naprawczych będą pomocne, w przypadku gdy beneficjent dąży do uzyskania jak najwyższego umorzenia otrzymanej subwencji PFR.

Obsługujemy cały proces od A do Z.

Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.