fbpx
 

LISTY SANKCYJNE STANDARD Procedury + e-szkolenie dla firm

SKU: LIS002

749,00 + VAT

Zakres usługi STANDARD:
 • Przygotujemy komplet dokumentów (wewnętrzną procedurę dla Państwa firmy, wzory zgłoszeń, wymagane formularze i druki).
 • Prześlemy gotowe procedury dla Państwa firmy.
 • Przekażemy Państwu wskazówki i porady dotyczące wdrożenia list sankcyjnych, a także samodzielnej weryfikacji klientów i kontrahentów.
 • Przekażemy Państwu instrukcję postępowania w przypadku stwierdzenia obecności Państwa klienta lub jego kontrahenta na listach sankcyjnych.
 • Udostępnimy Państwu e-szkolenie – zarówno dla właścicieli, kadry zarządzającej jak i pracowników.
 • Wyślemy Państwu imienny certyfikat dla każdej osoby, która ukończy szkolenie.
 • W cenie oferujemy także pomoc techniczną doradców celem wyjaśnienia wątpliwości dot. przekazanych procedur.
 • Usługa świadczona w 100% on-line.
 • Krótkie terminy realizacji (5-6 dni roboczych od momentu przesłania do nas wypełnionej ankiety merytorycznej oraz oświadczenia do licencji).

* W cenie usług prześlemy Państwu imienne certyfikaty szkoleniowe dla maksymalnie 20 osób, powyżej tej liczby – pobierzemy opłatę w wysokości 10 zł netto + VAT za każdy dodatkowy certyfikat.

* E-szkolenie tworzone jest w oparciu o stan prawny z dnia 10 maja 2022r. Informacje zawarte w e-szkoleniu pozostają ważne do końca roku lub do momentu wprowadzenia aktualizacji przez Komisje Europejską lub nowelizacji ustawy AML, o czym będziemy Państwa informowali na bieżąco.

* Uwaga! W celu realizacji naszych usług, po złożeniu i opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo od nas ankietę merytoryczną (z danymi na podstawie których przygotowujemy dokumentację) oraz oświadczenie do licencji na przekazane przez nas procedury z prośbą o ich wypełnienie i odesłanie do nas na adres biuro@doradcy365.pl.

Produkt jest obecnie dostępny na indywidualne zamówienie. W celu zakupu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta email: biuro@doradcy365.pl

Brak w magazynie

Opis

Co otrzymacie Państwo w Pakiecie dokumentów?
 • wewnętrzną procedurę dotyczącą list sankcyjnych dla Państwa firmy;
 • wzory zgłoszeń i ankiet dla Państwa Klientów;
 • wymagane formularze i druki;
 • wskazówki i porady dotyczące wdrożenia procesów weryfikacji list sankcyjnych;
 • Q&A odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dodatkowo otrzymacie Państwo:
 • dostęp do e-szkolenia (z możliwością obejrzenia filmiku w dowolnym czasie, w formie niewygasającego linku, bez limitu odtworzeń);
 • imienny certyfikat dla każdej osoby z Państwa firmy, która ukończy szkolenie (powyżej 20 osób – za dopłatą w wysokości 10 zł netto + VAT za każdą kolejną osobę);
 • wsparcie techniczne dotyczące otrzymanych procedur.
Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 • Czym są listy sankcyjne?
 • Jakie rozróżniamy listy sankcyjne – które z nich są obowiązujące, a które stanowią jedynie „drogowskaz etyczny”?
 • Jak realizować obowiązki nałożone na firmy w tym zakresie?
 • Jakie wymogi w zakresie dokumentów i procedur nakłada obowiązek weryfikacji list sankcyjnych?
 • Jak najprościej wdrożyć procedury w firmie i jak z nimi pracować?
 • Jak samodzielnie weryfikować obecność aktualnych i potencjalnych klientów lub kontrahentów na listach sankcyjnych?
 • Proces zgłaszania naruszeń.
 • Konsekwencję nieprzestrzegania obowiązków wynikających z ustawy.
 • Sesja Q&A – 15 najczęstszych pytań o listy sankcyjne.

16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa, która nakłada na polskie firmy ważne obowiązki względem weryfikacji swoich aktualnych i przyszłych klientów, a także kontrahentów na tzw. listach sankcyjnych.

Ustawa przerzuca odpowiedzialność bezpośrednio na pracowników zatrudnionych w firmach, którzy personalnie odpowiadają za realizację obowiązku sprawdzenia czy dany podmiot lub osoba, z którym firma zamierza zawrzeć transakcje, znajduje się na listach sankcyjnych.

Nowe prawo dotyczy wszystkich przedsiębiorców, ponieważ ustawodawca nigdzie nie wskazał katalogu „instytucji obowiązanych”, słusznie przewidując, że taki katalog mógłby skłaniać podmioty na rynku do poszukiwania „alternatywy” w celu ominięcia ustawy.

Co to listy sankcyjne?

Listy sankcji to zestawienia, na których znajdują się osoby, organizacje oraz rządy, na które zostały nałożone pewne określone zakazy i ograniczenia. Finansowanie terroryzmu, handel bronią, łamanie praw człowieka — to tylko niektóre przykłady działalności podmiotów, które umieszczane są na listach sankcyjnych.

W jaki sposób dotyczy to Państwa firmy?

Ustawa nałożyła na wszystkie przedsiębiorstwa w Polsce konieczność stosowania kontroli list sankcyjnych wobec swoich aktualnych oraz potencjalnych klientów, a także kontrahentów. Nawiązanie lub kontynuowanie współpracy z podmiotem umieszczonym na listach sankcyjnych jest zabronione. Ustawa określa dotkliwe kary administracyjne oraz odpowiedzialność karną z tytułu jej naruszenia lub naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych.

W przypadku gdyby doszło do transakcji, konsekwencjom prawnym podlegałby nie tylko właściciel, ale także osoba odpowiedzialna za transakcje (pracownik firmy).

Ze względu na kształt ustawy, kontrole są pewne i mogą być dla firm drastyczne w skutkach. Wpływy z kar będą bowiem zasilać budżet Państwa.

Jakie jest prawdopodobieństwo natrafienia na podmiot objęty sankcjami?

Na listach sankcyjnych znajduje się aktualnie ponad 20.000 podmiotów, a ich liczba stale rośnie. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała, że grono podmiotów objętych sankcjami znacząco się poszerzyło. Na listach sankcyjnych znajdziemy znane nam przedsiębiorstwa jak np. Gazprom, GO Sport czy Kaspersky Lab.

Czy istnieje jedna, zbiorcza lista sankcyjna?

Niestety nie. W sumie istnieje kilkadziesiąt list sankcyjnych, opublikowanych w różnych językach (osobne dla poszczególnych państw i organizacji np. UE czy ONZ). Co ważne, przestrzeganie niektórych z nich jest prawnie wiążące, inne – mogą być weryfikowane z wyboru, dla realizacji etycznych celów przedsiębiorstwa. Wśród wszystkich list sankcyjnych, możemy jednak wyróżnić najważniejsze, których na ten moment jest około 12.

Podstawa prawna

Skierowaliśmy zapytanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o interpretację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jak i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie stosowania list sankcyjnych przez instytucje obowiązane.

GIIF potwierdził w/w obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w szczególności biur rachunkowych, biur nieruchomości, kantorów, banków, a także innych podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) mogących uczestniczyć w procesie współpracy czy transakcji z przedsiębiorstwami lub osobami fizycznymi znajdującymi się na listach sankcyjnych.

 • Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego w przypadkach stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka, zidentyfikowanym przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy 2015/849”.
 • Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723): „Instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na:1) listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydanych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, dotyczących zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spowodowanych aktami terrorystycznymi, w szczególności na listach, o których mowa w pkt 3 rezolucji 2253 (2015) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub w pkt 1 rezolucji 1988 (2011) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,2) liście, o której mowa w art. 120 ust. 1”.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000723/O/D20180723.pdf
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-11.png

RATY 0%

W obliczu potencjalnych wyzwań finansowych, z jakimi mogą się Państwo spotkać, nasza firma pragnie zaoferować wsparcie poprzez udostępnienie opcji rozłożenia płatności za świadczone usługi na dogodne i nieoprocentowane raty. Rozumiemy, że stabilność ekonomiczna jest fundamentem spokoju ducha naszych klientów, dlatego proponujemy rozwiązanie, które umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem bez konieczności angażowania instytucji bankowych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone