fbpx
 

Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa

SKU: OSR022

10 649,00 + VAT

Zajmiemy się kompleksowo Państwa sprawą. Każdorazowo zakres usługi jest indywidualnie dopasowany do Państwa oczekiwań.
Na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz zgodnie z normą EN 16247 nasi eksperci zazwyczaj przeprowadzą audyty w oparciu o główne etapy , które obejmują wizytę wstępną, spotkanie rozpoczynające, pracę w terenie, gromadzenie danych, analizę i raport:
 • wyznaczenie zakresu prac – wspólnie z klientem opracowany zostaje klarowny i dostosowany do wymagań harmonogram prac:
  • ustalamy cel audytu,
  • poznajemy potrzeby przedsiębiorstwa oraz oczekiwania dotyczące audytu,
  • opracowujemy zakres i harmonogram audytu,
  • planujemy przeprowadzenie niezbędnych pomiarów;
 • przeprowadzenie konsultacji – zebrane zostają od wyznaczonych pracowników wszelkie informacje dotyczące zużycia energii w przedsiębiorstwie;
 • wykonanie pomiarów – zostają przeprowadzone pomiary i badania, dzięki którym zostanie sprawdzone bezpieczeństwo i efektywność energetyczna instalacji w firmie;
 • zrealizowanie wizji lokalnych – następuje ocena stanu instalacji oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie oszczędności energii:
  • kontrola obiektów oraz procesów,
  • ocena bieżącego wykorzystania energii,
  • zebranie dodatkowych danych;
 • analiza danych – następuje analiza zebranych informacji:
  • określenie wyniku energetycznego,
  • rozpoznanie możliwości poprawy efektywności energetycznej;
 • raport – w oparciu o zebrane dane i przeprowadzone analizy przygotowany zostaje raport, który zawiera m.in.:
  • zestawienie obowiązujących norm i przepisów,
  • opisy audytowanych obiektów, instalacji oraz procesów,
  • analizy zebranych danych,
  • zestawienie możliwości poprawy efektywności energetycznej,
  • określenie proponowanego programu wdrożenia,
  • potencjalne oszczędności energii oraz kosztów;
 • prezentacja wyników – zostają omówione wyniki końcowe audytu wraz z przedstawieniem rekomendowanych działań.

Całość prac udokumentowana jest w formie raportu. Jeśli otrzymamy potrzebne dane, to zazwyczaj gotowy wynik analizy jest dostępny w ciągu 30 dni.

Podana cena jest ceną minimalną za powyższą usługę i jest każdorazowo ustalana indywidualnie przed rozpoczęciem prac w zależności od zakresu usługi.

Podstawowym parametrem mającym wpływ na koszt audytu jest szerokość jego zakresu oraz wielkość przedsiębiorstwa. Podczas audytu eksperci odwiedzają każde miejsce, w którym wykorzystywana jest energia, aby móc zaproponować rozwiązania przynoszące oszczędności. Nie przeprowadzają audytów bez wizji lokalnych.

Ilość prac oraz analiz przeprowadzanych podczas audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest bardzo zróżnicowana i zależy od konkretnego przypadku. Co więcej, w nawet pozornie podobnych obiektach można uzyskać różne efekty. Na audyt należy patrzeć jak na inwestycję, która nie tylko się zwróci, ale przyniesie wymierne korzyści.

Opis

Głównym zadaniem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest przeanalizowanie i ocenienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rozwiązań prowadzących do zredukowania zużycia energii, co przekłada się na wymierne oszczędności finansowe firmy.

Rzetelnie sporządzony audyt jest szansą na wyznaczenie odpowiedniej strategii na kolejne lata oraz wyboru optymalnych ścieżek rozwoju organizacji.

 

Kto powinien sporządzić audyt energetyczny?
Audyt energetyczny mogą wykonać wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa, które widzą szansę zidentyfikowania oszczędności i poprawy efektywności energetycznej w firmie i jest to ich dobrowolna decyzja.

Natomiast obowiązująca od 2016 roku Ustawa o Efektywności Energetycznej nakłada na dużych przedsiębiorców w Polsce obowiązek regularnego przeprowadzania audytów co 4 lata.

Zgodnie z jej zapisami, do przeprowadzenia audytu zobowiązane są przedsiębiorstwa, które spełniły jeden z wymienionych poniżej kryteriów:

 • w ciągu dwóch ostatnich okresów rozliczeniowych (obrotowych) zatrudniały powyżej 250 pracowników,
 • osiągnęły obrót powyżej 50 mln euro i posiadają sumę aktywów (konkretnego przedsiębiorstwa) wyższą niż 43 mln euro.

Niezrealizowanie obowiązku może wiązać się z zapłaceniem kary administracyjnej wynoszącej do 3 mln zł, jednak nie więcej niż 5% przychodu przedsiębiorstwa.

Jeżeli Twoja firma spełnia powyższe kryteria i nie przeprowadziłeś jeszcze audytu energetycznego, to właśnie teraz jest na to odpowiedni moment – masz 12 miesięcy na wykonanie audytu po zmianie statusu na duże przedsiębiorstwo.

Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego musi nastąpić maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zakończenia audytu.

Podmioty zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa to:

 

Minimalne kryteria dotyczące audytów energetycznych wg ustawy o efektywności energetycznej:

Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE – Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku – audyty energetyczne muszą spełniać poniższe kryteria:

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego?

Wykonanie rzetelnego audytu przynosi wiele wymiernych korzyści:

 • Analiza stanu obecnego. Nasi eksperci określą najbardziej energochłonne punkty, ocenią stan instalacji i urządzeń oraz wyznaczą zakres zadań.
 • Ocena możliwości. Otrzymasz od naszych ekspertów szczegółowe informacje, gdzie szukać oszczędności oraz w jaki sposób należy przeprowadzić działania optymalizacyjne. Audyt pomoże ocenić, czy planowane wcześniej kroki są uzasadnione i czy w przypadku ich realizacji można uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe.
 • Odpowiednie przygotowanie. W raporcie specjaliści wskażą możliwości przygotowania długofalowej strategii dotyczącej działań związanych z infrastrukturą oraz pracą Twojego przedsiębiorstwa. Przedstawią również odpowiednią kolejność przeprowadzania inwestycji, która pozwoli na optymalne ograniczenie kosztów.
 • Wyznaczenie długoterminowego planu działań. Zostaną wskazane możliwości realizacji inwestycji, potencjalnych wykonawców/dostawców technologii, zostaną dobrane optymalne źródła finansowania działań z uwzględnieniem dostępnych funduszy pomocowych UE.
 • Minimalizacja ryzyka. Nasi specjaliści pomogą określić stopień realizacji obowiązków prawnych przedsiębiorstwa oraz czy nie występuje ryzyko karnych opłat wynikających z ich niezastosowania.

Pamiętaj, że samo przeprowadzenie audytu nie przynosi oszczędności. Powoduje jednak, że dzięki przemyślanej, omówionej i precyzyjnej strategii w szybki oraz optymalny sposób można wprowadzić sprawdzone rekomendacje, które przełożą się na mierzalne korzyści finansowe Twojej firmy.

Ponadto, profesjonalnie przeprowadzony audyt pozwala na oszczędność czasu, który należałoby poświęcić angażując się osobiście w analizę zawiłości prawnych oraz szukaniu rozwiązań technicznych i ofert handlowych. Eliminuje też ryzyko możliwej kary nakładanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Z przeprowadzeniem audytu nie warto zwlekać. Większość ekspertów i analityków giełdowych jest zgodna – ceny energii w najbliższych latach wciąż będą rosły. Audyt pomaga w ocenie i diagnozie oraz przedstawieniu rozwiązań, ale im później rozpozna się możliwości, tym dotkliwsze będą straty energii i niepotrzebnie poniesione nakłady finansowe. Szybka decyzja przyspieszy niezbędne inwestycje. Pod uwagę należy też wziąć wzrost kosztów związanych z rosnącymi cenami sprzętu, materiałów oraz wynagrodzeń wykonawców. To samo dotyczy również doświadczonych audytorów – przeprowadzenie szczegółowego audytu w szczycie zainteresowania może być niewykonalne, a z całą pewnością dużo droższe. Wszystkie wyżej wymienione czynniki sprawiają, że niezrealizowanie audytu pogarsza sytuację przedsiębiorstwa i może przyczynić się do hamowania jego rozwoju.

 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone