fbpx
 

Dotacja KPO Działanie A1.2.1. dla MŚP z branży HoReCa, turystyka, kultura – PREMIUM Gotowy przykładowy wniosek + szkolenie + konsultacja

SKU: DUS408

999,00 + VAT

 • Udostępnimy Ci gotowy wypełniony przez naszych specjalistów przykładowy wniosek do ubiegania się w konkursie KPO, Działanie A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.
 • W cenie zawarte także jest e-szkolenie w postaci dwóch filmów, na których nasz ekspert omawia kryteria konkursu i elementy wniosku, a także omawia krok po kroku proces zakładania konta i wypełniania wniosku w generatorze wniosków, przekazując praktyczne wskazówki i porady.
 • W cenie godzinna e-konsultacja z ekspertem który odpowie na Twoje pytania dotyczące Twojego indywidualnego wniosku o dotację z konkursu PARP, np.
  • Czy Twój projekt kwalifikuje się do dofinansowania?
  • Czy Twoja firma spełnia wymogi?
  • Jakie informacje musisz zgromadzić przed złożeniem wniosku?
  • Jak interpretować poszczególne zapisy dokumentacji konkursowej?
  • Jak wypełnić konkretne pole we wniosku o dofinansowanie?
  • Jak rozwiązać problemy techniczne które możesz napotkać w generatorze wniosków?
  • Jak dokonywać zamówień w ramach projektu?
  • Co jest istotne przy rozliczaniu dotacji?
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie.
 • Krótkie terminy realizacji.
Dzięki tej usłudze możesz samodzielnie i ze wsparciem doświadczonego specjalisty przygotować swój wniosek o dofinansowanie w konkursie KPO.

Przygotowaliśmy wzorcowy wniosek, zgodny z instrukcją i wytycznymi, który wprowadzimy do generatora w celu uzyskania poprawnej walidacji tzn. potwierdzenia, że wszystkie pola zostały wypełnione. Nie jest to wniosek, który zostanie złożony i nie należy do żadnego z naszych Klientów, tylko jest to wzorzec szkoleniowy, z pomocą którego łatwiej jest przygotować swój własny wniosek, można zobaczyć, jak bardzo szczegółowe powinny być zapisy, jakie pola są konieczne i nie powinno się ich pominąć, aby nie odrzucono wniosku za niezgodność z instrukcją. Oczywiście część pól opisowych jest gotowych do zastosowania, ewentualnie do drobnej modyfikacji, a część wymaga większego dostosowania do specyfiki danej działalności Twojej firmy i zakresu projektu.

 

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy dzięki tej usłudze uzyskają Państwo zamierzony rezultat lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Realizacja zamówień nastąpi po ich opłaceniu (i przesłaniu potwierdzenia wpłaty w przypadku wybrania opcji przelew tradycyjny zamiast przelewy24) oraz przesłaniu podpisanego oświadczenia z warunkami licencji do naszych opracowań. Z treścią oświadczenia można zapoznać się tutaj.

Dokumentacja jest obecnie w fazie opracowywania i będzie udostępniana Klientom wg kolejności składanych zamówień (około 22.04.2024 r.).

Pierwszy z filmów (omawiający kryteria konkursu) będzie dostępny wraz z dokumentacją (około 22.04.2024 r.), natomiast drugi (z obsługi generatora wniosków) będzie dostępny dopiero od około 8.05.2024 r., ponieważ dopiero 6 maja uruchomiony zostanie nabór i tym samym dostępny będzie formularz wniosku w generatorze.

Dla zamówień złożonych po 22 kwietnia 2024 r.:

 • udostepnienie gotowego wniosku – 1 dzień roboczy od zamówienia
 • udostępnienie filmu instruktażowego z omówieniem kryteriów konkursu – 1 dzień roboczy od zamówienia
 • udostepnienie filmu instruktażowego z obsługi generatora wniosków – po 8 maja
 • konsultacja z ekspertem – na bieżąco – od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, po wcześniejszym umówieniu e-spotkania. Na życzenie, pod warunkiem dostępnosci ekspertów możliwe jest umówienie się również w godzinach niestandardowych – wczesnych porannych lub wieczornych.

Po złożeniu zamówienia BOK skontaktuje się z Państwem w celu umówienia dogodnej konsultacji w pierwszym możliwym termnie.

Prosimy zwrócić uwagę na automatyczną wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. Znajdą Państwo w nim plik do pobrania z „Oświadczeniem do podpisania – warunkami licencji do dokumentów„. Prosimy o jego wydrukowanie, podpisanie i odesłanie na adres biuro@doradcy365.pl

Opis

O dotacji

KPO Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności to bezzwrotna dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy, której celem jest wsparcie firm w unowocześnieniu lub dywersyfikacji prowadzonej działalności w branżach, które szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19 w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w realizacji Inwestycji jako jednostka wspierająca plan rozwojowy.

Dla każdego z pięciu regionów został wybrany w konkursie jeden Operator działający w skali danego regionu obejmującego kilka województw, zgodnie z podziałem:

 • Region 1 – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie,
 • Region 2 – województwa mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Region 3 – województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Region 4 – województwa łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Region 5 – województwa dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie.
Kto może otrzymać dotację?

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły i prowadzą działalność gospodarczą w jednej z branż:

 • hotelarstwo,
 • gastronomia,
 • turystyka,
 • kultura

określoną odpowiednim kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru, które jednocześnie odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku (2020/2019 albo 2021/2020).

Kody PKD kwalifikujące się do wsparcia:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Co instotne, nie ma znaczenia, czy działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym była działalnością wiodącą (przeważającą).

Ważne terminy

Nabór wniosków potrwa od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie LSI u właściwego operatora.

Uwaga! Nabór może zostać skrócony, jeżeli:

 • kwota wsparcia w złożonych w naborze wnioskach w ramach województwa wchodzącego w skład regionu przekroczy 200 % kwoty dla danego województwa, LUB
 • jeżeli ustalona dla danego województwa optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wybranych do objęcia wsparciem zostanie osiągnięta w wartości 250 % dla danego województwa

– po uzyskaniu zgody jednostki wspierającej (PARP) Operator może wówczas opublikować na stronie internetowej naboru informację o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków dla danego województwa.

Wcześniejsze zakończenie naboru wniosków następuje osobno dla każdego województwa wchodzącego w skład regionu, z uwzględnieniem, że nabór musi trwać co najmniej 14 dni, a informacja o wcześniejszym zakończeniu naboru wniosków dla danego województwa lub regionu zostanie opublikowana przez Operatora na stronie internetowej naboru nie później niż na 3 dni przed zakończeniem naboru. Wnioski złożone po skróconym terminie nie będą rozpatrywane.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Wsparcie udzielane jest w ramach pomocy de minimis w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia MŚP wynosi 600 tys. zł.

Minimalna kwota wsparcia przedsięwzięcia MŚP wynosi 50 tys. zł, natomiast maksymalna intensywność wsparcia przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowalnych, tym samym maksymalna kwota wsparcia wynosi 540 tys. zł.

Intensywność wsparcia na poszczególne komponenty realizowane w ramach przedsięwzięcia MŚP musi być jednakowa.

Maksymalna kwota wsparcia w ramach komponentu doradczego i szkoleniowego nie może przekroczyć łącznie 30% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP, a minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kwoty wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP.

Na co można uzyskać dotację?

Pomoc finansowa na realizację całego przedsięwzięcia w ramach Inwestycji stanowi wsparcie na pokrycie kosztów:

 1. inwestycji w projektowanie i produkcję swoich towarów i usług, takich jak:
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu/ponownego wykorzystania odpadów oraz wdrożenia rozwiązań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność, oraz
 2. podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub
 3. usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.