fbpx
 

Szkolenie „Optymalizacja kosztów PFRON a zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością – audyt kadrowo płacowy”

SKU: SZK046

1 399,00 + VAT

 • Szkolenie „ Optymalizacja kosztów PFRON” –  z p.Karolem Kostrzewą- coachem, trenerem, doradcą biznesowym oraz zawodowym, autorem wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy
 • Dedykowane w szczególności firmom, które zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika 6% w zatrudnieniu pracownikó1) z niepełnosprawnością i są płatnikami na PFORN
 • Długość: 2 dni (2x8h);
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu szkolenia;
 • Szkolenie realizowane stacjonarnie.

Cena netto: od 1399 zł netto + VAT/os.

Powyższa kalkulacja powstała przy założeniu grupy min. 10 osobowej w formule stacjonarnej.

W przypadku mniejszej liczby uczestników (min. 5) ceny każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 

W celu skomponowania indywidualnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl

Opis

Optymalizacja kosztów PFRON

Kilka słów o PFRON

Zgodnie z art. 21 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

KRYTERIA WPŁATY NA PFRON:

 • Wielkości zatrudnienia ogółem w oparciu o umowę o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • Liczby zatrudnionych pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ulega zmianie
 • Wskaźnika przeliczeniowego, ustalonego na stałym poziomie przez PFRON 40,65% przeciętnego wynagrodzenia, ustalonego przez GUS
 • Ewentualnych ulg od wpłat, z których można korzystać maksymalnie do 50% wyliczonej kary

ZWOLNIENI Z WPŁAT:

Z wpłat na PFRON zwolnione są następujące jednostki:

 • publiczna lub niepubliczna jednostka organizacyjna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej
 • działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • hospicja
 • domy pomocy społecznej
 • placówki dyplomatyczne, urząd konsularny lub przedstawicielstwo i misje zagraniczne

 

Wielkości wpłat na PFRON w zależności od wielkości zatrudnienia

Zgodnie ze strategią działań rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2030, zmianie ulegnie przepis dotyczący wielkości przedsiębiorstwa, które będzie zobowiązane do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością spadnie do 10 pracowników.
Do kalkulacji przyjęto przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez GUS 10.11.2022 dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022

Cel szkolenia
 • podniesienie świadomości pracodawców do tego iż nie muszą być płatnikiem na pfron
 • pdoniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa pracy i zatrudniania osób z niepełnosprawnością
 • zdobycie praktycznej wiedzy, która pomoże obniżyć koszty prowadzenia działalności
Dla kogo ?

Szkolenie jest dedykowane firmom, które zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiągają wskaźnika 6% w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnością i są płatnikami na PFORN.

Co zyskasz:
 • Aktualną i praktyczną wiedzę w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością w oparciu o bowiązujące przepisy prawa,
 • Poznasz wszelkie przywileje i korzyści z tytułu zatrudniania pracownika z niepełnospranwością,
 • Dowiesz się w jaki sposób obniżyć wpłaty na PFRON,
 • Dowiesz się czy i kiedy możesz starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownka z niepełnosprawnością,
 • Poznasz bariery, potrzeby i oczekiwania osób z niepełnosprawnościami w kontekście zatrudnienia,
 • Fakty i mity w zakresie konieczności adaptacji / dostosowania stanowiska pracy.

Przebieg procesu optymalizacji kosztów PFRON

 • Audyt kadrowo-płacowy firmy
  Weryfikacja wraz z działem księgowości poprawności wyliczenia stanu zatrudnienia z uwzględnieniem wyjątków, które często są pomijane
 • Przygotowanie i przedstawienie kilku alternatywnych rozwiązań
  Przygotowanie trzech wariantów współpracy: ekonomiczny, ekonomiczno-kompetencyjny oraz kompetencyjny
 • Pomoc w przeprowadzeniu procesu rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością
  Przeprowadzenie kompleksowego procesu rekrutacyjnego i dostarczenie 3 kandydatów zgodnie z preferencjami firmy i wybranym wariantem
 • Pomoc w zakresie osiągnięcia wskaźnika 6%
  Opracowanie i wdrożenie strategii mającej na celu zniwelowanie wpłat na PERON do 0zł.
 • Pomoc w obsłudze dokumentów
  Wsparcie działu kadr i księgowości poprzez doradztwo i konsultację
 • Szkolenia dla pracowników firmy
  Szkolenie dla pełnosprawnych pracowników w zakresie komunikacji, współpracy i zasad Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością
  Przygotowanie i wdrożenie strategi, która ma pozwolić obniżyć koszta zatrudnienia
Program szkolenia

Wprowadzenie

1.1.Przedstawienie się Trenera i grupy
1.2.Cele szkolenia
1.3.Kontrakt szkoleniowy
1.4.Analiza potrzeb uczestników

2.Wprowadzenie do zagadnień niepełnospranwości
2.1.Definicja niepełnosprawności
2.2.Modele niepełnosprawności
2.3.Powiatowe i Miejskie Zespoły ds. orzekania o niepełnospranwości
2.4.Stopnie i rodzaje niepełnosprawności
2.5.Zakład Ubezpieczeń Społecznych

3.Prawo Pracy / Kodeks Pracy
3.1.Prawa i obowiązki osoby z niepełnosprawnością
3.2.Prawa, przywileje i obowiązki pracodawcy
3.3.Umowa o pracę i inne dokumenty pracownicze

4.Ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – najważniejsze zmiany w 2023

5.Dostępny proces rekrutacji i zatrudnienia
5.1.Zasady języka włączającego
5.2.Podstawowe zasady tworzenia dostępnych dokumentów.
5.3.Wskazówki dotyczące ogłoszeń o pracę

6.Rozliczenia z PFRON
6.1.Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 25 pracowników
6.2.Definicja wskaźnika 6%
6.3.Efekt zachęty
6.4.Mechanizm obliczania wpłat na PFRON
6.5.Zatrudnienie netto / brutto

7.Sprawozdawczość PFRON

8.Zakłady pracy chronionej – ciekawostki

 

 

Prowadzący
Karol Kostrzewa

Coach, trener, doradca biznesowy orazzawodowy, autor wielu publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności w kontekście rynku pracy. Obecnie Prezes My Business Academy Sp. z o.o. oraz Kierownik ds. Personalnych w Spółdzielni Socjalnej B2B.

Od wielu lat żyje i zarządza własną niepełnosprawnością. Swoim przykładem inspiruje i motywuje innych do ciężkiej pracy. A także doskonale wie jak przygotować przyszłego pracodawcę na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Od lat zajmuje się optymalizacją kosztów pod kątem wpłat na PFRON. Zaufało mu wiele firm, które z powodzeniem przeszły przez proces optymalizacji, a tym samym przestały płacić kary na PFRON. Zawodowo i naukowo związany z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i grup defaworyzowanych. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością i/lub dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami.

Wykształcenie:

10.2016 – obecnie – Studia doktoranckie na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kierunek: Nauki o Zarzadzaniu
10.2015 – 06.2016 – Studia Podyplomowe, Akademia Leona Koźminskiego w Warszawie: Coaching Profesjonalny – metody i praktyka, program akredytowany przez Izbe Coachingu w Polsce
10.2014 – 06.2015 – Studia Podyplomowe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Doradztwo Zawodowe, Kierowanie rozwojem i Coaching
10.2009 – 07.2014 – Studia I i II stopnia, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem i Organizacjami Publicznymi

Doświadczenie zawodowe

2021-2024 Członek Miejskiej Rady Rynku Pracy przy Miejskim Urzedzie Pracy w Lublinie – 4 letnia kadencja

01.2022 – 10.2022 My Business Academy Sp. z o.o. Prezes Zarzadu

 • Opracowanie i wdrożenie strategii działania i kierunku w rozwoju firmy.
 • Zarządzanie podległym personelem
 • Reprezentowanie spółki na zewnątrz
 • Aktywne pozyskiwanie klient w i partner w biznesowych
 • Wyznaczanie cel w, monitorowanie i ocena wyników.
 • Od września 2021 do końca roku Kierownik ds. Personalnych, a później Prezes.

10.2019 – 09.2022 Spółdzielnia Socjalna B2B, Menadżer / Kierownik ds. Personalnych

 • Zarządzanie praca podległego zespołu (6 osób)
 • Zarządzanie procesami Human Resources oraz Public Relations
 • Współpraca z Lubelskim Forum Pracodawców oraz Business Center
 • Club w zakresie organizacji szkoleń dla przedsiebiorców
 • Wsparcie w pozyskiwaniu środków na utworzenie przedsiębiorstw społ.
 • Realizacja usług z zakresu doradztwa biznesowego, zawodowego i coachingu

01.2014 – 02.2020 Targi Lublin, Wydział Marketingu i Public Relations, Specjalista ds. kontaktów ze zwiedzającymi

 • Członek Zespołu w Projekcie Wschodnich Targ w Rehabilitacji2016 r.
 • Koordynator Projektu Festiwal „Pełnoaktywni w Akcji” 2016 r.
 • Pozyskiwanie, indeksowanie i zarządzanie bazami danych
 • Koordynator działań telemarketingowych skierowanych do potencjalnych zwiedzających na poszczególne wydarzenia targowe
 • Sporządzanie sprawozdań, raport w, analiz na potrzeby działu marketingu oraz prowadzenie okresowych badan rynku

01.2015 -obecnie

 • Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie
 • Doradca Zawodowy, Coach i Trener – Wolontariusz.
W ostatnich latach Pan Karil Kostrzewa prowadził szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

Szkolenia z zakresu komunikacji, savoire-vivvre, projektowania uniwersalnego i tematy z tym związane to

 • UMCS w Lublinie 70 godzin
 • ANS Gniezno – 2 x 6 godzin
 • UPH Siedlce – 6 godzin

Doradztwo biznesowe dla firm w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością i optymalizacji kosztów PFRON

 • Wibro w Lubartowie
 • PRD Lubartów SA w Lubartowie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód SA w Lublinie
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostów Janów Lubelski

Szkolenia z zakresu komunikacji, obsługi i savoire-vivvre oraz dostępności

 • Instytut ADN – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla osób o szczególnych potrzebach – obecnie około 120 godzin
 • Polski Instytut Rozwoju – Różni – Podróżni – podróżowanie bez barier – obecnie około 72
 • Akademia Biznesu Michał Kozak – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 192 godziny w 2022
 • Lubhotel – Standardy Komunikacji, obsługi i Savoire-vivvre w kontaktach z osobami o szczególnych potrzebach 60 godzin
 • Integracyjny Klub Aktywnej Rehbilitacji i Sportu IKAR Lublin – różne szkolenia – 320 godzin
 • Fundacja Inicjatyw Menadżerskich – coaching i doradztwo biznesowe w 2020 – 900 godzin

 

 

 

 

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.