fbpx
 

Nowa dyrektywa budynkowa Unii Europejskiej: Co warto wiedzieć?

19 maja 2024by Joanna Pohl
Unia Europejska oficjalnie przyjęła nową dyrektywę mającą na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest zmniejszenie zużycia energii i odejście od paliw kopalnych w budownictwie. Nowe przepisy mają pomóc w obniżeniu rachunków za energię dla obywateli oraz przyczynić się do poprawy jakości życia, a w praktyce oznaczają rozpoczęcie szeroko zakrojonej renowacji i termomodernizacji budynków w całej UE oraz coraz skuteczniejsze wycofywanie pieców gazowych i kotłów na węgiel.
Zakres dyrektywy EPBD

Dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków, znana jako dyrektywa budynkowa (EPBD), jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem jest redukcja zużycia energii w budynkach na terenie UE oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Jej rewizję przyjęto w kwietniu 2024 roku.

Nowelizacja dyrektywy EPBD to przyspieszenie procesu rezygnacji z paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz, w ogrzewaniu mieszkań i domów. W ostatnich latach powszechna stała się wymiana starych pieców węglowych, teraz czeka nas także odejście od gazu. To nowość, bowiem do stycznia kotły gazowe stanowiły jeszcze prawie jedną trzecią dotowanych źródeł ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Cele nowelizacji dyrektywy
  • Do 2030 roku średnie zużycie energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych ma spaść o 16%, a do 2035 roku o 20-22%.
  • Do 2030 roku ma zostać odnowionych 16% najmniej efektywnych energetycznie budynków niemieszkalnych, a do 2033 roku 26%.
  • Nowe budynki publiczne muszą być zeroemisyjne od 2028 roku, a prywatne od 2030 roku, co oznacza zakaz używania paliw kopalnych do generowania energii elektrycznej w tych budynkach.
  • Nowe budynki powinny być też przystosowane do instalacji paneli fotowoltaicznych.
Ograniczenia dotyczące ogrzewania

Nowe przepisy zakładają stopniowe wycofywanie paliw kopalnych z ogrzewania budynków. Pierwszym krokiem będzie zaprzestanie dotacji na instalację kotłów gazowych, węglowych i olejowych. Dyrektywa nie zakazuje instalacji takich kotłów, ale umożliwia krajom członkowskim wprowadzenie takiego zakazu. Do 2040 roku każde państwo musi przedstawić plan eliminacji kotłów na paliwa kopalne.

Wymogi dotyczące renowacji i remontów

Termomodernizacja stanowi kluczowy element nowelizacji dyrektywy EPBD. Polega ona na wprowadzeniu zmian, które zapobiegają utracie ciepła, takich jak wymiana okien i ocieplenie ścian. Nowelizacja EPBD wymaga od krajów członkowskich, aby zadbały o termomodernizację zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Dyrektywa wprowadza standardy renowacji, aby uniknąć nieprawidłowości. Istotnym elementem jest ochrona przed eksmisjami z powodu wzrostu czynszów po renowacji. Szczególną uwagę poświęca się zwalczaniu ubóstwa energetycznego. Kraje członkowskie mają przygotować krajowe plany renowacji budynków, które staną się częścią ich strategii energetycznych i klimatycznych. Pierwsze plany muszą być dostarczone do Komisji Europejskiej do grudnia 2025 roku.

Inne przepisy dyrektywy

Nowe przepisy zobowiązują także kraje członkowskie do ułatwienia instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych w budynkach wielorodzinnych. Wprowadzają również wymagania dotyczące parkingów dla rowerów przy nowych i odnawianych budynkach oraz dużych istniejących budynkach niemieszkalnych.

Wdrożono również jednolite w całej Unii klasy energetyczne dla budynków, oznaczane literami od A do G. Klasy te będą musiały być uwzględniane w ogłoszeniach najmu i sprzedaży nieruchomości, co może wpłynąć na atrakcyjność energetycznie nieefektywnych budynków.

Terminy
  • 2025: Kraje Unii Europejskiej nie będą mogły dofinansowywać źródeł ciepła korzystających z paliw kopalnych, z wyjątkiem systemów hybrydowych, takich jak połączenie kotła gazowego z kolektorem słonecznym.
  • 2028: Wszystkie nowe budynki publiczne muszą być zeroemisyjne.
  • 2030: Wszystkie nowo powstające budynki muszą być zeroemisyjne.
  • 2040: Wszystkie kotły na paliwa kopalne powinny zostać wycofane.
Finansowanie renowacji i zmian

Krajowe plany renowacji muszą określić źródła finansowania, zarówno publicznego, jak i prywatnego. Państwa członkowskie mają obowiązek przeglądu polityk ochrony gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Środki mogą pochodzić z funduszy unijnych, takich jak fundusze polityki spójności, InvestEU, pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Fundusz Modernizacyjny oraz krajowe plany odbudowy. Nowy Społeczny Fundusz Klimatyczny, o wartości 86,7 mld euro, będzie wspierał gospodarstwa domowe i mikroprzedsiębiorstwa, skupiając się na poprawie efektywności energetycznej.

Wsparcie pozafinansowe

Nowelizacja EPBD zobowiązuje kraje członkowskie do wspierania mieszkańców nie tylko finansowo, ale także informacyjnie. Ma powstać sieć punktów doradztwa energetycznego, tzw. One-Stop-Shop, gdzie mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje, porady oraz pomoc w składaniu wniosków o dofinansowanie.

Stan prawny nowych przepisów

Dyrektywa została przyjęta w kwietniu br. Teraz czeka na zatwierdzenie przez Radę, po czym będzie musiała zostać zaimplementowana do prawa krajowego przez państwa członkowskie.

Po więcej informacji w temacie dyrektywy budynkowej zapraszamy na: https://doradcy365.pl/audyty-i-doradztwo-energetyczne/dyrektywa-budynkowa-epbd/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone