fbpx
 

Fotowoltaika- dofinansowanie 2021

21 czerwca 2021by Martyna Skulska

Rok 2021 przyniósł bardzo duży wachlarz dofinansowań z różnych programów wspierających. W tym artykule zostanie Państwu przedstawiona każda forma, z której można uzyskać dofinansowanie na fotowoltaike w roku 2021.

Dotacja „Mój prąd”

 

Ile można dostać?

Z tej dotacji na fotowoltaike można otrzymać 5 tyś. zł.

Kiedy rusza nabór?

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się  informacja, że rozpoczęcie naboru wniosków w “Mój prąd” planowane jest na 1 lipca 2021 roku. Zakończenie ma nadejść z dniem 22.12.2021 lub wraz z wykorzystaniem środków.

Zasady

Do tej pory dofinansowanie 5.000 zł do fotowoltaiki mogło zostać wykorzystane na zakup i montaż mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW, dla budynków mieszkalnych już istniejących. Środki z “Mój prąd” nie przysługiwały na zwiększenie mocy lub remont już istniejącej instalacji. Pieniądze mogły otrzymać wyłącznie osoby fizyczne produkujące energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby, które podpisały umowę kompleksową z dystrybutorem energii.

Oprócz tego:

 • Wnioski o dopłatę można było składać już po zakończeniu całego projektu wdrożenia fotowoltaiki.
 • Beneficjent miał obowiązek korzystać z dofinansowanej fotowoltaiki przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty pieniędzy.
 • Urządzenia, wchodzące w skład instalacji musiały być wyprodukowane w ciągu co najmniej 24 miesięcy przed montażem.
 • Pieniądze były przyznawane jednorazowo dla danej instalacji – jeśli zatem zainteresowany programem posiada dwa domy z instalacjami, może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.

Jak poinformował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, w “Mój prąd” 2021 zasady nie ulegną większym modyfikacjom. Program nadal będzie obejmował instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW należące do osób fizycznych, z ważną umową kompleksową.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/foreman-businessman-solar-energy-station-min-scaled.jpg

Zajdą jednak zmiany w zakresie dofinansowywanych inwestycji. Jak wynika z doniesień rządowym, dotacja ma zostać rozszerzona o kolejne ekorozwiązania, kompatybilne z fotowoltaiką, takie jak:

 • przydomowe ładowarki do samochodów elektrycznych, które mogą stać się bodźcem do rozwoju elektromobilności w Polsce,
 • systemy do inteligentnego zarządzania energią w domu, dzięki którym możliwe będzie zoptymalizowanie konsumpcji energii,
 • rozwiązania z zakresu magazynowania ciepła lub chłodu,
 • lokalne magazyny energii, gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne systemów OZE.
Program „Czyste powietrze”

Od 15 maja 2020 r. program „Czyste powietrze” funkcjonuje w nowej postaci. Zrezygnowano z udzielania pożyczek i zmieniono zasady przyznawania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe na urządzenia nowoczesne i spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Ponadto zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych (czyli tych, które mogą podlegać dofinansowaniu) w wysokości 53 tys. zł, który obowiązywał poprzednio. Został on zastąpiony limitem dotacji. W programie „Czyste powietrze” nie ma też już możliwości dofinansowania domu w budowie.

 • Maksymalna kwota, jaką można uzyskać z tytułu dofinansowania, wynosi obecnie 37 tys.  zł.
 • Czas na realizację pracwydłużono z 24 do 30 miesięcy.
 • Umożliwiono finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcyprzed złożeniem wniosku.
 • Można się ubiegać o dofinansowanie ocieplenia domu, choć nie wymienia się źródła ciepła (warunkiem jest, że nie korzystamy z paliw stałych albo że mamy kocioł na paliwo stałe minimum 5. klasy).
 • Rozbudowano listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) o nowe produkty, m.in. materiały ociepleniowe i stolarkę otworową. Lista pozwala łatwo się zorientować, które z nich uznano za ekologiczne i sprzyjające ochronie klimatu. Ową bazę danych znajdziemy pod adresem lista-zum.ios.edu.pl.
 • Uruchomiono infolinię. Dzwoniąc w godzinach 8.00-16.00 pod numer 22 340 40 80, połączymy się z konsultantem, który odpowie na nasze pytania związane z programem „Czyste powietrze”.
 • Na stronie internetowej projektu „Czyste powietrze” umieszczono kalkulator dofinansowania, pozwalający sprawdzić, na jaką sumę można w danym przypadku liczyć.
 • Do programu „Czyste powietrze” 2021 włączono urzędy gmin i banki. W gminach, które zawarły porozumienie z NFOŚIGW, można tak jak wcześniej składać wniosek o dotację. Nowością jest to, że będą one też mogły udzielać tanich pożyczek uzupełniających finansowanie dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Natomiast banki, które podpiszą umowę o współpracy z NFOŚiGW/WFOŚiGW, będą przyjmować wnioski o udzielenie kredytu wraz z wnioskiem o dotację przeznaczoną na częściową spłatę kapitału kredytu.
 • Program „Czyste powietrze” zintegrowano z programem „Mój prąd” i nie ma już konieczności składania dwóch osobnych wniosków.
 • Doprecyzowano, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych (obliczanych wg regulaminu programu).
Agroenergia

Wymogiem jest posiadanie gruntów rolnych o powierzchni 1 – 300 ha. Pomoc może przyjąć formę bezzwrotnej dotacji (w wysokości maksymalnie 25 tys. zł) lub pożyczki, na zakup m.in. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10-50 kW.

Dotacja Agroenergia organizowana jest przez NFOŚiGW i ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej na obszarach rolniczych.

Dotacja Agroenergia jest wypłacana w formie refundacji po zakończonej inwestycji. Co istotne, dotacji nie można uzyskać na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Na co można dostawać dotację?

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp. Instalacja 50 kWp to największa wielkość jaka nie wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku zapotrzebowania na mniejszą instalację fotowoltaiczną lepiej skorzystać z innego programu dopłat – Mój prąd.
 • Montaż instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kWp oraz nie większej niż 50 kWp.
 • Montaż pompy ciepła o mocy między 10 kW a 50 kW. W przypadku wniosków o dopłatę do pomy ciepła konieczne jest przeprowadzenie wcześniej audytu energetycznego, który potwierdzi zasadność inwestycji.
 • Montaż instalacji hybrydowej, czyli pompy ciepła i fotowoltaiki lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu instalacji może wynosić ponad 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mogą być większe niż 50 kW. Podobnie jak w przypadku montażu pompy ciepła, montaż instalacji hybrydowej musi być poprzedzony audytem energetycznym.

Ile wyniesie dotacja?

Dotacja będzie realizowana do 2025 roku. Budżet programu Agroenergia dla rolników na 2021 wyniesie 200 milionów złotych, z czego 170 milionów złotych zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje dla rolników.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

Przy instalacjach fotowoltaicznych od 10kWp do 30 kWp można otrzymać 15 000 zł, a przy instalacjach od 30 kWp do 50 kWp 25 000 zł.

Kto może starać się o dopłatę Agroenergia?

 • osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
 • osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)
Energia Plus

W 2021 roku będzie też dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm w ramach “Energia Plus”. Wsparcie w formie pożyczki lub dotacji przeznaczono dla przedsiębiorców. Wnioski m.in. na zakup instalacji OZE można składać do 17.12.2021 roku lub wyczerpania środków. Minimalna wysokość dotacji do 0,5 mln zł.

Łączny budżet programu wynosi ponad 1,3 mld złotych, z czego ponad 1,2 mld przeznaczono na pożyczki, a blisko 50 mln na dotacje.

Pożyczka:

 • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5%,
 • okres spłaty do 15 lat,
 • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
 • umorzenie – do 10% pożyczki

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki do momentu wybudowania instalacji może być m.in. inna  nieruchomość, natomiast po zakończeniu realizacji inwestycji inwestor przenosi zabezpieczenie na nowowybudowaną instalację. Przy czym zabezpieczenie pożyczki do czasu zakończenia realizacji inwestycji jest niższe niż w przypadku kredytów bankowych (gdzie potrafi osiągać dwukrotność przyznanego kredytu) i wynosi zazwyczaj około 120-140 % kwoty pożyczki.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 roku można korzystać z ulgi podatkowej, umożliwiającej odpisanie od podstawy opodatkowania kosztów inwestycji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Podatnik, maksymalnie można odpisać do 53.000 zł. Ulgę można łączyć z “Czystym powietrzem” i “Moim prądem”.

Kto może skorzystać z ulgi termo modernizacyjnej?

Upust podatkowy skierowany jest do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym (19%), według skali podatkowej (17% lub 32%), bądź ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych, którzy:

 • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego – podatnik musi zatem posiadać tytuł prawny do nieruchomości.
 • ponieśli wydatki na termomodernizację budynku jednorodzinnego – bez względu na to, czy korzystali ze środków własnych czy zaciągnęli na ten cel kredyt.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą natomiast skorzystać Ci, którzy:

 • uzyskali całkowite lub częściowe dofinansowanie na przedsięwzięcie ze środków krajowych – np. z NFOŚiGW czy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,
 • skorzystali z ulgi przysługującej w ramach odrębnych przepisów skarbowych,
 • odliczyli koszty inwestycji od dochodu w przypadku ryczałtu,
 • ujęli wydatki na modernizację w kosztach;
 • lub zostały w inny sposób zwrócone inwestorowi.

Warto też wiedzieć, że będący przedmiotem ulgi budynek mieszkalny, również musi spełniać kilka warunków.

Przede wszystkim, ulga termomodernizacyjna nie dotyczy budynków nowopowstających – odliczeniem objęte są jedynie istniejące już budynki. Nieruchomość musi być odrębną całością i musi służyć w głównej mierze celom mieszkaniowym. Przepisy dopuszczają jednak sytuację, w której budynek będzie posiadał lokal użytkowy (przeznaczony np. na działalność gospodarczą), jednak jego powierzchnia nie może przekroczyć 30% całej nieruchomości.

Gwarancja Biznesmax

Formą wsparcia rozwoju fotowoltaiki może być też program gwarancji bankowych, skierowanych do firm, znany jako Biznesmax. Rozwiązanie to polega na bezpłatnym zabezpieczeniu kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne. W razie problemów, gwarant (BGK) spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę.

Gwarancja jest udzielana do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro. Wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.

Dla kogo jest Gwarancja Biznesmax?

Gwarancja Biznesmax kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Do kiedy można liczyć na Gwarancje Biznesmax?

Do 30 czerwca 2021r.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Aktualna jest również ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników, którzy inwestując w instalację fotowoltaiczną, mogą odliczyć od podatku 25% udokumentowanych, poniesionych kosztów. Odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat, jednak ta ulga nie łączy się z żadnymi innymi dotacjami i ulgami.

Dotacja dla firm z POIiŚ

W terminie od 31.03.2021 do 28.05.2021 roku odbywał się nabór wniosków o dofinansowanie dla firm w trybie konkursowym, w ramach POIiŚ. Wsparcie obejmowało budowę nowych oraz przebudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych. Na projekt przewidziano budżet 80 mln zł. Realizatorem projektu jest NFOŚiGW.

Program Stop Smog

Stop Smog to projekt gminnych programów ograniczania emisji, który skierowany jest do osób ubogich energetycznie, mieszkających w najbardziej zanieczyszczonych regionach kraju. Stop Smog umożliwia m.in. montaż fotowoltaiki.

Jakie przedsięwzięcia mogą zostać dofinansowane środki z programu Stop Smog?

 • wymiana przestarzałych urządzeń, a nawet całych instalacji grzewczych na takie, które spełniają normy niskoemisyjności,
 • termomodernizacja nieruchomości w połączeniu z wymianą urządzeń i instalacji grzewczych lub samodzielnie,
 • utylizacja nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączami.

Dodatkowo, w ramach programu beneficjenci mogą ubiegać się na przykład o dofinansowanie modernizacji systemów wentylacyjnych, czy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zmierzającej do uszczelnienia budynku. Wymienione cele nie są oczywiście jedynymi, na które można przeznaczyć środki z oferowanego dofinansowania, gdyż pełna lista takich przedsięwzięć jest naprawdę długa. Ważne jednak, że osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Stop Smog, mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji (do 53 tys. zł).

Dla kogo jest program Stop Smog?

Głównym założeniem programu Stop Smog w kontekście jego beneficjentów jest ukierunkowanie na mniej zamożnych właścicieli nieruchomości, którzy zostali dotknięci energetycznym ubóstwem. Co oznacza ten termin? Chodzi tu przede wszystkim o gospodarstwa domowe, których koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu mieszkańców. To właśnie tym beneficjentom dedykowane są dofinansowania umożliwiające wykonanie prac optymalizujących zużycia energii cieplnej, a tym samym generujących oszczędności na tym polu. Tak, jak w przypadku każdego projektu oferującego dofinansowania, tak również w odniesieniu do programu Stop Smog istnieją jednak określone warunki do spełnienia dla potencjalnych beneficjentów. Należą do nich między innymi:

 • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do programu dochód na mieszkańca w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 175 proc. kwoty najniższej emerytury (ok. 1800 zł), a w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. tego świadczenia (ok. 1300 zł);
 • łączny majątek beneficjenta nie może przekraczać 424 tys. zł włączając w to nieruchomość, która ma zostać poddana termomodernizacji;
 • niektóre gminy wymagają uiszczenia wkładu własnego (najczęściej ok. 10 proc. wartości inwestycji) i beneficjent programu powinien być w stanie wnieść taką kwotę;
 • w przypadku złamania zasad programu, jego uczestnik musi dobrowolnie poddać się egzekucji w wartości przyznanego mu dofinansowania i składa w tym zakresie oświadczenie;
 • beneficjent programu Stop Smog musi zamieszkiwać nieruchomość objętą dofinansowanymi przedsięwzięciami i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 10 lat od otrzymania finansowego wsparcia.
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.