fbpx
 

Leasing- wszystko, co warto o nim wiedzieć

21 czerwca 2021by Martyna Skulska

Popularność leasingu wynika z faktu, że jest on bardzo dobrym narzędziem wsparcia rozwoju firm. To jedna z metod pozyskania kapitału nie tylko przez firmy mające już jakąś historię gospodarczą, ale również przez firmy młode, dopiero stawiające pierwsze kroki na rynku. Młoda firma w zasadzie nie ma szans na pozyskanie środków finansowych z banku z uwagi na brak tzw. historii kredytowej (zbyt krótko działa, np. krócej niż rok).

Rodzaje leasingu

 

 1. Leasing operacyjny

To najpopularniejszy rodzaj leasingu.  Jest on podobny do klasycznej dzierżawy.

Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy dany przedmiot, a za jego używanie otrzymuje czynsz.

Okres zawarcia umowy, co do zasady odpowiada amortyzacji przedmiotu umowy. W związku z tym, jeśli chodzi o leasing operacyjny to najkrótszy okres, po którym następuje umorzenie po stronie finansującego to 18 mc, a maksymalny okres wynika z umowy. Niekiedy umowy zawierane są nawet na 120 miesięcy.

Zalety leasingu operacyjnego:

– pozabilansowy charakter (korzystanie z tej formy nie wpłynie negatywnie na wskaźnik struktury zadłużenia w firmie)

 1. Leasing finansowy

Z leasingiem finansowym mamy do czynienia wówczas, gdy przedmiot leasingu jest przekazywany w użytkowanie za wynagrodzeniem czynszowym, przy czym spłata następuje w ratach obejmujących pełną wartość przedmiotu leasingu, a przy ostatniej racie może nastąpić przeniesienie prawa własności na leasingobiorcę.

Leasing finansowy dla korzystającego jest podobny do kredytu. Klient przedmiot amortyzuje po swojej stronie, kosztem są odsetki. Kapitał nie stanowi kosztów uzyskania przychodu. Okres, na jaki zawierana jest umowa nie zależy od amortyzacji gdyż to klient umarza po swojej stronie. W związku z tym umowa może być zawarta na krótki okres.

Wysokość raty leasingu w tym przypadku zależna jest od czasu, na jaki zostaje zawarta umowa. W przypadku przedterminowego zakończenia umowy dyskontuje się pozostały do spłaty kapitał i odsetki. W przypadku wcześniejszej spłaty nie dokonuje się wyceny, a  jedynie dyskonta rat.

 1. Leasing zwrotny

Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych w umowie leasingu. Według tej formuły przedmiotem umowy jest zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową.

Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący (nabywca). Mimo sprzedaży danej rzeczy korzystający nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia.

Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz w różnych sektorach, w tym w przemyśle, transporcie, logistyce, usługach i ochronie zdrowia.

 1. Leasing pracowniczy

Polega on na okresowym wynajmie pracowników na zasadzie sezonowego oddelegowania do firmy klienta (leasingobiorcy) i podlega zasadom obowiązującym w miejscu wykonywania pracy.

Leasingowanie pracowników to również sposób na minimalizację kosztów (koszty pracy ponosi się jedynie w danym sezonie).

Usługa leasingu pracowniczego może być polecana w sytuacjach1:

 • absencji chorobowej pracowników etatowych;
 • niedoboru zatrudnionych kadr w okresie urlopowym;
 • przedłużającego się wakatu na danym stanowisku;
 • nagłych zamówień z krótkimi terminami realizacji;
 • sezonowości w produkcji lub usługach.

Leasing pracowniczy dotyczy również wynajmu pracowników na stanowiska, wobec których wymaga się specjalistycznej wiedzy, np. spawacz czy tłumacz.

Zalety i wady leasingu

 

Zalety

Leasingując samochód do firmy lub do użytku mieszanego, korzyści z leasingu sprowadzają się przede wszystkim do znacznej optymalizacji podatkowej, sprawnej procedury leasingowania, a także do znacznej wygody eksploatacji pojazdu.

Zalet leasingu względem kredytu inwestycyjnego należy doszukiwać się zwłaszcza w aspekcie o wiele mniejszych wymagań finansowych. Firma leasingująca auto nie jest tak dokładnie weryfikowana przez firmę leasingującą, a także nie musi mieć tak wysokiej zdolności kredytowej czy leasingowej, jak ma to miejsce w przypadku starania się o kredyt na auto. Warto również dodać fakt, że leasing nie zamraża budżetu firmy i nie przekreśla możliwości poczynania inwestycji w trakcie trwania umowy leasingowej.

Korzyści z leasingu auta to także uproszczone procedury, minimum formalności, a także krótki czas oczekiwania na decyzję. Zautomatyzowanie procesu obliczania scoringu oraz wydawania decyzji pozwala skrócić nam czas weryfikacji klienta do minimum. Co więcej, decydując się na leasing, firma może pozyskać do floty droższe, lepiej wyposażone i bezpieczniejsze auto ze względu na minimalne wymagania względem opłaty wstępnej czy elastyczne podejście do okresu i wysokości rat leasingowych.

Zaletą leasingu jest także niższy koszt pozyskania środka przez korzystającego ze względu na mniejsze ryzyko oraz niższe potencjalne koszty windykacyjne. Do tego należy doliczyć transparentność umów leasingowych oraz możliwość łatwiejszego księgowania kosztów ponoszonych z tytułu leasingu.

Firma eksploatująca leasingowane auto może także łatwo zaliczyć część odsetkową i kapitałową rat leasingowych, opłatę wstępną i wykup do kosztów pozyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego korzystający może odliczyć wyłącznie część odsetkową rat, jednak jest w stanie w pełni amortyzować przedmiot leasingu.

W leasingu operacyjnym rata leasingu jest kosztem uzyskania przychodu, natomiast w leasingu finansowym amortyzacja i rata odsetkowa jest kosztem.

Korzyści z leasingu to także większa elastyczność w trakcie sporządzania umowy oraz możliwość uzyskania atrakcyjnych produktów dodatkowych na peryferyjnych stawkach wynegocjowanych przez firmę leasingową.

Wady

Cóż, nawet najlepsza forma finansowania środków trwałych nie jest pozbawiona wad. Dla niektórych przedsiębiorców wadą leasingu będzie przede wszystkim fakt, że w trakcie trwania umowy leasingowej to firma leasingowa jest właścicielem leasingowanego pojazdu.

Poza tym wady leasingu można doszukiwać się również w konieczności pełnego ubezpieczenia pojazdu (OC i AC) przez cały okres trwania umowy.

Jak widać, konfrontując ze sobą wady i zalety leasingu, możemy dojść do wniosku, że leasing jest jedną z najlepszych form finansowania aut do małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki elastyczności tego sposobu mogą pozyskać nowy i dobrze wyposażony pojazd bez konieczności zamrażania kapitału własnego.

Dobre i złe praktyki firm leasingowych

Wiele osób uważa, że każda firma leasingowa jest taka sama i niczym się od siebie nie różni. Jest to oczywiście błąd. W Polsce jest co najmniej kilku leasingodawców, o których można powiedzieć, że stosują wysokie standardy i zasady fair play wobec leasingobiorców. Są też i takie, które korzystają z każdej okazji, żeby wyciągnąć od raz pozyskanego klienta jak najwięcej pieniędzy – psując przy okazji opinię o całej branży.

Dobre firmy leasingowe będą traktować klienta jak partnera, z którym będą współpracować przez lata. Złe będą chciały jedynie zdobyć jednorazowo jak najwięcej pieniędzy od swojego klienta.

Każda firma leasingowa ma dość restrykcyjne zapisy umowne, nalicza opłaty dodatkowe za różne (mniej lub bardziej) ponadstandardowe zdarzenia, próbuje zachęcić do skorzystania ze swojej oferty, z ubezpieczenia komunikacyjnego czy wykupienia różnych rzeczy dodatkowych. Natomiast firmy stosujące złe praktyki leasingowe wprowadzają zasady restrykcyjne w taki sposób, że wiążą ze sobą usługi dodatkowe  zratą leasingu, naliczają opłaty dodatkowe kilkakrotnie, czy za to samo zdarzenie.

Przykłady złych praktyk leasingowych:

 • Rata leasingu powinna zmieniać się w górę i w dół „z automatu” w zależności od tego jak zachowuje się Wibor. U firm leasingowych stosujących złe praktyki, nie ma automatu, tylko decyzja zarządu, co w praktyce najczęściej oznacza, że raty tylko rosną;
 • Zapis umowny pozwalający podnieść ratę nie tylko na skutek wzrostu Wibor, ale także na skutek wzrostu wskaźnika inflacji;
 • Konieczność założenia konta bankowego w macierzystym banku do realizacji płatności za raty leasingu – oczywiście konta, z którym wiążą się dodatkowe opłaty.

Na co uważać przy zawieraniu umów leasingu?

 1. Porównać datę zakończenia umowy z datą zakończenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, aby uniknąć konieczności wykupu kontynuacji ubezpieczenia na koniec umowy.
 2. Sprawdzić czy po zmianie WIBOR leasingodawca przeliczy ratę z automatu.
 3. Sprawdzić zasady i koszty rozliczenia przedwcześnie zakończonej umowy lub cesji.
 4. Sprawdzić wysokość opłat dodatkowych, np.: koszt rejestracji samochodu.
 5. Sprawdzić koszt oferowanego przez leasingodawcę ubezpieczenia samochodu i warunki skorzystania z własnego ubezpieczenia.
 6. Sprawdzić politykę działania danej firmy leasingowej i poczytać opinie o danej firmie.
Leasing a kredyty bankowe

 

 1. Koszt finansowy kredytu a leasingu

Często można spotkać się z opinią, że leasing jest droższy od kredytu. W praktyce  raz może być tak, a raz możemy mieć do czynienia z sytuacją odwrotną. Wszystko zależy od polityki marżowej banków. Z reguły leasing najczęściej jest produktem tańszym. Z firmą leasingową również jest łatwiej negocjować wysokość opłat, podczas gdy wiele banków ma sztywne oferty.

 1. Korzyści podatkowe leasingu i kredytu

Wpływ na to jakie odniesiemy korzyści podatkowe (w zależności od wyboru sposobu finansowania), ma rodzaj i wiek środka trwałego. Ma go również indywidualna sytuacja podatkowa przedsiębiorcy. Trzeba przy tym pamiętać, że o ile leasing operacyjny daje zupełnie inne skutki podatkowe od kredytu, o tyle nie różni się od niego (kredytu) leasing finansowy (kapitałowy).

W przypadku pojazdów, a zwłaszcza samochodów osobowych (szczególnie nowych) leasing operacyjny daje zdecydowanie większą tarczę podatkową w krótszym czasie, kupując na kredyt jesteśmy skazani na 5-letnią amortyzację.

Z drugiej strony kredyt (także leasing finansowy) może dawać większe korzyści podatkowe, w krótkim czasie, w przypadku finansowania przedmiotów używanych (prawo do zastosowania wyższych stawek amortyzacji), zwłaszcza w przypadkach kiedy można zastosować jednorazową amortyzację. Korzyści w podatku dochodowym nie będą również takie oczywiste w przypadku leasingu (operacyjnego) przedmiotów o niskiej stawce amortyzacji. Wówczas konieczne jest zastosowanie wysokiego wykupu (aby pozostać w zgodzie z przepisami podatkowymi), co zmniejsza ratę, dając miesięcznie mniejszą korzyść podatkową. Kredyt będzie też dobrym rozwiązaniem dla firm chcących rozliczyć VAT od razu (z góry), co w przypadku leasingu operacyjnego nie jest możliwe.

Przypomnijmy ponownie, że podobne skutki podatkowe jak kredyt, daje leasing finansowy (kapitałowy). Biorąc więc pod uwagę całokształt, leasing jest zdecydowanym zwycięzcą w tej konkurencji.

 1. Co łatwiej dostać? Leasing czy kredyt?

Wg opinii powszechnej o wiele łatwiej otrzymać leasing niż kredyt, chociażby ze względu na to że nie każdy będzie mógł wziąć kredyt ze względu na brak zdolności i historii kredytowej.

 1. Wpływ leasingu i kredytu na sytuację majątkową firmy

Leasing, w przeciwieństwie do kredytu nie obciąża bezpośrednio zdolności kredytowej.

 1. Przedterminowe zakończenie umowy leasingu i kredytu

Kredyt możemy spłacić przed zaplanowanym czasem bez większych problemów i dowolnie dysponować środkiem trwałym. Jedynym utrudnieniem mogą tu być dodatkowe prowizje z tytułu przedwczesnej spłaty zobowiązania.

W leasingu sprawa nie jest już tak prosta. Fakt, że właścicielem jest finansujący oraz ograniczenia podatkowe powodują, że zakończenie umowy przed czasem i wykupienie przedmiotu leasingu może być bardzo utrudnione. Przykładowo, w przypadku większości samochodów, umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 24 miesiące. Dopiero po tym czasie będziemy mogli wykupić pojazd. Kredyt pod tym względem daje znacznie większą swobodę (Zasada ma zastosowanie do leasingu operacyjnego w przypadku leasingu finansowego umowę możemy zakończyć szybciej gdyż przedmiot jest amortyzowany po stronie leasingobiorcy).

Podsumowanie leasingu i  kredytu

Dla kogo leasing?

Leasing jest zazwyczaj lepszym, tańszym i dającym większe korzyści podatkowe sposobem finansowania samochodów osobowych. Bardzo dużo osób fizycznych, ale i firm korzysta właśnie z tego sposobu finansowania.

Masz więcej pytań? Chętnie na nie odpowiemy. Pomożemy Ci przejść przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.